صفحه اصلي   تماس با ما   درباره ما
آخرين بروزرساني : 05/06/1393 - 09:28
جستجوي شرکتها
امور کاربران
شناسه :
رمز عبور :
ورود به :
عضويت در سايت
دريافت رمز عبور جديد
ورود اطلاعات سبد سهام
مشاهده سبد سهام
اطلاعات کاربري
تقاضاي خريد و فروش
  مرتب سازی بر اساس :      نام شرکت          جمع آخرين بروزرساني : 05/06/1393 - 9:28

تقاضاهاي فروش

 تقاضاهاي خريد

جمع - ميليونتعدادحجمقيمتشرکت
301150001,970آبادگران ايران
16279901,975آبادگران ايران
9147881,980آبادگران ايران
26150005,135آبسال
10120005,134آبسال
23144505,138آبسال
56370008,000آلومراد
2979357008,333آلومراد
515458,995آلومراد
22150004,352آلومينيم ايران - ايرالکو
5210404,398آلومينيم ايران - ايرالکو
24255004,350آلومينيم ايران - ايرالکو
01102,020آهنگري تراکتورسازي ايران
4120002,030آهنگري تراکتورسازي ايران
01102,041آهنگري تراکتورسازي ايران
118511,595افست
181154011,591افست
233200011,590افست
5150010,050البرز دارو
101100010,199البرز دارو
293289110,100البرز دارو
7130422,196الکتريک خودرو شرق
218002,197الکتريک خودرو شرق
11150002,195الکتريک خودرو شرق
3212852,686ايران ارقام
217702,685ايران ارقام
5119202,687ايران ارقام
01105,989ايران تاير
19133925,720ايران تاير
619725,846ايران تاير
9120004,621ايران ترانسفو
10221294,620ايران ترانسفو
17237454,628ايران ترانسفو
312122582,537ايران خودرو
264101802,536ايران خودرو
251100002,535ايران خودرو
15221329714ايران خودروديزل
25334736715ايران خودروديزل
13517750718ايران خودروديزل
516507,163ايران دارو
36150007,195ايران دارو
10114327,160ايران دارو
011342,251ايران دوچرخ
5120002,252ايران دوچرخ
2110002,254ايران دوچرخ
143105013,130ايران مرينوس
7150013,100ايران مرينوس
7150013,099ايران مرينوس
13182516,040ايران ياساتايرورابر
181110916,089ايران ياساتايرورابر
762469116,100ايران ياساتايرورابر
10193410,590باما
162150510,580باما
151140010,589باما
10241702,298بانک اقتصادنوين
231100002,290بانک اقتصادنوين
10145842,280بانک اقتصادنوين
2551916802,783بانک پارسيان
11137842,785بانک پارسيان
11140002,790بانک پارسيان
781207759561,006بانک تجارت
686246809051,007بانک تجارت
154111527301,008بانک تجارت
6130001,906بانک سينا
1133593361,900بانک سينا
12163421,901بانک سينا
1917241402793بانک صادرات ايران
24330845792بانک صادرات ايران
15418930794بانک صادرات ايران
511250002,028بانک ملت
10150002,019بانک ملت
1443711832,020بانک ملت
251105772,390بانک کارآفرين
5120002,398بانک کارآفرين
271113832,399بانک کارآفرين
111357,756بهنوش ايران
7110007,465بهنوش ايران
111238,770بيسکويت گرجي
9268521,323بيمه آسيا
13299051,320بيمه آسيا
3120001,319بيمه آسيا
271200001,340بيمه البرز
11160001,850بيمه البرز
222115471,900بيمه البرز
471200002,364بيمه پارسيان
274160001,696بيمه پارسيان
421178332,365بيمه پارسيان
4123671,697بيمه پارسيان
011002,369بيمه پارسيان
7114415911,698بيمه پارسيان
381250001,501بيمه دانا
115001,510بيمه دانا
10246802,200بيمه دانا
01421,360بين المللي توسعه ساختمان
1110401,350بين المللي توسعه ساختمان
7154791,346بين المللي توسعه ساختمان
01104,669بين المللي محصولات پارس
011004,700بين المللي محصولات پارس
5110004,799بين المللي محصولات پارس
11129003,754پارس الکتريک
2,703114256386,350پارس الکتريک
611101005,999پارس الکتريک
8,8897732603927,265پارس پامچال
223276,990پارس پامچال
452111657327,267پارس پامچال
315006,998پارس پامچال
39241437627,273پارس پامچال
415806,999پارس پامچال
01617,739پارس خزر
802103430778پارس خودرو
9211838779پارس خودرو
56472283780پارس خودرو
3110033,900پارس دارو
8223033,998پارس دارو
27279933,899پارس دارو
8110007,830پارس سرام
18123057,870پارس سرام
8110007,729پارس سرام
11130003,729پارس سويچ
29578323,700پارس سويچ
19150003,720پارس سويچ
316005,280پارس مينو
7212705,279پارس مينو
14126005,278پارس مينو
215004,970پاکسان
112084,968پاکسان
519504,950پاکسان
6113504,238پتروشيمي آبادان
5211414,240پتروشيمي آبادان
2041480354,249پتروشيمي آبادان
10150020,456پتروشيمي خارک
211100020,770پتروشيمي خارک
251123520,150پتروشيمي خارک
12114847,846پتروشيمي شازند
18223457,847پتروشيمي شازند
617457,848پتروشيمي شازند
617907,790پتروشيمي شيراز
39150007,750پتروشيمي شيراز
111007,700پتروشيمي شيراز
012111,580پتروشيمي فارابي
1110011,590پتروشيمي فارابي
252219011,600پتروشيمي فارابي
333125026,496پتروشيمي فن آوران
38150000750پتروشيمي فن آوران
261100026,497پتروشيمي فن آوران
517100760پتروشيمي فن آوران
453171826,400پتروشيمي فن آوران
22630000737پتروشيمي فن آوران
314996,529پشم شيشه ايران
13319666,530پشم شيشه ايران
111006,534پشم شيشه ايران
463328191,390پگاه آذربايجان غربي
4131001,398پگاه آذربايجان غربي
2111551,397پگاه آذربايجان غربي
8260001,312پلاسکوکار
202149301,313پلاسکوکار
303226991,315پلاسکوکار
7153461,336پلي اکريل
201150001,337پلي اکريل
7255001,338پلي اکريل
113004,440پمپ سازي ايران
5111354,267پمپ سازي ايران
774331813834,265پمپ سازي ايران
16122877,000تامين ماسه ريخته گري
14120007,037تامين ماسه ريخته گري
57280457,043تامين ماسه ريخته گري
870171721165,054تايدواترخاورميانه
5110005,190تايدواترخاورميانه
17232005,194تايدواترخاورميانه
4110004,370تراکتور سازي ايران
9220004,379تراکتور سازي ايران
33275004,380تراکتور سازي ايران
011015,000تهران شيمي
2112014,100تهران شيمي
211150014,177تهران شيمي
217503,140توسعه شهري توس گستر
6150011,120توسعه شهري توس گستر
6217723,138توسعه شهري توس گستر
111100011,098توسعه شهري توس گستر
332106603,137توسعه شهري توس گستر
6150011,031توسعه شهري توس گستر
123673,099توسعه صنايع بهشهر
764244553,100توسعه صنايع بهشهر
7223023,098توسعه صنايع بهشهر
011002,497توسعه معادن روي ايران
16362752,495توسعه معادن روي ايران
5221962,474توسعه معادن روي ايران
011001,874توليد محور خودرو
13172001,794توليد محور خودرو
4126801,650توليد محور خودرو
113003,339توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
362108003,340توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
402120003,348توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
84135005016,798توليد مواد اوليه داروپخش
27221620016,790توليد مواد اوليه داروپخش
191115616,590توليد مواد اوليه داروپخش
219692,394توليدي گرانيت بهسرام
10140002,395توليدي گرانيت بهسرام
24199082,397توليدي گرانيت بهسرام
2110002,434توليدي کاشي تکسرام
413170002,435توليدي کاشي تکسرام
12448832,436توليدي کاشي تکسرام
211120001,720تکنوتار
117231,719تکنوتار
6135001,718تکنوتار
321300010,787تکين کو
115010,727تکين کو
271254710,720تکين کو
331250013,214جام دارو
172131013,200جام دارو
1110013,210جام دارو
6234381,824چرخشگر
5129141,823چرخشگر
551300001,825چرخشگر
10120005,080حفاري شمال
22243005,126حفاري شمال
418005,082حفاري شمال
212109,518حق تقدم البرز دارو
212009,499حق تقدم البرز دارو
211929,757حق تقدم البرز دارو
12112700931حق تقدم الکتريک خودرو شرق
434500932حق تقدم الکتريک خودرو شرق
11211590929حق تقدم الکتريک خودرو شرق
5110004,600حق تقدم پاکسان
26183531,698حق تقدم پاکسان
215004,604حق تقدم پاکسان
10130031,699حق تقدم پاکسان
11220345,262حق تقدم پاکسان
463143831,750حق تقدم پاکسان
14135253,995حق تقدم پتروشيمي آبادان
1102276503,990حق تقدم پتروشيمي آبادان
854222145853,980حق تقدم پتروشيمي آبادان
601300019,900حق تقدم پتروشيمي خارک
281149018,800حق تقدم پتروشيمي خارک
1393700019,800حق تقدم پتروشيمي خارک
515009,895حق تقدم پتروشيمي فارابي
414339,896حق تقدم پتروشيمي فارابي
11839,900حق تقدم پتروشيمي فارابي
14135004,125حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
111276,200حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
18142254,170حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
