صفحه اصلي   تماس با ما   درباره ما
آخرين بروزرساني : 07/08/1393 - 18:58
جستجوي شرکتها
امور کاربران
شناسه :
رمز عبور :
ورود به :
عضويت در سايت
دريافت رمز عبور جديد
ورود اطلاعات سبد سهام
مشاهده سبد سهام
اطلاعات کاربري
تقاضاي خريد و فروش
  مرتب سازی بر اساس :      نام شرکت          جمع آخرين بروزرساني : 07/08/1393 - 18:58

تقاضاهاي فروش

 تقاضاهاي خريد

جمع - ميليونتعدادحجمقيمتشرکت
15150002,999آبادگران ايران
19149003,842آبادگران ايران
10120005,074آبسال
5110005,088آبسال
511100005,091آبسال
3557425718,333آلومراد
62168379,050آلومراد
515458,995آلومراد
1401300004,650آلومينيم ايران - ايرالکو
581123654,700آلومينيم ايران - ايرالکو
215004,600آلومينيم ايران - ايرالکو
521200002,622آهنگري تراکتورسازي ايران
216002,725آهنگري تراکتورسازي ايران
3119615,580افست
8150015,784افست
161100015,780افست
111100011,200البرز دارو
391350011,140البرز دارو
221200011,150البرز دارو
20193782,160الکتريک خودرو شرق
10147242,141الکتريک خودرو شرق
6127772,180الکتريک خودرو شرق
481144543,330ايران ارقام
27180003,327ايران ارقام
7120003,344ايران ارقام
01106,497ايران تاير
01166,229ايران تاير
619725,846ايران تاير
113004,630ايران ترانسفو
214904,640ايران ترانسفو
214904,649ايران ترانسفو
46461522713,050ايران خودرو
10234343,048ايران خودرو
5215003,049ايران خودرو
39349042790ايران خودروديزل
19124000784ايران خودروديزل
415000793ايران خودروديزل
517336,899ايران دارو
27240006,860ايران دارو
34150006,880ايران دارو
251122792,000ايران دوچرخ
303150002,012ايران دوچرخ
218332,068ايران دوچرخ
5142012,280ايران مرينوس
119511,559ايران مرينوس
10183612,410ايران مرينوس
151103514,964ايران ياساتايرورابر
212141015,000ايران ياساتايرورابر
118414,900ايران ياساتايرورابر
16216459,500باما
19120009,600باما
717009,650باما
011002,601بانک اقتصادنوين
321112002,838بانک پارسيان
14250812,800بانک پارسيان
16156982,819بانک پارسيان
781770001,013بانک تجارت
116801,014بانک تجارت
354350001,010بانک تجارت
14273331,900بانک سينا
219001,910بانک سينا
10150001,916بانک سينا
212000883بانک صادرات ايران
01200884بانک صادرات ايران
24427000880بانک صادرات ايران
631300002,109بانک ملت
821389042,099بانک ملت
9243852,100بانک ملت
5220202,622بانک کارآفرين
113732,899بانک کارآفرين
1353274164,926بانک کارآفرين
1772200008,850بهنوش ايران
10210858,900بهنوش ايران
18120008,877بهنوش ايران
116632,000بيمه آسيا
1110001,326بيمه آسيا
4127731,475بيمه آسيا
11160001,850بيمه البرز
5123351,950بيمه البرز
222115471,900بيمه البرز
3118831,677بيمه پارسيان
10261751,689بيمه پارسيان
963570001,680بيمه پارسيان
1343574122,326بيمه دانا
2112631,733بين المللي توسعه ساختمان
233131331,735بين المللي توسعه ساختمان
5130001,739بين المللي توسعه ساختمان
1201200005,987بين المللي محصولات پارس
7115004,999بين المللي محصولات پارس
6110006,000بين المللي محصولات پارس
2,48383910006,350پارس الکتريک
01216,762پارس الکتريک
1689792921,159پارس پامچال
25134007,230پارس پامچال
113221,160پارس پامچال
52172137,251پارس پامچال
1,704258053221,158پارس پامچال
38152957,229پارس پامچال
25130008,287پارس خزر
16119668,292پارس خزر
01238,285پارس خزر
111578665پارس خودرو
213219670پارس خودرو
212945673پارس خودرو
73722000036,840پارس دارو
361100036,290پارس دارو
318436,413پارس دارو
14120007,050پارس سرام
416107,049پارس سرام
212367,079پارس سرام
19146864,130پارس سويچ
481120004,040پارس سويچ
10225004,100پارس سويچ
6110005,812پارس مينو
9115305,840پارس مينو
315185,837پارس مينو
23244265,150پاکسان
315005,100پاکسان
5110005,090پاکسان
01454,100پتروشيمي آبادان
9120004,412پتروشيمي آبادان
215004,500پتروشيمي آبادان
1321670019,700پتروشيمي خارک
391200019,657پتروشيمي خارک
2110219,750پتروشيمي خارک
37149487,400پتروشيمي شازند
22130007,450پتروشيمي شازند
15119607,440پتروشيمي شازند
52366087,850پتروشيمي شيراز
719007,840پتروشيمي شيراز
111007,897پتروشيمي شيراز
553492711,200پتروشيمي فارابي
3128510,994پتروشيمي فارابي
6150011,000پتروشيمي فارابي
601200029,850پتروشيمي فن آوران
751250029,800پتروشيمي فن آوران
7123029,896پتروشيمي فن آوران
4130001,431پست بانک ايران
8155001,430پست بانک ايران
4130001,440پست بانک ايران
212508,110پشم شيشه ايران
212008,329پشم شيشه ايران
8110007,940پشم شيشه ايران
161114621,410پگاه آذربايجان غربي
5232501,420پگاه آذربايجان غربي
117891,418پگاه آذربايجان غربي
7150001,379پلاسکوکار
3120001,378پلاسکوکار
3118481,366پلاسکوکار
6145181,326پلي اکريل
122100001,238پلي اکريل
12190001,340پلي اکريل
38176245,000پمپ سازي ايران
111008,901تامين ماسه ريخته گري
5110005,190تايدواترخاورميانه
17232005,194تايدواترخاورميانه
870171721165,054تايدواترخاورميانه
112004,738تراکتور سازي ايران
42490004,720تراکتور سازي ايران
19140004,725تراکتور سازي ايران
2110015,069تهران شيمي
514141599113,215توسعه شهري توس گستر
6150011,349توسعه شهري توس گستر
20159123,360توسعه شهري توس گستر
6155011,395توسعه شهري توس گستر
23170003,217توسعه شهري توس گستر
1,419212500011,350توسعه شهري توس گستر
8123003,365توسعه صنايع بهشهر
431128093,330توسعه صنايع بهشهر
1062315003,360توسعه صنايع بهشهر
011312,273توسعه معادن روي ايران
0285101توسعه معادن روي ايران
011000104توسعه معادن روي ايران
218002,275توسعه معادن روي ايران
9140002,274توسعه معادن روي ايران
01100102توسعه معادن روي ايران
445205002,134توليد محور خودرو
6130002,040توليد محور خودرو
14170002,046توليد محور خودرو
12,96327127217410,190توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
01505,194توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
1431246435,820توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
251130019,000توليد مواد اوليه داروپخش
8142018,690توليد مواد اوليه داروپخش
10149319,836توليد مواد اوليه داروپخش
481175002,729توليدي گرانيت بهسرام
5112004,099توليدي گرانيت بهسرام
113003,930توليدي گرانيت بهسرام
113553,090توليدي کاشي تکسرام
442138043,170توليدي کاشي تکسرام
215003,100توليدي کاشي تکسرام
6133931,752تکنوتار
202111701,777تکنوتار
1684956861,758تکنوتار
7150013,499تکين کو
141100013,500تکين کو
1121834113,400تکين کو
8150015,720جام دارو
2113315,650جام دارو
81513500023,276جام دارو
6120002,798چرخشگر
611200003,030چرخشگر
226222,805چرخشگر
4621500009,238حفاري شمال
7211596,279حفاري شمال
32145007,000حفاري شمال
212109,518حق تقدم البرز دارو
211929,757حق تقدم البرز دارو
212009,499حق تقدم البرز دارو
112000731حق تقدم الکتريک خودرو شرق
12115000830حق تقدم الکتريک خودرو شرق
617777727حق تقدم الکتريک خودرو شرق
328903,229حق تقدم ايران تاير
7121883,075حق تقدم ايران تاير
319432,920حق تقدم ايران تاير
782130675,999حق تقدم ايران دارو
112025,998حق تقدم ايران دارو
8113336,000حق تقدم ايران دارو
311100030,540حق تقدم پاکسان
281130002,175حق تقدم پتروشيمي آبادان
11150002,190حق تقدم پتروشيمي آبادان
115602,177حق تقدم پتروشيمي آبادان
11160018,749حق تقدم پتروشيمي خارک
9150018,666حق تقدم پتروشيمي خارک
4120018,600حق تقدم پتروشيمي خارک
35138219,186حق تقدم پتروشيمي فارابي
201200010,000حق تقدم پتروشيمي فارابي
601100006,000حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
12120006,200حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
315476,287حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
10112700809حق تقدم چرخشگر
119001,295حق تقدم چرخشگر
161120001,333حق تقدم چرخشگر
37240009,200حق تقدم خاک چيني ايران
19220009,300حق تقدم خاک چيني ايران
931100009,250حق تقدم خاک چيني ايران
20137005,370حق تقدم خوراک دام پارس
318194,018حق تقدم خوراک دام پارس
