صفحه اصلي   تماس با ما   درباره ما
آخرين بروزرساني : 19/06/1393 - 08:13
جستجوي شرکتها
امور کاربران
شناسه :
رمز عبور :
ورود به :
عضويت در سايت
دريافت رمز عبور جديد
ورود اطلاعات سبد سهام
مشاهده سبد سهام
اطلاعات کاربري
تقاضاي خريد و فروش
  مرتب سازی بر اساس :      نام شرکت          جمع آخرين بروزرساني : 18/06/1393 - 14:01

تقاضاهاي فروش

 تقاضاهاي خريد

جمع - ميليونتعدادحجمقيمتشرکت
011001,886آبادگران ايران
272143461,870آبادگران ايران
9150001,888آبادگران ايران
23140005,750آبسال
20135005,757آبسال
6110005,758آبسال
56370008,000آلومراد
2979357008,333آلومراد
515458,995آلومراد
12225434,810آلومينيم ايران - ايرالکو
10120004,829آلومينيم ايران - ايرالکو
542112374,830آلومينيم ايران - ايرالکو
1,027174579392,243آهنگري تراکتورسازي ايران
671300002,246آهنگري تراکتورسازي ايران
2110002,249آهنگري تراکتورسازي ايران
352260613,400افست
913702513,000افست
1110012,999افست
701671010,450البرز دارو
115510,429البرز دارو
121120010,400البرز دارو
4120001,965الکتريک خودرو شرق
211110001,929الکتريک خودرو شرق
2312891,915الکتريک خودرو شرق
1031400002,572ايران ارقام
6123002,573ايران ارقام
3110002,575ايران ارقام
6112004,625ايران تاير
01324,614ايران تاير
691150004,589ايران تاير
01814,147ايران ترانسفو
8120004,150ايران ترانسفو
8120004,165ايران ترانسفو
33141380002,399ايران خودرو
217452,401ايران خودرو
241100002,409ايران خودرو
01300727ايران خودروديزل
111000726ايران خودروديزل
10113770720ايران خودروديزل
16121717,440ايران دارو
7110007,492ايران دارو
8110007,599ايران دارو
12258522,098ايران دوچرخ
217502,077ايران دوچرخ
2111102,050ايران دوچرخ
20199919,999ايران مرينوس
7155012,776ايران مرينوس
6150012,700ايران مرينوس
761493015,350ايران ياساتايرورابر
161100015,521ايران ياساتايرورابر
781500015,550ايران ياساتايرورابر
101104110,000باما
201200010,049باما
4138310,050باما
01502,333بانک اقتصادنوين
01502,330بانک اقتصادنوين
462198802,328بانک اقتصادنوين
5120002,720بانک پارسيان
4113042,735بانک پارسيان
1132412572,740بانک پارسيان
843838221,008بانک تجارت
411114066211,010بانک تجارت
01201,011بانک تجارت
181100001,843بانک سينا
2110001,838بانک سينا
2110001,833بانک سينا
545800822بانک صادرات ايران
111461821بانک صادرات ايران
54265871820بانک صادرات ايران
4120001,935بانک ملت
15277001,940بانک ملت
892460001,943بانک ملت
13155922,349بانک کارآفرين
113002,282بانک کارآفرين
6128502,230بانک کارآفرين
31140007,648بهنوش ايران
23130007,645بهنوش ايران
213007,640بهنوش ايران
1110001,172بيمه آسيا
6148281,176بيمه آسيا
471400001,185بيمه آسيا
8180001,045بيمه البرز
161150001,044بيمه البرز
101100001,043بيمه البرز
512223632,300بيمه پارسيان
5119802,318بيمه پارسيان
2110002,283بيمه پارسيان
12174041,611بيمه پارسيان
1042642801,619بيمه پارسيان
322199001,620بيمه پارسيان
362281301,264بيمه دانا
901695901,290بيمه دانا
3120001,299بيمه دانا
5135001,329بين المللي توسعه ساختمان
4130791,330بين المللي توسعه ساختمان
7150001,332بين المللي توسعه ساختمان
5110004,799بين المللي محصولات پارس
011004,700بين المللي محصولات پارس
01104,669بين المللي محصولات پارس
611101005,999پارس الکتريک
2,698104248386,350پارس الکتريک
01216,762پارس الکتريک
315005,270پارس الکتريک
01805,220پارس الکتريک
5110005,079پارس الکتريک
7024237300293پارس الکتريک
3110000318پارس الکتريک
6220000320پارس الکتريک
341200001,718پارس الکتريک
3220001,700پارس الکتريک
2110001,699پارس الکتريک
15258625,081پارس پامچال
26761094924,409پارس پامچال
5,7355723611624,288پارس پامچال
13318627,199پارس پامچال
22231037,200پارس پامچال
415287,201پارس پامچال
15120007,499پارس خزر
19124977,500پارس خزر
771100007,749پارس خزر
719000730پارس خودرو
516800729پارس خودرو
11115500728پارس خودرو
26175334,000پارس دارو
10230034,554پارس دارو
418845,000پارس دارو
9112597,100پارس سرام
22130007,200پارس سرام
9112857,250پارس سرام
811500016,140پارس سرام
6136316,000پارس سرام
161100015,700پارس سرام
1232373003,299پارس سويچ
113083,349پارس سويچ
113503,392پارس سويچ
48188915,380پارس مينو
19134755,557پارس مينو
112005,570پارس مينو
214504,838پاکسان
011004,839پاکسان
01234,840پاکسان
9121604,040پتروشيمي آبادان
31175724,039پتروشيمي آبادان
419304,015پتروشيمي آبادان
116520,921پتروشيمي خارک
251123520,150پتروشيمي خارک
11115007,417پتروشيمي شازند
33144447,435پتروشيمي شازند
627597,440پتروشيمي شازند
18123007,780پتروشيمي شيراز
517007,787پتروشيمي شيراز
10113117,799پتروشيمي شيراز
119411,460پتروشيمي فارابي
011011,700پتروشيمي فارابي
241200011,900پتروشيمي فارابي
24190926,497پتروشيمي فن آوران
7125526,599پتروشيمي فن آوران
16260826,895پتروشيمي فن آوران
517100760پتروشيمي فن آوران
38150000750پتروشيمي فن آوران
22630000737پتروشيمي فن آوران
951500001,900پست بانک ايران
01962,202پست بانک ايران
111055,888پشم شيشه ايران
12220005,840پشم شيشه ايران
314385,830پشم شيشه ايران
01301,346پگاه آذربايجان غربي
271200001,339پگاه آذربايجان غربي
49493739371,320پگاه آذربايجان غربي
1110001,259پلاسکوکار
01111,260پلاسکوکار
5140001,269پلاسکوکار
1110001,197پلي اکريل
1110001,196پلي اکريل
5339351,195پلي اکريل
5111354,267پمپ سازي ايران
837194944,265پمپ سازي ايران
814311909704,264پمپ سازي ايران
14120007,050تامين ماسه ريخته گري
24233667,030تامين ماسه ريخته گري
64391997,000تامين ماسه ريخته گري
17232005,194تايدواترخاورميانه
5110005,190تايدواترخاورميانه
870171721165,054تايدواترخاورميانه
112803,998تراکتور سازي ايران
327803,977تراکتور سازي ايران
215003,975تراکتور سازي ايران
011015,000تهران شيمي
2110015,069تهران شيمي
171100017,110تهران شيمي
3110003,060توسعه شهري توس گستر
3110003,069توسعه شهري توس گستر
8124453,079توسعه شهري توس گستر
322107002,990توسعه صنايع بهشهر
13145002,970توسعه صنايع بهشهر
13244642,950توسعه صنايع بهشهر
15163262,314توسعه معادن روي ايران
862370322,320توسعه معادن روي ايران
16166412,346توسعه معادن روي ايران
2110001,640توليد محور خودرو
13180931,620توليد محور خودرو
3118401,600توليد محور خودرو
217003,237توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
18254323,239توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
16150003,248توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
01217,400توليد مواد اوليه داروپخش
2110017,677توليد مواد اوليه داروپخش
7125726,500توليد مواد اوليه داروپخش
2110002,170توليدي گرانيت بهسرام
4120002,140توليدي گرانيت بهسرام
1403678002,072توليدي گرانيت بهسرام
13150002,530توليدي کاشي تکسرام
6125002,533توليدي کاشي تکسرام
13150002,534توليدي کاشي تکسرام
511309731,646تکنوتار
2110001,649تکنوتار
171105561,650تکنوتار
012010,287تکين کو
222212310,295تکين کو
118010,347تکين کو
11184513,079جام دارو
8157813,095جام دارو
6145013,096جام دارو
9150001,888چرخشگر
218501,870چرخشگر
6134001,849چرخشگر
316004,938حفاري شمال
111954,945حفاري شمال
213884,950حفاري شمال
211929,757حق تقدم البرز دارو
212109,518حق تقدم البرز دارو
212009,499حق تقدم البرز دارو
619050700حق تقدم الکتريک خودرو شرق
617777727حق تقدم الکتريک خودرو شرق
112000731حق تقدم الکتريک خودرو شرق
214503,384حق تقدم ايران تاير
111503,347حق تقدم ايران تاير
