صفحه اصلي   تماس با ما   درباره ما
آخرين بروزرساني : 12/11/1393 - 14:35
جستجوي شرکتها
امور کاربران
شناسه :
رمز عبور :
ورود به :
عضويت در سايت
دريافت رمز عبور جديد
ورود اطلاعات سبد سهام
مشاهده سبد سهام
اطلاعات کاربري
تقاضاي خريد و فروش
  مرتب سازی بر اساس :      نام شرکت          جمع آخرين بروزرساني : 12/11/1393 - 14:35

تقاضاهاي فروش

 تقاضاهاي خريد

جمع - ميليونتعدادحجمقيمتشرکت
363133692,700آبادگران ايران
217502,684آبادگران ايران
593152230402,658آبادگران ايران
9118524,697آبسال
23151004,460آبسال
236064,120آبسال
212007,895آلومراد
764104197,296آلومراد
4348594637,292آلومراد
517486,950آلومينيم ايران - ايرالکو
7110006,949آلومينيم ايران - ايرالکو
8112006,940آلومينيم ايران - ايرالکو
521200002,622آهنگري تراکتورسازي ايران
216002,725آهنگري تراکتورسازي ايران
4134912,071افست
011214,998افست
911537416,993افست
331300011,137البرز دارو
3130011,150البرز دارو
313276011,200البرز دارو
2110001,549الکتريک خودرو شرق
3120001,560الکتريک خودرو شرق
4122001,638الکتريک خودرو شرق
9133502,679ايران ارقام
5120002,745ايران ارقام
1401500002,798ايران ارقام
113863,709ايران تاير
01603,660ايران تاير
622170793,651ايران تاير
802100007,999ايران ترانسفو
12115007,880ايران ترانسفو
6,359518086877,863ايران ترانسفو
011002,703ايران خودرو
282161044992,700ايران خودرو
574272128402,699ايران خودرو
71595200750ايران خودروديزل
112000742ايران خودروديزل
2,944633972657741ايران خودروديزل
111005,198ايران دارو
01505,190ايران دارو
9116505,178ايران دارو
211150001,429ايران دوچرخ
117501,439ايران دوچرخ
1110001,449ايران دوچرخ
20199919,999ايران مرينوس
17140694,219ايران ياساتايرورابر
17140754,220ايران ياساتايرورابر
21150004,250ايران ياساتايرورابر
515968,739باما
19221308,750باما
312948,851باما
21211000002,120بانک اقتصادنوين
10147222,152بانک اقتصادنوين
10245002,170بانک اقتصادنوين
3113002,399بانک پارسيان
312130002,350بانک پارسيان
631275772,300بانک پارسيان
31235429883بانک تجارت
18120000880بانک تجارت
24627647870بانک تجارت
011101,280بانک سينا
7253001,300بانک سينا
202150001,320بانک سينا
771100000766بانک صادرات ايران
53170000762بانک صادرات ايران
19125000760بانک صادرات ايران
1041500002,079بانک ملت
1451700002,070بانک ملت
2110002,069بانک ملت
10150002,050بانک کارآفرين
113982,049بانک کارآفرين
01252,045بانک کارآفرين
316184,999بهنوش ايران
01114,943بهنوش ايران
14128814,938بهنوش ايران
6147861,327بيمه آسيا
7150001,323بيمه آسيا
5140001,308بيمه آسيا
6150001,180بيمه البرز
9173501,185بيمه البرز
6450001,189بيمه البرز
271130002,072بيمه پارسيان
116002,030بيمه پارسيان
221110002,000بيمه پارسيان
01771,637بيمه پارسيان
172104001,638بيمه پارسيان
252151931,640بيمه پارسيان
1110001,410بيمه دانا
1263880001,429بيمه دانا
743517451,430بيمه دانا
141100001,449بين المللي توسعه ساختمان
7150001,448بين المللي توسعه ساختمان
7150001,428بين المللي توسعه ساختمان
28130009,172بين المللي محصولات پارس
45150009,000بين المللي محصولات پارس
22125008,699بين المللي محصولات پارس
2,48383910006,350پارس الکتريک
01216,762پارس الکتريک
2110001,889پارس الکتريک
4220001,900پارس الکتريک
4220001,908پارس الکتريک
395226017,235پارس پامچال
17221000017,233پارس پامچال
1,552259008317,232پارس پامچال
36250307,090پارس پامچال
415007,080پارس پامچال
517186,998پارس پامچال
8110007,950پارس خزر
719128,030پارس خزر
617998,049پارس خزر
52471918724پارس خودرو
12216616723پارس خودرو
7110000720پارس خودرو
2,91549153431,841پارس دارو
3110032,699پارس دارو
3110032,700پارس دارو
01174096پارس دارو
318003,935پارس سرام
31280003,820پارس سرام
541111459013,709پارس سرام
401265315,200پارس سرام
922600015,250پارس سرام
181120015,399پارس سرام
381100003,840پارس سويچ
16140983,793پارس سويچ
4110003,792پارس سويچ
11137003,095پارس مينو
611200003,053پارس مينو
5115003,039پارس مينو
35288993,890پاکسان
18145003,898پاکسان
20149683,950پاکسان
4110063,931پتروشيمي آبادان
8120003,797پتروشيمي آبادان
113003,750پتروشيمي آبادان
1581990016,000پتروشيمي خارک
11266015,950پتروشيمي خارک
3116015,800پتروشيمي خارک
111005,440پتروشيمي شازند
11120005,470پتروشيمي شازند
213015,480پتروشيمي شازند
315000636پتروشيمي شازند
517200631پتروشيمي شازند
01240629پتروشيمي شازند
18150003,540پتروشيمي شيراز
28277903,539پتروشيمي شيراز
34197303,537پتروشيمي شيراز
4110003,890پتروشيمي شيراز
9124133,794پتروشيمي شيراز
317483,720پتروشيمي شيراز
591570710,274پتروشيمي فارابي
101100010,207پتروشيمي فارابي
919009,639پتروشيمي فارابي
11,7522345472025,845پتروشيمي فن آوران
70152709625,853پتروشيمي فن آوران
26711000026,700پتروشيمي فن آوران
11273901,508پست بانک ايران
4329521,500پست بانک ايران
5131001,499پست بانک ايران
761100007,580پشم شيشه ايران
111288,210پشم شيشه ايران
19120009,480پشم شيشه ايران
121100001,220پگاه آذربايجان غربي
121100001,219پگاه آذربايجان غربي
121100001,215پگاه آذربايجان غربي
4133141,294پلاسکوکار
4330521,288پلاسکوکار
2214001,270پلاسکوکار
119151,407پلي اکريل
10172211,440پلي اکريل
231154961,468پلي اکريل
15146933,260پمپ سازي ايران
9130003,150پمپ سازي ايران
13140003,138پمپ سازي ايران
5110005,232تامين ماسه ريخته گري
12122305,280تامين ماسه ريخته گري
315005,651تامين ماسه ريخته گري
9117894,950تايدواترخاورميانه
10120005,178تايدواترخاورميانه
35165585,369تايدواترخاورميانه
23147904,800تراکتور سازي ايران
14130004,814تراکتور سازي ايران
731150004,850تراکتور سازي ايران
321100003,196توسعه شهري توس گستر
1447468363,083توسعه شهري توس گستر
1,076273496453,077توسعه شهري توس گستر
511235512,186توسعه صنايع بهشهر
21195262,197توسعه صنايع بهشهر
331150002,200توسعه صنايع بهشهر
2110001,759توسعه معادن روي ايران
115001,758توسعه معادن روي ايران
118001,757توسعه معادن روي ايران
02200100توسعه معادن روي ايران
02578100توسعه معادن روي ايران
0151100توسعه معادن روي ايران
2110002,180توليد محور خودرو
115332,145توليد محور خودرو
672325442,052توليد محور خودرو
215303,778توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
8120004,238توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
4110004,321توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
14,2683182240617,349توليد مواد اوليه داروپخش
852485217,424توليد مواد اوليه داروپخش
521300017,497توليد مواد اوليه داروپخش
10150002,090توليدي گرانيت بهسرام
12155502,089توليدي گرانيت بهسرام
115002,075توليدي گرانيت بهسرام
113603,133توليدي کاشي تکسرام
8125003,099توليدي کاشي تکسرام
15150003,040توليدي کاشي تکسرام
011101,680تکنوتار
6235001,650تکنوتار
1544945811,632تکنوتار
131120011,080تکين کو
9180011,030تکين کو
8171810,977تکين کو
19811464813,500جام دارو
13211000013,200جام دارو
181140213,000جام دارو
5120002,430چرخشگر
13155002,420چرخشگر
543226632,379چرخشگر