50153069,400حق تقدم داروسازي سبحان
111165880حق تقدم دشت مرغاب
5110004,889حق تقدم سرمايه گذاري البرز
141032134,500حق تقدم سرمايه گذاري البرز
112604,843حق تقدم سرمايه گذاري البرز
5150001,019حق تقدم سرمايه گذاري صنايع بهشهر
7165001,050حق تقدم سرمايه گذاري صنايع بهشهر
3126661,047حق تقدم سرمايه گذاري صنايع بهشهر
321134302,418حق تقدم سرمايه گذاري غدير
216832,422حق تقدم سرمايه گذاري غدير
219432,419حق تقدم سرمايه گذاري غدير
113000451حق تقدم سرمايه گذاري نيرو
27259900446حق تقدم سرمايه گذاري نيرو
345932450حق تقدم سرمايه گذاري نيرو
216322,599حق تقدم سيمان سپاهان
332259001,260حق تقدم سيمان شاهرود
11130000383حق تقدم فنرسازي زر
112250520حق تقدم فنرسازي زر
9217860485حق تقدم فنرسازي زر
119541,524حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
011001,537حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
2113471,558حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
2433606840,000حق تقدم گلوکوزان
19195711,950حق تقدم لعاب
115501,954حق تقدم لعاب
5125001,949حق تقدم لعاب
641178736,016حق تقدم معدني دماوند
9115366,001حق تقدم معدني دماوند
011353,413حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
113513,389حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
215103,430حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
2116013,000حق تقدم نفت پارس
5142212,298حق تقدم نفت پارس
2402750032,000حق تقدم نفت پارس
9128683,180حمل ونقل پتروشيمي
114513,201حمل ونقل پتروشيمي
23170003,220حمل ونقل پتروشيمي
11510378063,040حمل ونقل توکا
462150003,052حمل ونقل توکا
861282913,050حمل ونقل توکا
3124212,725خاک چيني ايران
24889742,660خاک چيني ايران
192150012,895خاک چيني ايران
201160012,800خاک چيني ايران
272100892,700خاک چيني ايران
701663610,500خدمات انفورماتيک
23166153,447خدمات انفورماتيک
111548,660خدمات انفورماتيک
211200010,498خدمات انفورماتيک
10128013,429خدمات انفورماتيک
01208,655خدمات انفورماتيک
261252410,300خدمات انفورماتيک
5115003,410خدمات انفورماتيک
10111488,648خدمات انفورماتيک
1110010,107خوراک دام پارس
2123010,500خوراک دام پارس
1110010,700خوراک دام پارس
011002,420داده پردازي ايران
622261302,375داده پردازي ايران
241100002,440داده پردازي ايران
471284116,400داروپخش
12170016,640داروپخش
2112716,499داروپخش
4120020,100داروسازي ابوريحان
291140020,546داروسازي ابوريحان
4120020,345داروسازي ابوريحان
5139513,700داروسازي اسوه
3120013,800داروسازي اسوه
151109913,792داروسازي اسوه
20280025,000داروسازي اکسير
10138026,500داروسازي اکسير
114623,397داروسازي اکسير
42149988,488داروسازي جابرابن حيان
415258,489داروسازي جابرابن حيان
30235258,460داروسازي جابرابن حيان
25150049,985داروسازي زهراوي
501100049,946داروسازي زهراوي
1171241648,447داروسازي زهراوي
32150006,450داروسازي سبحان
619986,440داروسازي سبحان
7110006,510داروسازي سبحان
2120011,690داروسازي فارابي
10191611,350داروسازي فارابي
111100011,400داروسازي فارابي
15225035,865داروسازي کوثر
30150005,940داروسازي کوثر
12120005,780داروسازي کوثر
8114156,000دارويي امين
371139026,280دارويي رازک
7125026,300دارويي رازک
6122026,288دارويي رازک
9120004,256دارويي لقمان
9120004,258دارويي لقمان
9120004,257دارويي لقمان
01509,642داملران رازک
211589,683داملران رازک
111009,500داملران رازک
6110005,726درخشان تهران
416505,650درخشان تهران
6110005,700درخشان تهران
171136412,600دشت مرغاب
118612,597دشت مرغاب
74066365111,629دشت مرغاب
4110003,685دوده صنعتي پارس
7117913,660دوده صنعتي پارس
17145963,681دوده صنعتي پارس
4110004,070ذغال سنگ نگين طبس
4110004,090ذغال سنگ نگين طبس
26262794,080ذغال سنگ نگين طبس
30150006,088رادياتور ايران
6110006,098رادياتور ايران
32253006,130رادياتور ايران
2792610004,575ريخته گري تراکتورسازي ايران
21171432,940رينگ سازي مشهد
3110002,820رينگ سازي مشهد
442157822,809رينگ سازي مشهد
141100001,380زامياد
6146001,381زامياد
211150001,395زامياد
481165029,146سازه پويش
10212301363,392سالمين
521121663633,132سالمين
8123603,250سالمين
2110001,832سامان گستراصفهان
5130001,800سامان گستراصفهان
012501,830سامان گستراصفهان
251192701,311سايپا
31932431991,310سايپا
4130001,326سايپا
13151802,526سايپاآذين
1283506932,531سايپاآذين
21185032,528سايپاآذين
61175013815سايپاديزل
212000822سايپاديزل
11112958820سايپاديزل
5117003,216سايپاشيشه
011003,147سايپاشيشه
10130003,280سايپاشيشه
22170630,550سپنتا
311100030,570سپنتا
27321380919,786سپنتا
313618,495سخت آژند
17220008,490سخت آژند
01539,000سراميک هاي صنعتي اردکان
7120037,318سراميک هاي صنعتي اردکان
1011270737,310سراميک هاي صنعتي اردکان
215003,190سرما آفرين
16150003,150سرما آفرين
19160503,170سرما آفرين
6110005,965سرمايه گذاري آتيه دماوند
9115385,694سرمايه گذاري آتيه دماوند
9117565,147سرمايه گذاري آتيه دماوند
23150004,590سرمايه گذاري البرز
214344,600سرمايه گذاري البرز
011004,698سرمايه گذاري البرز
9255491,646سرمايه گذاري بهمن
3119011,645سرمايه گذاري بهمن
4124001,633سرمايه گذاري بهمن
1644686832,382سرمايه گذاري بوعلي
302124402,380سرمايه گذاري بوعلي
3110002,575سرمايه گذاري بوعلي
591150003,960سرمايه گذاري پارس توشه
21151523,998سرمايه گذاري پارس توشه
16439393,978سرمايه گذاري پارس توشه
5120002,298سرمايه گذاري پتروشيمي
2110002,285سرمايه گذاري پتروشيمي
216932,279سرمايه گذاري پتروشيمي
023601,175سرمايه گذاري پرديس
591500001,181سرمايه گذاري پرديس
323268181,182سرمايه گذاري پرديس
6120003,072سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
7123053,070سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
6121273,043سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
431211052,043سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
684298202,273سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
92894539602,045سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
16170002,310سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
21521050002,044سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
5121362,300سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
3110002,880سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
15150462,898سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
24184262,899سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
8125003,364سرمايه گذاري توسعه ملي
19255243,360سرمايه گذاري توسعه ملي
3110003,349سرمايه گذاري توسعه ملي
112124,380سرمايه گذاري توکافولاد
317424,360سرمايه گذاري توکافولاد
215004,375سرمايه گذاري توکافولاد
2115001,231سرمايه گذاري رنا
251168901,495سرمايه گذاري رنا
121100001,245سرمايه گذاري رنا
1312872811,498سرمايه گذاري رنا
121100001,247سرمايه گذاري رنا
824549381,499سرمايه گذاري رنا
011004,130سرمايه گذاري ساختمان ايران
411100004,115سرمايه گذاري ساختمان ايران
16238704,129سرمايه گذاري ساختمان ايران
641550001,172سرمايه گذاري سايپا
9280001,158سرمايه گذاري سايپا
121100001,154سرمايه گذاري سايپا
18270002,580سرمايه گذاري سپه
262100002,579سرمايه گذاري سپه
10237002,570سرمايه گذاري سپه
011002,472سرمايه گذاري صنايع بهشهر
115002,450سرمايه گذاري صنايع بهشهر
2110002,460سرمايه گذاري صنايع بهشهر
38411000003,839سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
17145503,842سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
483125003,840سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
2110001,547سرمايه گذاري صنعت بيمه
341220001,557سرمايه گذاري صنعت بيمه
212138001,550سرمايه گذاري صنعت بيمه
2692940002,858سرمايه گذاري صنعت نفت
11140002,860سرمايه گذاري صنعت نفت
