صفحه اصلي   تماس با ما   درباره ما
آخرين بروزرساني : 27/01/1393 - 17:50
جستجوي شرکتها
امور کاربران
شناسه :
رمز عبور :
ورود به :
عضويت در سايت
دريافت رمز عبور جديد
ورود اطلاعات سبد سهام
مشاهده سبد سهام
اطلاعات کاربري
تقاضاي خريد و فروش
  مرتب سازی بر اساس :      نام شرکت          جمع آخرين بروزرساني : 27/01/1393 - 17:50

تقاضاهاي فروش

 تقاضاهاي خريد

جمع - ميليونتعدادحجمقيمتشرکت
381120003,151آبادگران ايران
152162,918آبادگران ايران
1,208164144582,915آبادگران ايران
427005,031آبسال
9119234,825آبسال
01114,800آبسال
17120008,500آلومراد
01508,499آلومراد
25529508,351آلومراد
314106,223آلومينيم ايران - ايرالکو
213506,645آلومينيم ايران - ايرالکو
35250006,990آلومينيم ايران - ايرالکو
24392242,569آهنگري تراکتورسازي ايران
8130002,596آهنگري تراکتورسازي ايران
8130002,597آهنگري تراکتورسازي ايران
9,5939590431710,608افست
6253010,615افست
21312000010,628افست
4130014,218البرز دارو
361250014,219البرز دارو
461320014,335البرز دارو
12150002,430الکتريک خودرو شرق
21286842,410الکتريک خودرو شرق
292120002,400الکتريک خودرو شرق
4115002,570ايران ارقام
17167182,550ايران ارقام
115682,549ايران ارقام
4110004,130ايران تاير
20147994,203ايران تاير
22150764,250ايران تاير
24150004,842ايران ترانسفو
7114004,841ايران ترانسفو
214374,840ايران ترانسفو
956134122342,320ايران خودرو
15262602,321ايران خودرو
011002,322ايران خودرو
617008,837ايران دارو
10111508,738ايران دارو
38243608,664ايران دارو
5118102,995ايران دوچرخ
6120003,110ايران دوچرخ
6120003,199ايران دوچرخ
17461075216,209ايران مرينوس
1041625216,700ايران مرينوس
12170016,991ايران مرينوس
95414990019,123ايران ياساتايرورابر
9144919,400ايران ياساتايرورابر
115019,591ايران ياساتايرورابر
101100010,000باما
15115009,999باما
10110009,996باما
453167352,695بانک اقتصادنوين
3110002,699بانک اقتصادنوين
2701999752,700بانک اقتصادنوين
19150003,758بانک پارسيان
27171093,749بانک پارسيان
412110003,740بانک پارسيان
252200001,259بانک تجارت
3220001,260بانک تجارت
656512501,265بانک تجارت
1631500003,265بانک سينا
18156003,271بانک سينا
431130003,320بانک سينا
01401,021بانک صادرات ايران
45074416111,020بانک صادرات ايران
201200001,018بانک صادرات ايران
2210002,375بانک ملت
219872,373بانک ملت
4117512,369بانک ملت
01402,829بانک کارآفرين
522180922,850بانک کارآفرين
18162762,860بانک کارآفرين
3,087925123112,289بهنوش ايران
285102315512,288بهنوش ايران
2,7413022305612,287بهنوش ايران
324347,974بيسکويت گرجي
516278,051بيسکويت گرجي
25131128,052بيسکويت گرجي
1210491,301بيمه آسيا
451350001,298بيمه آسيا
011001,279بيمه آسيا
211171731,250بيمه البرز
011001,257بيمه البرز
6147921,258بيمه البرز
6120002,842بيمه پارسيان
11140002,840بيمه پارسيان
319002,820بيمه پارسيان
11140002,804بيمه پارسيان
4215702,805بيمه پارسيان
1448512462,810بيمه پارسيان
7150001,417بيمه دانا
294205001,419بيمه دانا
1034725901,420بيمه دانا
191100001,860بين المللي توسعه ساختمان
6130001,877بين المللي توسعه ساختمان
212110001,878بين المللي توسعه ساختمان
3,067303108999,864بين المللي محصولات پارس
1436144619,866بين المللي محصولات پارس
74475159,869بين المللي محصولات پارس