6119302,980چيني ايران
331110002,985چيني ايران
5115703,150چيني ايران
15,1843728877235,258حفاري شمال
13324185,259حفاري شمال
519845,421حفاري شمال
212009,499حق تقدم البرز دارو
212109,518حق تقدم البرز دارو
211929,757حق تقدم البرز دارو
328903,229حق تقدم ايران تاير
7121883,075حق تقدم ايران تاير
319432,920حق تقدم ايران تاير
6110006,260حق تقدم ايران دارو
12118796,200حق تقدم ايران دارو
011230334حق تقدم بانک سينا
27480642335حق تقدم بانک سينا
01333364حق تقدم بانک سينا
2110002,260حق تقدم بيسکويت گرجي
219802,398حق تقدم بيسکويت گرجي
271100002,694حق تقدم بيسکويت گرجي
9138602,331حق تقدم پارس سرام
6124622,500حق تقدم پارس سرام
13150002,529حق تقدم پارس سرام
5118529,689حق تقدم پاکسان
17158329,490حق تقدم پاکسان
591200029,450حق تقدم پاکسان
281130002,175حق تقدم پتروشيمي آبادان
115602,177حق تقدم پتروشيمي آبادان
11150002,190حق تقدم پتروشيمي آبادان
3130011,440حق تقدم پتروشيمي آبادان
6150011,280حق تقدم پتروشيمي آبادان
1110011,250حق تقدم پتروشيمي آبادان
35138219,186حق تقدم پتروشيمي فارابي
201200010,000حق تقدم پتروشيمي فارابي
118001,326حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
2220001,072حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
4140001,021حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
90021000009,000حق تقدم خاک چيني ايران
318194,018حق تقدم خوراک دام پارس
20137005,370حق تقدم خوراک دام پارس
111225,090حق تقدم داروسازي سبحان
213345,700حق تقدم داروسازي سبحان
112005,880حق تقدم داروسازي سبحان
111165880حق تقدم دشت مرغاب
18225000730حق تقدم رايان سايپا
19325677732حق تقدم رايان سايپا
2608354553733حق تقدم رايان سايپا
5120002,400حق تقدم سرمايه گذاري البرز
1351475772,842حق تقدم سرمايه گذاري البرز
01493,134حق تقدم سرمايه گذاري البرز
6114320385حق تقدم سرمايه گذاري توکافولاد
11128500384حق تقدم سرمايه گذاري توکافولاد
8220000380حق تقدم سرمايه گذاري توکافولاد
214500386حق تقدم سرمايه گذاري صنعت و معدن
114487265حق تقدم سرمايه گذاري صنعت و معدن
3110900250حق تقدم سرمايه گذاري صنعت و معدن
5128351,865حق تقدم سرمايه گذاري غدير
5127501,898حق تقدم سرمايه گذاري غدير
1022532351,921حق تقدم سرمايه گذاري غدير
7126952,490حق تقدم سيمان سپاهان
371150002,480حق تقدم سيمان سپاهان
12150002,450حق تقدم سيمان سپاهان
193159321,200حق تقدم سيمان شاهرود
119991,220حق تقدم سيمان شاهرود
6147501,230حق تقدم سيمان شاهرود
11582325000355حق تقدم فنرسازي زر
9220045,569حق تقدم گلوکوزان
5125001,949حق تقدم لعاب
19195711,950حق تقدم لعاب
115501,954حق تقدم لعاب
5218952,670حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
215732,700حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
8130002,750حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
631545111,499حق تقدم نفت بهران
111100510,779حق تقدم نفت بهران
211200010,299حق تقدم نفت بهران
911122414133,772حق تقدم نفت بهران
12130004,050حق تقدم نفت بهران
215004,076حق تقدم نفت بهران
3,000630000010,000حق تقدم نفت پارس
4118002,316حمل ونقل پتروشيمي
012002,345حمل ونقل پتروشيمي
2110002,416حمل ونقل پتروشيمي
1141500002,278حمل ونقل توکا
12150002,350حمل ونقل توکا
413169722,390حمل ونقل توکا
111069,900خاک چيني ايران
414009,850خاک چيني ايران
111169,800خاک چيني ايران
79483299,496خوراک دام پارس
323199,507خوراک دام پارس
7163310,285خوراک دام پارس
3215001,740داده پردازي ايران
351200001,735داده پردازي ايران
311181381,730داده پردازي ايران
1,549810379414,920داروپخش
118015,625داروپخش
301191015,769داروپخش
242109121,999داروسازي ابوريحان
161100015,700داروسازي اسوه
2110015,668داروسازي اسوه
10163015,600داروسازي اسوه
2115014,250داروسازي اکسير
5138713,990داروسازي اکسير
1,8971115200312,477داروسازي اکسير
9113187,100داروسازي جابرابن حيان
14120007,158داروسازي جابرابن حيان
2724377987,200داروسازي جابرابن حيان
2431491549,499داروسازي زهراوي
844167650,000داروسازي زهراوي
112250,298داروسازي زهراوي
315005,999داروسازي سبحان
112006,180داروسازي سبحان
712115006,181داروسازي سبحان
49151589,588داروسازي فارابي
716709,749داروسازي فارابي
515009,880داروسازي فارابي
215584,140داروسازي کوثر
21150004,141داروسازي کوثر
8120004,150داروسازي کوثر
3110003,259داروسازي کوثر
16150003,250داروسازي کوثر
113203,240داروسازي کوثر
341100003,388دارويي امين
8122483,459دارويي امين
1111318113,500دارويي امين
9130029,850دارويي رازک
115029,820دارويي رازک
6221029,800دارويي رازک
316304,644دارويي لقمان
19244244,338دارويي لقمان
3326764624,336دارويي لقمان
212499,179داملران رازک
9110009,162داملران رازک
12115007,818داملران رازک
1,539353437334,477درخشان تهران
472104144,479درخشان تهران
6212684,481درخشان تهران
23912180410,948دشت مرغاب
5150010,706دشت مرغاب
2,85962892059,884دشت مرغاب
597201502,916دوده صنعتي پارس
19163233,060دوده صنعتي پارس
4112503,315دوده صنعتي پارس
272101002,647دوده صنعتي پارس
19172292,645دوده صنعتي پارس
113502,641دوده صنعتي پارس
4110003,928دوده صنعتي پارس
316623,790دوده صنعتي پارس
11132003,501دوده صنعتي پارس
15150002,997ذغال سنگ نگين طبس
217232,995ذغال سنگ نگين طبس
25187492,903ذغال سنگ نگين طبس
671100006,690رادياتور ايران
223406,650رادياتور ايران
776131191066,516رادياتور ايران
01280899رادياتور ايران
2118271,120رادياتور ايران
23185902,693ريخته گري تراکتورسازي ايران
12143652,735ريخته گري تراکتورسازي ايران
603218142,750ريخته گري تراکتورسازي ايران
6125002,299رينگ سازي مشهد
2110002,300رينگ سازي مشهد
15166332,311رينگ سازي مشهد
6247451,330زامياد
1110001,340زامياد
1110001,347زامياد
5121021,689سازه پويش
5124021,967سازه پويش
217021,888سازه پويش
1,131393844282,942سالمين
311107002,943سالمين
503168542,944سالمين
6135001,818سامان گستراصفهان
18321000001,826سامان گستراصفهان
281148001,893سامان گستراصفهان
131100001,317سايپا
7554331,310سايپا
282210001,315سايپا
4111103,300سايپاآذين
9120564,400سايپاآذين
1071200005,340سايپاآذين
111000890سايپاديزل
45150000897سايپاديزل
21323045898سايپاديزل
9150001,747سايپاشيشه
4124641,754سايپاشيشه
5128691,755سايپاشيشه
3122013,777سپنتا
7150013,666سپنتا
141100013,500سپنتا
7215534,280سخت آژند
01539,000سراميک هاي صنعتي اردکان
7120037,318سراميک هاي صنعتي اردکان
1011270737,310سراميک هاي صنعتي اردکان
215003,106سرما آفرين
312100133,100سرما آفرين
11134573,099سرما آفرين
215003,900سرمايه گذاري آتيه دماوند
4110003,877سرمايه گذاري آتيه دماوند
214803,870سرمايه گذاري آتيه دماوند
214803,446سرمايه گذاري البرز
113003,445سرمايه گذاري البرز
01873,430سرمايه گذاري البرز
6130001,887سرمايه گذاري بهمن
115901,886سرمايه گذاري بهمن
5227001,870سرمايه گذاري بهمن
5123602,090سرمايه گذاري بوعلي
8140002,041سرمايه گذاري بوعلي
1656816962,025سرمايه گذاري بوعلي
8130002,649سرمايه گذاري پارس توشه
13149002,654سرمايه گذاري پارس توشه