291101302,866سرمايه گذاري صنعت نفت
321132782,398سرمايه گذاري صنعت و معدن
7130002,400سرمايه گذاري صنعت و معدن
5222162,394سرمايه گذاري صنعت و معدن
113003,460سرمايه گذاري غدير
351100003,463سرمايه گذاري غدير
317763,457سرمايه گذاري غدير
36371925,050سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
22144365,049سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
20240005,085سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
4221031,693سرمايه گذاري مسکن
012001,704سرمايه گذاري مسکن
9350501,699سرمايه گذاري مسکن
52372900720سرمايه گذاري ملت
16222114723سرمايه گذاري ملت
01123719سرمايه گذاري ملت
4120002,020سرمايه گذاري ملي ايران
1001500002,000سرمايه گذاري ملي ايران
2110002,028سرمايه گذاري ملي ايران
1110001,458سرمايه گذاري نيرو
211848,488سرمايه گذاري نيرو
824559181,465سرمايه گذاري نيرو
60170008,519سرمايه گذاري نيرو
3122001,450سرمايه گذاري نيرو
111508,455سرمايه گذاري نيرو
281200001,420سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
10167601,430سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
371260001,428سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
14125005,740سنگ آهن گل گهر
581100005,800سنگ آهن گل گهر
7112715,743سنگ آهن گل گهر
10110009,500سهامي شهد
10110009,600سهامي شهد
11111689,499سهامي شهد
115015,907سيمان آرتا اردبيل
113215,925سيمان آرتا اردبيل
26140006,440سيمان اروميه
212606,443سيمان اروميه
416106,499سيمان اروميه
10182511,552سيمان اصفهان
1111211,534سيمان اصفهان
3,5362430831311,469سيمان اصفهان
34345307,518سيمان ايلام
9130500280سيمان ايلام
1212160487,519سيمان ايلام
124839308سيمان ايلام
23131037,525سيمان ايلام
01100326سيمان ايلام
214075,195سيمان بجنورد
19136505,194سيمان بجنورد
39174935,200سيمان بجنورد
531149135,490سيمان بهبهان
14140235,399سيمان بهبهان
1321367836,000سيمان بهبهان
7119003,866سيمان تهران
392100263,843سيمان تهران
9222903,860سيمان تهران
17199916,776سيمان خاش
5110005,486سيمان خزر
13124005,487سيمان خزر
22140005,500سيمان خزر
17171992,294سيمان داراب
5120002,298سيمان داراب
115002,295سيمان داراب
48523437614,103سيمان دورود
28252575,350سيمان دورود
201143014,311سيمان دورود
213005,360سيمان دورود
862136136314,055سيمان دورود
111005,345سيمان دورود
4125001,748سيمان سپاهان
354216921,598سيمان سپاهان
12370611,750سيمان سپاهان
68964307021,600سيمان سپاهان
211119991,749سيمان سپاهان
577358761,599سيمان سپاهان
5126120,461سيمان سفيد ني ريز
115319,800سيمان سفيد ني ريز
20140004,898سيمان شاهرود
112094,900سيمان شاهرود
5110004,849سيمان شاهرود
252121202,059سيمان شرق
292140002,070سيمان شرق
545260002,060سيمان شرق
3110002,966سيمان شمال
24181333,000سيمان شمال
23177922,967سيمان شمال
9120004,444سيمان صوفيان
229502,350سيمان صوفيان
27260004,480سيمان صوفيان
218802,361سيمان صوفيان
4110004,440سيمان صوفيان
5123002,300سيمان صوفيان
6112005,328سيمان غرب
316275,300سيمان غرب
112005,329سيمان غرب
10031003010,000سيمان فارس
443300014,710سيمان فارس
24412397010,192سيمان فارس
619046,367سيمان فارس نو
36155836,368سيمان فارس نو
8213076,329سيمان فارس نو
21283732,532سيمان فارس و خوزستان
13150002,534سيمان فارس و خوزستان
13150002,533سيمان فارس و خوزستان
432118735,900سيمان قاين
652180036,000سيمان قاين
361100035,890سيمان قاين
19211000019,192سيمان مازندران
641328919,356سيمان مازندران
4,324722756119,001سيمان مازندران
141100014,060سيمان هرمزگان
01105,190سيمان هرمزگان
4126514,697سيمان هرمزگان
21240005,200سيمان هرمزگان
10273014,122سيمان هرمزگان
521100005,199سيمان هرمزگان
46190015,120سيمان هگمتان
7213675,000سيمان هگمتان
325495,100سيمان هگمتان
315096,689سيمان کارون
01716,700سيمان کارون
20130006,650سيمان کارون
4110003,920سيمان کردستان
4110003,948سيمان کردستان
5113803,900سيمان کردستان
312689,763سيمان کرمان
10110009,770سيمان کرمان
15115009,768سيمان کرمان
593415514,100سينا دارو
7150014,436سينا دارو
011014,099سينا دارو
18377702,320شهد ايران
973610015,900شهد ايران
7229422,300شهد ايران
661414215,850شهد ايران
14160002,321شهد ايران
2110015,930شهد ايران
781100007,768شير پاستوريزه پگاه اصفهان
517007,770شير پاستوريزه پگاه اصفهان
415007,750شير پاستوريزه پگاه اصفهان
541100005,444شيشه دارويي رازي
418005,470شيشه دارويي رازي
22140005,450شيشه دارويي رازي
516198,569شيشه همدان
516008,573شيشه همدان
10112008,567شيشه همدان
24235846,560شيشه و گاز
11117076,676شيشه و گاز
517676,635شيشه و گاز
01107,960شيمي داروئي داروپخش
832105007,900شيمي داروئي داروپخش
111008,300شيمي داروئي داروپخش
3125412,159شيميايي سينا
8169012,078شيميايي سينا
2220012,100شيميايي سينا
2110001,930شکر شاهرود
0151,938شکر شاهرود
201101001,935شکر شاهرود
1031371352,785صنايع آذرآب
1395499242,790صنايع آذرآب
302108982,780صنايع آذرآب
8132624,716صنايع جوشکاب يزد
17252103,337صنايع ريخته گري ايران
19158003,329صنايع ريخته گري ايران
32197003,330صنايع ريخته گري ايران
215003,009صنايع سيمان دشتستان
15150003,099صنايع سيمان دشتستان
3110003,020صنايع سيمان دشتستان
727678,792صنايع شيميايي ايران
22125338,791صنايع شيميايي ايران
35240008,780صنايع شيميايي ايران
11115516,800صنايع شيميايي فارس
2026302746,688صنايع شيميايي فارس
111006,900صنايع شيميايي فارس
415007,736صنايع لاستيکي سهند
131100001,268صنايع لاستيکي سهند
15120007,730صنايع لاستيکي سهند
20126507,734صنايع لاستيکي سهند
193146581,264صنايع لاستيکي سهند
8130002,518صنايع مس شهيد باهنر
01572,519صنايع مس شهيد باهنر
5120002,513صنايع مس شهيد باهنر
131110011,400صنايع کاشي وسراميک سينا
3327512,675صنايع کاشي وسراميک سينا
3128011,336صنايع کاشي وسراميک سينا
131100012,674صنايع کاشي وسراميک سينا
111100011,485صنايع کاشي وسراميک سينا
511400012,676صنايع کاشي وسراميک سينا
331120027,532صنايع کاغذسازي کاوه
3,4302712519127,396صنايع کاغذسازي کاوه
1381500027,500صنايع کاغذسازي کاوه
1511215637,000صنعتي آما
1261186506,744صنعتي آما
417006,111صنعتي آما
7110007,288صنعتي بهشهر
18122557,790صنعتي بهشهر
01106,955صنعتي بهشهر
22340005,608عمران و توسعه فارس
425008,300فرآورده هاي تزريقي ايران
8110008,340فرآورده هاي تزريقي ايران
425008,350فرآورده هاي تزريقي ايران
519005,450فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
111305,480فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
541100005,399فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
571122984,660فرآورده هاي نسوز پارس
6112004,649فرآورده هاي نسوز پارس
9120004,740فرآورده هاي نسوز پارس
111807,170فرآورده هاي نسوزآذر
4113542,610فرآورده هاي نسوزآذر
517407,122فرآورده هاي نسوزآذر
331125002,600فرآورده هاي نسوزآذر
416297,050فرآورده هاي نسوزآذر
1343842615,888فرآورده هاي نسوزايران
961600015,950فرآورده هاي نسوزايران
2111015,700فرآورده هاي نسوزايران
20139305,161فرآوري موادمعدني ايران
511100005,111فرآوري موادمعدني ايران
111005,109فرآوري موادمعدني ايران
6618603,198فروسيليس ايران
4111003,189فروسيليس ايران
29190003,190فروسيليس ايران
011043,605فنرسازي خاور
5114793,441فنرسازي خاور
24164683,677فنرسازي خاور
182100001,804فنرسازي زر
3114501,799فنرسازي زر
222122221,800فنرسازي زر
561470011,876فولاد اميرکبير کاشان
1,8483615565311,874فولاد اميرکبير کاشان
5240611,875فولاد اميرکبير کاشان
14121006,822فولاد خراسان
111506,910فولاد خراسان
691100006,900فولاد خراسان
112006,740فولاد خوزستان
111006,797فولاد خوزستان
325166,750فولاد خوزستان
217902,637فولاد مبارکه اصفهان
261100002,630فولاد مبارکه اصفهان
1152439142,610فولاد مبارکه اصفهان
31176804,000فولادکاويان
845159205,250فولادکاويان