011193,342حق تقدم ايران تاير
5110004,600حق تقدم پاکسان
215004,604حق تقدم پاکسان
11220345,262حق تقدم پاکسان
01231,550حق تقدم پاکسان
631200031,538حق تقدم پاکسان
3110031,535حق تقدم پاکسان
01102,500حق تقدم پتروشيمي آبادان
114682,482حق تقدم پتروشيمي آبادان
5120002,440حق تقدم پتروشيمي آبادان
4135011,031حق تقدم پتروشيمي آبادان
6150011,120حق تقدم پتروشيمي آبادان
11411000011,403حق تقدم پتروشيمي آبادان
601300019,900حق تقدم پتروشيمي خارک
1393700019,800حق تقدم پتروشيمي خارک
281149018,800حق تقدم پتروشيمي خارک
201200010,000حق تقدم پتروشيمي فارابي
35138219,186حق تقدم پتروشيمي فارابي
161120001,333حق تقدم چرخشگر
119001,295حق تقدم چرخشگر
10112700809حق تقدم چرخشگر
01408,730حق تقدم خاک چيني ايران
10110888,790حق تقدم خاک چيني ايران
616648,800حق تقدم خاک چيني ايران
15145003,390حق تقدم خوراک دام پارس
17150003,389حق تقدم خوراک دام پارس
112503,150حق تقدم خوراک دام پارس
50153069,400حق تقدم داروسازي سبحان
111165880حق تقدم دشت مرغاب
141032134,500حق تقدم سرمايه گذاري البرز
112604,843حق تقدم سرمايه گذاري البرز
5110004,889حق تقدم سرمايه گذاري البرز
515000910حق تقدم سرمايه گذاري صنايع بهشهر
111370913حق تقدم سرمايه گذاري صنايع بهشهر
515000915حق تقدم سرمايه گذاري صنايع بهشهر
18180002,250حق تقدم سيمان سپاهان
221100002,230حق تقدم سيمان سپاهان
221100002,224حق تقدم سيمان سپاهان
013851,220حق تقدم سيمان شاهرود
119671,232حق تقدم سيمان شاهرود
1112001,233حق تقدم سيمان شاهرود
7112500571حق تقدم فنرسازي زر
112079580حق تقدم فنرسازي زر
315000584حق تقدم فنرسازي زر
011471,530حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
2110001,529حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
14390001,520حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
14362772,250حق تقدم لعاب
601274542,170حق تقدم لعاب
1101500002,190حق تقدم لعاب
18146803,780حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
18147713,770حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
4110003,769حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
5142212,298حق تقدم نفت پارس
2116013,000حق تقدم نفت پارس
2402750032,000حق تقدم نفت پارس
222855834حق تقدم نيرو محرکه
111000835حق تقدم نيرو محرکه
15117321840حق تقدم نيرو محرکه
271100002,660حمل ونقل پتروشيمي
8130002,692حمل ونقل پتروشيمي
14150002,700حمل ونقل پتروشيمي
011003,069حمل ونقل توکا
24180013,030حمل ونقل توکا
216513,020حمل ونقل توکا
193160011,990خاک چيني ايران
012011,989خاک چيني ايران
6150011,988خاک چيني ايران
345125992,700خاک چيني ايران
10232003,000خاک چيني ايران
111110010,059خدمات انفورماتيک
332326710,060خدمات انفورماتيک
5150010,080خدمات انفورماتيک
111006,349خوراک دام پارس
17125006,642خوراک دام پارس
01302,229داده پردازي ايران
645286552,230داده پردازي ايران
10144002,237داده پردازي ايران
2110016,370داروپخش
6138916,375داروپخش
491300016,387داروپخش
115018,978داروسازي ابوريحان
581164534,999داروسازي ابوريحان
114623,397داروسازي اکسير
20280025,000داروسازي اکسير
10138026,500داروسازي اکسير
8110007,779داروسازي جابرابن حيان
40150947,848داروسازي جابرابن حيان
415247,932داروسازي جابرابن حيان
419347,400داروسازي زهراوي
32268047,000داروسازي زهراوي
8216346,999داروسازي زهراوي
212127647,645داروسازي سبحان
38150007,650داروسازي سبحان
1161150007,727داروسازي سبحان
721400018,000داروسازي فارابي
1110011,441داروسازي فارابي
20246814,379داروسازي کوثر
9120004,389داروسازي کوثر
18140004,400داروسازي کوثر
46160007,700داروسازي کوثر
10113007,699داروسازي کوثر
19125057,670داروسازي کوثر
691500013,827دارويي امين
7150013,750دارويي امين
7150013,700دارويي امين
1501500030,000دارويي رازک
931300031,000دارويي رازک
4110004,000دارويي لقمان
01203,907دارويي لقمان
5113003,660دارويي لقمان
181137813,280داملران رازک
151110013,255داملران رازک
7112505,532درخشان تهران
316005,299درخشان تهران
935178085,226درخشان تهران
16811211413,882دشت مرغاب
419844,160دوده صنعتي پارس
418524,150دوده صنعتي پارس
15138004,035دوده صنعتي پارس
215003,025دوده صنعتي پارس
4213003,030دوده صنعتي پارس
01503,050دوده صنعتي پارس
4522535008,450دوده صنعتي پارس
62473918,359دوده صنعتي پارس
25230008,350دوده صنعتي پارس
318873,880ذغال سنگ نگين طبس
11128503,879ذغال سنگ نگين طبس
112843,875ذغال سنگ نگين طبس
01124,708رادياتور ايران
417504,710رادياتور ايران
418004,724رادياتور ايران
283145001,909ريخته گري تراکتورسازي ايران
8140001,931ريخته گري تراکتورسازي ايران
10150001,933ريخته گري تراکتورسازي ايران
1301500002,600رينگ سازي مشهد
18268812,545رينگ سازي مشهد
021852,540رينگ سازي مشهد
2117001,130زامياد
9179711,144زامياد
2120001,146زامياد
2112019,349سازه پويش
4120019,300سازه پويش
4123018,548سازه پويش
11142502,688سالمين
19170002,686سالمين
7128502,575سالمين
5124881,836سامان گستراصفهان
2110001,946سامان گستراصفهان
7136512,051سامان گستراصفهان
131100001,265سايپا
251200001,262سايپا
012691,250سايپا
6125002,560سايپاآذين
8130002,630سايپاآذين
12145002,660سايپاآذين
7110000743سايپاديزل
59279000741سايپاديزل
618473740سايپاديزل
11144002,522سايپاشيشه
5120002,690سايپاشيشه
4115002,700سايپاشيشه
27321380919,786سپنتا
416506,524سخت آژند
6111005,075سخت آژند
1011270737,310سراميک هاي صنعتي اردکان
7120037,318سراميک هاي صنعتي اردکان
01539,000سراميک هاي صنعتي اردکان
5115003,180سرما آفرين
3110003,196سرما آفرين
1601500003,200سرما آفرين
22160003,596سرمايه گذاري آتيه دماوند
113013,585سرمايه گذاري آتيه دماوند
35196853,579سرمايه گذاري آتيه دماوند
721150004,775سرمايه گذاري البرز
35275004,600سرمايه گذاري البرز
111644,581سرمايه گذاري البرز
243261621241,498سرمايه گذاري بهمن
461300001,539سرمايه گذاري بهمن
11170001,563سرمايه گذاري بهمن
4122172,020سرمايه گذاري بوعلي
2110002,019سرمايه گذاري بوعلي
16181602,012سرمايه گذاري بوعلي
1092290203,750سرمايه گذاري پارس توشه
6115563,790سرمايه گذاري پارس توشه
10126353,798سرمايه گذاري پارس توشه
20197222,099سرمايه گذاري پتروشيمي
1041500002,089سرمايه گذاري پتروشيمي
41822000002,090سرمايه گذاري پتروشيمي
3121661,193سرمايه گذاري پرديس
291250001,179سرمايه گذاري پرديس
291250001,177سرمايه گذاري پرديس
113503,023سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
01501,830سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
01501,828سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
181100001,827سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
10151001,930سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
6130001,934سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
2110001,935سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
13150002,690سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
3110002,680سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
271100002,689سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
27188853,070سرمايه گذاري توسعه ملي
15150003,069سرمايه گذاري توسعه ملي
217743,060سرمايه گذاري توسعه ملي
011104,474سرمايه گذاري توکافولاد
01104,480سرمايه گذاري توکافولاد
111804,490سرمايه گذاري توکافولاد
10190001,059سرمايه گذاري رنا