30382823,656پارس الکتريک
8120003,850پارس الکتريک
8120004,070پارس الکتريک
531170031,392پارس پامچال
91392907731,391پارس پامچال
9,7999031217431,389پارس پامچال
01228,790پارس پامچال
9110008,794پارس پامچال
56463408,800پارس پامچال
1,5001714027310,692پارس خزر
12751190910,697پارس خزر
151138010,714پارس خزر
9245101,972پارس خودرو
1492690092,164پارس خودرو
112402,179پارس خودرو
401100039,992پارس دارو
9122439,993پارس دارو
15138239,997پارس دارو
5110004,590پارس سرام
9120004,689پارس سرام
13126004,849پارس سرام
332190017,300پارس سرام
2113317,222پارس سرام
9251917,210پارس سرام
1651392904,195پارس سويچ
8120004,175پارس سويچ
215004,119پارس سويچ
416706,450پارس مينو
0186,500پارس مينو
33150006,565پارس مينو
211100020,927پالايش نفت تبريز
9145020,925پالايش نفت تبريز
9141320,918پالايش نفت تبريز
35364605,475پاکسان
416505,647پاکسان
6110005,748پاکسان
34912450014,230پتروشيمي آبادان
181124014,180پتروشيمي آبادان
1221866714,080پتروشيمي آبادان
161150010,876پتروشيمي اصفهان
961900010,691پتروشيمي اصفهان
312799,633پتروشيمي اصفهان
1081300036,000پتروشيمي خارک
23165035,990پتروشيمي خارک
12132635,950پتروشيمي خارک
731300024,279پتروشيمي شازند
291120024,280پتروشيمي شازند
241100024,450پتروشيمي شازند
36140008,935پتروشيمي شيراز
414008,950پتروشيمي شيراز
45150008,989پتروشيمي شيراز
1795529833,829پتروشيمي فارابي
1021301434,000پتروشيمي فارابي
492141335,000پتروشيمي فارابي
25190027,850پتروشيمي فن آوران
14150028,090پتروشيمي فن آوران
6120028,099پتروشيمي فن آوران
115001,058پتروشيمي فن آوران
18871787251,050پتروشيمي فن آوران
4140001,040پتروشيمي فن آوران
7110007,200پست بانک ايران
28238007,300پست بانک ايران
37150007,320پست بانک ايران
45260007,448پشم شيشه ايران
22230007,300پشم شيشه ايران
313987,290پشم شيشه ايران
2110001,516پگاه آذربايجان غربي
151100001,510پگاه آذربايجان غربي
211140001,509پگاه آذربايجان غربي
151100001,510پلاسکوکار
3120001,511پلاسکوکار
912600001,514پلاسکوکار
221120871,849پلي اکريل
13279421,680پلي اکريل
301200101,481پلي اکريل
20242304,737پمپ سازي ايران
112474,899پمپ سازي ايران
1232250004,924پمپ سازي ايران
111606,620تامين ماسه ريخته گري
111306,750تامين ماسه ريخته گري
7110006,874تامين ماسه ريخته گري
870171721165,054تايدواترخاورميانه
5110005,190تايدواترخاورميانه
17232005,194تايدواترخاورميانه
1103344073,199تراکتور سازي ايران
7122493,198تراکتور سازي ايران
011013,150تراکتور سازي ايران
11144224,220تهران شيمي
10142024,000تهران شيمي
1761879220,000تهران شيمي
1,206174051322,976توسعه شهري توس گستر
531171763,099توسعه شهري توس گستر
319233,210توسعه شهري توس گستر
11021030010,649توسعه شهري توس گستر
5150010,600توسعه شهري توس گستر
5150010,590توسعه شهري توس گستر
3123741894,200توسعه صنايع بهشهر
13130004,199توسعه صنايع بهشهر
421100004,180توسعه صنايع بهشهر
10142922,273توسعه معادن روي ايران
1013443442,275توسعه معادن روي ايران
231100002,278توسعه معادن روي ايران
111007,499تولي پرس
313807,095تولي پرس
3501500007,000تولي پرس
4114602,910توليد محور خودرو
01112,860توليد محور خودرو
1764615002,859توليد محور خودرو