11125004,364فولادکاويان
416975,251فولادکاويان
113263,550فولادکاويان
2047391355,200فولادکاويان
10120004,814فيبر ايران
419104,869فيبر ايران
417504,761فيبر ايران
112003,772قطعات اتومبيل ايران
7119033,800قطعات اتومبيل ايران
23660003,774قطعات اتومبيل ايران
112604,766قند اصفهان
17135004,757قند اصفهان
6112004,790قند اصفهان
3120001,678قند ثابت خراسان
2112801,649قند ثابت خراسان
11167051,675قند ثابت خراسان
31145006,850قند شيرين خراسان
112006,849قند شيرين خراسان
14120006,999قند شيرين خراسان
14150027,999قند لرستان
542193528,000قند لرستان
14150027,989قند لرستان
011004,378قند مرودشت
011004,365قند مرودشت
111204,377قند مرودشت
14224205,650قند نيشابور
11120005,675قند نيشابور
23140745,620قند نيشابور
3110003,211قند هکمتان
4111003,220قند هکمتان
5117003,225قند هکمتان
444424710,400قندنقش جهان
204194710,452قندنقش جهان
201100020,006قندنقش جهان
2110001,835گروه بهمن
263140001,838گروه بهمن
18211000001,822گروه بهمن
11711165710,017گروه صنعتي بارز
618557,379گروه صنعتي بارز
11115007,395گروه صنعتي بارز
112007,390گروه صنعتي بارز
47231500003,147گروه صنعتي بوتان
011203,163گروه صنعتي بوتان
25180003,159گروه صنعتي بوتان
5110324,977گروه صنعتي سپاهان
315005,089گروه صنعتي سپاهان
38276904,926گروه صنعتي سپاهان
111005,320گروه صنعتي ملي
315505,288گروه صنعتي ملي
112005,340گروه صنعتي ملي
8119004,300گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
13133853,988گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
113003,992گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
37148937,600گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
1017132057,680گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
415007,649گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
331270012,125گلتاش
1110012,150گلتاش
241200012,200گلتاش
1981498739,636گلوکوزان
218129,500گلوکوزان
1082651916,520لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
192130514,710لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
9110008,500لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
7144514,700لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
761500015,160لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
451304214,705لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
7139916,380لامپ پارس شهاب
171100016,600لامپ پارس شهاب
211125016,595لامپ پارس شهاب
5114003,307لاميران
215003,333لاميران
25275183,329لاميران
31150006,298لبنيات پاک
13120006,399لبنيات پاک
20232006,300لبنيات پاک
201100001,983لبنيات کالبر
232116202,000لبنيات کالبر
5125001,999لبنيات کالبر
419903,611لعاب ايران
453125003,573لعاب ايران
11130003,610لعاب ايران
011003,760لنت ترمز ايران
4210103,849لنت ترمز ايران
011103,850لنت ترمز ايران
9150001,754لوله وماشين سازي ايران
4125001,733لوله وماشين سازي ايران
191110001,755لوله وماشين سازي ايران
1159469842,446ليزينگ ايران
19175002,500ليزينگ رايان سايپا
756301002,481ليزينگ رايان سايپا
3113212,498ليزينگ رايان سايپا
116002,280ليزينگ صنعت ومعدن
8134002,310ليزينگ صنعت ومعدن
18380342,299ليزينگ صنعت ومعدن
25170003,631مارگارين
46190000510مارگارين
472128053,650مارگارين
22243201519مارگارين
11130003,615مارگارين
8115000505مارگارين
6110005,999ماشين سازي اراک
111445,889ماشين سازي اراک
12120005,990ماشين سازي اراک
9140002,142ماشين سازي نيرومحرکه
321150002,141ماشين سازي نيرومحرکه
15269702,143ماشين سازي نيرومحرکه
1342510002,623محورسازان ايران خودرو
5120002,619محورسازان ايران خودرو
3110002,745محورسازان ايران خودرو
3110002,680مخابرات ايران
11440002,684مخابرات ايران
5120002,679مخابرات ايران
1734231077,484مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
49265507,480مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
1481198547,450مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
01202,737مديريت سرمايه گذاري اميد
14150002,738مديريت سرمايه گذاري اميد
5120002,740مديريت سرمايه گذاري اميد
28163224,405معادن بافق
01644,869معادن بافق
1583360004,400معادن بافق
7116664,369معادن بافق
6112804,390معادن بافق
111544,083معادن بافق
111006,500معادن منگنزايران
10115296,575معادن منگنزايران
33150006,630معادن منگنزايران
201102819,000معدني املاح ايران
15177719,086معدني املاح ايران
214437,016معدني دماوند
9120004,585معدني و صنعتي چادرملو
113264,596معدني و صنعتي چادرملو
011004,595معدني و صنعتي چادرملو
011001,823ملي سرب وروي ايران
022001,818ملي سرب وروي ايران
181100001,837ملي سرب وروي ايران
10120114,725ملي صنايع مس ايران
9119494,750ملي صنايع مس ايران
1351300004,500ملي صنايع مس ايران
522510010,140مهرام
301300010,129مهرام
411403110,130مهرام
17165792,549مهرکام پارس
13150002,550مهرکام پارس
261100002,560مهرکام پارس
23345025,030مهندسي نصير ماشين
5110005,026مهندسي نصير ماشين
2043407905,000مهندسي نصير ماشين
6122422,662موتورسازان تراکتورسازي ايران
2282650003,500موتورسازان تراکتورسازي ايران
14139003,480موتورسازان تراکتورسازي ايران
14120007,188موتوژن
314007,180موتوژن
314747,185موتوژن
692566412,200نفت بهران
131100013,000نفت بهران
131100012,500نفت بهران
1110011,880نفت پارس
601500011,980نفت پارس
41043420012,000نفت پارس
01815,690نورد آلومينيوم
619765,689نورد آلومينيوم
10117695,770نورد آلومينيوم
111805,879نورد قطعات فولادي
22110387005,698نورد قطعات فولادي
111765,878نورد قطعات فولادي
3231500006,460نوسازي و ساختمان تهران
212207,960نوسازي و ساختمان تهران
212306,700نوسازي و ساختمان تهران
10124984,059نوش مازندران
11240682,680نيرو محرکه
1341500002,683نيرو محرکه
13150002,685نيرو محرکه
29150005,845نيروترانس
591100005,850نيروترانس
17128605,830نيروترانس
12120005,870نيروکلر
20233215,879نيروکلر
9116005,695نيروکلر
7121773,218کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
292106502,749کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
691213433,215کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
23183292,740کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
282100002,765کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
241100002,400کابل البرز
115002,475کابل البرز
4115002,370کابل البرز
17132005,177کاربراتور ايران
111175,260کاربراتور ايران
1483285005,180کاربراتور ايران
18132505,590کارتن ايران
29152005,490کارتن ايران
24143105,500کارتن ايران
24130007,950کارخانجات داروپخش
10113007,970کارخانجات داروپخش
16120007,960کارخانجات داروپخش
17146223,574کارخانجات قند قزوين
01103,595کارخانجات قند قزوين
9125003,575کارخانجات قند قزوين
11145502,480کاشي الوند
1012405922,500کاشي الوند
24194652,499کاشي الوند
415008,640کاشي پارس
414448,650کاشي پارس
44150008,798کاشي پارس
11126044,148کاشي حافظ
31175734,037کاشي حافظ
16138344,140کاشي حافظ
213804,771کاشي سعدي
10120004,950کاشي سعدي
10120004,880کاشي سعدي
9230002,998کاشي نيلو
6119872,990کاشي نيلو
15150002,980کاشي نيلو
18147853,808کالسيمين
8120003,814کالسيمين
123003,810کالسيمين
14140003,548کربن ايران
114003,550کربن ايران
18150003,549کربن ايران
13135036,000کشاورزي ودامپروري مگسال
223435,817کشاورزي ودامپروري مگسال
7024237300293کشاورزي ودامپروري مگسال
117301,982کشاورزي ودامپروري مگسال
7218038,296کشاورزي ودامپروري مگسال
456506,298کشاورزي ودامپروري مگسال
6220000320کشاورزي ودامپروري مگسال
201100001,999کشاورزي ودامپروري مگسال
112036,705کشاورزي ودامپروري مگسال
639506,297کشاورزي ودامپروري مگسال
3110000318کشاورزي ودامپروري مگسال
219001,990کشاورزي ودامپروري مگسال