012151,056سرمايه گذاري رنا
115331,055سرمايه گذاري رنا
6244001,438سرمايه گذاري رنا
6139121,439سرمايه گذاري رنا
01401,446سرمايه گذاري رنا
29198002,925سرمايه گذاري ساختمان ايران
331113002,924سرمايه گذاري ساختمان ايران
7125002,910سرمايه گذاري ساختمان ايران
015100سرمايه گذاري ساختمان ايران
0115101سرمايه گذاري ساختمان ايران
4135001,077سرمايه گذاري سايپا
961900001,070سرمايه گذاري سايپا
862800001,069سرمايه گذاري سايپا
232100002,340سرمايه گذاري سپه
7330002,349سرمايه گذاري سپه
7130002,350سرمايه گذاري سپه
4120002,019سرمايه گذاري صنايع بهشهر
219902,014سرمايه گذاري صنايع بهشهر
4120002,000سرمايه گذاري صنايع بهشهر
12130003,859سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
19150003,849سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
542140003,840سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
463313911,450سرمايه گذاري صنعت بيمه
14621000001,455سرمايه گذاري صنعت بيمه
223150001,459سرمايه گذاري صنعت بيمه
3110002,543سرمايه گذاري صنعت نفت
13150002,570سرمايه گذاري صنعت نفت
12147232,578سرمايه گذاري صنعت نفت
13160532,168سرمايه گذاري صنعت و معدن
011002,170سرمايه گذاري صنعت و معدن
14165002,179سرمايه گذاري صنعت و معدن
213676,561سرمايه گذاري غدير
34152076,590سرمايه گذاري غدير
01126,595سرمايه گذاري غدير
37283394,470سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
451100004,480سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
451100004,488سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
181110091,669سرمايه گذاري مسکن
183110501,649سرمايه گذاري مسکن
2110001,633سرمايه گذاري مسکن
12218980625سرمايه گذاري ملت
315000626سرمايه گذاري ملت
6110000627سرمايه گذاري ملت
9150001,778سرمايه گذاري ملي ايران
181101631,765سرمايه گذاري ملي ايران
12269251,762سرمايه گذاري ملي ايران
5135001,329سرمايه گذاري نيرو
115001,323سرمايه گذاري نيرو
012001,299سرمايه گذاري نيرو
32136009,000سرمايه گذاري نيرو
111009,020سرمايه گذاري نيرو
933102509,030سرمايه گذاري نيرو
316804,200سرمايه گذاري نيرو
18142254,170سرمايه گذاري نيرو
14135004,125سرمايه گذاري نيرو
5323531,999سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
402200001,998سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
3113481,997سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
13125705,109سنگ آهن گل گهر
1031200005,140سنگ آهن گل گهر
15130005,160سنگ آهن گل گهر
313509,380سهامي شهد
413809,398سهامي شهد
717009,550سهامي شهد
518006,057سيمان اروميه
48180006,040سيمان اروميه
14123755,997سيمان اروميه
364271713,169سيمان اصفهان
5236913,167سيمان اصفهان
3,3753725637413,166سيمان اصفهان
67386937,683سيمان ايلام
23130007,800سيمان ايلام
1172146218,000سيمان ايلام
4115000271سيمان ايلام
17262400280سيمان ايلام
216007289سيمان ايلام
35314680555,187سيمان بجنورد
782150005,188سيمان بجنورد
562100005,590سيمان بجنورد
4110035,000سيمان بهبهان
16145035,260سيمان بهبهان
30184435,550سيمان بهبهان
4110003,845سيمان تهران
6115003,861سيمان تهران
8120003,879سيمان تهران
9112007,500سيمان خاش
7110007,490سيمان خاش
01607,240سيمان خاش
10120005,002سيمان خزر
315005,029سيمان خزر
23144445,209سيمان خزر
115502,330سيمان داراب
7231192,300سيمان داراب
16170002,299سيمان داراب
27661755715,744سيمان دورود
611400015,300سيمان دورود
2,4253816043115,114سيمان دورود
351200001,739سيمان سپاهان
9150001,738سيمان سپاهان
171100001,731سيمان سپاهان
1102562519,597سيمان سفيد ني ريز
301150019,900سيمان سفيد ني ريز
218020,868سيمان سفيد ني ريز
418604,800سيمان شاهرود
214204,849سيمان شاهرود
10220004,853سيمان شاهرود
624289662,150سيمان شرق
12255002,154سيمان شرق
1021468962,165سيمان شرق
8126002,949سيمان شمال
115002,925سيمان شمال
591202002,900سيمان شمال
851200004,270سيمان صوفيان
5213004,200سيمان صوفيان
758180674,151سيمان صوفيان
19931021721,944سيمان صوفيان
115001,955سيمان صوفيان
113001,965سيمان صوفيان
416755,206سيمان غرب
10120005,247سيمان غرب
26150005,249سيمان غرب
15128175,400سيمان فارس نو
416505,440سيمان فارس نو
17130005,596سيمان فارس نو
01372,884سيمان فارس و خوزستان
372127762,885سيمان فارس و خوزستان
2175751522,890سيمان فارس و خوزستان
831300027,600سيمان قاين
3110628,300سيمان قاين
216028,388سيمان قاين
3,9911020647319,331سيمان مازندران
117519,339سيمان مازندران
641328919,356سيمان مازندران
191118616,200سيمان هرمزگان
351199017,600سيمان هرمزگان
416706,120سيمان هرمزگان
883143526,103سيمان هرمزگان
803131346,102سيمان هرمزگان
8114735,120سيمان هگمتان
23145285,130سيمان هگمتان
26150005,170سيمان هگمتان
518006,514سيمان کارون
315106,595سيمان کارون
14120006,978سيمان کارون
2,511215633094,458سيمان کردستان
214354,463سيمان کردستان
112134,480سيمان کردستان
212508,490سيمان کرمان
841100008,440سيمان کرمان
841100008,429سيمان کرمان
271200013,318سينا دارو
5140413,274سينا دارو
117613,195سينا دارو
9145002,105شهد ايران
01102,090شهد ايران
302143212,089شهد ايران
34444907,511شير پاستوريزه پگاه اصفهان
8110007,500شير پاستوريزه پگاه اصفهان
415007,448شير پاستوريزه پگاه اصفهان
573555010,192شير پاستوريزه پگاه خراسان
44355528,000شير پاستوريزه پگاه خراسان
314006,969شير پاستوريزه پگاه خراسان
33031010003,264شيشه دارويي رازي
27181453,370شيشه دارويي رازي
216003,380شيشه دارويي رازي
11115007,129شيشه همدان
30341797,120شيشه همدان
9112017,089شيشه همدان
32155745,789شيشه و گاز
8113685,820شيشه و گاز
213755,828شيشه و گاز
111377,700شيمي داروئي داروپخش
201150013,040شيميايي سينا
5140013,049شيميايي سينا
231172413,074شيميايي سينا
4120001,950شکر شاهرود
291150001,959شکر شاهرود
9145001,960شکر شاهرود
10150002,059صنايع آذرآب
2110002,055صنايع آذرآب
10150002,049صنايع آذرآب
281225012,475صنايع جوشکاب يزد
362286612,480صنايع جوشکاب يزد
013712,486صنايع جوشکاب يزد
8133202,401صنايع ريخته گري ايران
14150002,727صنايع ريخته گري ايران
3110003,199صنايع سيمان دشتستان
10130003,170صنايع سيمان دشتستان
702231233,035صنايع سيمان دشتستان
111507,030صنايع شيميايي ايران
17224507,029صنايع شيميايي ايران
11115007,000صنايع شيميايي ايران
6110005,942صنايع شيميايي فارس
54191205,918صنايع شيميايي فارس
30151875,840صنايع شيميايي فارس
314008,580صنايع لاستيکي سهند
212008,420صنايع لاستيکي سهند
213008,300صنايع لاستيکي سهند
6125602,315صنايع مس شهيد باهنر
20285732,320صنايع مس شهيد باهنر
311131532,339صنايع مس شهيد باهنر
251200012,640صنايع کاشي وسراميک سينا
611491512,500صنايع کاشي وسراميک سينا
3125012,350صنايع کاشي وسراميک سينا
4130014,088صنايع کاشي وسراميک سينا
322225014,000صنايع کاشي وسراميک سينا
201140013,998صنايع کاشي وسراميک سينا
4,6843916364828,622صنايع کاغذسازي کاوه
872304328,624صنايع کاغذسازي کاوه
1063370028,627صنايع کاغذسازي کاوه
54390745,950صنعتي آما
34160005,712صنعتي آما
4,914638665365,671صنعتي آما
11895,746صنعتي بهشهر
619775,750صنعتي بهشهر
16127855,770صنعتي بهشهر
2252624013,599عمران و توسعه فارس
18150003,593عمران و توسعه فارس
9125003,590عمران و توسعه فارس
0149,200فرآورده هاي تزريقي ايران
01109,076فرآورده هاي تزريقي ايران
10211868,800فرآورده هاي تزريقي ايران
5110005,280فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