11118006,219حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
316804,200حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
2225357466,220حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
10112700809حق تقدم چرخشگر
161120001,333حق تقدم چرخشگر
119001,295حق تقدم چرخشگر
672160004,190حق تقدم خوراک دام پارس
17140004,169حق تقدم خوراک دام پارس
23254964,170حق تقدم خوراک دام پارس
50153069,400حق تقدم داروسازي سبحان
111165880حق تقدم دشت مرغاب
112604,843حق تقدم سرمايه گذاري البرز
5110004,889حق تقدم سرمايه گذاري البرز
141032134,500حق تقدم سرمايه گذاري البرز
132122031,050حق تقدم سرمايه گذاري صنايع بهشهر
183169151,060حق تقدم سرمايه گذاري صنايع بهشهر
6156661,049حق تقدم سرمايه گذاري صنايع بهشهر
113752,308حق تقدم سيمان سپاهان
3320861,220حق تقدم سيمان شاهرود
972209716721,000حق تقدم سيمان شرق
12216000739حق تقدم فنرسازي زر
111500738حق تقدم فنرسازي زر
527207730حق تقدم فنرسازي زر
014356100حق تقدم فنرسازي زر
10572341,440حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
011041,438حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
116901,439حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
011002,659حق تقدم لعاب
8128392,669حق تقدم لعاب
3110002,668حق تقدم لعاب
2116013,000حق تقدم نفت پارس
5142212,298حق تقدم نفت پارس
2117010,999حق تقدم نفت پارس
26228520916حق تقدم نيرو محرکه
46150000917حق تقدم نيرو محرکه
01385918حق تقدم نيرو محرکه
3110002,719حمل ونقل پتروشيمي
9234912,720حمل ونقل پتروشيمي
3110002,718حمل ونقل پتروشيمي
6120003,098حمل ونقل توکا
6120003,100حمل ونقل توکا
16152403,120حمل ونقل توکا
281212313,196خاک چيني ايران
621470013,198خاک چيني ايران
114513,195خاک چيني ايران
111111410,320خدمات انفورماتيک
112003,144خدمات انفورماتيک
50257818,679خدمات انفورماتيک
2123310,350خدمات انفورماتيک
311100003,145خدمات انفورماتيک
37542328,680خدمات انفورماتيک
9190010,386خدمات انفورماتيک
9130003,147خدمات انفورماتيک
22425688,695خدمات انفورماتيک
13321006,168خوراک دام پارس
716114506,167خوراک دام پارس
35456206,160خوراک دام پارس
11145752,317داده پردازي ايران
261114002,318داده پردازي ايران
241104612,319داده پردازي ايران
622405515,210داروپخش
301200015,220داروپخش
681439015,496داروپخش
181101718,000داروسازي ابوريحان
221121818,190داروسازي ابوريحان
181100018,189داروسازي ابوريحان
111100011,268داروسازي اسوه
6150011,253داروسازي اسوه
8175011,259داروسازي اسوه
20280025,000داروسازي اکسير
114623,397داروسازي اکسير
10138026,500داروسازي اکسير
16120707,700داروسازي جابرابن حيان
21127007,670داروسازي جابرابن حيان
516407,669داروسازي جابرابن حيان
40389545,000داروسازي زهراوي
23151044,999داروسازي زهراوي
23150046,000داروسازي زهراوي
11115007,497داروسازي سبحان
24332007,480داروسازي سبحان
7110007,495داروسازي سبحان
261233611,025داروسازي فارابي
544490011,000داروسازي فارابي
252230011,029داروسازي فارابي
318004,305داروسازي کوثر
593136704,319داروسازي کوثر
434100524,315داروسازي کوثر
141100013,669دارويي امين
413300013,700دارويي امين
3125013,668دارويي امين
282109225,449دارويي رازک
114025,450دارويي رازک
251100025,457دارويي رازک
317003,811دارويي لقمان
19249753,812دارويي لقمان
113203,813دارويي لقمان
601100005,985دارويي لقمان
504402612,315داملران رازک
152120212,310داملران رازک
6150012,314داملران رازک
11227453,940درخشان تهران
01773,935درخشان تهران
4110003,934درخشان تهران
16811211413,882دشت مرغاب
663156474,215دوده صنعتي پارس
13130004,219دوده صنعتي پارس
9220704,200دوده صنعتي پارس
214003,882ذغال سنگ نگين طبس
29373433,883ذغال سنگ نگين طبس
17515451803,884ذغال سنگ نگين طبس
519704,840رادياتور ايران
417504,850رادياتور ايران
214004,875رادياتور ايران
16280001,960ريخته گري تراکتورسازي ايران
3216851,966ريخته گري تراکتورسازي ايران
5125001,965ريخته گري تراکتورسازي ايران
14150002,799رينگ سازي مشهد
19169102,784رينگ سازي مشهد
15354522,800رينگ سازي مشهد
333271001,205زامياد
182147511,200زامياد
1110001,204زامياد
2112019,588سازه پويش
3116019,587سازه پويش
115019,598سازه پويش
217502,740سالمين
4115002,729سالمين
5120002,699سالمين
011381,659سامان گستراصفهان
011101,680سامان گستراصفهان
5130001,660سامان گستراصفهان
15831200001,320سايپا
9268151,318سايپا
2216041,319سايپا
432150672,830سايپاآذين
9232302,842سايپاآذين
10234482,828سايپاآذين
25232563773سايپاديزل
66485000775سايپاديزل
11313750774سايپاديزل
6220702,670سايپاشيشه
362132522,689سايپاشيشه
3110002,690سايپاشيشه
27321380919,786سپنتا
598124954,744سخت آژند
25150004,940سخت آژند
10120004,750سخت آژند
01539,000سراميک هاي صنعتي اردکان
1011270737,310سراميک هاي صنعتي اردکان
7120037,318سراميک هاي صنعتي اردکان
011002,720سرما آفرين
115002,700سرما آفرين
122002,710سرما آفرين
7120003,669سرمايه گذاري آتيه دماوند
9125503,670سرمايه گذاري آتيه دماوند
4110493,678سرمايه گذاري آتيه دماوند
113164,562سرمايه گذاري البرز
6113264,560سرمايه گذاري البرز
214434,559سرمايه گذاري البرز
3410228201,498سرمايه گذاري بهمن
01251,548سرمايه گذاري بهمن
461300001,539سرمايه گذاري بهمن
5123632,100سرمايه گذاري بوعلي
503238002,110سرمايه گذاري بوعلي
11252002,109سرمايه گذاري بوعلي
21263213,390سرمايه گذاري پارس توشه
5216003,389سرمايه گذاري پارس توشه
3110003,400سرمايه گذاري پارس توشه
241100002,385سرمايه گذاري پتروشيمي
22392582,390سرمايه گذاري پتروشيمي
694286632,399سرمايه گذاري پتروشيمي
7157351,200سرمايه گذاري پرديس
2220001,205سرمايه گذاري پرديس
2120001,207سرمايه گذاري پرديس
13154842,405سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
01502,149سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
10249412,030سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
2110001,810سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
201100002,049سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
511280001,820سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
512250002,050سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
181100001,830سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
3115002,059سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
11237002,920سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
12243322,860سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
17160002,850سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
12240003,120سرمايه گذاري توسعه ملي
9227403,137سرمايه گذاري توسعه ملي
8225003,135سرمايه گذاري توسعه ملي
11121705,117سرمايه گذاري توکافولاد
22342505,115سرمايه گذاري توکافولاد
519845,082سرمايه گذاري توکافولاد
119141,135سرمايه گذاري رنا
2112501,465سرمايه گذاري رنا
012561,138سرمايه گذاري رنا
902615001,466سرمايه گذاري رنا
6150001,139سرمايه گذاري رنا
652442431,467سرمايه گذاري رنا
11234733,171سرمايه گذاري ساختمان ايران
25280003,170سرمايه گذاري ساختمان ايران
22270003,169سرمايه گذاري ساختمان ايران
281250001,115سرمايه گذاري سايپا
591533091,116سرمايه گذاري سايپا
9281051,117سرمايه گذاري سايپا
133002,368سرمايه گذاري سپه
9340002,364سرمايه گذاري سپه
219242,360سرمايه گذاري سپه
3212002,196سرمايه گذاري صنايع بهشهر
012002,195سرمايه گذاري صنايع بهشهر
5224952,170سرمايه گذاري صنايع بهشهر
13133933,900سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
11126953,906سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
4110003,907سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
115001,494سرمايه گذاري صنعت بيمه
6242171,495سرمايه گذاري صنعت بيمه
151100001,499سرمايه گذاري صنعت بيمه
011672,736سرمايه گذاري صنعت نفت
1254457892,730سرمايه گذاري صنعت نفت