3110002,664سرمايه گذاري پارس توشه
9153841,648سرمايه گذاري پتروشيمي
117001,651سرمايه گذاري پتروشيمي
117001,653سرمايه گذاري پتروشيمي
1111201,039سرمايه گذاري پرديس
521500001,040سرمايه گذاري پرديس
101100001,048سرمايه گذاري پرديس
71573453722,071سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
1322628002,105سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
13158982,140سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
2120001,100سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
1110001,122سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
1110001,132سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
5125002,178سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
5125002,175سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
219302,174سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
9147621,960سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
15177601,964سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
6130001,965سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
8125003,110سرمايه گذاري توسعه ملي
11235003,100سرمايه گذاري توسعه ملي
4111803,097سرمايه گذاري توسعه ملي
113801,418سرمايه گذاري توکافولاد
211150001,417سرمايه گذاري توکافولاد
141100001,409سرمايه گذاري توکافولاد
5145021,155سرمايه گذاري رنا
15321375201,115سرمايه گذاري رنا
121111001,105سرمايه گذاري رنا
183132001,363سرمايه گذاري رنا
141100001,364سرمايه گذاري رنا
322231001,365سرمايه گذاري رنا
651213243,039سرمايه گذاري ساختمان ايران
214903,520سرمايه گذاري ساختمان ايران
371100003,700سرمايه گذاري ساختمان ايران
551500001,098سرمايه گذاري سايپا
521471931,097سرمايه گذاري سايپا
6255561,095سرمايه گذاري سايپا
11150002,110سرمايه گذاري سپه
10145002,187سرمايه گذاري سپه
2110002,189سرمايه گذاري سپه
01722,138سرمايه گذاري صنايع بهشهر
2111002,139سرمايه گذاري صنايع بهشهر
2110002,144سرمايه گذاري صنايع بهشهر
12150002,340سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
2110412,348سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
2110002,350سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
201130001,530سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
6140001,520سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
321209001,519سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
111100001,090سرمايه گذاري صنعت بيمه
111100001,095سرمايه گذاري صنعت بيمه
122110001,100سرمايه گذاري صنعت بيمه
481130003,700سرمايه گذاري صنعت نفت
741185004,000سرمايه گذاري صنعت نفت
861190004,500سرمايه گذاري صنعت نفت
7150001,497سرمايه گذاري صنعت و معدن
11176411,496سرمايه گذاري صنعت و معدن
7150001,480سرمايه گذاري صنعت و معدن
9130172,918سرمايه گذاري غدير
216502,912سرمايه گذاري غدير
3111452,900سرمايه گذاري غدير
26160004,320سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
4110004,329سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
22150004,340سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
6132641,700سرمايه گذاري مسکن
10160001,709سرمايه گذاري مسکن
511300001,710سرمايه گذاري مسکن
01695587سرمايه گذاري ملت
315000590سرمايه گذاري ملت
427030591سرمايه گذاري ملت
2110001,799سرمايه گذاري ملي ايران
451250001,800سرمايه گذاري ملي ايران
2110001,839سرمايه گذاري ملي ايران
3120001,268سرمايه گذاري نيرو
3120001,270سرمايه گذاري نيرو
342260001,300سرمايه گذاري نيرو
111608,699سرمايه گذاري نيرو
25129008,679سرمايه گذاري نيرو
9110008,673سرمايه گذاري نيرو
7150001,350سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
01501,352سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
271200001,354سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
4110004,069سنگ آهن گل گهر
12130004,059سنگ آهن گل گهر
45961136714,040سنگ آهن گل گهر
25130008,350سهامي شهد
9110009,299سهامي شهد
515009,399سهامي شهد
412210519,431سيمان آرتا اردبيل
4121619,430سيمان آرتا اردبيل
2,487512802919,427سيمان آرتا اردبيل
14120007,200سيمان اروميه
21230007,152سيمان اروميه
1,356151898417,145سيمان اروميه
4125814,600سيمان اصفهان
151100014,588سيمان اصفهان
1085800713,509سيمان اصفهان
2,664103749387,105سيمان ايلام
62283617,400سيمان ايلام
111387,539سيمان ايلام
1707344674,930سيمان بجنورد
21140005,220سيمان بجنورد
26149225,240سيمان بجنورد
8120040,547سيمان بهبهان
6114438,651سيمان بهبهان
11915333635,669سيمان بهبهان
218532,798سيمان تهران
281100002,819سيمان تهران
3110002,820سيمان تهران
819668,265سيمان خاش
41150008,290سيمان خاش
17120008,291سيمان خاش
112624,295سيمان خزر
32175004,209سيمان خزر
13131004,200سيمان خزر
6130001,850سيمان داراب
10150001,900سيمان داراب
12360001,929سيمان داراب
3,8062227282613,951سيمان دورود
9365613,972سيمان دورود
19041362013,975سيمان دورود
607449801,333سيمان سپاهان
3120001,499سيمان سپاهان
2111941,534سيمان سپاهان
513269718,963سيمان سفيد ني ريز
662350418,965سيمان سفيد ني ريز
55012894019,000سيمان سفيد ني ريز
8120003,875سيمان شاهرود
23160003,900سيمان شاهرود
112633,926سيمان شاهرود
131100001,315سيمان شرق
7150001,334سيمان شرق
012101,335سيمان شرق
3110002,660سيمان شمال
13150002,659سيمان شمال
8130002,629سيمان شمال
12129384,138سيمان صوفيان
844200004,200سيمان صوفيان
14132934,300سيمان صوفيان
9150001,899سيمان صوفيان
3113601,875سيمان صوفيان
4220001,836سيمان صوفيان
9120004,630سيمان غرب
12125474,599سيمان غرب
5110004,590سيمان غرب
118010,499سيمان فارس
1112010,498سيمان فارس
61361209,924سيمان فارس
213006,873سيمان فارس نو
112006,800سيمان فارس نو
415906,754سيمان فارس نو
12263201,950سيمان فارس و خوزستان
116001,968سيمان فارس و خوزستان
2211001,970سيمان فارس و خوزستان
6,3032417720535,568سيمان قاين
1421400035,570سيمان قاين
432122235,572سيمان قاين
382231716,292سيمان مازندران
7140016,990سيمان مازندران
11165717,486سيمان مازندران
171100017,000سيمان هرمزگان
12160019,998سيمان هرمزگان
115026,628سيمان هرمزگان
10121394,790سيمان هرمزگان
6112004,750سيمان هرمزگان
214004,725سيمان هرمزگان
624151964,083سيمان هگمتان
01684,229سيمان هگمتان
01104,252سيمان هگمتان
501100004,996سيمان کارون
10220005,080سيمان کارون
417005,091سيمان کارون
214973,131سيمان کردستان
9128603,129سيمان کردستان
2,454197912233,101سيمان کردستان
514979,450سيمان کرمان
111009,190سيمان کرمان
111009,180سيمان کرمان
681499913,600سينا دارو
7150013,195سينا دارو
11180013,194سينا دارو
7134711,997شهد ايران
14266312,038شهد ايران
211100002,068شهد ايران
21130007,000شير پاستوريزه پگاه اصفهان
14120006,829شير پاستوريزه پگاه اصفهان
314196,694شير پاستوريزه پگاه اصفهان
21131266,580شير پاستوريزه پگاه خراسان
7110006,586شير پاستوريزه پگاه خراسان
112006,660شير پاستوريزه پگاه خراسان