8115005,286فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
112005,298فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
121114,540فرآورده هاي نسوز پارس
317134,565فرآورده هاي نسوز پارس
9220004,570فرآورده هاي نسوز پارس
43175455,677فرآورده هاي نسوزآذر
14124005,689فرآورده هاي نسوزآذر
29150005,700فرآورده هاي نسوزآذر
10164415,690فرآورده هاي نسوزايران
161100015,679فرآورده هاي نسوزايران
640264081915,670فرآورده هاي نسوزايران
1143213835,336فرآوري موادمعدني ايران
9116005,380فرآوري موادمعدني ايران
43177135,600فرآوري موادمعدني ايران
1605510163,127فروسيليس ايران
01353,386فروسيليس ايران
14140003,420فروسيليس ايران
6120002,786فنرسازي خاور
4113202,807فنرسازي خاور
14151142,809فنرسازي خاور
9154001,650فنرسازي زر
321191371,655فنرسازي زر
5132001,699فنرسازي زر
835695712,000فولاد اميرکبير کاشان
762256416511,879فولاد اميرکبير کاشان
3,9233733034011,877فولاد اميرکبير کاشان
977111402886,964فولاد خراسان
45165006,978فولاد خراسان
24333787,000فولاد خراسان
313946,740فولاد خوزستان
7110526,735فولاد خوزستان
213006,734فولاد خوزستان
22186002,575فولاد مبارکه اصفهان
391150002,577فولاد مبارکه اصفهان
522200002,578فولاد مبارکه اصفهان
113263,550فولادکاويان
31176804,000فولادکاويان
15235004,364فولادکاويان
314865,999فولادکاويان
33557255,810فولادکاويان
2,479174268175,808فولادکاويان
572100005,653فيبر ايران
581100005,761فيبر ايران
1062130008,166فيبر ايران
011392,600قطعات اتومبيل ايران
3214123702,622قطعات اتومبيل ايران
672253332,651قطعات اتومبيل ايران
11125004,469قند اصفهان
317004,420قند اصفهان
4110004,410قند اصفهان
1,004214461532,251قند ثابت خراسان
4119902,253قند ثابت خراسان
681300002,254قند ثابت خراسان
112005,948قند شيرين خراسان
213005,949قند شيرين خراسان
212605,988قند شيرين خراسان
311100030,880قند لرستان
17255030,580قند لرستان
311100030,579قند لرستان
9119004,820قند مرودشت
418524,760قند مرودشت
3442745294,617قند مرودشت
5110005,292قند نيشابور
5110005,290قند نيشابور
10218005,285قند نيشابور
3110003,150قند هکمتان
112003,064قند هکمتان
15148643,063قند هکمتان
22125358,553قندنقش جهان
3991452658,813قندنقش جهان
14114499,400قندنقش جهان
7149901,495گروه بهمن
2112471,490گروه بهمن
2112001,479گروه بهمن
9110009,155گروه صنعتي بارز
27130009,140گروه صنعتي بارز
9110009,139گروه صنعتي بارز
4110004,388گروه صنعتي بوتان
2086417474,993گروه صنعتي سپاهان
519525,380گروه صنعتي سپاهان
7212885,400گروه صنعتي سپاهان
14125005,625گروه صنعتي ملي
111005,390گروه صنعتي ملي
111005,383گروه صنعتي ملي
504165803,000گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
10131703,040گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
18160283,045گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
619436,248گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
19130006,250گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
111006,289گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
2115010,691گلتاش
4133011,000گلتاش
4140011,200گلتاش
2121410,050لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
9110008,500لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
313758,277لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
171113214,990لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
373250014,999لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
614407415,000لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
7242517,489لامپ پارس شهاب
11134683,290لاميران
215753,320لاميران
3110003,362لاميران
112007,476لبنيات پاک
112007,189لبنيات پاک
112006,960لبنيات پاک
4220001,940لبنيات کالبر
6129001,925لبنيات کالبر
15180001,923لبنيات کالبر
521146673,550لعاب ايران
13235603,647لعاب ايران
4110003,670لعاب ايران
01253,169لنت ترمز ايران
16250253,200لنت ترمز ايران
23172653,170لنت ترمز ايران
4220001,800لوله وماشين سازي ايران
7140001,805لوله وماشين سازي ايران
4120001,833لوله وماشين سازي ايران
201100001,969ليزينگ ايران
2112171,970ليزينگ ايران
10150001,980ليزينگ ايران
7235961,910ليزينگ خودروغدير
5128001,900ليزينگ خودروغدير
9150001,890ليزينگ خودروغدير
7132002,130ليزينگ رايان سايپا
2110002,132ليزينگ رايان سايپا
7131482,159ليزينگ رايان سايپا
19194002,030ليزينگ صنعت ومعدن
411200002,040ليزينگ صنعت ومعدن
10150002,047ليزينگ صنعت ومعدن
5111054,749مارگارين
15131014,787مارگارين
214184,809مارگارين
11123904,500ماشين سازي اراک
14130934,529ماشين سازي اراک
316844,539ماشين سازي اراک
1091500002,183ماشين سازي نيرومحرکه
782355902,185ماشين سازي نيرومحرکه
221100002,187ماشين سازي نيرومحرکه
791373302,110محورسازان ايران خودرو
2210922,143محورسازان ايران خودرو
231107522,145محورسازان ايران خودرو
01402,528مخابرات ايران
113002,525مخابرات ايران
13150002,515مخابرات ايران
111506,738مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
842124676,730مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
7110006,729مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
4110003,798مديريت سرمايه گذاري اميد
5112003,795مديريت سرمايه گذاري اميد
21255003,790مديريت سرمايه گذاري اميد
3214695894,619معادن بافق
661141504,689معادن بافق
14229854,710معادن بافق
517716,299معادن منگنزايران
1691267306,322معادن منگنزايران
426106,150معادن منگنزايران
8171511,349معدني املاح ايران
132117511,350معدني املاح ايران
7161411,440معدني املاح ايران
214437,016معدني دماوند
122455,650معدني و صنعتي چادرملو
213395,649معدني و صنعتي چادرملو
15126805,616معدني و صنعتي چادرملو
012001,880ملي سرب وروي ايران
3213681,894ملي سرب وروي ايران
3114001,900ملي سرب وروي ايران
4115982,427ملي صنايع مس ايران
229212,430ملي صنايع مس ايران
4215502,476ملي صنايع مس ايران
3120013,000مهرام
7150013,150مهرام
332250013,180مهرام
6127282,255مهرکام پارس
281122602,260مهرکام پارس
2110002,270مهرکام پارس
31163294,820مهندسي نصير ماشين
5110004,910مهندسي نصير ماشين
5110004,915مهندسي نصير ماشين
722325322,200موتورسازان تراکتورسازي ايران
13260002,198موتورسازان تراکتورسازي ايران
1312614912,133موتورسازان تراکتورسازي ايران
11214727,630موتوژن
36248007,500موتوژن
3285446357,342موتوژن
802352022,750نفت بهران
401175922,700نفت بهران
1371605722,600نفت بهران
192161011,795نفت پارس
6153111,990نفت پارس
361300012,000نفت پارس
215364,169نورد آلومينيوم
10123604,200نورد آلومينيوم
8118504,348نورد آلومينيوم
7110007,300نورد قطعات فولادي
15120007,348نورد قطعات فولادي
7110007,353نورد قطعات فولادي
113303,270نوسازي و ساختمان تهران
2472791503,120نوسازي و ساختمان تهران
114003,019نوسازي و ساختمان تهران
01101,889نيرو محرکه
242129371,888نيرو محرکه
4120001,880نيرو محرکه
53392005,761نيروترانس
314445,800نيروترانس
417005,882نيروترانس
8110007,949نيروکلر
111507,964نيروکلر
171100001,700کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
114001,695کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
4125791,693کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
3527691075,100کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