18287520,399کشت و صنعت چين چين
253125519,647کشت و صنعت چين چين
10150020,400کشت و صنعت چين چين
316005,100کشت وصنعت پياذر
944404322,320کشت وصنعت پياذر
417945,000کشت وصنعت پياذر
9140002,299کشت وصنعت پياذر
18176502,298کشت وصنعت پياذر
11122004,999کشت وصنعت پياذر
11220005,730کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
50011000004,999کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
011411,100کمباين سازي ايران
211100002,139کمک فنر ايندامين
4117192,100کمک فنر ايندامين
13159672,109کمک فنر ايندامين
2115011,057کنتورسازي ايران
4237811,058کنتورسازي ايران
6255011,088کنتورسازي ايران
25134537,384کيميدارو
415007,350کيميدارو
415007,400کيميدارو
جمع - ميليونتعدادحجمقيمتشرکت
13150002,656آبادگران ايران
2,283268441712,704آبادگران ايران
761280002,700آبادگران ايران
17233455,044آبسال
315005,034آبسال
683135595,042آبسال
111803,600آلومراد
5111504,444آلومينيم ايران - ايرالکو
22150004,360آلومينيم ايران - ايرالکو
4110004,450آلومينيم ايران - ايرالکو
201100002,005آهنگري تراکتورسازي ايران
1110431,373آهنگري تراکتورسازي ايران
191124015,354افست
151100015,350افست
7145015,353افست
01110,990البرز دارو
8171811,100البرز دارو
117611,000البرز دارو
211100002,140الکتريک خودرو شرق
4120002,141الکتريک خودرو شرق
4120002,138الکتريک خودرو شرق
6317203,280ايران ارقام
13140003,283ايران ارقام
112003,270ايران ارقام
13126804,870ايران تاير
10121404,890ايران تاير
39615807484,901ايران تاير
14230824,610ايران ترانسفو
7115004,602ايران ترانسفو
8117654,591ايران ترانسفو
2121700003,033ايران خودرو
4112503,048ايران خودرو
114403,040ايران خودرو
15120000746ايران خودروديزل
15120000750ايران خودروديزل
01100745ايران خودروديزل
13220006,700ايران دارو
13120006,732ايران دارو
212956,701ايران دارو
281140001,975ايران دوچرخ
16279301,974ايران دوچرخ
5125211,973ايران دوچرخ
241221810,810ايران مرينوس
111100010,850ايران مرينوس
7150014,865ايران ياساتايرورابر
222150014,600ايران ياساتايرورابر
2110814,881ايران ياساتايرورابر
11909,429باما
57260009,425باما
515009,422باما
5120542,550بانک اقتصادنوين
7,5213129005162,593بانک اقتصادنوين
23387002,591بانک اقتصادنوين
421150002,770بانک پارسيان
27311000002,730بانک پارسيان
811292522,760بانک پارسيان
341342791,003بانک تجارت
437427001,004بانک تجارت
21192107571,002بانک تجارت
211116851,822بانک سينا
9150001,840بانک سينا
7,9224841781791,896بانک سينا
717745875بانک صادرات ايران
1,324361505695879بانک صادرات ايران
44150000874بانک صادرات ايران
8239562,025بانک ملت
5225002,030بانک ملت
611300002,026بانک ملت
2,7962011682722,393بانک کارآفرين
1,15155000002,301بانک کارآفرين
19185002,270بانک کارآفرين
22125198,741بهنوش ايران
9110008,715بهنوش ايران
212008,711بهنوش ايران
0558,596بيسکويت گرجي
7505804909,312بيسکويت گرجي
631500001,265بيمه آسيا
12,972113100554981,290بيمه آسيا
381300001,275بيمه آسيا
7,0888355120141,286بيمه البرز
611490101,250بيمه البرز
3126541,272بيمه البرز
17,7838069437572,561بيمه پارسيان
5130001,659بيمه پارسيان
24311000002,430بيمه پارسيان
16831023311,640بيمه پارسيان
115202,479بيمه پارسيان
171100001,650بيمه پارسيان
6,7297443049371,563بيمه دانا
611400001,520بيمه دانا
721500001,445بيمه دانا
12172001,710بين المللي توسعه ساختمان
171100001,681بين المللي توسعه ساختمان
282165001,700بين المللي توسعه ساختمان
6113214,370بين المللي محصولات پارس
15135004,196بين المللي محصولات پارس
1315278294,725بين المللي محصولات پارس
2711500005,412پارس الکتريک
2953541995,444پارس الکتريک
10120005,000پارس الکتريک
70197807,205پارس پامچال
33146007,209پارس پامچال
14118827,215پارس پامچال
212408,200پارس خزر
9211008,181پارس خزر
1012124178,170پارس خزر
33651571640پارس خودرو
01400657پارس خودرو
416153655پارس خودرو
18150035,921پارس دارو
5114035,519پارس دارو
113535,600پارس دارو
10114006,824پارس سرام
517776,840پارس سرام
518006,820پارس سرام
011003,912پارس سويچ
771196303,920پارس سويچ
5112783,913پارس سويچ
213005,811پارس مينو
2901500005,797پارس مينو
13222025,800پارس مينو
213005,010پاکسان
5110005,002پاکسان
213005,030پاکسان
1,057122803823,770پتروشيمي آبادان
7220003,670پتروشيمي آبادان
4110003,700پتروشيمي آبادان
691350019,573پتروشيمي خارک
113719,585پتروشيمي خارک
322162319,570پتروشيمي خارک
59180797,356پتروشيمي شازند
9112007,355پتروشيمي شازند
7110007,352پتروشيمي شازند
8110007,666پتروشيمي شيراز
10113037,635پتروشيمي شيراز
8110007,606پتروشيمي شيراز
10621015010,401پتروشيمي فارابي
211200010,660پتروشيمي فارابي
11321062010,600پتروشيمي فارابي
29511000029,490پتروشيمي فن آوران
1601542729,500پتروشيمي فن آوران
2401815029,450پتروشيمي فن آوران
117651,423پست بانک ايران
012001,429پست بانک ايران
4125701,421پست بانک ايران
7110007,250پشم شيشه ايران
112007,311پشم شيشه ايران
57115732607,793پشم شيشه ايران
119321,410پگاه آذربايجان غربي
213148591,400پگاه آذربايجان غربي
7150001,406پگاه آذربايجان غربي
141100001,358پلاسکوکار
3120001,359پلاسکوکار
872638281,360پلاسکوکار
321259951,225پلي اکريل
7,96716164558961,234پلي اکريل
1110001,190پلي اکريل
215834,250پمپ سازي ايران
2,459175249994,683پمپ سازي ايران
417804,503پمپ سازي ايران
9110198,691تامين ماسه ريخته گري
23127018,686تامين ماسه ريخته گري
56264008,687تامين ماسه ريخته گري
9120004,386تايدواترخاورميانه
24150004,701تراکتور سازي ايران
315604,696تراکتور سازي ايران
49231047004,700تراکتور سازي ايران
13911000013,853تهران شيمي
1110014,000تهران شيمي
34842319915,007تهران شيمي
6120003,034توسعه شهري توس گستر
6150011,240توسعه شهري توس گستر
272243211,200توسعه شهري توس گستر
2119511,223توسعه شهري توس گستر
32611000003,263توسعه صنايع بهشهر
32711000003,265توسعه صنايع بهشهر
32611000003,264توسعه صنايع بهشهر
574249912,270توسعه معادن روي ايران
0113544100توسعه معادن روي ايران
7130722,267توسعه معادن روي ايران
0120099توسعه معادن روي ايران
116512,269توسعه معادن روي ايران
01500099توسعه معادن روي ايران
293150001,902توليد محور خودرو
2,757307482823,685توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
0443,403توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
11130003,557توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
115817,556توليد مواد اوليه داروپخش
2110017,555توليد مواد اوليه داروپخش
115817,557توليد مواد اوليه داروپخش
115002,338توليدي گرانيت بهسرام
01402,966توليدي کاشي تکسرام
749112475043,028توليدي کاشي تکسرام
12440002,950توليدي کاشي تکسرام
3115001,742تکنوتار
011011,740تکنوتار
5130001,745تکنوتار
8160013,335تکين کو
201148913,333تکين کو
13411000013,400تکين کو
151100015,150جام دارو
151100015,200جام دارو
2112015,008جام دارو
2213889232,486چرخشگر
4118002,389چرخشگر
24021000002,395چرخشگر
20132506,102حفاري شمال
3,09055000006,179حفاري شمال
683110406,120حفاري شمال
111357,463حق تقدم البرز دارو
19138794,861حق تقدم ايران دارو
1,005191917565,242حق تقدم ايران دارو
961200004,810حق تقدم ايران دارو
01681,815حق تقدم بانک سينا
17011000001,702حق تقدم بانک کارآفرين
641200003,201حق تقدم پاکسان
216730,503حق تقدم پاکسان
191100001,911حق تقدم پتروشيمي آبادان
5130017,861حق تقدم پتروشيمي خارک
181100017,805حق تقدم پتروشيمي خارک
1072600017,800حق تقدم پتروشيمي خارک
7110007,474حق تقدم پتروشيمي فارابي
971100000970حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
1642400004,111حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
01150634حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
20150004,011حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