9234002,729سرمايه گذاري صنعت نفت
11150002,190سرمايه گذاري صنعت و معدن
6127132,183سرمايه گذاري صنعت و معدن
116192,184سرمايه گذاري صنعت و معدن
16223606,726سرمايه گذاري غدير
52377006,728سرمايه گذاري غدير
22232506,730سرمايه گذاري غدير
213604,694سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
10120814,696سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
01904,695سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
171100001,728سرمايه گذاري مسکن
9150001,727سرمايه گذاري مسکن
7239001,729سرمايه گذاري مسکن
10115000681سرمايه گذاري ملت
10214000683سرمايه گذاري ملت
42661767684سرمايه گذاري ملت
10153551,833سرمايه گذاري ملي ايران
441241081,835سرمايه گذاري ملي ايران
13272001,836سرمايه گذاري ملي ايران
191130001,497سرمايه گذاري نيرو
616299,038سرمايه گذاري نيرو
2115001,495سرمايه گذاري نيرو
313229,022سرمايه گذاري نيرو
115001,494سرمايه گذاري نيرو
111279,020سرمايه گذاري نيرو
3117002,024سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
7236802,025سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
622302322,035سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
531100005,250سنگ آهن گل گهر
5110005,200سنگ آهن گل گهر
5110215,199سنگ آهن گل گهر
4115722,699سهامي شهد
8130025,970سهامي شهد
6139815,400سيمان آرتا اردبيل
9157915,905سيمان آرتا اردبيل
6110006,109سيمان اروميه
6110006,110سيمان اروميه
519006,111سيمان اروميه
3120013,170سيمان اصفهان
139111052813,169سيمان اصفهان
1,8832914300713,168سيمان اصفهان
6688865627,718سيمان ايلام
011000313سيمان ايلام
415307,900سيمان ايلام
01250317سيمان ايلام
212007,727سيمان ايلام
114521314سيمان ايلام
782150005,188سيمان بجنورد
562100005,590سيمان بجنورد
3179611885,187سيمان بجنورد
7120035,800سيمان بهبهان
9125035,750سيمان بهبهان
361100035,888سيمان بهبهان
4110003,846سيمان تهران
419143,840سيمان تهران
419603,845سيمان تهران
26234117,500سيمان خاش
516807,499سيمان خاش
01507,519سيمان خاش
39173165,350سيمان خزر
26150315,200سيمان خزر
31258835,300سيمان خزر
217902,346سيمان داراب
533227932,347سيمان داراب
218882,348سيمان داراب
1,8213312046315,115سيمان دورود
611400015,300سيمان دورود
15711000015,700سيمان دورود
2110441,772سيمان سپاهان
2110001,777سيمان سپاهان
15184611,770سيمان سپاهان
3115021,233سيمان سفيد ني ريز
011021,200سيمان سفيد ني ريز
6130021,100سيمان سفيد ني ريز
10120004,890سيمان شاهرود
10120004,893سيمان شاهرود
662135074,894سيمان شاهرود
998469682,100سيمان شرق
134042,099سيمان شرق
011352,098سيمان شرق
22276892,900سيمان شمال
114502,887سيمان شمال
15152002,930سيمان شمال
493113004,300سيمان صوفيان
2110002,209سيمان صوفيان
22611541554,164سيمان صوفيان
4120002,195سيمان صوفيان
21150004,298سيمان صوفيان
2110002,200سيمان صوفيان
10120005,210سيمان غرب
521100005,200سيمان غرب
631119005,259سيمان غرب
213005,677سيمان فارس نو
518905,800سيمان فارس نو
26145005,700سيمان فارس نو
22176002,899سيمان فارس و خوزستان
483166862,900سيمان فارس و خوزستان
6120002,898سيمان فارس و خوزستان
5219627,559سيمان قاين
781283327,550سيمان قاين
7226527,549سيمان قاين
3112619,998سيمان مازندران
918104721219,444سيمان مازندران
661328919,999سيمان مازندران
191118616,200سيمان هرمزگان
601100005,950سيمان هرمزگان
351199017,600سيمان هرمزگان
25142005,980سيمان هرمزگان
315005,269سيمان هگمتان
111905,200سيمان هگمتان
5110005,270سيمان هگمتان
416275,930سيمان کارون
7211695,900سيمان کارون
213005,929سيمان کارون
5110004,770سيمان کردستان
112134,894سيمان کردستان
419004,780سيمان کردستان
9110008,640سيمان کرمان
21224008,644سيمان کرمان
35140008,630سيمان کرمان
2114013,255سينا دارو
442330013,294سينا دارو
882659013,296سينا دارو
4120002,212شهد ايران
6136316,000شهد ايران
2110002,334شهد ايران
811500016,140شهد ايران
4120102,209شهد ايران
161100015,700شهد ايران
12119806,259شير پاستوريزه پگاه اصفهان
11217506,257شير پاستوريزه پگاه اصفهان
9115006,256شير پاستوريزه پگاه اصفهان
3255503426,460شير پاستوريزه پگاه خراسان
7211006,470شير پاستوريزه پگاه خراسان
518086,200شير پاستوريزه پگاه خراسان
11113837,640شيشه همدان
14118007,639شيشه همدان
15120007,630شيشه همدان
519005,860شيشه و گاز
8113005,863شيشه و گاز
315005,864شيشه و گاز
314896,398شيمي داروئي داروپخش
416906,400شيمي داروئي داروپخش
11117706,399شيمي داروئي داروپخش
791629712,493شيميايي سينا
10180012,494شيميايي سينا
1111512,490شيميايي سينا
17180002,120شکر شاهرود
8336682,110شکر شاهرود
5122002,119شکر شاهرود
2110002,177صنايع آذرآب
2110002,176صنايع آذرآب
282130002,179صنايع آذرآب
5125002,080صنايع ريخته گري ايران
115002,090صنايع ريخته گري ايران
115002,089صنايع ريخته گري ايران
11229193,882صنايع سيمان دشتستان
113004,060صنايع سيمان دشتستان
33180004,150صنايع سيمان دشتستان
36150007,149صنايع شيميايي ايران
27337457,140صنايع شيميايي ايران
7110007,130صنايع شيميايي ايران
212845,928صنايع شيميايي فارس
212605,910صنايع شيميايي فارس
39565605,929صنايع شيميايي فارس
43150008,550صنايع لاستيکي سهند
111008,640صنايع لاستيکي سهند
1112001,233صنايع لاستيکي سهند
44251008,650صنايع لاستيکي سهند
6446181,240صنايع لاستيکي سهند
3110002,628صنايع مس شهيد باهنر
17366002,630صنايع مس شهيد باهنر
114402,629صنايع مس شهيد باهنر
012212,898صنايع کاشي وسراميک سينا
13190014,582صنايع کاشي وسراميک سينا
131100012,800صنايع کاشي وسراميک سينا
7150014,580صنايع کاشي وسراميک سينا
118012,600صنايع کاشي وسراميک سينا
222149314,579صنايع کاشي وسراميک سينا
3,7633213148228,622صنايع کاغذسازي کاوه
2,056157181828,624صنايع کاغذسازي کاوه
418121461928,627صنايع کاغذسازي کاوه
111005,709صنعتي آما
01105,708صنعتي آما
4,892598574265,706صنعتي آما
13121455,960صنعتي بهشهر
01105,959صنعتي بهشهر
28146525,950صنعتي بهشهر
10130003,222صنعتي رنگين
215743,622عمران و توسعه فارس
419803,820عمران و توسعه فارس
11130003,601عمران و توسعه فارس
323508,710فرآورده هاي تزريقي ايران
111508,720فرآورده هاي تزريقي ايران
111508,705فرآورده هاي تزريقي ايران
21139995,230فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
16331305,235فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
418005,243فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
111507,200فرآورده هاي نسوز پارس
213244,840فرآورده هاي نسوز پارس
9214716,237فرآورده هاي نسوزآذر
7112006,238فرآورده هاي نسوزآذر
231100002,309فرآورده هاي نسوزآذر
15223566,240فرآورده هاي نسوزآذر
1026439752,310فرآورده هاي نسوزآذر
212127016,338فرآورده هاي نسوزايران
10160016,300فرآورده هاي نسوزايران
13182616,194فرآورده هاي نسوزايران
36258006,269فرآوري موادمعدني ايران
213526,270فرآوري موادمعدني ايران
6110006,271فرآوري موادمعدني ايران
55781746643,188فروسيليس ايران
29284783,426فروسيليس ايران
10130003,425فروسيليس ايران
17154783,076فنرسازي خاور
115991,809فنرسازي زر
243134061,810فنرسازي زر
2110001,819فنرسازي زر
392326512,000فولاد اميرکبير کاشان
191160711,885فولاد اميرکبير کاشان
4,9036741271811,879فولاد اميرکبير کاشان
5963849727,015فولاد خراسان
44810642706,978فولاد خراسان
70296617,270فولاد خراسان
1053150007,006فولاد خوزستان
416007,002فولاد خوزستان
23432507,000فولاد خوزستان
16363902,498فولاد مبارکه اصفهان
219452,497فولاد مبارکه اصفهان
3212502,499فولاد مبارکه اصفهان
15235004,364فولادکاويان
10116806,180فولادکاويان
31176804,000فولادکاويان
315006,100فولادکاويان
113263,550فولادکاويان
692112726,088فولادکاويان
7112505,249فيبر ايران
417205,200فيبر ايران
26149865,190فيبر ايران
01282,679قطعات اتومبيل ايران
412153072,680قطعات اتومبيل ايران
8229502,682قطعات اتومبيل ايران
214104,680قند اصفهان
213334,681قند اصفهان