9110009,268شيشه دارويي رازي
616869,300شيشه دارويي رازي
10110009,500شيشه دارويي رازي
315005,830شيشه همدان
31153515,850شيشه همدان
416055,890شيشه همدان
7115004,398شيشه و گاز
4110004,499شيشه و گاز
45198104,550شيشه و گاز
36150007,120شيمي داروئي داروپخش
212407,150شيمي داروئي داروپخش
2392334567,155شيمي داروئي داروپخش
8110007,520شيميايي سينا
9211727,559شيميايي سينا
111208,702شيميايي سينا
13121000001,312شکر شاهرود
2117011,279شکر شاهرود
7253001,270شکر شاهرود
115001,280شکر شاهرود
118001,440شکر شاهرود
118001,610شکر شاهرود
14150002,757صنايع آذرآب
3110002,758صنايع آذرآب
702255002,760صنايع آذرآب
6121542,771صنايع ريخته گري ايران
8230002,780صنايع ريخته گري ايران
6120002,790صنايع ريخته گري ايران
4117002,550صنايع سيمان دشتستان
21187332,361صنايع سيمان دشتستان
1175494112,360صنايع سيمان دشتستان
85251070157,958صنايع شيميايي ايران
01408,022صنايع شيميايي ايران
31237908,099صنايع شيميايي ايران
9911187525,275صنايع شيميايي فارس
15228165,400صنايع شيميايي فارس
10117635,450صنايع شيميايي فارس
315504,914صنايع لاستيکي سهند
317004,900صنايع لاستيکي سهند
34170004,830صنايع لاستيکي سهند
361180002,025صنايع مس شهيد باهنر
218002,029صنايع مس شهيد باهنر
8241202,030صنايع مس شهيد باهنر
75287327510,260صنايع کاشي وسراميک سينا
443400010,998صنايع کاشي وسراميک سينا
111100010,999صنايع کاشي وسراميک سينا
321300010,610صنايع کاشي وسراميک سينا
111100010,693صنايع کاشي وسراميک سينا
2119010,695صنايع کاشي وسراميک سينا
2113515,850صنايع کاغذسازي کاوه
8150016,000صنايع کاغذسازي کاوه
2110016,250صنايع کاغذسازي کاوه
26156004,700صنعتي آما
684145884,677صنعتي آما
753191612214,669صنعتي آما
15120007,375صنعتي بهشهر
37150007,380صنعتي بهشهر
44160007,388صنعتي بهشهر
533114254,600عمران و توسعه فارس
23150004,540عمران و توسعه فارس
9119754,500عمران و توسعه فارس
2391275508,660فرآورده هاي تزريقي ايران
212518,499فرآورده هاي تزريقي ايران
01108,409فرآورده هاي تزريقي ايران
317193,538فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
591165993,540فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
18150003,618فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
6112004,649فرآورده هاي نسوز پارس
571122984,660فرآورده هاي نسوز پارس
9120004,740فرآورده هاي نسوز پارس
3115002,285فرآورده هاي نسوز پارس
7130002,257فرآورده هاي نسوز پارس
11146522,299فرآورده هاي نسوز پارس
15236914,178فرآورده هاي نسوزآذر
113004,249فرآورده هاي نسوزآذر
4110004,368فرآورده هاي نسوزآذر
011010,985فرآورده هاي نسوزايران
115010,830فرآورده هاي نسوزايران
133117010,800فرآورده هاي نسوزايران
351100203,500فرآوري موادمعدني ايران
7120003,740فرآوري موادمعدني ايران
381100003,792فرآوري موادمعدني ايران
9135152,600فروسيليس ايران
3110002,549فروسيليس ايران
412166442,470فروسيليس ايران
22157773,773فنرسازي خاور
7120003,678فنرسازي خاور
4110003,500فنرسازي خاور
731300002,425فنرسازي زر
1382578112,395فنرسازي زر
22197432,240فنرسازي زر
1055884511,846فولاد اميرکبير کاشان
907277653111,845فولاد اميرکبير کاشان
5,8556649710611,778فولاد اميرکبير کاشان
2,315393830956,043فولاد خراسان
1111171366,489فولاد خراسان
6110006,498فولاد خراسان
7113695,145فولاد خوزستان
18134605,100فولاد خوزستان
1314259505,038فولاد خوزستان
1464727532,000فولاد مبارکه اصفهان
112602,005فولاد مبارکه اصفهان
201100002,006فولاد مبارکه اصفهان
491101254,851فيبر ايران
112244,600فيبر ايران
24153504,500فيبر ايران
214553,468قطعات اتومبيل ايران
19154103,444قطعات اتومبيل ايران
5115003,400قطعات اتومبيل ايران
319752,840قند اصفهان
5218842,842قند اصفهان
319953,149قند اصفهان
1111001,112قند ثابت خراسان
321292291,099قند ثابت خراسان
3130001,079قند ثابت خراسان
1,608162879855,584قند شيرين خراسان
214005,768قند شيرين خراسان
18130005,840قند شيرين خراسان
192112016,600قند لرستان
5131816,599قند لرستان
15190016,596قند لرستان
01902,293قند مرودشت
3211742,236قند مرودشت
11150002,230قند مرودشت
2120001,020قند نيشابور
4141701,024قند نيشابور
119701,126قند نيشابور
3110003,019قند هکمتان
14150002,794قند هکمتان
1936697322,763قند هکمتان
34235709,624قندنقش جهان
515009,599قندنقش جهان
37112394549,396قندنقش جهان
2110001,830گروه بهمن
321176421,826گروه بهمن
7238281,800گروه بهمن
1113010,550گروه صنعتي بارز
111100010,549گروه صنعتي بارز
111106510,547گروه صنعتي بارز
1161350003,300گروه صنعتي بوتان
4110003,907گروه صنعتي بوتان
13132544,109گروه صنعتي بوتان
11422674,841گروه صنعتي سپاهان
214844,849گروه صنعتي سپاهان
112065,089گروه صنعتي سپاهان
5110204,707گروه صنعتي ملي
6112004,896گروه صنعتي ملي
519404,897گروه صنعتي ملي
18263002,799گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
8228912,790گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
722258002,780گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
73175319,650گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
11210979,692گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
12112509,694گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
111100010,995گلتاش
111100010,740گلتاش
132118410,650گلتاش
213007,780لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
415637,783لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
213007,888لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
161150010,396لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
101100010,324لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
2116210,290لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
333180018,389لامپ پارس شهاب
1052573318,388لامپ پارس شهاب
3,0621716655218,387لامپ پارس شهاب
319513,129لاميران
5115003,107لاميران
216503,100لاميران
223265,250لبنيات پاک
111105,117لبنيات پاک
36170005,080لبنيات پاک
3123101,224لبنيات کالبر
5140001,222لبنيات کالبر
30452500001,215لبنيات کالبر
7130002,170لعاب ايران
551247992,200لعاب ايران
2110002,250لعاب ايران
5114813,532لنت ترمز ايران
9130003,115لنت ترمز ايران
215003,070لنت ترمز ايران
117931,139لوله وماشين سازي ايران
3130001,140لوله وماشين سازي ايران
1110001,141لوله وماشين سازي ايران
7130002,215ليزينگ ايران
011822,204ليزينگ ايران
22398522,200ليزينگ ايران
241100002,380ليزينگ خودروغدير
4115002,379ليزينگ خودروغدير
481200922,375ليزينگ خودروغدير
363200001,799ليزينگ رايان سايپا
294161101,800ليزينگ رايان سايپا
6234701,802ليزينگ رايان سايپا
10150001,945ليزينگ صنعت ومعدن
2110001,948ليزينگ صنعت ومعدن
2110001,950ليزينگ صنعت ومعدن
3110003,239مارگارين
18155203,200مارگارين
3111003,172مارگارين
20227307,260ماشين سازي اراک
14120007,220ماشين سازي اراک
21128807,180ماشين سازي اراک
29941486742,014ماشين سازي نيرومحرکه
6130002,097ماشين سازي نيرومحرکه
7131002,099ماشين سازي نيرومحرکه