01500640حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
821200004,100حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
24226488,902حق تقدم خاک چيني ايران
53359358,960حق تقدم خاک چيني ايران
414508,840حق تقدم خاک چيني ايران
101100001,002حق تقدم خوراک دام پارس
4120001,800حق تقدم سرمايه گذاري توکافولاد
112000500حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
10136102,652حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
5221372,400حق تقدم سرمايه گذاري غدير
12150002,418حق تقدم سرمايه گذاري غدير
13154362,399حق تقدم سرمايه گذاري غدير
6213130428حق تقدم سرمايه گذاري نيرو
4110000434حق تقدم سرمايه گذاري نيرو
6212950430حق تقدم سرمايه گذاري نيرو
4115002,501حق تقدم سيمان تهران
013000115حق تقدم سيمان سپاهان
6,5743825411642,587حق تقدم سيمان سپاهان
4130001,420حق تقدم سيمان شاهرود
6150001,246حق تقدم سيمان شاهرود
1110000133حق تقدم سيمان فارس وخوزستان
414008,800حق تقدم سينا دارو
23125009,000حق تقدم سينا دارو
90857500012,100حق تقدم سينا دارو
01100002حق تقدم صنايع شيميايي فارس
211210010,000حق تقدم فرآورده هاي نسوزايران
115000010حق تقدم فنرسازي خاور
161115161,400حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
2115001,410حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
35150000700حق تقدم فيبر ايران
13220006,301حق تقدم گلتاش
1011500020,103حق تقدم گلوکوزان
921456320,100حق تقدم گلوکوزان
241120020,114حق تقدم گلوکوزان
602600001,000حق تقدم لوله وماشين سازي ايران
115000184حق تقدم ماشين سازي اراک
42270006,000حق تقدم معدني دماوند
1892315366,001حق تقدم معدني دماوند
01893,354حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
16147793,360حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
31293863,348حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
9110009,140حق تقدم نفت پارس
434329041,316حق تقدم نيرو محرکه
131100001,261حق تقدم نيرو محرکه
1211001,226حق تقدم نيرو محرکه
8120000400حق تقدم کاشي سعدي
114203,110حمل ونقل پتروشيمي
3110003,133حمل ونقل پتروشيمي
9130003,153حمل ونقل پتروشيمي
1521500003,040حمل ونقل توکا
19266502,916حمل ونقل توکا
6120002,923حمل ونقل توکا
911735512,411خاک چيني ايران
8266012,408خاک چيني ايران
981787212,431خاک چيني ايران
801500001,600خاک چيني ايران
5148510,250خدمات انفورماتيک
341100003,350خدمات انفورماتيک
516058,458خدمات انفورماتيک
4138610,259خدمات انفورماتيک
19156003,363خدمات انفورماتيک
9111128,530خدمات انفورماتيک
3130010,258خدمات انفورماتيک
6119003,355خدمات انفورماتيک
8110008,466خدمات انفورماتيک
4604469319,812خوراک دام پارس
931100009,320خوراک دام پارس
322739,250خوراک دام پارس
01101,966داده پردازي ايران
411200002,035داده پردازي ايران
161100015,650داروپخش
118015,632داروپخش
3120015,660داروپخش
6132517,300داروسازي ابوريحان
10150019,173داروسازي ابوريحان
261135319,172داروسازي ابوريحان
5136213,301داروسازي اسوه
401301013,230داروسازي اسوه
5136013,300داروسازي اسوه
10150019,464داروسازي اکسير
111308,380داروسازي جابرابن حيان
212008,370داروسازي جابرابن حيان
01388,410داروسازي جابرابن حيان
40162686,351داروسازي سبحان
19130006,352داروسازي سبحان
25138976,390داروسازي سبحان
141122111,145داروسازي فارابي
1110011,144داروسازي فارابي
11111000011,132داروسازي فارابي
91941612085,703داروسازي کوثر
28150005,690داروسازي کوثر
29150005,701داروسازي کوثر
01104,198دارويي امين
1,143292198215,201دارويي امين
112705,000دارويي امين
114025,700دارويي رازک
4114025,692دارويي رازک
21250004,185دارويي لقمان
19144624,182دارويي لقمان
10125004,183دارويي لقمان
9110009,438داملران رازک
111209,211داملران رازک
414449,439داملران رازک
011003,606دوده صنعتي پارس
10127723,632دوده صنعتي پارس
01103,607دوده صنعتي پارس
675165754,050ذغال سنگ نگين طبس
4110004,040ذغال سنگ نگين طبس
216004,041ذغال سنگ نگين طبس
111506,016رادياتور ايران
18130006,015رادياتور ايران
214006,013رادياتور ايران
1171500002,343ريخته گري تراکتورسازي ايران
2,042288490772,405ريخته گري تراکتورسازي ايران
10142002,361ريخته گري تراکتورسازي ايران
8230122,651رينگ سازي مشهد
271100002,702رينگ سازي مشهد
14150002,741رينگ سازي مشهد
40,863337297835171,372زامياد
10173711,350زامياد
541402801,352زامياد
221100022,284سازه پويش
9150018,864سازه پويش
94984236722,398سازه پويش
1110001,000سالمين
115001,769سامان گستراصفهان
14180721,770سامان گستراصفهان
411230001,768سامان گستراصفهان
4230001,306سايپا
7157111,307سايپا
2,3294817781841,310سايپا
4116252,449سايپاآذين
6123002,480سايپاآذين
251100002,450سايپاآذين
1,091201339845814سايپاديزل
8110000810سايپاديزل
19224150806سايپاديزل
621200003,100سايپاشيشه
226663,122سايپاشيشه
22171203,072سايپاشيشه
151110013,200سپنتا
641209530,501سپنتا
32332455613,169سپنتا
1135371730,500سپنتا
11385613,429سپنتا
617008,123سخت آژند
51160008,455سخت آژند
819568,111سخت آژند
215003,073سرما آفرين
1091356103,074سرما آفرين
7124003,070سرما آفرين
9120004,503سرمايه گذاري آتيه دماوند
15234004,477سرمايه گذاري آتيه دماوند
14,0644130841364,560سرمايه گذاري آتيه دماوند
419004,429سرمايه گذاري البرز
112274,430سرمايه گذاري البرز
116441,575سرمايه گذاري بهمن
3117001,600سرمايه گذاري بهمن
3120001,610سرمايه گذاري بهمن
11150002,220سرمايه گذاري بوعلي
2110002,210سرمايه گذاري بوعلي
3114002,302سرمايه گذاري بوعلي
011003,948سرمايه گذاري پارس توشه
5113003,957سرمايه گذاري پارس توشه
1981500003,950سرمايه گذاري پارس توشه
11150002,240سرمايه گذاري پتروشيمي
11150002,251سرمايه گذاري پتروشيمي
3215222,242سرمايه گذاري پتروشيمي
23071970001,170سرمايه گذاري پرديس
132115001,150سرمايه گذاري پرديس
252215241,155سرمايه گذاري پرديس
28295772,900سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
111822,917سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
3110002,932سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
1821901112,018سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
26441167952,259سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
4120002,000سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
7130002,220سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
2112302,010سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
22511000002,250سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
7125002,864سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
3110002,860سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
7226112,856سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
5114403,310سرمايه گذاري توسعه ملي
9328363,320سرمايه گذاري توسعه ملي
7120003,330سرمايه گذاري توسعه ملي
4110004,242سرمايه گذاري توکافولاد
28165204,261سرمايه گذاري توکافولاد
4110004,251سرمايه گذاري توکافولاد
14821207191,227سرمايه گذاري رنا
9158001,486سرمايه گذاري رنا
241200001,217سرمايه گذاري رنا
9158001,484سرمايه گذاري رنا
701570001,220سرمايه گذاري رنا
115001,485سرمايه گذاري رنا
113234,100سرمايه گذاري ساختمان ايران
821200004,095سرمايه گذاري ساختمان ايران
215004,096سرمايه گذاري ساختمان ايران
2120001,142سرمايه گذاري سايپا
6150001,143سرمايه گذاري سايپا
7,0497861190701,152سرمايه گذاري سايپا
763300002,530سرمايه گذاري سپه
272104912,540سرمايه گذاري سپه
771300002,550سرمايه گذاري سپه
5122102,299سرمايه گذاري صنايع بهشهر
34731500002,314سرمايه گذاري صنايع بهشهر
4115002,405سرمايه گذاري صنايع بهشهر
20152913,815سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
22159003,810سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