213334,684قند اصفهان
34552836,450قند شيرين خراسان
46272006,455قند شيرين خراسان
13220316,456قند شيرين خراسان
318034,500قند لرستان
3110034,499قند لرستان
17150034,390قند لرستان
0195,905قند مرودشت
01315,899قند مرودشت
01505,792قند مرودشت
13129594,330قند نيشابور
4110004,280قند نيشابور
21148394,246قند نيشابور
4112203,475قند هکمتان
3110003,479قند هکمتان
6117503,480قند هکمتان
313409,499قندنقش جهان
35336759,400قندنقش جهان
56260569,300قندنقش جهان
9356001,545گروه بهمن
9255001,546گروه بهمن
01291,548گروه بهمن
9110009,098گروه صنعتي بارز
12315667,768گروه صنعتي بارز
9110009,095گروه صنعتي بارز
1164149257,760گروه صنعتي بارز
515009,094گروه صنعتي بارز
8110007,750گروه صنعتي بارز
11150002,270گروه صنعتي بوتان
211100002,104گروه صنعتي بوتان
6130002,033گروه صنعتي بوتان
26150915,199گروه صنعتي سپاهان
11321805,198گروه صنعتي سپاهان
20240145,100گروه صنعتي سپاهان
7124982,677گروه صنعتي سديد
6120002,784گروه صنعتي سديد
13147002,793گروه صنعتي سديد
33910615725,510گروه صنعتي ملي
3073556765,511گروه صنعتي ملي
20135005,616گروه صنعتي ملي
1736526103,280گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
8225313,279گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
27383833,278گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
112006,570گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
7110006,580گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
16125006,575گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
45150008,933گلتاش
28131558,940گلتاش
45150008,935گلتاش
313507,900لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
151100014,939لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
18222008,000لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
362239014,940لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
9110008,500لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
182123314,950لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
3110242,811لاميران
112302,785لاميران
01302,783لاميران
651140004,623لبنيات پاک
461100004,620لبنيات پاک
9120004,619لبنيات پاک
232115002,012لبنيات کالبر
6329002,007لبنيات کالبر
13264382,009لبنيات کالبر
011104,049لعاب ايران
11328004,025لعاب ايران
40298374,050لعاب ايران
6110005,600لنت ترمز ايران
011951,965لوله وماشين سازي ايران
6228511,967لوله وماشين سازي ايران
5226001,968لوله وماشين سازي ايران
13362002,039ليزينگ ايران
4120002,030ليزينگ ايران
4120002,029ليزينگ ايران
481250001,933ليزينگ خودروغدير
4120001,931ليزينگ خودروغدير
982505841,930ليزينگ خودروغدير
671300002,221ليزينگ رايان سايپا
13459702,220ليزينگ رايان سايپا
20190002,219ليزينگ رايان سايپا
01462,174ليزينگ صنعت ومعدن
21198502,179ليزينگ صنعت ومعدن
11148212,180ليزينگ صنعت ومعدن
5111054,749مارگارين
213278640مارگارين
15131014,787مارگارين
17326761643مارگارين
214184,809مارگارين
23136000644مارگارين
982199854,892ماشين سازي اراک
112004,900ماشين سازي اراک
1,886123938334,790ماشين سازي اراک
115002,399ماشين سازي نيرومحرکه
251100002,508ماشين سازي نيرومحرکه
5119002,483ماشين سازي نيرومحرکه
16270002,250محورسازان ايران خودرو
5120582,255محورسازان ايران خودرو
11150002,257محورسازان ايران خودرو
15357782,617مخابرات ايران
228202,618مخابرات ايران
703268002,619مخابرات ايران
68195207,095مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
9113267,070مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
762107627,096مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
36293403,828مديريت سرمايه گذاري اميد
4110603,827مديريت سرمايه گذاري اميد
32283003,830مديريت سرمايه گذاري اميد
41290004,575معادن بافق
4110004,223معادن بافق
1083235554,574معادن بافق
12127854,222معادن بافق
011004,569معادن بافق
421100004,220معادن بافق
12120005,910معادن منگنزايران
17130005,763معادن منگنزايران
6110005,952معادن منگنزايران
121100011,500معدني املاح ايران
501437411,368معدني املاح ايران
8166611,367معدني املاح ايران
214437,016معدني دماوند
10217625,864معدني و صنعتي چادرملو
6110005,865معدني و صنعتي چادرملو
214005,863معدني و صنعتي چادرملو
012001,969ملي سرب وروي ايران
4120001,970ملي سرب وروي ايران
15273591,978ملي سرب وروي ايران
251100002,499ملي صنايع مس ايران
265104952,500ملي صنايع مس ايران
25198592,501ملي صنايع مس ايران
3120013,000مهرام
332250013,180مهرام
7150013,150مهرام
01102,378مهرکام پارس
6125002,379مهرکام پارس
12149602,380مهرکام پارس
5110505,124مهندسي نصير ماشين
631122885,120مهندسي نصير ماشين
5110625,119مهندسي نصير ماشين
22195142,280موتورسازان تراکتورسازي ايران
3112532,215موتورسازان تراکتورسازي ايران
315139882,216موتورسازان تراکتورسازي ايران
46360447,660موتوژن
44157007,665موتوژن
819907,650موتوژن
16173422,298نفت بهران
732327022,299نفت بهران
242106022,280نفت بهران
131103512,939نفت پارس
132103212,900نفت پارس
391300012,940نفت پارس
12227854,399نورد آلومينيوم
021084,390نورد آلومينيوم
11125004,391نورد آلومينيوم
10115006,999نورد قطعات فولادي
112136,998نورد قطعات فولادي
18225607,000نورد قطعات فولادي
8125003,300نوسازي و ساختمان تهران
7120003,290نوسازي و ساختمان تهران
113303,239نوسازي و ساختمان تهران
219581,964نيرو محرکه
8140001,966نيرو محرکه
201100001,969نيرو محرکه
01506,174نيروترانس
7110776,115نيروترانس
1185193376,113نيروترانس
38582494,600نيروکلر
417604,659نيروکلر
9120004,660نيروکلر
13175231,750کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
214005,162کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
761435311,749کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
315005,161کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
17196801,748کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
10220005,160کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
14172371,989کابل البرز
114202,561کابل البرز
114002,780کابل البرز
29260004,849کاربراتور ايران
16232234,810کاربراتور ايران
8117104,839کاربراتور ايران
315885,168کارتن ايران
416865,116کارتن ايران
521100005,200کارتن ايران
313657,453کارخانجات داروپخش
23130757,539کارخانجات داروپخش
213347,340کارخانجات داروپخش
425136553,087کارخانجات قند قزوين
8125003,105کارخانجات قند قزوين
14245003,148کارخانجات قند قزوين
2110002,435کاشي الوند
17269002,434کاشي الوند
4115002,400کاشي الوند
01118,949کاشي پارس
626238,930کاشي پارس
212458,971کاشي پارس
8219524,010کاشي حافظ
122504,009کاشي حافظ
8120004,005کاشي حافظ
112005,000کاشي سعدي
14411287454,996کاشي سعدي
902401806034,994کاشي سعدي
542163083,295کاشي نيلو
1242375243,293کاشي نيلو
1,594494842163,291کاشي نيلو
317223,881کالسيمين
5113983,885کالسيمين
581150003,887کالسيمين
113653,221کربن ايران
28386533,200کربن ايران
11135623,199کربن ايران
3110000318کشاورزي ودامپروري مگسال
1254432028,900کشاورزي ودامپروري مگسال
10120005,199کشاورزي ودامپروري مگسال
115201,999کشاورزي ودامپروري مگسال
9130828,749کشاورزي ودامپروري مگسال
122125,198کشاورزي ودامپروري مگسال
7024237300293کشاورزي ودامپروري مگسال
201100001,961کشاورزي ودامپروري مگسال
9130028,980کشاورزي ودامپروري مگسال
417785,200کشاورزي ودامپروري مگسال
6220000320کشاورزي ودامپروري مگسال
1154573152,000کشاورزي ودامپروري مگسال
182106317,300کشت و صنعت چين چين
331200016,690کشت و صنعت چين چين
11268716,700کشت و صنعت چين چين
29180003,649کشت وصنعت پياذر
01351,868کشت وصنعت پياذر
4210193,647کشت وصنعت پياذر
17190391,866کشت وصنعت پياذر
18150003,650کشت وصنعت پياذر
512272841,870کشت وصنعت پياذر
7115004,740کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