01105,108کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
511100005,089کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
114202,561کابل البرز
114002,780کابل البرز
591199992,952کابل البرز
601100006,000کابل البرز
12120006,200کابل البرز
315476,287کابل البرز
642144004,478کاربراتور ايران
01124,440کاربراتور ايران
14130644,500کاربراتور ايران
20240004,999کارتن ايران
6111194,998کارتن ايران
13226194,989کارتن ايران
213000512کارتن ايران
12123456515کارتن ايران
29156000516کارتن ايران
8110007,597کارخانجات داروپخش
21228247,569کارخانجات داروپخش
10113397,565کارخانجات داروپخش
112502,912کارخانجات قند قزوين
112502,926کارخانجات قند قزوين
4114242,948کارخانجات قند قزوين
7230002,247کاشي الوند
7230002,244کاشي الوند
513230702,207کاشي الوند
11948,277کاشي پارس
17120008,379کاشي پارس
25130008,380کاشي پارس
7120003,561کاشي حافظ
113003,564کاشي حافظ
113003,591کاشي حافظ
38022776144,896کاشي سعدي
214284,901کاشي سعدي
10120004,904کاشي سعدي
542163083,295کاشي نيلو
1242375243,293کاشي نيلو
1,594494842163,291کاشي نيلو
1151300003,849کالسيمين
19150003,842کالسيمين
19150003,840کالسيمين
9130003,000کربن ايران
4111762,998کربن ايران
15150002,988کربن ايران
291100028,500کشاورزي ودامپروري مگسال
652230628,000کشاورزي ودامپروري مگسال
14150027,820کشاورزي ودامپروري مگسال
431250017,000کشت و صنعت چين چين
431249017,179کشت و صنعت چين چين
219017,790کشت و صنعت چين چين
1131300003,780کشت وصنعت پياذر
5114503,750کشت وصنعت پياذر
123953,700کشت وصنعت پياذر
10153001,830کشت وصنعت پياذر
181100001,800کشت وصنعت پياذر
25241435721,758کشت وصنعت پياذر
24150004,850کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
24150004,840کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
24150004,820کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
531250002,130کمباين سازي ايران
15170002,120کمباين سازي ايران
3,2025015217512,104کمباين سازي ايران
4120401,977کمک فنر ايندامين
6130001,980کمک فنر ايندامين
7135001,984کمک فنر ايندامين
7160011,600کنتورسازي ايران
121100011,580کنتورسازي ايران
121100011,548کنتورسازي ايران
112006,297کيميدارو
13120006,437کيميدارو
213006,495کيميدارو
جمع - ميليونتعدادحجمقيمتشرکت
181100001,811آبادگران ايران
3,696326550395,642آبسال
27149995,452آبسال
27150405,442آبسال
111803,600آلومراد
15131584,744آلومينيم ايران - ايرالکو
9120004,700آلومينيم ايران - ايرالکو
9120004,692آلومينيم ايران - ايرالکو
1,122105000002,243آهنگري تراکتورسازي ايران
22321000002,230آهنگري تراکتورسازي ايران
22021000002,200آهنگري تراکتورسازي ايران
641500012,855افست
151120012,858افست
171132312,870افست
111509,990البرز دارو
201200010,002البرز دارو
2,1161020367910,390البرز دارو
921500001,834الکتريک خودرو شرق
2110001,851الکتريک خودرو شرق
191100001,900الکتريک خودرو شرق
9136732,510ايران ارقام
216052,506ايران ارقام
981391702,505ايران ارقام
112504,158ايران تاير
10124004,130ايران ترانسفو
30272004,120ايران ترانسفو
8120004,110ايران ترانسفو
241100002,356ايران خودرو
13155292,340ايران خودرو
7130002,333ايران خودرو
537000712ايران خودروديزل
122000714ايران خودروديزل
121134715ايران خودروديزل
886171220027,264ايران دارو
15120007,250ايران دارو
11115007,100ايران دارو
10150002,008ايران دوچرخ
3114632,040ايران دوچرخ
2110002,043ايران دوچرخ
282235611,900ايران مرينوس
542360014,951ايران ياساتايرورابر
4129414,943ايران ياساتايرورابر
151100014,901ايران ياساتايرورابر
818029,923باما
1019709,921باما
414009,954باما
1,11155000002,222بانک اقتصادنوين
331150002,225بانک اقتصادنوين
115102,257بانک اقتصادنوين
1071394842,710بانک پارسيان
1121413002,700بانک پارسيان
3110002,622بانک پارسيان
532155292371,005بانک تجارت
302297861,003بانک تجارت
121120001,002بانک تجارت
1151636421,800بانک سينا
312170951,804بانک سينا
011341,810بانک سينا
1416174285810بانک صادرات ايران
8410101815بانک صادرات ايران
1,632211997273817بانک صادرات ايران
213108041,932بانک ملت
10150001,931بانک ملت
699357271,930بانک ملت
4120002,197بانک کارآفرين
20292112,200بانک کارآفرين
221100002,203بانک کارآفرين
01287,554بهنوش ايران
8110007,560بهنوش ايران
819957,561بهنوش ايران
901100009,044بيسکويت گرجي
311300001,025بيمه البرز
622600001,026بيمه البرز
21292059001,030بيمه البرز
2110002,193بيمه پارسيان
11250002,200بيمه پارسيان
1111500002,220بيمه پارسيان
363230401,575بيمه پارسيان
013591,323بين المللي توسعه ساختمان
401300001,322بين المللي توسعه ساختمان
12287671,321بين المللي توسعه ساختمان
1042237264,366بين المللي محصولات پارس
16,5789337762654,390پارس الکتريک
421100004,230پارس الکتريک
9220504,217پارس الکتريک
215004,501پارس الکتريک
9120004,502پارس الکتريک
01524,600پارس الکتريک
5112000454پارس الکتريک
9130000291پارس الکتريک
9130000288پارس الکتريک
9130000285پارس الکتريک
4125411,682پارس الکتريک
12169001,683پارس الکتريک
10261621,685پارس الکتريک
10114257,123پارس پامچال
7110007,051پارس پامچال
14120007,050پارس پامچال
10113879717پارس خودرو
14220000718پارس خودرو
1442200000720پارس خودرو
341100033,994پارس دارو
341100033,550پارس دارو
10130033,091پارس دارو
315006,770پارس سرام
322210015,101پارس سرام
151100015,110پارس سرام
10165015,277پارس سرام
6118253,270پارس سويچ
331100003,262پارس سويچ
314845,366پارس مينو
112675,363پارس مينو
519305,360پارس مينو
215004,752پاکسان
9318304,751پاکسان
113004,710پاکسان
1171299103,920پتروشيمي آبادان
8120003,932پتروشيمي آبادان
215803,940پتروشيمي آبادان
591300019,600پتروشيمي خارک
201100019,601پتروشيمي خارک
10149919,930پتروشيمي خارک
313507,360پتروشيمي شازند
212767,350پتروشيمي شازند
823112007,300پتروشيمي شازند
19125157,571پتروشيمي شيراز
313707,561پتروشيمي شيراز
526007,527پتروشيمي شيراز
2120010,735پتروشيمي فارابي
7125026,351پتروشيمي فن آوران
11141026,350پتروشيمي فن آوران
113926,100پتروشيمي فن آوران
5,30613434840741,523پست بانک ايران
3120001,520پست بانک ايران
8255001,516پست بانک ايران
112005,660پشم شيشه ايران
11120005,687پشم شيشه ايران
01405,701پشم شيشه ايران
1110001,245پلاسکوکار
132106001,244پلاسکوکار
3223451,243پلاسکوکار
7460001,180پلي اکريل
9272431,182پلي اکريل
426350111,195پلي اکريل
01502,338پمپ سازي ايران
01202,439پمپ سازي ايران
01102,567پمپ سازي ايران
10114636,800تامين ماسه ريخته گري
7110006,824تامين ماسه ريخته گري
17225466,851تامين ماسه ريخته گري
9120004,386تايدواترخاورميانه
9224003,900تراکتور سازي ايران
76345400014,133تهران شيمي
7150013,052تهران شيمي
201150013,047تهران شيمي
291100002,930توسعه صنايع بهشهر
481164462,934توسعه صنايع بهشهر
215382,936توسعه صنايع بهشهر
12251682,297توسعه معادن روي ايران
274116802,296توسعه معادن روي ايران
457196602,295توسعه معادن روي ايران
13141643,190توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
321100003,176توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
3110003,160توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
34211998617,123توليد مواد اوليه داروپخش
831500016,500توليد مواد اوليه داروپخش
241150016,000توليد مواد اوليه داروپخش
1110001,050توليدي گرانيت بهسرام
5120002,450توليدي کاشي تکسرام