113043,811سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
1,8873812274711,537سرمايه گذاري صنعت بيمه
771500001,536سرمايه گذاري صنعت بيمه
601396001,520سرمايه گذاري صنعت بيمه
011202,830سرمايه گذاري صنعت نفت
1411500002,825سرمايه گذاري صنعت نفت
6121142,824سرمايه گذاري صنعت نفت
502212002,355سرمايه گذاري صنعت و معدن
241103302,365سرمايه گذاري صنعت و معدن
9339502,352سرمايه گذاري صنعت و معدن
11232003,431سرمايه گذاري غدير
373108243,450سرمايه گذاري غدير
16346323,430سرمايه گذاري غدير
9117005,023سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
9118005,024سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
7114505,022سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
96475735541,680سرمايه گذاري مسکن
10161221,677سرمايه گذاري مسکن
331200001,673سرمايه گذاري مسکن
35150000695سرمايه گذاري ملت
903241283361704سرمايه گذاري ملت
9312500691سرمايه گذاري ملت
22821150001,980سرمايه گذاري ملي ايران
2110001,981سرمايه گذاري ملي ايران
201100001,971سرمايه گذاري ملي ايران
013501,415سرمايه گذاري نيرو
111208,372سرمايه گذاري نيرو
1110001,411سرمايه گذاري نيرو
17120008,371سرمايه گذاري نيرو
01401,420سرمايه گذاري نيرو
25129538,394سرمايه گذاري نيرو
6142041,415سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
182129501,410سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
421300001,411سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
417265,686سنگ آهن گل گهر
8114505,610سنگ آهن گل گهر
6110005,620سنگ آهن گل گهر
515009,250سهامي شهد
616989,301سهامي شهد
112296,301سيمان اروميه
416286,261سيمان اروميه
9115006,260سيمان اروميه
801158915,020سيمان بجنورد
341100034,434سيمان بهبهان
17150034,520سيمان بهبهان
341100034,110سيمان بهبهان
13333023,801سيمان تهران
8120003,824سيمان تهران
11130003,813سيمان تهران
112007,334سيمان خاش
16130005,350سيمان خزر
15166282,252سيمان داراب
301135002,242سيمان داراب
218922,240سيمان داراب
5110005,306سيمان دورود
5110005,302سيمان دورود
10021000001,000سيمان دورود
5110005,310سيمان دورود
1110001,395سيمان سپاهان
7150001,410سيمان سپاهان
5129251,701سيمان سپاهان
171100001,699سيمان سپاهان
7150001,400سيمان سپاهان
342198461,700سيمان سپاهان
481374301,292سيمان سپاهان
1110001,401سيمان سپاهان
15131804,685سيمان شاهرود
317004,676سيمان شاهرود
5110004,600سيمان شاهرود
9142472,059سيمان شرق
4120002,046سيمان شرق
115002,055سيمان شرق
3110002,931سيمان شمال
215582,928سيمان شمال
216762,930سيمان شمال
4110004,100سيمان صوفيان
113672,172سيمان صوفيان
8120004,000سيمان صوفيان
211100002,140سيمان صوفيان
12130004,132سيمان صوفيان
28581297172,194سيمان صوفيان
315675,260سيمان غرب
11120005,266سيمان غرب
112055,230سيمان غرب
10210929,005سيمان فارس
616409,800سيمان فارس
313499,408سيمان فارس
6110005,951سيمان فارس نو
7112505,520سيمان فارس نو
529006,011سيمان فارس نو
10140002,501سيمان فارس و خوزستان
114102,499سيمان فارس و خوزستان
6322582,500سيمان فارس و خوزستان
7121033,700سيمان قاين
18150935,100سيمان قاين
26150005,177سيمان هرمزگان
10174513,300سيمان هرمزگان
11122095,178سيمان هرمزگان
41180005,175سيمان هرمزگان
5110004,818سيمان هگمتان
941190004,973سيمان هگمتان
10120004,855سيمان هگمتان
111656,580سيمان کارون
7110006,550سيمان کارون
111936,600سيمان کارون
19351003,765سيمان کردستان
20154423,761سيمان کردستان
8120003,766سيمان کردستان
818609,610سيمان کرمان
10110009,560سيمان کرمان
40141509,600سيمان کرمان
119013,900سينا دارو
142101013,855سينا دارو
69515000013,901سينا دارو
115002,190شهد ايران
3120015,814شهد ايران
4120002,182شهد ايران
14185915,813شهد ايران
19283662,227شهد ايران
161100015,815شهد ايران
11115007,628شير پاستوريزه پگاه اصفهان
111507,645شير پاستوريزه پگاه اصفهان
14122006,450شير پاستوريزه پگاه خراسان
315005,274شيشه دارويي رازي
21140005,275شيشه دارويي رازي
631116045,440شيشه دارويي رازي
11838,531شيشه همدان
20223508,520شيشه همدان
17120008,530شيشه همدان
7110006,512شيشه و گاز
13120006,501شيشه و گاز
39260006,550شيشه و گاز
212007,842شيمي داروئي داروپخش
111007,841شيمي داروئي داروپخش
191100001,915شکر شاهرود
10150001,905شکر شاهرود
8140001,910شکر شاهرود
362130002,750صنايع آذرآب
3112002,746صنايع آذرآب
341122942,779صنايع آذرآب
5,068840000012,670صنايع جوشکاب يزد
631500012,669صنايع جوشکاب يزد
2,1641817057512,689صنايع جوشکاب يزد
3110003,292صنايع ريخته گري ايران
7120003,256صنايع ريخته گري ايران
10130243,270صنايع ريخته گري ايران
14116418,669صنايع شيميايي ايران
861100008,643صنايع شيميايي ايران
212008,644صنايع شيميايي ايران
20130006,559صنايع شيميايي فارس
34245007,550صنايع لاستيکي سهند
23130007,525صنايع لاستيکي سهند
401323001,238صنايع لاستيکي سهند
313507,650صنايع لاستيکي سهند
121100001,244صنايع لاستيکي سهند
217772,496صنايع مس شهيد باهنر
7130002,482صنايع مس شهيد باهنر
5120002,500صنايع مس شهيد باهنر
3123010,996صنايع کاشي وسراميک سينا
5241312,510صنايع کاشي وسراميک سينا
221200011,000صنايع کاشي وسراميک سينا
251200012,550صنايع کاشي وسراميک سينا
3127310,992صنايع کاشي وسراميک سينا
1110012,506صنايع کاشي وسراميک سينا
2,640174323946,105صنعتي آما
8114165,920صنعتي آما
13122035,930صنعتي آما
12217226,891صنعتي بهشهر
7,8083211242296,945صنعتي بهشهر
21130006,900صنعتي بهشهر
13124005,500عمران و توسعه فارس
2,194173956935,545عمران و توسعه فارس
213005,461عمران و توسعه فارس
51162008,160فرآورده هاي تزريقي ايران
111308,051فرآورده هاي تزريقي ايران
26150005,151فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
417505,170فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
1131220005,150فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
5110004,510فرآورده هاي نسوز پارس
5110004,500فرآورده هاي نسوز پارس
14120006,901فرآورده هاي نسوزآذر
4115002,550فرآورده هاي نسوزآذر
17125006,910فرآورده هاي نسوزآذر
5118902,586فرآورده هاي نسوزآذر
65192926,950فرآورده هاي نسوزآذر
4224415,501فرآورده هاي نسوزايران
10,7035068911715,532فرآورده هاي نسوزايران
281180015,340فرآورده هاي نسوزايران
25149804,960فرآوري موادمعدني ايران
20240005,002فرآوري موادمعدني ايران
34167885,050فرآوري موادمعدني ايران
15150003,002فروسيليس ايران
01803,010فروسيليس ايران
18160003,011فروسيليس ايران
12165001,773فنرسازي زر
8145001,774فنرسازي زر
2110001,772فنرسازي زر
315006,560فولاد خوزستان
33150006,569فولاد خوزستان
112006,565فولاد خوزستان
9333042,599فولاد مبارکه اصفهان
1701654062,602فولاد مبارکه اصفهان
37041424822,600فولاد مبارکه اصفهان
1131500002,266فولادکاويان
9120004,320فولادکاويان
601264042,262فولادکاويان
432100004,315فولادکاويان
37131414902,621فولادکاويان
4110004,321فولادکاويان
16135004,514فيبر ايران
112254,511فيبر ايران
23214493774,694فيبر ايران
4212003,682قطعات اتومبيل ايران
224443,673قطعات اتومبيل ايران
371100003,680قطعات اتومبيل ايران
5110004,660قند اصفهان
112504,664قند اصفهان
011004,651قند اصفهان
331200001,631قند ثابت خراسان
12175881,641قند ثابت خراسان
161100001,632قند ثابت خراسان
13247227,305قند لرستان
10137027,472قند لرستان
111150840قند لرستان
522188927,351قند لرستان
112604,330قند مرودشت
6114304,358قند مرودشت
113404,334قند مرودشت
5110005,471قند نيشابور
5110005,470قند نيشابور
27150005,473قند نيشابور
01100601قند نيشابور
3110003,082قند هکمتان
011003,062قند هکمتان
3110003,081قند هکمتان
3,6862420229401,822گروه بهمن
582320001,815گروه بهمن
117501,820گروه بهمن
13114009,375گروه صنعتي بارز
37150007,356گروه صنعتي بارز
33136009,300گروه صنعتي بارز