7215004,730کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
14330554,725کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
694320122,169کمباين سازي ايران
10144922,165کمباين سازي ايران
652300112,170کمباين سازي ايران
3113002,131کمک فنر ايندامين
9342002,133کمک فنر ايندامين
16277082,130کمک فنر ايندامين
272215412,500کنتورسازي ايران
8264212,519کنتورسازي ايران
183145012,520کنتورسازي ايران
58491006,360کيميدارو
112006,359کيميدارو
315006,358کيميدارو
جمع - ميليونتعدادحجمقيمتشرکت
2110001,945آبادگران ايران
4120001,950آبادگران ايران
191100001,940آبادگران ايران
7114275,102آبسال
31160005,103آبسال
8115005,101آبسال
111803,600آلومراد
21147554,334آلومينيم ايران - ايرالکو
13230004,278آلومينيم ايران - ايرالکو
9120004,279آلومينيم ايران - ايرالکو
4120001,981آهنگري تراکتورسازي ايران
18289901,992آهنگري تراکتورسازي ايران
2110001,991آهنگري تراکتورسازي ايران
2114011,350افست
1110011,355افست
6150011,311افست
10110009,851البرز دارو
626249,850البرز دارو
111509,902البرز دارو
7134062,170الکتريک خودرو شرق
254115502,160الکتريک خودرو شرق
115002,165الکتريک خودرو شرق
114202,634ايران ارقام
3111002,657ايران ارقام
3110002,668ايران ارقام
14230004,606ايران ترانسفو
20243854,607ايران ترانسفو
461100004,600ايران ترانسفو
22386252,525ايران خودرو
333128882,527ايران خودرو
388149412,530ايران خودرو
112000712ايران خودروديزل
26435963711ايران خودروديزل
21914308840710ايران خودروديزل
14120007,050ايران دارو
15121007,070ايران دارو
14120007,071ايران دارو
3115002,249ايران دوچرخ
584260002,235ايران دوچرخ
15268672,234ايران دوچرخ
21011500013,988ايران گچ
28222006014,067ايران گچ
151119012,510ايران مرينوس
5136812,507ايران مرينوس
13283116,000ايران ياساتايرورابر
3118615,902ايران ياساتايرورابر
1192746615,904ايران ياساتايرورابر
7173110,210باما
8180010,450باما
151150010,211باما
9140302,222بانک اقتصادنوين
7130002,223بانک اقتصادنوين
3114152,225بانک اقتصادنوين
434154002,772بانک پارسيان
311110082,771بانک پارسيان
29831074902,770بانک پارسيان
441154384351,005بانک تجارت
554205516151,004بانک تجارت
766217632631,003بانک تجارت
4120001,890بانک سينا
201104851,899بانک سينا
241126731,896بانک سينا
1,457371843857790بانک صادرات ايران
01454791بانک صادرات ايران
39850061789بانک صادرات ايران
4120322,015بانک ملت
10150002,016بانک ملت
20198502,017بانک ملت
17475272,304بانک کارآفرين
1452627802,303بانک کارآفرين
2,019182757947,322بهنوش ايران
8112007,000بهنوش ايران
2341334057,001بهنوش ايران
211928,400بيسکويت گرجي
9111118,099بيسکويت گرجي
24230008,100بيسکويت گرجي
10178261,273بيمه آسيا
521400001,300بيمه آسيا
6248001,270بيمه آسيا
1110001,190بيمه البرز
7261421,200بيمه البرز
3,8617732148591,201بيمه البرز
232101002,281بيمه پارسيان
1872819442,280بيمه پارسيان
171100001,680بيمه پارسيان
11150002,271بيمه پارسيان
5130001,677بيمه پارسيان
012021,695بيمه پارسيان
9260001,454بيمه دانا
8152031,460بيمه دانا
2,4835316596391,496بيمه دانا
131100001,302بين المللي توسعه ساختمان
3120001,299بين المللي توسعه ساختمان
2112341,300بين المللي توسعه ساختمان
1042237264,366بين المللي محصولات پارس
342100103,400پارس الکتريک
24270103,401پارس الکتريک
5,2435315263643,435پارس الکتريک
38155006,924پارس پامچال
12217006,940پارس پامچال
9212506,925پارس پامچال
20130006,725پارس خزر
3788519377,284پارس خزر
63390007,000پارس خزر
49863280770پارس خودرو
23130000768پارس خودرو
66786395765پارس خودرو
319232,505پارس دارو
8324132,613پارس دارو
11333632,616پارس دارو
415507,590پارس سرام
32142507,500پارس سرام
5539725927,618پارس سرام
31285143,665پارس سويچ
4110003,666پارس سويچ
34193473,670پارس سويچ
16130005,187پارس مينو
16130005,184پارس مينو
316055,190پارس مينو
5110004,899پاکسان
113044,910پاکسان
112794,900پاکسان
653155574,210پتروشيمي آبادان
421100004,215پتروشيمي آبادان
18541994,200پتروشيمي آبادان
115020,000پتروشيمي خارک
10149919,930پتروشيمي خارک
3115020,050پتروشيمي خارک
617507,794پتروشيمي شازند
11757,800پتروشيمي شازند
22228167,790پتروشيمي شازند
313507,610پتروشيمي شيراز
20226057,620پتروشيمي شيراز
17122807,622پتروشيمي شيراز
244217411,100پتروشيمي فارابي
12521140011,002پتروشيمي فارابي
111100011,032پتروشيمي فارابي
8130026,001پتروشيمي فن آوران
9133126,000پتروشيمي فن آوران
562215026,050پتروشيمي فن آوران
26240056,421پشم شيشه ايران
315006,400پشم شيشه ايران
112006,390پشم شيشه ايران
872644001,356پگاه آذربايجان غربي
611453151,357پگاه آذربايجان غربي
2113501,358پگاه آذربايجان غربي
634487451,292پلاسکوکار
1110001,293پلاسکوکار
131100001,300پلاسکوکار
8163581,330پلي اکريل
1110001,323پلي اکريل
8160001,321پلي اکريل
01502,338پمپ سازي ايران
01202,439پمپ سازي ايران
01102,567پمپ سازي ايران
222706,980تامين ماسه ريخته گري
313836,951تامين ماسه ريخته گري
66295006,960تامين ماسه ريخته گري
9120004,386تايدواترخاورميانه
429814,300تراکتور سازي ايران
23254704,290تراکتور سازي ايران
4110004,310تراکتور سازي ايران
202150013,035تهران شيمي
242184213,036تهران شيمي
201150013,030تهران شيمي
16253403,026توسعه شهري توس گستر
221200010,922توسعه شهري توس گستر
114553,030توسعه شهري توس گستر
171154010,935توسعه شهري توس گستر
6220223,031توسعه شهري توس گستر
221200010,957توسعه شهري توس گستر
354114503,088توسعه صنايع بهشهر
673216273,087توسعه صنايع بهشهر
6120003,089توسعه صنايع بهشهر
23294622,468توسعه معادن روي ايران
5120002,470توسعه معادن روي ايران
01102,471توسعه معادن روي ايران
5311694,636تولي پرس
214814,732تولي پرس
34770674,802تولي پرس
292183001,605توليد محور خودرو
116271,600توليد محور خودرو
3,5696122194731,608توليد محور خودرو
318703,301توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
13240003,214توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
23468513,300توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
116516,125توليد مواد اوليه داروپخش
17721100016,105توليد مواد اوليه داروپخش
9156416,128توليد مواد اوليه داروپخش
132352,381توليدي گرانيت بهسرام
241100002,360توليدي گرانيت بهسرام
8133422,370توليدي گرانيت بهسرام
4117002,378توليدي کاشي تکسرام
01802,377توليدي کاشي تکسرام
5120002,376توليدي کاشي تکسرام
5130001,690تکنوتار
1194700501,700تکنوتار
3118501,701تکنوتار
211200010,550تکين کو
121111010,451تکين کو
2119510,689تکين کو
5140012,551جام دارو
212161812,750جام دارو
231184612,720جام دارو
9150001,754چرخشگر
7240001,757چرخشگر
14280001,753چرخشگر
112005,030حفاري شمال
8115005,021حفاري شمال
428005,022حفاري شمال
111357,463حق تقدم البرز دارو
26528819910حق تقدم الکتريک خودرو شرق
9110000911حق تقدم الکتريک خودرو شرق
18120000903حق تقدم الکتريک خودرو شرق
011529حق تقدم ايران خودرو
39333000001,310حق تقدم ايران خودرو
1110001,380حق تقدم ايران خودرو
30150006,000حق تقدم ايران دارو
01681,815حق تقدم بانک سينا
17011000001,702حق تقدم بانک کارآفرين
341100003,350حق تقدم پاکسان
16150031,503حق تقدم پاکسان
6120031,502حق تقدم پاکسان
10230231,501حق تقدم پاکسان
1893676132,801حق تقدم پتروشيمي آبادان
442150002,900حق تقدم پتروشيمي آبادان
32281073183,000حق تقدم پتروشيمي آبادان
181100518,100حق تقدم پتروشيمي خارک
4123918,301حق تقدم پتروشيمي خارک
401217518,300حق تقدم پتروشيمي خارک
515009,150حق تقدم پتروشيمي فارابي
0179,103حق تقدم پتروشيمي فارابي
19120789,100حق تقدم پتروشيمي فارابي
0111,402حق تقدم پمپ سازي ايران
852587501,450حق تقدم پمپ سازي ايران
4125001,550حق تقدم پمپ سازي ايران
971100000970حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
2003499504,000حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