022001,620تکنوتار
116501,616تکنوتار
2210201,613تکنوتار
6157210,064تکين کو
201200010,020تکين کو
201200010,000تکين کو
191150012,700جام دارو
11190012,403جام دارو
011001,174چرخشگر
5130001,801چرخشگر
7140001,825چرخشگر
31163854,882حفاري شمال
5110004,830حفاري شمال
5110004,810حفاري شمال
111357,463حق تقدم البرز دارو
331100003,310حق تقدم ايران تاير
216553,317حق تقدم ايران تاير
7120003,320حق تقدم ايران تاير
30150006,000حق تقدم ايران دارو
01681,815حق تقدم بانک سينا
17011000001,702حق تقدم بانک کارآفرين
341100003,350حق تقدم پاکسان
3110031,460حق تقدم پاکسان
3110031,500حق تقدم پاکسان
112031,501حق تقدم پاکسان
5120002,300حق تقدم پتروشيمي آبادان
6125002,301حق تقدم پتروشيمي آبادان
2110002,400حق تقدم پتروشيمي آبادان
5150010,928حق تقدم پتروشيمي آبادان
281254010,915حق تقدم پتروشيمي آبادان
351321410,900حق تقدم پتروشيمي آبادان
181100518,100حق تقدم پتروشيمي خارک
401217518,300حق تقدم پتروشيمي خارک
4123918,301حق تقدم پتروشيمي خارک
7110007,474حق تقدم پتروشيمي فارابي
4125001,550حق تقدم پمپ سازي ايران
852587501,450حق تقدم پمپ سازي ايران
0111,402حق تقدم پمپ سازي ايران
971100000970حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
01500640حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
01150634حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
34139448,723حق تقدم خاک چيني ايران
11878,652حق تقدم خاک چيني ايران
212008,646حق تقدم خاک چيني ايران
101100001,002حق تقدم خوراک دام پارس
115002,971حق تقدم خوراک دام پارس
4120001,800حق تقدم سرمايه گذاري توکافولاد
212379874حق تقدم سرمايه گذاري صنايع بهشهر
718250873حق تقدم سرمايه گذاري صنايع بهشهر
314000872حق تقدم سرمايه گذاري صنايع بهشهر
10136102,652حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
112000500حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
4115002,501حق تقدم سيمان تهران
013000115حق تقدم سيمان سپاهان
2110002,217حق تقدم سيمان سپاهان
781350002,219حق تقدم سيمان سپاهان
1,414146357932,224حق تقدم سيمان سپاهان
4130001,420حق تقدم سيمان شاهرود
202165281,210حق تقدم سيمان شاهرود
5142241,200حق تقدم سيمان شاهرود
182147891,195حق تقدم سيمان شاهرود
1110000133حق تقدم سيمان فارس وخوزستان
414008,800حق تقدم سينا دارو
23125009,000حق تقدم سينا دارو
90857500012,100حق تقدم سينا دارو
01100002حق تقدم صنايع شيميايي فارس
211210010,000حق تقدم فرآورده هاي نسوزايران
115000010حق تقدم فنرسازي خاور
7150001,450حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
14911000001,493حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
2110001,500حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
35150000700حق تقدم فيبر ايران
13220006,301حق تقدم گلتاش
219342,131حق تقدم لعاب
114702,130حق تقدم لعاب
421200002,101حق تقدم لعاب
602600001,000حق تقدم لوله وماشين سازي ايران
115000184حق تقدم ماشين سازي اراک
17120008,250حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
111605,201حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
318903,611حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
011003,635حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
216633,636حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
9110009,140حق تقدم نفت پارس
111230817حق تقدم نيرو محرکه
8110000790حق تقدم نيرو محرکه
15220000773حق تقدم نيرو محرکه
8120000400حق تقدم کاشي سعدي
261100002,554حمل ونقل پتروشيمي
3110002,981حمل ونقل توکا
19363163,000حمل ونقل توکا
6221003,001حمل ونقل توکا
7161011,401خاک چيني ايران
2120011,504خاک چيني ايران
117211,505خاک چيني ايران
801500001,600خاک چيني ايران
10021000001,000خاک چيني ايران
306300000100خاک چيني ايران
2120510,019خدمات انفورماتيک
101100010,010خدمات انفورماتيک
5150010,002خدمات انفورماتيک
52188345,942خوراک دام پارس
12354002,213داده پردازي ايران
115842,212داده پردازي ايران
221100002,211داده پردازي ايران
3120516,040داروپخش
8150015,805داروپخش
191123315,750داروپخش
1671906818,441داروسازي ابوريحان
571331717,100داروسازي ابوريحان
171100017,020داروسازي ابوريحان
271250010,955داروسازي اسوه
8374611,042داروسازي اسوه
1,460712896511,321داروسازي اسوه
10150019,464داروسازي اکسير
1,583152064957,667داروسازي جابرابن حيان
23131007,500داروسازي جابرابن حيان
1481200007,400داروسازي جابرابن حيان
20142945,501داروسازي زهراوي
911200045,550داروسازي زهراوي
5110046,500داروسازي زهراوي
1,94962550007,645داروسازي سبحان
45260007,500داروسازي سبحان
18124007,400داروسازي سبحان
131120010,846داروسازي فارابي
301273910,847داروسازي فارابي
47044222611,139داروسازي فارابي
2896661004,374داروسازي کوثر
22150004,300داروسازي کوثر
42021000004,201داروسازي کوثر
8110007,606داروسازي کوثر
11115007,611داروسازي کوثر
111507,650داروسازي کوثر
5140013,300دارويي امين
7150013,403دارويي امين
85086211713,678دارويي امين
812316425,625دارويي رازک
251100024,954دارويي رازک
10140024,953دارويي رازک
11130003,511دارويي لقمان
9125003,520دارويي لقمان
415114783,583دارويي لقمان
215004,000داملران رازک
521103824,969درخشان تهران
52321000005,226درخشان تهران
2041497754,104دشت مرغاب
75557207510,479دشت مرغاب
801200004,019دوده صنعتي پارس
215004,020دوده صنعتي پارس
214544,026دوده صنعتي پارس
113762,963دوده صنعتي پارس
3110662,962دوده صنعتي پارس
215302,920دوده صنعتي پارس
212008,103دوده صنعتي پارس
211978,105دوده صنعتي پارس
8110008,107دوده صنعتي پارس
8121003,700ذغال سنگ نگين طبس
4110003,716ذغال سنگ نگين طبس
8120003,751ذغال سنگ نگين طبس
215004,671رادياتور ايران
34175004,574رادياتور ايران
7115204,436رادياتور ايران
2110001,891ريخته گري تراکتورسازي ايران
6150001,126زامياد
171150001,124زامياد
5144341,122زامياد
18661043001,780سامان گستراصفهان
17321000001,730سامان گستراصفهان
511300001,700سامان گستراصفهان
241193641,233سايپا
621500001,240سايپا
6150001,245سايپا
517000725سايپاديزل
111000727سايپاديزل
112000728سايپاديزل
251209111,844سپنتا
1,186210000011,862سپنتا
1,224410311511,872سپنتا
461101004,551سخت آژند
0134,577سخت آژند
61351295004,730سخت آژند
92692929083,162سرما آفرين
8125003,114سرما آفرين
5115993,110سرما آفرين
392108433,555سرمايه گذاري آتيه دماوند
4111713,556سرمايه گذاري آتيه دماوند
4210633,570سرمايه گذاري آتيه دماوند
20146284,300سرمايه گذاري البرز
30167994,450سرمايه گذاري البرز
6,3222714017204,510سرمايه گذاري البرز
19150003,741سرمايه گذاري پارس توشه
4110003,703سرمايه گذاري پارس توشه
4110003,701سرمايه گذاري پارس توشه
242114782,067سرمايه گذاري پتروشيمي
511246632,070سرمايه گذاري پتروشيمي
3113502,068سرمايه گذاري پتروشيمي
221200001,124سرمايه گذاري پرديس
121100001,151سرمايه گذاري پرديس
12161036371,166سرمايه گذاري پرديس
1507574252,610سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
011002,510سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
4123641,800سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
8141941,802سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
116071,810سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
4223001,885سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