9132002,738محورسازان ايران خودرو
115002,730محورسازان ايران خودرو
5120002,710محورسازان ايران خودرو
373147962,529مخابرات ايران
5419872,520مخابرات ايران
9235602,528مخابرات ايران
617727,154مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
54175007,145مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
15222007,000مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
2110002,329مديريت سرمايه گذاري اميد
581250002,330مديريت سرمايه گذاري اميد
18175002,338مديريت سرمايه گذاري اميد
01123,801معادن بافق
10227253,834معادن بافق
16240003,890معادن بافق
382106463,561معادن منگنزايران
10128703,562معادن منگنزايران
12233233,600معادن منگنزايران
6149811,600معدني املاح ايران
012012,000معدني املاح ايران
119212,100معدني املاح ايران
36297773,710معدني و صنعتي چادرملو
9125003,717معدني و صنعتي چادرملو
4112003,720معدني و صنعتي چادرملو
4229861,220ملي سرب وروي ايران
191159101,210ملي سرب وروي ايران
4130001,190ملي سرب وروي ايران
171100001,708ملي صنايع مس ايران
2211001,707ملي صنايع مس ايران
341200001,700ملي صنايع مس ايران
24127558,619مهرام
26230008,550مهرام
21225008,500مهرام
321163001,940مهرکام پارس
10150001,948مهرکام پارس
17180002,080مهرکام پارس
429504,733مهندسي نصير ماشين
418054,700مهندسي نصير ماشين
9120004,688مهندسي نصير ماشين
6120002,939موتورسازان تراکتورسازي ايران
11135003,000موتورسازان تراکتورسازي ايران
1236410763,001موتورسازان تراکتورسازي ايران
213355,700موتوژن
41370845,800موتوژن
417005,820موتوژن
4134511,460نفت بهران
014011,480نفت بهران
663575611,500نفت بهران
01113,264نفت پارس
2212113,262نفت پارس
1,4123010698213,198نفت پارس
5110004,799نورد آلومينيوم
8115005,000نورد آلومينيوم
314845,250نورد آلومينيوم
112504,188نورد قطعات فولادي
18136504,920نورد قطعات فولادي
111805,879نورد قطعات فولادي
111835,999نوسازي و ساختمان تهران
10116006,061نوسازي و ساختمان تهران
619906,090نوسازي و ساختمان تهران
391187052,064نيرو محرکه
115002,080نيرو محرکه
115002,093نيرو محرکه
519005,350نيروترانس
7114115,100نيروترانس
9117005,000نيروترانس
317604,285نيروکلر
4110004,330نيروکلر
316534,369نيروکلر
15681038941,498کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
13185001,500کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
2115661,502کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
5120002,365کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
241100002,363کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
1264535752,360کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
3110002,945کابل البرز
332113192,940کابل البرز
1237432332,840کابل البرز
29153375,446کاربراتور ايران
11120005,401کاربراتور ايران
6111985,400کاربراتور ايران
4112993,424کارتن ايران
8120004,145کارتن ايران
521100005,230کارتن ايران
314506,900کارخانجات داروپخش
8112007,000کارخانجات داروپخش
37252807,070کارخانجات داروپخش
241108002,259کارخانجات قند قزوين
7130002,254کارخانجات قند قزوين
5120002,252کارخانجات قند قزوين
218292,000کاشي الوند
201100002,030کاشي الوند
20199992,046کاشي الوند
517507,299کاشي پارس
719457,180کاشي پارس
14120007,100کاشي پارس
112534,068کاشي حافظ
4110004,212کاشي حافظ
111504,632کاشي حافظ
2363960512,456کاشي حافظ
01252,650کاشي حافظ
01202,770کاشي حافظ
454145263,083کاشي سعدي
1221394003,086کاشي سعدي
2573828703,100کاشي سعدي
773333057002,527کاشي نيلو
1261500002,528کاشي نيلو
319802,609کاشي نيلو
215253,214کالسيمين
6119103,213کالسيمين
011073,210کالسيمين
115002,175کربن ايران
7230002,200کربن ايران
7130002,206کربن ايران
214004,269کربن ايران
16135004,450کربن ايران
24152004,550کربن ايران
4113930,499کشاورزي ودامپروري مگسال
544178930,410کشاورزي ودامپروري مگسال
01229,950کشاورزي ودامپروري مگسال
17180020,820کشت و صنعت چين چين
16180020,500کشت و صنعت چين چين
7234420,300کشت و صنعت چين چين
4110004,398کشت وصنعت پياذر
11225644,399کشت وصنعت پياذر
22150004,432کشت وصنعت پياذر
3119901,678کشت وصنعت پياذر
4120001,815کشت وصنعت پياذر
115991,818کشت وصنعت پياذر
19158003,298کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
14242003,290کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
215493,276کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
616332985کمباين سازي ايران
30230300975کمباين سازي ايران
36,70585137685050974کمباين سازي ايران
201100002,020کمک فنر ايندامين
301150002,012کمک فنر ايندامين
116221,950کمک فنر ايندامين
313507,400کنتورسازي ايران
212637,429کنتورسازي ايران
22130007,496کنتورسازي ايران
17121008,145کيميدارو
821100008,150کيميدارو
47157088,180کيميدارو
جمع - ميليونتعدادحجمقيمتشرکت
111803,600آلومراد
15123006,658آلومينيم ايران - ايرالکو
13120006,681آلومينيم ايران - ايرالکو
1692250006,750آلومينيم ايران - ايرالکو
201100002,005آهنگري تراکتورسازي ايران
1110431,373آهنگري تراکتورسازي ايران
1,7361215381211,287افست
11011000011,040افست
111100011,035افست
173151411,011البرز دارو
221200011,010البرز دارو
6250511,000البرز دارو
2110001,520الکتريک خودرو شرق
4523751,501الکتريک خودرو شرق
736114903991,500الکتريک خودرو شرق
218562,620ايران ارقام
5115003,471ايران تاير
18168122,650ايران خودرو
641240002,660ايران خودرو
3,2391212000002,699ايران خودرو
5110005,050ايران دارو
8115005,073ايران دارو
1110001,387ايران دوچرخ
2115001,380ايران دوچرخ
7150001,379ايران دوچرخ
621592010,400ايران مرينوس
128811,068ايران مرينوس
50694497211,261ايران مرينوس
5112504,100ايران ياساتايرورابر
12130004,059ايران ياساتايرورابر
415008,503باما
01128,502باما
415008,486باما
115002,070بانک اقتصادنوين
41542055002,020بانک اقتصادنوين
2110002,015بانک اقتصادنوين
26230000853بانک تجارت
43150000856بانک تجارت
9110000862بانک تجارت
201155801,277بانک سينا
5140001,274بانک سينا
321250001,263بانک سينا
10313848755بانک صادرات ايران
516000756بانک صادرات ايران
23130000758بانک صادرات ايران
20211000002,016بانک ملت
8140002,018بانک ملت
201101102,025بانک ملت
4120001,987بانک کارآفرين
9245051,991بانک کارآفرين
2110002,000بانک کارآفرين
7120003,268بيسکويت گرجي
10130003,270بيسکويت گرجي
8223423,409بيسکويت گرجي
251200001,255بيمه آسيا
131100001,260بيمه آسيا
131100001,271بيمه آسيا
1110001,155بيمه البرز
351300001,152بيمه البرز
5143231,151بيمه البرز
4121301,918بيمه پارسيان
8140651,920بيمه پارسيان
3114101,922بيمه پارسيان
5130001,590بيمه پارسيان
791500001,585بيمه پارسيان
303191701,582بيمه پارسيان
441309651,405بيمه دانا
011381,398بيمه دانا
3122001,382بيمه دانا
10110000970بين المللي توسعه ساختمان
141100001,409بين المللي توسعه ساختمان
10271001,418بين المللي توسعه ساختمان
2953541995,444پارس الکتريک
2711500005,412پارس الکتريک
10120005,000پارس الکتريک
5112000454پارس الکتريک
8240001,879پارس الکتريک