28245006,197حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
01500640حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
20150003,912حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
9215006,196حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
01150634حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
18429456,195حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
9110000870حق تقدم تولي پرس
8120004,050حق تقدم خوراک دام پارس
6115004,000حق تقدم خوراک دام پارس
4110003,951حق تقدم خوراک دام پارس
4120001,800حق تقدم سرمايه گذاري توکافولاد
5145001,021حق تقدم سرمايه گذاري صنايع بهشهر
115001,019حق تقدم سرمايه گذاري صنايع بهشهر
162156671,020حق تقدم سرمايه گذاري صنايع بهشهر
112000500حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
10136102,652حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
14152502,600حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
4115002,501حق تقدم سيمان تهران
013000115حق تقدم سيمان سپاهان
15163652,295حق تقدم سيمان سپاهان
4130001,420حق تقدم سيمان شاهرود
9171141,210حق تقدم سيمان شاهرود
3698400000922حق تقدم سيمان شرق
515000930حق تقدم سيمان شرق
1854200000923حق تقدم سيمان شرق
1110000133حق تقدم سيمان فارس وخوزستان
23125009,000حق تقدم سينا دارو
90857500012,100حق تقدم سينا دارو
414008,800حق تقدم سينا دارو
01100002حق تقدم صنايع شيميايي فارس
211210010,000حق تقدم فرآورده هاي نسوزايران
115000010حق تقدم فنرسازي خاور
01122727حق تقدم فنرسازي زر
111000725حق تقدم فنرسازي زر
111137728حق تقدم فنرسازي زر
9465021,413حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
3121691,421حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
2114941,420حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
35150000700حق تقدم فيبر ايران
13220006,301حق تقدم گلتاش
8130002,623حق تقدم لعاب
261100002,620حق تقدم لعاب
3211732,622حق تقدم لعاب
602600001,000حق تقدم لوله وماشين سازي ايران
115000184حق تقدم ماشين سازي اراک
111605,201حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
17120008,250حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
9110009,140حق تقدم نفت پارس
11112257904حق تقدم نيرو محرکه
953105000903حق تقدم نيرو محرکه
515000902حق تقدم نيرو محرکه
8120000400حق تقدم کاشي سعدي
01472,711حمل ونقل پتروشيمي
3110002,710حمل ونقل پتروشيمي
3110002,700حمل ونقل پتروشيمي
8225003,041حمل ونقل توکا
6120003,051حمل ونقل توکا
12140003,060حمل ونقل توکا
3125013,000خاک چيني ايران
152114012,950خاک چيني ايران
1110012,902خاک چيني ايران
8373110,307خدمات انفورماتيک
413132403,061خدمات انفورماتيک
17120008,501خدمات انفورماتيک
2124010,309خدمات انفورماتيک
215003,101خدمات انفورماتيک
414468,601خدمات انفورماتيک
01610,308خدمات انفورماتيک
021263,100خدمات انفورماتيک
14216158,600خدمات انفورماتيک
9314975,694خوراک دام پارس
19381312,306داده پردازي ايران
304128132,304داده پردازي ايران
01832,305داده پردازي ايران
321185017,200داروسازي ابوريحان
10257317,033داروسازي ابوريحان
2110017,220داروسازي ابوريحان
3131710,904داروسازي اسوه
111100010,903داروسازي اسوه
6255510,902داروسازي اسوه
10150019,464داروسازي اکسير
111107,609داروسازي جابرابن حيان
8110007,610داروسازي جابرابن حيان
313997,600داروسازي جابرابن حيان
10222944,173داروسازي زهراوي
10123044,176داروسازي زهراوي
10222444,180داروسازي زهراوي
7110007,236داروسازي سبحان
36150007,235داروسازي سبحان
11415287,230داروسازي سبحان
321300010,652داروسازي فارابي
121109310,653داروسازي فارابي
141135010,670داروسازي فارابي
5111004,251داروسازي کوثر
9120004,253داروسازي کوثر
6115004,254داروسازي کوثر
2115513,240دارويي امين
1110013,230دارويي امين
3120013,145دارويي امين
931380024,502دارويي رازک
1101450024,500دارويي رازک
17467625,000دارويي رازک
14138203,750دارويي لقمان
35258505,902دارويي لقمان
5113253,753دارويي لقمان
4110003,752دارويي لقمان
7160011,415داملران رازک
961827211,601داملران رازک
121100011,600داملران رازک
7117763,752درخشان تهران
5113903,761درخشان تهران
9124363,763درخشان تهران
2041497754,104دشت مرغاب
1,4151314014910,097دشت مرغاب
40195704,160دوده صنعتي پارس
11227144,151دوده صنعتي پارس
112554,161دوده صنعتي پارس
6215623,866ذغال سنگ نگين طبس
20150503,865ذغال سنگ نگين طبس
20151473,862ذغال سنگ نگين طبس
17135004,780رادياتور ايران
325624,778رادياتور ايران
5110004,733رادياتور ايران
10150001,915ريخته گري تراکتورسازي ايران
10150001,913ريخته گري تراکتورسازي ايران
11256431,914ريخته گري تراکتورسازي ايران
3110002,774رينگ سازي مشهد
02972,780رينگ سازي مشهد
011002,773رينگ سازي مشهد
322272001,193زامياد
2215721,195زامياد
1111521,194زامياد
293156018,832سازه پويش
373148002,500سالمين
653254162,564سالمين
842350002,400سالمين
3120001,615سامان گستراصفهان
12377001,616سامان گستراصفهان
6140001,617سامان گستراصفهان
3125671,311سايپا
426163250271,310سايپا
191148501,309سايپا
561200002,785سايپاآذين
115002,780سايپاآذين
3110782,781سايپاآذين
783102693764سايپاديزل
20526600763سايپاديزل
1074139746765سايپاديزل
13150322,552سايپاشيشه
113652,600سايپاشيشه
21180002,570سايپاشيشه
1,334911319711,787سپنتا
20922000010,428سپنتا
2120011,298سپنتا
7116004,400سخت آژند
9120004,425سخت آژند
10123004,380سخت آژند
4113152,680سرما آفرين
3112002,663سرما آفرين
5120002,640سرما آفرين
317283,642سرمايه گذاري آتيه دماوند
112893,641سرمايه گذاري آتيه دماوند
6117543,640سرمايه گذاري آتيه دماوند
5110004,518سرمايه گذاري البرز
28462314,520سرمايه گذاري البرز
214604,521سرمايه گذاري البرز
11255002,062سرمايه گذاري بوعلي
115002,058سرمايه گذاري بوعلي
2211052,065سرمايه گذاري بوعلي
10130003,364سرمايه گذاري پارس توشه
874259503,371سرمايه گذاري پارس توشه
5214993,372سرمايه گذاري پارس توشه
6125502,383سرمايه گذاري پتروشيمي
321135742,381سرمايه گذاري پتروشيمي
23811000002,380سرمايه گذاري پتروشيمي
6150001,182سرمايه گذاري پرديس
944793001,181سرمايه گذاري پرديس
2213201,180سرمايه گذاري پرديس
9150001,872سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
212112001,916سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
371200001,873سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
4120001,775سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
6328502,040سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
115701,785سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
2210662,045سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
218941,773سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
117302,035سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
22379462,800سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
114502,804سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
7,25713025873262,805سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
113213,113سرمايه گذاري توسعه ملي
4112003,111سرمايه گذاري توسعه ملي
4113403,112سرمايه گذاري توسعه ملي
10220005,071سرمايه گذاري توکافولاد
112005,073سرمايه گذاري توکافولاد
417425,072سرمايه گذاري توکافولاد
01101,129سرمايه گذاري رنا
201136771,455سرمايه گذاري رنا
7260001,130سرمايه گذاري رنا
011851,456سرمايه گذاري رنا
01101,128سرمايه گذاري رنا
13190001,454سرمايه گذاري رنا
412129003,151سرمايه گذاري ساختمان ايران
17353183,155سرمايه گذاري ساختمان ايران
321100003,160سرمايه گذاري ساختمان ايران
1110001,110سرمايه گذاري سايپا
6250621,108سرمايه گذاري سايپا
221200001,107سرمايه گذاري سايپا
23298002,342سرمايه گذاري سپه
3012130002,345سرمايه گذاري سپه
282119002,349سرمايه گذاري سپه