16150003,155توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
16351003,050توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
5116643,047توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
12154920,998توليد مواد اوليه داروپخش
322150021,495توليد مواد اوليه داروپخش
481225021,500توليد مواد اوليه داروپخش
13234163,930توليدي گرانيت بهسرام
338033,929توليدي گرانيت بهسرام
4,3818911694393,746توليدي گرانيت بهسرام
441200002,215توليدي کاشي تکسرام
011132,200توليدي کاشي تکسرام
11150002,180توليدي کاشي تکسرام
4519962,168تکنوتار
011832,164تکنوتار
3112002,160تکنوتار
111509,620تکين کو
1563162889,600تکين کو
11839,449تکين کو
322207915,319جام دارو
3120015,100جام دارو
7142915,565جام دارو
011502,166چرخشگر
11149002,168چرخشگر
11150002,169چرخشگر
415008,100چيني ايران
111507,595چيني ايران
315006,980چيني ايران
12220605,879حفاري شمال
619955,850حفاري شمال
13322535,800حفاري شمال
371219871,700حق تقدم ايران خودرو
01811,500حق تقدم ايران خودرو
182150011,223حق تقدم ايران خودرو
2110002,146حق تقدم بانک پارسيان
2110002,145حق تقدم بانک پارسيان
4120792,120حق تقدم بانک پارسيان
4219591,800حق تقدم بانک کارآفرين
5127771,857حق تقدم بانک کارآفرين
012241,894حق تقدم بانک کارآفرين
28261004,649حق تقدم پاکسان
7116324,520حق تقدم پاکسان
1791400004,470حق تقدم پاکسان
7111062,999حق تقدم پاکسان
693110063,000حق تقدم پاکسان
6110063,150حق تقدم پاکسان
6114774,118حق تقدم پمپ سازي ايران
4110003,926حق تقدم پمپ سازي ايران
19150003,844حق تقدم پمپ سازي ايران
02200101حق تقدم تکنوتار
119701,465حق تقدم چرخشگر
5130001,598حق تقدم چرخشگر
191100001,888حق تقدم حمل ونقل توکا
4120001,830حق تقدم حمل ونقل توکا
673399001,688حق تقدم حمل ونقل توکا
50153069,400حق تقدم داروسازي سبحان
111165880حق تقدم دشت مرغاب
13130044,388حق تقدم دوده صنعتي پارس
11124164,678حق تقدم دوده صنعتي پارس
5110005,400حق تقدم دوده صنعتي پارس
141032134,500حق تقدم سرمايه گذاري البرز
112604,843حق تقدم سرمايه گذاري البرز
5110004,889حق تقدم سرمايه گذاري البرز
14357752,400حق تقدم سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
5120002,330حق تقدم سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
11150002,140حق تقدم سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
20190002,169حق تقدم سرمايه گذاري توکافولاد
902452162,000حق تقدم سرمايه گذاري توکافولاد
115001,950حق تقدم سرمايه گذاري توکافولاد
01102,630حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
991367802,679حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
5120002,689حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
01584,834حق تقدم سيمان تهران
16133334,758حق تقدم سيمان تهران
5111694,324حق تقدم سيمان تهران
431146772,899حق تقدم سيمان سپاهان
10134752,900حق تقدم سيمان سپاهان
15150002,919حق تقدم سيمان سپاهان
501200002,484حق تقدم سيمان شاهرود
7128862,519حق تقدم سيمان شاهرود
251100002,535حق تقدم سيمان شاهرود
20131006,557حق تقدم صنايع شيميايي فارس
5110004,950حق تقدم صنايع شيميايي فارس
7211154864,650حق تقدم صنايع شيميايي فارس
18188020,273حق تقدم فرآورده هاي نسوزايران
13162520,200حق تقدم فرآورده هاي نسوزايران