302160001,875پارس الکتريک
9150001,874پارس الکتريک
426496,800پارس پامچال
34150006,860پارس پامچال
34150006,870پارس پامچال
313507,510پارس خزر
628547,505پارس خزر
7110007,301پارس خزر
12317814670پارس خودرو
692101600682پارس خودرو
314780685پارس خودرو
01200096پارس دارو
262175215,070پارس سرام
3120015,056پارس سرام
202131015,000پارس سرام
14148502,890پارس مينو
4115002,985پارس مينو
1,482124940663,000پارس مينو
215003,839پاکسان
011003,838پاکسان
19150003,820پاکسان
7120003,415پتروشيمي آبادان
317003,580پتروشيمي آبادان
8153015,603پتروشيمي خارک
3119015,701پتروشيمي خارک
3120015,712پتروشيمي خارک
11120005,333پتروشيمي شازند
213005,328پتروشيمي شازند
418005,305پتروشيمي شازند
111700601پتروشيمي شازند
31150000610پتروشيمي شازند
415900611پتروشيمي شازند
1011430002,350پتروشيمي شيراز
10140002,487پتروشيمي شيراز
631182503,465پتروشيمي شيراز
111309,222پتروشيمي فارابي
7150001,475پست بانک ايران
192127121,477پست بانک ايران
01281,485پست بانک ايران
3693500007,371پشم شيشه ايران
7110007,222پشم شيشه ايران
7110007,211پشم شيشه ايران
101100001,011پگاه آذربايجان غربي
794167550001,051پگاه آذربايجان غربي
418103936501,063پگاه آذربايجان غربي
2120001,226پلاسکوکار
6150001,250پلاسکوکار
01101,263پلاسکوکار
401103024171,326پلي اکريل
1110001,320پلي اکريل
1110001,316پلي اکريل
1,303142679454,862تامين ماسه ريخته گري
011004,801تامين ماسه ريخته گري
23150004,500تامين ماسه ريخته گري
7,8374916818634,660تايدواترخاورميانه
27260004,500تايدواترخاورميانه
1111250004,430تايدواترخاورميانه
5110004,770تراکتور سازي ايران
6112004,768تراکتور سازي ايران
5110004,764تراکتور سازي ايران
118017,167تهران شيمي
171100017,111تهران شيمي
171100016,772تهران شيمي
3115002,158توسعه صنايع بهشهر
19288632,151توسعه صنايع بهشهر
7132242,150توسعه صنايع بهشهر
871500001,735توسعه معادن روي ايران
5129321,750توسعه معادن روي ايران
017599توسعه معادن روي ايران
016099توسعه معادن روي ايران
0110099توسعه معادن روي ايران
1934523083,692توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
112503,666توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
371100003,650توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
5124002,030توليدي گرانيت بهسرام
4120002,032توليدي گرانيت بهسرام
117002,033توليدي گرانيت بهسرام
4228021,400تکنوتار
161150010,702تکين کو
321300010,750تکين کو
4131910,975تکين کو
4127912,650جام دارو
491434381,122چرخشگر
011001,174چرخشگر
4114002,733چيني ايران
16130005,204حفاري شمال
111357,463حق تقدم البرز دارو
30393000326حق تقدم بانک سينا
29390000325حق تقدم بانک سينا
7423000323حق تقدم بانک سينا
17011000001,702حق تقدم بانک کارآفرين
75583999001,888حق تقدم بيسکويت گرجي
8150001,610حق تقدم بيسکويت گرجي
641200003,201حق تقدم پاکسان
3110029,365حق تقدم پاکسان
26188029,380حق تقدم پاکسان
115029,391حق تقدم پاکسان
191100001,911حق تقدم پتروشيمي آبادان
191169011,090حق تقدم پتروشيمي آبادان
251221011,110حق تقدم پتروشيمي آبادان
121104011,120حق تقدم پتروشيمي آبادان
7110007,474حق تقدم پتروشيمي فارابي
01150634حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
01500640حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
36150007,111حق تقدم خاک چيني ايران
36150007,211حق تقدم خاک چيني ايران
1602200008,000حق تقدم خاک چيني ايران
101100001,002حق تقدم خوراک دام پارس
70820983884720حق تقدم رايان سايپا
719084718حق تقدم رايان سايپا
01200717حق تقدم رايان سايپا
41010000370حق تقدم سرمايه گذاري توکافولاد
113000371حق تقدم سرمايه گذاري توکافولاد
9325000375حق تقدم سرمايه گذاري توکافولاد
112000500حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
10136102,652حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
242118133199حق تقدم سرمايه گذاري صنعت و معدن
41332500001,650حق تقدم سرمايه گذاري غدير
4115002,501حق تقدم سيمان تهران
013000115حق تقدم سيمان سپاهان
2110002,440حق تقدم سيمان سپاهان
491200002,442حق تقدم سيمان سپاهان
011002,450حق تقدم سيمان سپاهان
4130001,420حق تقدم سيمان شاهرود
10290001,157حق تقدم سيمان شاهرود
2120001,152حق تقدم سيمان شاهرود
1110001,149حق تقدم سيمان شاهرود
1110000133حق تقدم سيمان فارس وخوزستان
01100002حق تقدم صنايع شيميايي فارس
211210010,000حق تقدم فرآورده هاي نسوزايران
115000010حق تقدم فنرسازي خاور
18019550000327حق تقدم فنرسازي زر
45150000900حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
415408830حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
831100000828حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
35150000700حق تقدم فيبر ايران
13220006,301حق تقدم گلتاش
602600001,000حق تقدم لوله وماشين سازي ايران
115000184حق تقدم ماشين سازي اراک
111109,600حق تقدم نفت بهران
43150008,521حق تقدم نفت پارس
112000276حق تقدم نيرو محرکه
8120000400حق تقدم کاشي سعدي
2,2672710059502,254حمل ونقل پتروشيمي
21821000002,178حمل ونقل پتروشيمي
21021000002,100حمل ونقل پتروشيمي
13357722,278حمل ونقل توکا
231100002,277حمل ونقل توکا
231100002,276حمل ونقل توکا
48150009,661خاک چيني ايران
19120009,700خاک چيني ايران
11211379,750خاک چيني ايران
1110011,012خدمات انفورماتيک
1110011,200خدمات انفورماتيک
93957995711,750خدمات انفورماتيک
171100001,692داده پردازي ايران
272157971,695داده پردازي ايران
7240001,700داده پردازي ايران
1,02024934920,667داروسازي ابوريحان
2115015,120داروسازي اسوه
5130015,200داروسازي اسوه
453296015,255داروسازي اسوه
426006,968داروسازي جابرابن حيان
516806,945داروسازي جابرابن حيان
7110006,814داروسازي جابرابن حيان
10120005,200داروسازي روزدارو
1628237886,822داروسازي روزدارو
19130006,300داروسازي روزدارو
23150046,479داروسازي زهراوي
882150005,850داروسازي سبحان
111735,780داروسازي سبحان
14125005,722داروسازي سبحان
215004,140داروسازي کوثر
422105004,020داروسازي کوثر
502125004,000داروسازي کوثر
6120003,186داروسازي کوثر
6120003,190داروسازي کوثر
5117003,194داروسازي کوثر
3110028,166دارويي رازک
115028,799دارويي رازک
591200029,339دارويي رازک
7110007,226داملران رازک
14120007,227داملران رازک
416007,401داملران رازک
1,16684000002,916دوده صنعتي پارس
43631500002,908دوده صنعتي پارس
7125002,721دوده صنعتي پارس
1,06874176782,557دوده صنعتي پارس
20177832,558دوده صنعتي پارس
13150002,646ذغال سنگ نگين طبس
3110002,703ذغال سنگ نگين طبس
3110002,800ذغال سنگ نگين طبس
11120005,431رادياتور ايران
7326802,645ريخته گري تراکتورسازي ايران
2110001,771ريخته گري تراکتورسازي ايران
9140002,265رينگ سازي مشهد
262200001,310زامياد
5140001,306زامياد
52754050001,300زامياد
6130020,316سازه پويش
219001,773سامان گستراصفهان
1322750001,762سامان گستراصفهان
231131001,757سامان گستراصفهان
14421130001,278سايپا
46243624001,276سايپا
571450001,270سايپا
3,0902910384672,976سايپاآذين
114302,862سايپاآذين