5222732,131سرمايه گذاري صنايع بهشهر
3115002,135سرمايه گذاري صنايع بهشهر
218002,151سرمايه گذاري صنايع بهشهر
4110003,890سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
4110003,880سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
419503,870سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
8150841,493سرمايه گذاري صنعت بيمه
10165501,490سرمايه گذاري صنعت بيمه
4125001,489سرمايه گذاري صنعت بيمه
281105232,705سرمايه گذاري صنعت نفت
1,73476378592,718سرمايه گذاري صنعت نفت
14150002,719سرمايه گذاري صنعت نفت
452210002,160سرمايه گذاري صنعت و معدن
21811000002,180سرمايه گذاري صنعت و معدن
6227652,181سرمايه گذاري صنعت و معدن
1081161456,717سرمايه گذاري غدير
42362006,716سرمايه گذاري غدير
2014299246,715سرمايه گذاري غدير
11124004,693سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
7115004,690سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
8116004,691سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
3120001,705سرمايه گذاري مسکن
232133351,706سرمايه گذاري مسکن
123001,710سرمايه گذاري مسکن
20329600675سرمايه گذاري ملت
8211485676سرمايه گذاري ملت
01230679سرمايه گذاري ملت
1062580001,826سرمايه گذاري ملي ايران
17294301,828سرمايه گذاري ملي ايران
16190001,827سرمايه گذاري ملي ايران
4228511,451سرمايه گذاري نيرو
424509,019سرمايه گذاري نيرو
11277701,440سرمايه گذاري نيرو
313009,017سرمايه گذاري نيرو
293198111,450سرمايه گذاري نيرو
212009,018سرمايه گذاري نيرو
373184761,980سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
491250001,971سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
4120001,981سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
14126625,160سنگ آهن گل گهر
29155505,181سنگ آهن گل گهر
8215005,150سنگ آهن گل گهر
7140018,160سهامي شهد
1110013,900سيمان آرتا اردبيل
29150005,864سيمان اروميه
111005,863سيمان اروميه
01505,723سيمان اروميه
215000303سيمان ايلام
114500305سيمان ايلام
215000306سيمان ايلام
112035,060سيمان بهبهان
6118135,061سيمان بهبهان
6115835,021سيمان بهبهان
8120003,830سيمان تهران
0143,832سيمان تهران
392101003,831سيمان تهران
628096,941سيمان خاش
517507,000سيمان خاش
7128302,310سيمان داراب
114242,304سيمان داراب
231100002,303سيمان داراب
501284001,765سيمان سپاهان
1110001,395سيمان سپاهان
646366031,750سيمان سپاهان
5228521,751سيمان سپاهان
481374301,292سيمان سپاهان
5124320,417سيمان سفيد ني ريز
201100019,601سيمان سفيد ني ريز
14130004,752سيمان شاهرود
5110454,754سيمان شاهرود
12225004,753سيمان شاهرود
4120002,090سيمان شرق
10250002,091سيمان شرق
10148002,089سيمان شرق
011302,850سيمان شمال
6120002,851سيمان شمال
6120002,855سيمان شمال
318004,087سيمان صوفيان
011702,110سيمان صوفيان
8120004,000سيمان صوفيان
6126302,105سيمان صوفيان
8119603,936سيمان صوفيان
8140002,104سيمان صوفيان
5110005,125سيمان غرب
111005,141سيمان غرب
15130005,160سيمان غرب
14420926,766سيمان فارس
1788262656,767سيمان فارس
3341500006,684سيمان فارس
7111905,550سيمان فارس نو
112005,520سيمان فارس نو
111825,501سيمان فارس نو
114752,847سيمان فارس و خوزستان
112002,850سيمان فارس و خوزستان
301105942,860سيمان فارس و خوزستان
01805,905سيمان هرمزگان
9115005,903سيمان هرمزگان
36170265,145سيمان هگمتان
8215045,146سيمان هگمتان
27152005,144سيمان هگمتان
581100005,802سيمان کارون
417005,818سيمان کارون
10217185,816سيمان کارون
415008,500سيمان کرمان
50158748,461سيمان کرمان
11112508,480سيمان کرمان
132104012,671سينا دارو
6147612,700سينا دارو
4120002,003شهد ايران
10165015,277شهد ايران
8140002,002شهد ايران
151100015,110شهد ايران
5125002,001شهد ايران
322210015,101شهد ايران
213266,001شير پاستوريزه پگاه اصفهان
213406,003شير پاستوريزه پگاه اصفهان
6110006,002شير پاستوريزه پگاه اصفهان
518706,130شير پاستوريزه پگاه خراسان
29148006,120شير پاستوريزه پگاه خراسان
111006,131شير پاستوريزه پگاه خراسان
111503,608شيشه دارويي رازي
29180423,607شيشه دارويي رازي
11629413,614شيشه دارويي رازي
111507,470شيشه همدان
2383321397,400شيشه همدان
112007,410شيشه همدان
6110005,803شيشه و گاز
44276005,802شيشه و گاز
315005,820شيشه و گاز
314256,110شيمي داروئي داروپخش
213006,111شيمي داروئي داروپخش
221182912,300شيميايي سينا
242200012,100شيميايي سينا
61225100012,000شيميايي سينا
14265062,100شکر شاهرود
7133002,091شکر شاهرود
211100002,090شکر شاهرود
301145002,082صنايع آذرآب
431205002,100صنايع آذرآب
513242202,110صنايع آذرآب
2,7504221133113,011صنايع جوشکاب يزد
131100213,009صنايع جوشکاب يزد
131100113,010صنايع جوشکاب يزد
401198012,010صنايع ريخته گري ايران
2110002,005صنايع ريخته گري ايران
3115002,001صنايع ريخته گري ايران
111457,071صنايع شيميايي ايران
14220257,070صنايع شيميايي ايران
14319907,050صنايع شيميايي ايران
10217005,896صنايع شيميايي فارس
31352505,901صنايع شيميايي فارس
50184305,902صنايع شيميايي فارس
425008,433صنايع لاستيکي سهند
122100001,207صنايع لاستيکي سهند
76190008,440صنايع لاستيکي سهند
1110001,208صنايع لاستيکي سهند
17120008,490صنايع لاستيکي سهند
5220102,605صنايع مس شهيد باهنر
11143222,613صنايع مس شهيد باهنر
5218752,621صنايع مس شهيد باهنر
857700012,150صنايع کاشي وسراميک سينا
7150014,500صنايع کاشي وسراميک سينا
971800012,151صنايع کاشي وسراميک سينا
291200014,501صنايع کاشي وسراميک سينا
6150012,112صنايع کاشي وسراميک سينا
119014,496صنايع کاشي وسراميک سينا
517615,931صنعتي بهشهر
632106105,910صنعتي بهشهر
416005,930صنعتي بهشهر
501300001,675صنعتي رنگين
9111008,371فرآورده هاي تزريقي ايران
8110008,370فرآورده هاي تزريقي ايران
718508,368فرآورده هاي تزريقي ايران
15230005,131فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
15130005,130فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
15230005,132فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
4,210388799154,785فرآورده هاي نسوز پارس
25152724,689فرآورده هاي نسوز پارس
5110004,675فرآورده هاي نسوز پارس
25140006,211فرآورده هاي نسوزآذر
116442,293فرآورده هاي نسوزآذر
6110006,226فرآورده هاي نسوزآذر
11117816,212فرآورده هاي نسوزآذر
10245112,294فرآورده هاي نسوزآذر
162100015,901فرآورده هاي نسوزايران
2115016,001فرآورده هاي نسوزايران
5130015,893فرآورده هاي نسوزايران
213856,117فرآوري موادمعدني ايران
61199006,120فرآوري موادمعدني ايران
14323676,121فرآوري موادمعدني ايران
2110002,451فنرسازي خاور
3110002,611فنرسازي خاور
114002,420فنرسازي خاور
326181361,770فنرسازي زر
5128001,773فنرسازي زر
012501,772فنرسازي زر
2001500004,005فولاد خراسان
42261736,810فولاد خوزستان
13219306,830فولاد خوزستان
26137886,800فولاد خوزستان
115002,482فولاد مبارکه اصفهان
4217752,483فولاد مبارکه اصفهان
2110002,490فولاد مبارکه اصفهان
37131414902,621فولادکاويان
601264042,262فولادکاويان
1131500002,266فولادکاويان
10120005,053فيبر ايران
112005,055فيبر ايران
43284685,056فيبر ايران
1,06493574032,978فيروزا
3110002,910فيروزا
6122302,880فيروزا
13150002,602قطعات اتومبيل ايران
603230002,601قطعات اتومبيل ايران
17265002,553قطعات اتومبيل ايران
122004,660قند اصفهان
214144,622قند اصفهان
26257004,623قند اصفهان
11150002,272قند ثابت خراسان
231100002,271قند ثابت خراسان
1,147344789712,394قند ثابت خراسان
315006,150قند شيرين خراسان
111596,161قند شيرين خراسان
6110006,160قند شيرين خراسان
16147133,510قند لرستان
01934,001قند لرستان
111150840قند لرستان
351103933,500قند لرستان
6210855,451قند مرودشت
326005,407قند مرودشت
38370005,410قند مرودشت
3,284297874644,170قند نيشابور
01100601قند نيشابور
5112004,056قند نيشابور
8120004,070قند نيشابور
01923,413قند هکمتان
1402410603,400قند هکمتان
641186003,440قند هکمتان
212008,867قندنقش جهان