27136987,351گروه صنعتي بارز
39141809,400گروه صنعتي بارز
9111757,370گروه صنعتي بارز
113503,052گروه صنعتي بوتان
15150003,070گروه صنعتي بوتان
15150003,050گروه صنعتي بوتان
27,5069969355193,966گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
6115003,862گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
011003,850گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
28236627,510گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
15120007,513گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
415007,511گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
7160512,000گلتاش
121100011,907گلتاش
481400012,010گلتاش
201100020,000گلوکوزان
1,171165680420,610گلوکوزان
3115019,818گلوکوزان
441300014,567لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
111308,500لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
171115414,570لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
111307,864لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
4128514,569لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
161100016,200لامپ پارس شهاب
321200016,081لامپ پارس شهاب
161100016,160لامپ پارس شهاب
2052621983,290لاميران
3110003,250لاميران
5215003,277لاميران
1471235006,250لبنيات پاک
13121006,052لبنيات پاک
518006,150لبنيات پاک
553252801971,973لبنيات کالبر
10150001,953لبنيات کالبر
15377001,960لبنيات کالبر
342100003,420لعاب ايران
482138003,500لعاب ايران
3110003,496لعاب ايران
116141,731لوله وماشين سازي ايران
17321000001,733لوله وماشين سازي ايران
298170001,730لوله وماشين سازي ايران
12150002,407ليزينگ ايران
115002,383ليزينگ ايران
113252,410ليزينگ ايران
1832816592,241ليزينگ خودروغدير
1,055144684132,253ليزينگ خودروغدير
45552030002,240ليزينگ خودروغدير
1,22755000002,454ليزينگ رايان سايپا
5120002,453ليزينگ رايان سايپا
272109922,452ليزينگ رايان سايپا
67833000002,260ليزينگ صنعت ومعدن
15168002,276ليزينگ صنعت ومعدن
451200002,261ليزينگ صنعت ومعدن
10228403,550مارگارين
113000457مارگارين
362101333,590مارگارين
215000475مارگارين
5113903,571مارگارين
17237131460مارگارين
212855,850ماشين سازي اراک
23140005,863ماشين سازي اراک
112114,740ماشين سازي اراک
881150005,861ماشين سازي اراک
113002,111ماشين سازي نيرومحرکه
8140002,114ماشين سازي نيرومحرکه
2111002,110ماشين سازي نيرومحرکه
114782,521محورسازان ايران خودرو
7227732,531محورسازان ايران خودرو
9337002,500محورسازان ايران خودرو
114502,652مخابرات ايران
261100002,644مخابرات ايران
13150002,662مخابرات ايران
415007,415مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
30140007,424مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
212207,434مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
114002,685مديريت سرمايه گذاري اميد
4215002,675مديريت سرمايه گذاري اميد
5120002,656مديريت سرمايه گذاري اميد
1163275004,200معادن بافق
10123034,320معادن بافق
13129324,371معادن بافق
221200001,084معادن بافق
6110006,012معادن منگنزايران
1502250006,011معادن منگنزايران
32252806,010معادن منگنزايران
2,2251817748012,537معدني املاح ايران
61015000012,201معدني املاح ايران
4130011,810معدني املاح ايران
1966273917,156معدني دماوند
18139524,571معدني و صنعتي چادرملو
6212204,551معدني و صنعتي چادرملو
418004,560معدني و صنعتي چادرملو
9150001,742ملي سرب وروي ايران
5130001,755ملي سرب وروي ايران
3120001,704ملي سرب وروي ايران
28911000002,891ملي صنايع مس ايران
7125002,890ملي صنايع مس ايران
3,5881412358422,903ملي صنايع مس ايران
313009,600مهرام
01279,665مهرام
312989,660مهرام
262105932,490مهرکام پارس
251100002,489مهرکام پارس
251100002,500مهرکام پارس
29160004,870مهندسي نصير ماشين
481100004,760مهندسي نصير ماشين
20141344,811مهندسي نصير ماشين
251100002,521موتورسازان تراکتورسازي ايران
1,252134712672,657موتورسازان تراکتورسازي ايران
115002,637موتورسازان تراکتورسازي ايران
01107,010موتوژن
618007,032موتوژن
01107,031موتوژن
511200002,574نساجي بروجرد
26951045512,576نساجي بروجرد
2220512,170نفت بهران
8165012,195نفت بهران
12211000012,150نفت بهران
1110011,650نفت پارس
121100011,807نفت پارس
241200011,810نفت پارس
31155745,590نورد آلومينيوم
01115,601نورد آلومينيوم
519395,450نورد آلومينيوم
1741300005,802نوسازي و ساختمان تهران
9,3764516027755,850نوسازي و ساختمان تهران
36262005,751نوسازي و ساختمان تهران
112773,810نوش مازندران
317033,903نوش مازندران
1021380002,679نيرو محرکه
801300002,672نيرو محرکه
3110092,637نيرو محرکه
417005,750نيروترانس
112005,740نيروترانس
6110325,816نيروترانس
39170005,570نيروکلر
519005,565نيروکلر
28150005,591نيروکلر
115101,980کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
882321192,734کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
2,2493711352571,981کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
339832,735کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
191100001,924کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
10136552,723کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
215004,950کاربراتور ايران
23145685,021کاربراتور ايران
15130005,000کاربراتور ايران
20136505,413کارتن ايران
89391627325,489کارتن ايران
5110005,411کارتن ايران
212587,800کارخانجات داروپخش
111507,860کارخانجات داروپخش
313807,856کارخانجات داروپخش
5115003,510کارخانجات قند قزوين
3,5032010000003,503کارخانجات قند قزوين
742210003,500کارخانجات قند قزوين
241100002,396کاشي الوند
641269002,391کاشي الوند
216502,395کاشي الوند
13214928,520کاشي پارس
16218278,510کاشي پارس
212338,513کاشي پارس
4110003,955کاشي حافظ
28170003,935کاشي حافظ
6114223,951کاشي حافظ
2,259194781104,725کاشي سعدي
19240004,650کاشي سعدي
6112454,701کاشي سعدي
15150002,945کاشي نيلو
9130002,948کاشي نيلو
3210922,955کاشي نيلو
12131863,799کالسيمين
493130003,796کالسيمين
30180003,798کالسيمين
11130003,510کربن ايران
7,1144120315533,502کربن ايران
1521433713,506کربن ايران
2576768233,483کشاورزي ودامپروري مگسال
5112000454کشاورزي ودامپروري مگسال
9130000291کشاورزي ودامپروري مگسال
20131020001,975کشاورزي ودامپروري مگسال
3110033,480کشاورزي ودامپروري مگسال
9130000288کشاورزي ودامپروري مگسال
4120001,973کشاورزي ودامپروري مگسال
4112332,500کشاورزي ودامپروري مگسال
9130000285کشاورزي ودامپروري مگسال
2110001,971کشاورزي ودامپروري مگسال
1,358152857634,751کشت وصنعت پياذر
531112004,750کشت وصنعت پياذر
122454,700کشت وصنعت پياذر
1511500003,015کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
5213003,727کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
15140003,700کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
23237006,085کف
111836,080کف
933102000914کمباين سازي ايران
1,181351289078916کمباين سازي ايران
0150912کمباين سازي ايران
486235002,050کمک فنر ايندامين
115002,040کمک فنر ايندامين
10150002,051کمک فنر ايندامين
42823891411,000کنتورسازي ايران
762690011,057کنتورسازي ايران
4236011,001کنتورسازي ايران
22130007,312کيميدارو
0187,325کيميدارو
52271077,308کيميدارو
آمار معاملات
معاملات روزانه
معاملات حق تقدم
روند تغييرات شاخص
بيشترين افزايش قيمت
بيشترين کاهش قيمت
تقاضای خرید و فروش
اطلاعات پايه
اطلاعات نماد
تغييرات سرمايه
مقايسه سود
تبديل نماد شرکتها
فهرست کارگزاران
نمودار تغييرات نرخ
تغييرات نرخ
پورتفوي سهامداران
گروههای صنعت
شرکتهای متوقف
افزایش سرمایه ها
خدمات
اخبار
مقالات
دريافت فايل
سايتهاي مرتبط
آخرين اخبار
شرکت خدمات مدیریت فریوران
کليه حقوق اين سايت به شرکت خدمات مديريت فريوران تعلق دارد. © 2006