222100881سايپاديزل
10411341880سايپاديزل
1052120000875سايپاديزل
875503551,730سايپاشيشه
25321924113,169سپنتا
8158513,170سپنتا
2218613,175سپنتا
215004,240سخت آژند
112184,235سخت آژند
33280004,152سخت آژند
12140003,054سرما آفرين
319003,055سرما آفرين
1,08533000003,617سرمايه گذاري آتيه دماوند
361100003,618سرمايه گذاري آتيه دماوند
3,256138658043,761سرمايه گذاري آتيه دماوند
01123,371سرمايه گذاري البرز
113003,380سرمايه گذاري البرز
111503,412سرمايه گذاري البرز
115501,820سرمايه گذاري بهمن
8142001,835سرمايه گذاري بهمن
6131401,840سرمايه گذاري بهمن
3215871,640سرمايه گذاري پتروشيمي
12274001,638سرمايه گذاري پتروشيمي
3120001,634سرمايه گذاري پتروشيمي
411400001,020سرمايه گذاري پرديس
171170001,017سرمايه گذاري پرديس
132130001,015سرمايه گذاري پرديس
11721100001,066سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
114801,054سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
5150001,048سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
312150002,095سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
8139002,100سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
012302,114سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
13165601,941سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
612316921,940سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
5125001,920سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
352116003,000سرمايه گذاري توسعه ملي
112003,016سرمايه گذاري توسعه ملي
8127573,033سرمايه گذاري توسعه ملي
7150001,350سرمايه گذاري توکافولاد
4330001,356سرمايه گذاري توکافولاد
12686741,400سرمايه گذاري توکافولاد
1110001,073سرمايه گذاري رنا
161150001,075سرمايه گذاري رنا
3,1553729081901,085سرمايه گذاري رنا
11180001,350سرمايه گذاري رنا
252186411,348سرمايه گذاري رنا
4130001,347سرمايه گذاري رنا
60822000003,039سرمايه گذاري ساختمان ايران
27190003,012سرمايه گذاري ساختمان ايران
17357533,000سرمايه گذاري ساختمان ايران
1110001,079سرمايه گذاري سايپا
111100001,083سرمايه گذاري سايپا
161150001,084سرمايه گذاري سايپا
631300002,110سرمايه گذاري سپه
2110002,106سرمايه گذاري سپه
2110002,070سرمايه گذاري سپه
4119212,071سرمايه گذاري صنايع بهشهر
116132,060سرمايه گذاري صنايع بهشهر
115002,052سرمايه گذاري صنايع بهشهر
1,12354870802,306سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
3120141,482سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
412272121,490سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
1,444129624931,500سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
3,0768628591521,076سرمايه گذاري صنعت بيمه
111100001,073سرمايه گذاري صنعت بيمه
4137131,072سرمايه گذاري صنعت بيمه
31,457160109873422,863سرمايه گذاري صنعت نفت
1391500002,782سرمايه گذاري صنعت نفت
322115402,781سرمايه گذاري صنعت نفت
7150001,412سرمايه گذاري صنعت و معدن
291199001,451سرمايه گذاري صنعت و معدن
2112501,456سرمايه گذاري صنعت و معدن
8227262,890سرمايه گذاري غدير
12140002,891سرمايه گذاري غدير
3110002,893سرمايه گذاري غدير
2111500004,224سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
1921457834,190سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
4110004,156سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
851500001,696سرمايه گذاري مسکن
8150001,692سرمايه گذاري مسکن
7144291,691سرمايه گذاري مسکن
7212000585سرمايه گذاري ملت
112000581سرمايه گذاري ملت
47581256580سرمايه گذاري ملت
1,8851111000001,714سرمايه گذاري ملي ايران
2113091,245سرمايه گذاري نيرو
1110001,242سرمايه گذاري نيرو
112000500سرمايه گذاري نيرو
212808,474سرمايه گذاري نيرو
9110538,503سرمايه گذاري نيرو
111168,540سرمايه گذاري نيرو
1642400004,111سرمايه گذاري نيرو
821200004,100سرمايه گذاري نيرو
20150004,011سرمايه گذاري نيرو
421316271,335سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
3120001,331سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
472351431,330سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
213006,385سهامي شهد
212506,380سهامي شهد
30121095572,751سيمان تهران
27511000002,745سيمان تهران
572208452,750سيمان تهران
3114961,787سيمان داراب
4119671,784سيمان داراب
181100001,783سيمان داراب
13311000001,333سيمان سپاهان
142110001,310سيمان سپاهان
273210001,300سيمان سپاهان
113253,618سيمان شاهرود
118001,293سيمان شرق
4130001,292سيمان شرق
10274811,282سيمان شرق
24821000002,480سيمان شمال
114002,506سيمان شمال
3112002,540سيمان شمال
317004,230سيمان غرب
6113004,280سيمان غرب
419624,300سيمان غرب
313499,408سيمان فارس
17130005,725سيمان فارس نو
111755,743سيمان فارس نو
437655,755سيمان فارس نو
2112641,914سيمان فارس و خوزستان
573300001,910سيمان فارس و خوزستان
191100001,885سيمان فارس و خوزستان
9120004,605سيمان هرمزگان
23150004,675سيمان هرمزگان
7214264,676سيمان هرمزگان
215004,652سيمان کارون
01508,073سيمان کرمان
131100012,853سينا دارو
381200001,900شهد ايران
118331,333شهد ايران
6110006,200شير پاستوريزه پگاه اصفهان
3732600006,222شير پاستوريزه پگاه اصفهان
6110006,227شير پاستوريزه پگاه اصفهان
13120006,359شير پاستوريزه پگاه خراسان
25140006,335شير پاستوريزه پگاه خراسان
01506,320شير پاستوريزه پگاه خراسان
6729742269,060شيشه دارويي رازي
22125198,870شيشه دارويي رازي
313008,650شيشه دارويي رازي
672115505,830شيشه همدان
111105,710شيشه همدان
112505,700شيشه همدان
21150004,265شيشه و گاز
215004,240شيشه و گاز
592140004,237شيشه و گاز
2115001,200شکر شاهرود
262209351,230شکر شاهرود
1110001,395شکر شاهرود
481374301,292شکر شاهرود
1522554002,740صنايع آذرآب
332120002,730صنايع آذرآب
7125322,721صنايع آذرآب
5120002,681صنايع ريخته گري ايران
3112002,640صنايع ريخته گري ايران
4115002,623صنايع ريخته گري ايران
4861611457,950صنايع شيميايي ايران
15120007,513صنايع شيميايي ايران
313607,502صنايع شيميايي ايران
19240004,810صنايع لاستيکي سهند
481100004,827صنايع لاستيکي سهند
5110004,752صنايع لاستيکي سهند
2111792,000صنايع مس شهيد باهنر
18288951,990صنايع مس شهيد باهنر
9146851,980صنايع مس شهيد باهنر
101100010,344صنايع کاشي وسراميک سينا
521500010,338صنايع کاشي وسراميک سينا
5150010,336صنايع کاشي وسراميک سينا
6240015,019صنايع کاغذسازي کاوه
70295407,350صنعتي بهشهر
9112507,304صنعتي بهشهر
7110007,250صنعتي بهشهر
8125003,342فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
3110003,341فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
5110004,510فرآورده هاي نسوز پارس
5110004,500فرآورده هاي نسوز پارس
9140002,134فرآورده هاي نسوز پارس
115002,140فرآورده هاي نسوز پارس
115272,161فرآورده هاي نسوز پارس
501470010,550فرآورده هاي نسوزايران
116010,690فرآورده هاي نسوزايران
32113000010,700فرآورده هاي نسوزايران
8124243,200فرآوري موادمعدني ايران