27330418,910قندنقش جهان
73282238,866قندنقش جهان
19441258721,538گروه بهمن
4423721,540گروه بهمن
1254810001,539گروه بهمن
18220008,933گروه صنعتي بارز
20325807,747گروه صنعتي بارز
9110008,935گروه صنعتي بارز
9211307,748گروه صنعتي بارز
9110008,932گروه صنعتي بارز
33242407,746گروه صنعتي بارز
608183006412,023گروه صنعتي بوتان
114322,000گروه صنعتي بوتان
201100001,950گروه صنعتي بوتان
5110004,997گروه صنعتي سپاهان
1110001,000گروه صنعتي سديد
331100003,252گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
14243363,251گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
37461149823,250گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
619256,297گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
619436,380گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
11217786,383گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
40246008,801گلتاش
111308,800گلتاش
44150008,802گلتاش
33288037,780گلوکوزان
1,13333003037,727گلوکوزان
3,402189002237,793گلوکوزان
415407,614لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
3122914,912لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
415007,613لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
411273014,911لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
5136014,908لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
80015000016,000لامپ پارس شهاب
19311200016,100لامپ پارس شهاب
11,7452872170216,274لامپ پارس شهاب
6113564,403لبنيات پاک
13130004,425لبنيات پاک
419004,510لبنيات پاک
4120002,000لبنيات کالبر
15175052,002لبنيات کالبر
30741533152,001لبنيات کالبر
10324653,921لعاب ايران
316523,951لعاب ايران
18445383,920لعاب ايران
217382,855لنت ترمز ايران
1,607195431342,959لنت ترمز ايران
117171,964لوله وماشين سازي ايران
211106771,960لوله وماشين سازي ايران
3114001,958لوله وماشين سازي ايران
1012503002,007ليزينگ ايران
124002,006ليزينگ ايران
6130002,008ليزينگ ايران
02169100ليزينگ ايران
1253650001,917ليزينگ خودروغدير
6230441,918ليزينگ خودروغدير
343175251,920ليزينگ خودروغدير
34031550742,190ليزينگ رايان سايپا
24831132382,191ليزينگ رايان سايپا
844383502,192ليزينگ رايان سايپا
115002,161ليزينگ صنعت ومعدن
4220002,159ليزينگ صنعت ومعدن
9142312,160ليزينگ صنعت ومعدن
9213400635مارگارين
527330634مارگارين
212500633مارگارين
112114,740ماشين سازي اراک
985204573602,154ماشين سازي نيرومحرکه
2110002,145ماشين سازي نيرومحرکه
17180002,140ماشين سازي نيرومحرکه
011002,211محورسازان ايران خودرو
3115002,210محورسازان ايران خودرو
112402,205محورسازان ايران خودرو
11143742,611مخابرات ايران
114932,605مخابرات ايران
24290252,610مخابرات ايران
22430617,060مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
415007,059مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
13217787,058مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
113003,766مديريت سرمايه گذاري اميد
5213003,768مديريت سرمايه گذاري اميد
654172663,765مديريت سرمايه گذاري اميد
7116404,515معادن بافق
12130004,160معادن بافق
113084,516معادن بافق
30272444,161معادن بافق
10122004,518معادن بافق
112374,190معادن بافق
27150005,350معادن منگنزايران
2436429815,647معادن منگنزايران
8116005,250معادن منگنزايران
162145211,002معدني املاح ايران
1112011,003معدني املاح ايران
9382011,250معدني املاح ايران
1206619819,390معدني دماوند
6211005,802معدني و صنعتي چادرملو
642110005,800معدني و صنعتي چادرملو
6110005,803معدني و صنعتي چادرملو
217961,917ملي سرب وروي ايران
4121001,915ملي سرب وروي ايران
10150001,914ملي سرب وروي ايران
23693962,466ملي صنايع مس ايران
6222752,465ملي صنايع مس ايران
01502,462ملي صنايع مس ايران
62110828737,490مهرام
516507,000مهرام
112182,351مهرکام پارس
2110002,346مهرکام پارس
115002,345مهرکام پارس
7114484,950مهندسي نصير ماشين
5110004,960مهندسي نصير ماشين
18135005,000مهندسي نصير ماشين
43742000002,183موتورسازان تراکتورسازي ايران
1091500002,184موتورسازان تراکتورسازي ايران
1312600002,185موتورسازان تراکتورسازي ايران
111367,366موتوژن
7110007,365موتوژن
618007,368موتوژن
1965765832,558نساجي بروجرد
11150022,257نفت بهران
10144022,256نفت بهران
221100022,254نفت بهران
2113712,500نفت پارس
11390012,600نفت پارس
3120012,602نفت پارس
16337004,238نورد آلومينيوم
8120004,237نورد آلومينيوم
17140004,233نورد آلومينيوم
518006,478نورد قطعات فولادي
111643,158نوسازي و ساختمان تهران
27273933,700نوش مازندران
18150003,622نوش مازندران
112773,616نوش مازندران
322166081,950نيرو محرکه
453230401,952نيرو محرکه
011001,953نيرو محرکه
6113734,500نيروکلر
8119184,430نيروکلر
7214634,450نيروکلر
115821,733کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
511100005,147کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
171100001,731کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
27253005,146کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
252143201,734کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
15329505,148کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
637183309631,925کابل البرز
2110001,920کابل البرز
6132001,812کابل البرز
112004,765کاربراتور ايران
27155674,773کاربراتور ايران
112504,772کاربراتور ايران
502104304,800کارتن ايران
4,553529162124,969کارتن ايران
5110004,788کارتن ايران
516407,221کارخانجات داروپخش
112007,250کارخانجات داروپخش
12216847,251کارخانجات داروپخش
12140072,980کارخانجات قند قزوين
3110002,979کارخانجات قند قزوين
12140002,977کارخانجات قند قزوين
2110002,360کاشي الوند
4118272,379کاشي الوند
9639092,380کاشي الوند
35140008,820کاشي پارس
77286488,850کاشي پارس
626508,810کاشي پارس
8221103,860کاشي حافظ
113003,881کاشي حافظ
113003,890کاشي حافظ
1651500003,300کاشي سعدي
9110000900کاشي نيلو
992254003,880کالسيمين
112603,851کالسيمين
113333,870کالسيمين
462150003,085کربن ايران
1605501113,193کربن ايران
12336823,194کربن ايران
25489527,721کشاورزي ودامپروري مگسال
8117724,682کشاورزي ودامپروري مگسال
9130000288کشاورزي ودامپروري مگسال
11240027,730کشاورزي ودامپروري مگسال
12124524,700کشاورزي ودامپروري مگسال
5112000454کشاورزي ودامپروري مگسال
9130000291کشاورزي ودامپروري مگسال
3110027,720کشاورزي ودامپروري مگسال
10120504,675کشاورزي ودامپروري مگسال
9130000285کشاورزي ودامپروري مگسال
582351016,608کشت و صنعت چين چين
7120003,615کشت وصنعت پياذر
2112231,853کشت وصنعت پياذر
10127533,616کشت وصنعت پياذر
2112001,855کشت وصنعت پياذر
11230003,613کشت وصنعت پياذر
2110421,852کشت وصنعت پياذر
752160034,690کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
1,191132534854,700کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
01504,701کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
23237006,085کف
111836,080کف
221100002,163کمباين سازي ايران
292135242,164کمباين سازي ايران
4120002,162کمباين سازي ايران
883421302,085کمک فنر ايندامين
217502,080کمک فنر ايندامين
422202802,087کمک فنر ايندامين
11291012,460کنتورسازي ايران
3224812,463کنتورسازي ايران
162130012,456کنتورسازي ايران
991157906,300کيميدارو
13120006,310کيميدارو
14122006,312کيميدارو
آمار معاملات
معاملات روزانه
معاملات حق تقدم
روند تغييرات شاخص
بيشترين افزايش قيمت
بيشترين کاهش قيمت
تقاضای خرید و فروش
اطلاعات پايه
اطلاعات نماد
تغييرات سرمايه
مقايسه سود
تبديل نماد شرکتها
فهرست کارگزاران
نمودار تغييرات نرخ
تغييرات نرخ
پورتفوي سهامداران
گروههای صنعت
شرکتهای متوقف
افزایش سرمایه ها
خدمات
اخبار
مقالات
دريافت فايل
سايتهاي مرتبط
آخرين اخبار
شرکت خدمات مدیریت فریوران
کليه حقوق اين سايت به شرکت خدمات مديريت فريوران تعلق دارد. © 2006