117701,883سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
11160001,876سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
7225972,650سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
3112002,655سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
3110212,652سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
13144003,055سرمايه گذاري توسعه ملي
9128003,056سرمايه گذاري توسعه ملي
4114403,057سرمايه گذاري توسعه ملي
4110004,365سرمايه گذاري توکافولاد
22150004,361سرمايه گذاري توکافولاد
23151684,410سرمايه گذاري توکافولاد
311300001,037سرمايه گذاري رنا
361350001,038سرمايه گذاري رنا
243227901,040سرمايه گذاري رنا
263185161,425سرمايه گذاري رنا
493346431,423سرمايه گذاري رنا
442310201,422سرمايه گذاري رنا
5117972,860سرمايه گذاري ساختمان ايران
14150002,870سرمايه گذاري ساختمان ايران
011432,872سرمايه گذاري ساختمان ايران
01100100سرمايه گذاري ساختمان ايران
262250001,050سرمايه گذاري سايپا
6156651,056سرمايه گذاري سايپا
211201211,057سرمايه گذاري سايپا
9138622,314سرمايه گذاري سپه
217502,313سرمايه گذاري سپه
5120312,305سرمايه گذاري سپه
1,9721010000001,972سرمايه گذاري صنايع بهشهر
591300001,974سرمايه گذاري صنايع بهشهر
4119001,976سرمايه گذاري صنايع بهشهر
15241003,755سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
11130003,775سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
10226953,776سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
1110001,450سرمايه گذاري صنعت بيمه
262180001,430سرمايه گذاري صنعت بيمه
241170001,429سرمايه گذاري صنعت بيمه
5120002,540سرمايه گذاري صنعت نفت
451176652,535سرمايه گذاري صنعت نفت
5220002,534سرمايه گذاري صنعت نفت
15371242,110سرمايه گذاري صنعت و معدن
2110002,108سرمايه گذاري صنعت و معدن
6212297052,100سرمايه گذاري صنعت و معدن
112006,560سرمايه گذاري غدير
36155236,553سرمايه گذاري غدير
10115006,551سرمايه گذاري غدير
7115004,470سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
8117004,469سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
23350404,468سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
543341441,580سرمايه گذاري مسکن
262167001,581سرمايه گذاري مسکن
7147001,583سرمايه گذاري مسکن
14322950613سرمايه گذاري ملت
11118531612سرمايه گذاري ملت
9115000611سرمايه گذاري ملت
1031600001,711سرمايه گذاري ملي ايران
3115001,713سرمايه گذاري ملي ايران
11162001,730سرمايه گذاري ملي ايران
6144801,266سرمايه گذاري نيرو
3124161,270سرمايه گذاري نيرو
1331148728,910سرمايه گذاري نيرو
21224008,900سرمايه گذاري نيرو
515508,880سرمايه گذاري نيرو
20150003,912سرمايه گذاري نيرو
2003499504,000سرمايه گذاري نيرو
116501,904سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
4120001,906سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
1141572451,989سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
5110075,109سنگ آهن گل گهر
702139685,026سنگ آهن گل گهر
616399,310سهامي شهد
114315,000سيمان آرتا اردبيل
111905,790سيمان اروميه
01105,804سيمان اروميه
12120505,850سيمان اروميه
23825911223261سيمان ايلام
12150000246سيمان ايلام
01100238سيمان ايلام
19255034,300سيمان بهبهان
17150034,250سيمان بهبهان
20258234,200سيمان بهبهان
423109503,800سيمان تهران
113003,792سيمان تهران
381100003,781سيمان تهران
13120006,711سيمان خاش
4120002,231سيمان داراب
11150002,233سيمان داراب
3115002,243سيمان داراب
12170001,704سيمان سپاهان
116501,710سيمان سپاهان
01981,714سيمان سپاهان
23149164,706سيمان شاهرود
19140424,705سيمان شاهرود
215004,702سيمان شاهرود
6130002,072سيمان شرق
501258991,920سيمان شرق
113651,915سيمان شرق
561200002,778سيمان شمال
3110002,799سيمان شمال
20151003,909سيمان صوفيان
8120004,000سيمان صوفيان
318004,087سيمان صوفيان
2111311,758سيمان صوفيان
2111431,740سيمان صوفيان
2120001,248سيمان صوفيان
8115005,150سيمان غرب
5110005,145سيمان غرب
11222005,140سيمان غرب
23135306,576سيمان فارس
3638487427,440سيمان فارس
8115565,360سيمان فارس نو
17160002,855سيمان فارس و خوزستان
16257802,830سيمان فارس و خوزستان
353125002,800سيمان فارس و خوزستان
8129027,000سيمان قاين
122006,071سيمان هرمزگان
315506,080سيمان هرمزگان
18230006,090سيمان هرمزگان
532110004,807سيمان هگمتان
83461329486,270سيمان کارون
9115005,805سيمان کارون
17130005,795سيمان کارون
516098,200سيمان کرمان
313258,250سيمان کرمان
01208,315سيمان کرمان
1110012,323سينا دارو
2110001,941شهد ايران
16179602,000شهد ايران
3115002,025شهد ايران
415007,121شير پاستوريزه پگاه اصفهان
22130457,200شير پاستوريزه پگاه اصفهان
415157,240شير پاستوريزه پگاه اصفهان
3221500006,440شير پاستوريزه پگاه خراسان
14122006,450شير پاستوريزه پگاه خراسان
34150006,820شير پاستوريزه پگاه خراسان
7110007,004شيشه همدان
7110007,050شيشه همدان
415007,051شيشه همدان
112005,760شيشه و گاز
29150005,759شيشه و گاز
15225205,758شيشه و گاز
38357466,566شيمي داروئي داروپخش
25341006,200شيمي داروئي داروپخش
10116426,062شيمي داروئي داروپخش
8140001,885شکر شاهرود
191100001,863شکر شاهرود
481374301,292شکر شاهرود
1110001,395شکر شاهرود
115002,021صنايع آذرآب
10150002,022صنايع آذرآب
6227772,029صنايع آذرآب
121100012,210صنايع جوشکاب يزد
1110012,200صنايع جوشکاب يزد
2120012,150صنايع جوشکاب يزد
601250002,390صنايع ريخته گري ايران
2263950002,380صنايع ريخته گري ايران
701300002,345صنايع ريخته گري ايران
6130002,000صنايع سيمان دشتستان
8211506,950صنايع شيميايي ايران
315006,951صنايع شيميايي ايران
415306,960صنايع شيميايي ايران
46283305,580صنايع شيميايي فارس
561100005,621صنايع شيميايي فارس
1151200005,760صنايع شيميايي فارس
3491500006,980صنايع لاستيکي سهند
3491500006,981صنايع لاستيکي سهند
231100002,300صنايع مس شهيد باهنر
112872,298صنايع مس شهيد باهنر
5420002,294صنايع مس شهيد باهنر
6148511,791صنايع کاشي وسراميک سينا
13911000013,890صنايع کاشي وسراميک سينا
2215213,893صنايع کاشي وسراميک سينا
3121013,897صنايع کاشي وسراميک سينا
6110005,707صنعتي بهشهر
20134305,706صنعتي بهشهر
7112005,655صنعتي بهشهر
113333,333عمران و توسعه فارس
13238133,472عمران و توسعه فارس
8110008,301فرآورده هاي تزريقي ايران
415008,562فرآورده هاي تزريقي ايران
9110008,573فرآورده هاي تزريقي ايران
10119625,080فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
30160005,071فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
5110005,070فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
30265974,540فرآورده هاي نسوز پارس
582127074,534فرآورده هاي نسوز پارس
912201004,520فرآورده هاي نسوز پارس
28250445,573فرآورده هاي نسوزآذر
551100005,517فرآورده هاي نسوزآذر
27511850014,870فرآورده هاي نسوزايران
192125515,050فرآورده هاي نسوزايران
191122015,670فرآورده هاي نسوزايران
111705,280فرآوري موادمعدني ايران
315685,250فرآوري موادمعدني ايران
42180005,230فرآوري موادمعدني ايران
8212006,700فولاد خوزستان
30144606,701فولاد خوزستان
314706,702فولاد خوزستان
4114132,520فولاد مبارکه اصفهان
18372052,501فولاد مبارکه اصفهان
4116232,485فولاد مبارکه اصفهان
37131414902,621فولادکاويان
1131500002,266فولادکاويان
601264042,262فولادکاويان
6112005,350فيبر ايران
16130005,219فيبر ايران
4213732,561قطعات اتومبيل ايران