9127363,128فرآوري موادمعدني ايران
861276533,120فرآوري موادمعدني ايران
901500001,806فنرسازي زر
3116251,828فنرسازي زر
1022550001,847فنرسازي زر
112005,000فولاد خوزستان
9145001,993فولاد مبارکه اصفهان
222108261,992فولاد مبارکه اصفهان
2112501,987فولاد مبارکه اصفهان
30190003,300فولادکاويان
371151159753,200فولادکاويان
113882,888فيبر ايران
17150003,320فيبر ايران
20360003,343قطعات اتومبيل ايران
10135002,780قند اصفهان
112602,760قند اصفهان
115002,750قند اصفهان
501500001,001قند ثابت خراسان
4543561,006قند ثابت خراسان
968950541,009قند ثابت خراسان
771500015,418قند لرستان
12180015,501قند لرستان
6135016,060قند لرستان
111150840قند لرستان
4120002,112قند مرودشت
4120002,152قند مرودشت
115002,155قند مرودشت
515000992قند نيشابور
413800991قند نيشابور
1029650985قند نيشابور
01100601قند نيشابور
181100001,763گروه بهمن
9150001,765گروه بهمن
17,12210996138481,781گروه بهمن
128010,361گروه صنعتي بارز
115010,387گروه صنعتي بارز
52015000010,400گروه صنعتي بارز
291100002,923گروه صنعتي بوتان
217572,921گروه صنعتي بوتان
113402,920گروه صنعتي بوتان
113782,700گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
11240002,710گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
5117002,751گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
18120009,200گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
18120009,178گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
18120009,157گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
5150010,357گلتاش
118710,403گلتاش
1110010,500گلتاش
19150037,929گلوکوزان
401100039,546گلوکوزان
544125242,840گلوکوزان
30140067,370لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
7170510,010لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
2124510,015لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
6163810,050لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
3110243,003لاميران
1111051,190لبنيات کالبر
481400001,191لبنيات کالبر
121100001,196لبنيات کالبر
011502,131لعاب ايران
114482,102لعاب ايران
211100002,090لعاب ايران
212000800لنت ترمز ايران
10189161,119لوله وماشين سازي ايران
111100001,118لوله وماشين سازي ايران
1110001,117لوله وماشين سازي ايران
221100002,161ليزينگ ايران
19186532,162ليزينگ ايران
116012,173ليزينگ ايران
112114,740ليزينگ ايران
5220002,351ليزينگ خودروغدير
3111002,352ليزينگ خودروغدير
5121002,366ليزينگ خودروغدير
6235001,780ليزينگ رايان سايپا
9150001,778ليزينگ رايان سايپا
117501,771ليزينگ رايان سايپا
3116321,932ليزينگ صنعت ومعدن
7136001,922ليزينگ صنعت ومعدن
191100001,913ليزينگ صنعت ومعدن
1542500503,071مارگارين
5127301,945ماشين سازي نيرومحرکه
5120002,661محورسازان ايران خودرو
011002,662محورسازان ايران خودرو
592220002,670محورسازان ايران خودرو
25721040002,471مخابرات ايران
5120002,472مخابرات ايران
011002,473مخابرات ايران
314276,898مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
6221901216,900مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
4643665786,962مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
6125002,265مديريت سرمايه گذاري اميد
5120002,258مديريت سرمايه گذاري اميد
451198002,256مديريت سرمايه گذاري اميد
7120003,720معادن بافق
19151193,710معادن بافق
7120003,705معادن بافق
10110009,646معدني املاح ايران
43150008,565معدني املاح ايران
43150008,555معدني املاح ايران
2724327438,297معدني دماوند
1332160008,294معدني دماوند
30480003,688معدني و صنعتي چادرملو
7120003,670معدني و صنعتي چادرملو
5113003,651معدني و صنعتي چادرملو
2115001,152ملي سرب وروي ايران
244207501,155ملي سرب وروي ايران
118471,688ملي صنايع مس ايران
5130001,690ملي صنايع مس ايران
2110491,698ملي صنايع مس ايران
191100001,922مهرکام پارس
7240001,810مهرکام پارس
2111001,801مهرکام پارس
01504,222مهندسي نصير ماشين
5118502,890موتورسازان تراکتورسازي ايران
01502,882موتورسازان تراکتورسازي ايران
011002,851موتورسازان تراکتورسازي ايران
315575,650موتوژن
12122335,451موتوژن
11120005,400موتوژن
1993768452,587نساجي بروجرد
312275011,407نفت بهران
7562511,400نفت بهران
111100011,360نفت بهران
4,181319426524,435نورد آلومينيوم
621139084,433نورد آلومينيوم
411100004,093نورد آلومينيوم
625581085255,756نوسازي و ساختمان تهران
802138185,755نوسازي و ساختمان تهران
581100005,754نوسازي و ساختمان تهران
4110003,910نوش مازندران
15137494,000نوش مازندران
9121314,040نوش مازندران
17140004,245نيروکلر
112404,240نيروکلر
462110004,211نيروکلر
30042000001,498کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
14199501,436کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
1110001,435کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
42121805202,333کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
3,7681816035912,350کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
2110002,359کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
1571300005,230کاربراتور ايران
1571300005,240کاربراتور ايران
1581300005,250کاربراتور ايران
5115003,044کارتن ايران
11150002,111کارخانجات قند قزوين
21621000002,160کارخانجات قند قزوين
4120002,181کارخانجات قند قزوين
7138591,897کاشي الوند
33280704,049کاشي حافظ
316664,048کاشي حافظ
317004,000کاشي حافظ
1110001,112کاشي نيلو
9110000900کاشي نيلو
215003,170کالسيمين
3110003,180کالسيمين
361112423,185کالسيمين
4120002,140کربن ايران
582270002,130کربن ايران
431200002,127کربن ايران
6120028,500کشاورزي ودامپروري مگسال
8128028,600کشاورزي ودامپروري مگسال
6121528,610کشاورزي ودامپروري مگسال
461250018,374کشت و صنعت چين چين
262138219,000کشت و صنعت چين چين
191100019,300کشت و صنعت چين چين
214064,163کشت وصنعت پياذر
12330004,140کشت وصنعت پياذر
21150004,135کشت وصنعت پياذر
18161194501,512کشت وصنعت پياذر
115002,000کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
492150003,268کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
217613,270کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
10110711929کمباين سازي ايران
011001,122کمک فنر ايندامين
116001,800کمک فنر ايندامين
612320001,913کمک فنر ايندامين
618747,352کنتورسازي ايران
20127147,331کنتورسازي ايران
7110007,310کنتورسازي ايران
01507,815کيميدارو
12115007,812کيميدارو
8110007,811کيميدارو
آمار معاملات
معاملات روزانه
معاملات حق تقدم
روند تغييرات شاخص
بيشترين افزايش قيمت
بيشترين کاهش قيمت
تقاضای خرید و فروش
اطلاعات پايه
اطلاعات نماد
تغييرات سرمايه
مقايسه سود
تبديل نماد شرکتها
فهرست کارگزاران
نمودار تغييرات نرخ
تغييرات نرخ
پورتفوي سهامداران
گروههای صنعت
شرکتهای متوقف
افزایش سرمایه ها
خدمات
اخبار
مقالات
دريافت فايل
سايتهاي مرتبط
آخرين اخبار
شرکت خدمات مدیریت فریوران
کليه حقوق اين سايت به شرکت خدمات مديريت فريوران تعلق دارد. © 2006