13150002,552قطعات اتومبيل ايران
7126002,526قطعات اتومبيل ايران
9120004,380قند اصفهان
419074,386قند اصفهان
112354,390قند اصفهان
6130611,950قند ثابت خراسان
271200001,357قند ثابت خراسان
17130005,604قند شيرين خراسان
112005,603قند شيرين خراسان
12120745,572قند شيرين خراسان
9132029,020قند لرستان
802265830,000قند لرستان
011030,006قند لرستان
111150840قند لرستان
13125005,053قند نيشابور
33164005,150قند نيشابور
2883551345,224قند نيشابور
01100601قند نيشابور
6220002,990قند هکمتان
3110003,000قند هکمتان
216853,010قند هکمتان
334226611,466گروه بهمن
8254791,470گروه بهمن
01101,471گروه بهمن
26230008,800گروه صنعتي بارز
818809,007گروه صنعتي بارز
18120009,010گروه صنعتي بارز
34191427622,392گروه صنعتي بوتان
231100002,315گروه صنعتي بوتان
114502,265گروه صنعتي بوتان
94041810145,195گروه صنعتي ملي
753250003,000گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
10133192,998گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
3110002,993گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
315006,080گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
6110006,060گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
6110006,045گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
89328350010,691گلتاش
431400010,650گلتاش
171158810,599گلتاش
1,173173102137,816گلوکوزان
37711000037,727گلوکوزان
111008,013لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
516008,035لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
01168,276لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
2113514,953لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
8151014,952لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
113514,941لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
844494916,928لامپ پارس شهاب
2110016,631لامپ پارس شهاب
7142315,626لامپ پارس شهاب
18355913,231لاميران
319303,200لاميران
13140003,160لاميران
10120005,051لبنيات پاک
6212005,231لبنيات پاک
1444264405,440لبنيات پاک
232120001,891لبنيات کالبر
8140001,898لبنيات کالبر
1098571081,900لبنيات کالبر
18150003,520لعاب ايران
1431476733,001لنت ترمز ايران
4120001,760لوله وماشين سازي ايران
117201,759لوله وماشين سازي ايران
351200001,756لوله وماشين سازي ايران
2110771,937ليزينگ ايران
5327741,935ليزينگ ايران
10150001,933ليزينگ ايران
112114,740ليزينگ ايران
313163681,887ليزينگ خودروغدير
4220001,888ليزينگ خودروغدير
571300001,890ليزينگ خودروغدير
4118232,120ليزينگ رايان سايپا
215100002,100ليزينگ رايان سايپا
21198002,092ليزينگ رايان سايپا
9143001,990ليزينگ صنعت ومعدن
401200001,988ليزينگ صنعت ومعدن
692346811,983ليزينگ صنعت ومعدن
9120004,371ماشين سازي اراک
5112104,368ماشين سازي اراک
222102002,140ماشين سازي نيرومحرکه
11150002,138ماشين سازي نيرومحرکه
14266942,100ماشين سازي نيرومحرکه
6130002,080محورسازان ايران خودرو
311150002,075محورسازان ايران خودرو
5125002,070محورسازان ايران خودرو
01802,503مخابرات ايران
1301520002,505مخابرات ايران
3111892,510مخابرات ايران
13120006,660مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
01206,670مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
17225006,680مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
1814484763,728مديريت سرمايه گذاري اميد
4110003,729مديريت سرمايه گذاري اميد
18247003,735مديريت سرمايه گذاري اميد
1171200005,836معادن منگنزايران
9115005,847معادن منگنزايران
213485,851معادن منگنزايران
2114111,029معدني املاح ايران
2120011,020معدني املاح ايران
2222611,003معدني املاح ايران
223115219,390معدني دماوند
28150005,591معدني و صنعتي چادرملو
6130001,834ملي سرب وروي ايران
461250001,833ملي سرب وروي ايران
181100001,831ملي سرب وروي ايران
831343952,420ملي صنايع مس ايران
21287302,410ملي صنايع مس ايران
217552,405ملي صنايع مس ايران
6187788087,837مهرام
9140592,187مهرکام پارس
461100004,589مهندسي نصير ماشين
27160004,579مهندسي نصير ماشين
1985774222,558نساجي بروجرد
10144522,450نفت بهران
221100022,451نفت بهران
231100022,500نفت بهران
1454350604,128نورد آلومينيوم
581150003,860نورد آلومينيوم
1151300003,820نورد آلومينيوم
1314199586,579نورد قطعات فولادي
25140006,200نورد قطعات فولادي
24140006,074نورد قطعات فولادي
262100002,600نوسازي و ساختمان تهران
1101400002,742نوسازي و ساختمان تهران
690132452582,815نوسازي و ساختمان تهران
112773,616نوش مازندران
18150003,622نوش مازندران
28273653,800نوش مازندران
9150001,820نيرو محرکه
9150001,821نيرو محرکه
2112171,826نيرو محرکه
27215489095,553نيروکلر
01405,500نيروکلر
7113005,225نيروکلر
262160001,639کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
2112011,641کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
3118481,647کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
5110005,085کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
511100005,073کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
1271250005,072کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
41571782222,328کابل البرز
1123500002,240کابل البرز
6115004,325کاربراتور ايران
4110004,326کاربراتور ايران
214894,313کاربراتور ايران
6212699500کارتن ايران
113000497کارتن ايران
417270496کارتن ايران
72321000007,234کارخانجات داروپخش
1472200007,370کارخانجات داروپخش
20227507,421کارخانجات داروپخش
11138522,827کارخانجات قند قزوين
14150002,825کارخانجات قند قزوين
14150002,802کارخانجات قند قزوين
761350002,179کاشي الوند
491223002,181کاشي الوند
20224268,250کاشي پارس
11213038,201کاشي پارس
32140008,100کاشي پارس
318173,500کاشي حافظ
1913555003,450کاشي حافظ
9110000900کاشي نيلو
19149993,762کالسيمين
1441380533,779کالسيمين
19150003,800کالسيمين
01812,930کربن ايران
29641007502,935کربن ايران
1752596552,936کربن ايران
401150026,411کشاورزي ودامپروري مگسال
13150026,556کشاورزي ودامپروري مگسال
23185026,580کشاورزي ودامپروري مگسال
581351916,400کشت و صنعت چين چين
18150003,547کشت وصنعت پياذر
361100003,576کشت وصنعت پياذر
421117443,612کشت وصنعت پياذر
2101500004,201کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
112504,476کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
6112004,611کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
111836,080کف
23237006,085کف
01101,227کمباين سازي ايران
115001,961کمباين سازي ايران
6130002,101کمباين سازي ايران
12161821,923کمک فنر ايندامين
4120001,922کمک فنر ايندامين
011001,122کمک فنر ايندامين
282250011,312کنتورسازي ايران
111100011,315کنتورسازي ايران
202175611,328کنتورسازي ايران
1,805162874826,277کيميدارو
518036,190کيميدارو
24140006,081کيميدارو
آمار معاملات
معاملات روزانه
معاملات حق تقدم
روند تغييرات شاخص
بيشترين افزايش قيمت
بيشترين کاهش قيمت
تقاضای خرید و فروش
اطلاعات پايه
اطلاعات نماد
تغييرات سرمايه
مقايسه سود
تبديل نماد شرکتها
فهرست کارگزاران
نمودار تغييرات نرخ
تغييرات نرخ
پورتفوي سهامداران
گروههای صنعت
شرکتهای متوقف
افزایش سرمایه ها
خدمات
اخبار
مقالات
دريافت فايل
سايتهاي مرتبط
آخرين اخبار
شرکت خدمات مدیریت فریوران
کليه حقوق اين سايت به شرکت خدمات مديريت فريوران تعلق دارد. © 2006