2110018,930حق تقدم فرآورده هاي نسوزايران
851122226,990حق تقدم گلتاش
15121786,988حق تقدم گلتاش
111816,987حق تقدم گلتاش
011271,299حق تقدم ليزينگ ايران
3130001,150حق تقدم ليزينگ ايران
312290121,082حق تقدم ليزينگ ايران
44187164,995حق تقدم موتوژن
9118005,137حق تقدم موتوژن
418005,450حق تقدم موتوژن
441200002,202حق تقدم کاشي الوند
11137002,999حق تقدم کاشي الوند
5115003,652حق تقدم کاشي الوند
116002,380حق تقدم کاشي سعدي
4115002,450حق تقدم کاشي سعدي
3113002,600حق تقدم کاشي سعدي
35287004,078حمل ونقل پتروشيمي
15137804,075حمل ونقل پتروشيمي
4,4685710973584,072حمل ونقل پتروشيمي
4112753,230حمل ونقل توکا
113223,224حمل ونقل توکا
1611500003,220حمل ونقل توکا
8120042,000خاک چيني ايران
8120042,490خاک چيني ايران
6114842,998خاک چيني ايران
431150028,529خدمات انفورماتيک
431150028,500خدمات انفورماتيک
1533539628,400خدمات انفورماتيک
161100016,400خوراک دام پارس
321212414,989خوراک دام پارس
291200014,450خوراک دام پارس
115032,900داده پردازي ايران
331110003,004داده پردازي ايران
114803,050داده پردازي ايران
7140017,900داروپخش
2112817,950داروپخش
362200018,000داروپخش
219423,200داروسازي ابوريحان
241100023,700داروسازي ابوريحان
116223,900داروسازي ابوريحان
852566214,950داروسازي اسوه
761500015,119داروسازي اسوه
151100015,120داروسازي اسوه
7128625,145داروسازي اکسير
5120025,129داروسازي اکسير
23191225,126داروسازي اکسير
11111009,548داروسازي جابرابن حيان
11859,500داروسازي جابرابن حيان
212509,496داروسازي جابرابن حيان
25144595,670داروسازي روزدارو
313378,510داروسازي سبحان
47150009,300داروسازي سبحان
19120009,377داروسازي سبحان
30762466312,456داروسازي فارابي
4135012,640داروسازي فارابي
191150012,650داروسازي فارابي
5110004,769داروسازي کوثر
5110004,760داروسازي کوثر
782163834,758داروسازي کوثر
19123697,900داروسازي کوثر
12114697,936داروسازي کوثر
11114007,937داروسازي کوثر
3122011,990دارويي امين
2120011,995دارويي امين
6150011,999دارويي امين
16161825,700دارويي رازک
011526,522دارويي رازک
6120926,600دارويي رازک
957176025,404دارويي لقمان
11120005,559دارويي لقمان
11120005,700دارويي لقمان
9177011,994داملران رازک
10180011,899داملران رازک
201170011,799داملران رازک
4110003,550درخشان تهران
215003,640درخشان تهران
7120093,641درخشان تهران
515009,100دشت مرغاب
211609,480دشت مرغاب
1110012,019دشت مرغاب
011004,550دوده صنعتي پارس
13227004,722دوده صنعتي پارس
01507,100دوده صنعتي پارس
7218403,898دوده صنعتي پارس
22456673,896دوده صنعتي پارس
5,1996513347593,895دوده صنعتي پارس
9110009,454دوده صنعتي پارس
626489,440دوده صنعتي پارس
92198009,420دوده صنعتي پارس
5111004,320ذغال سنگ نگين طبس
7116874,328ذغال سنگ نگين طبس
12127004,339ذغال سنگ نگين طبس
114002,963رادياتور ايران
112842,950رادياتور ايران
15150002,949رادياتور ايران
10150001,902ريخته گري تراکتورسازي ايران
6130001,917ريخته گري تراکتورسازي ايران
219441,860ريخته گري تراکتورسازي ايران
01403,200رينگ سازي مشهد
351111443,170رينگ سازي مشهد
2,876319294353,094رينگ سازي مشهد
9165711,394زامياد
4132001,379زامياد
115171,378زامياد
19591794521,087زامياد
011621,181زامياد
3115001,901زامياد
4,1364013339631,004سازه پويش
1993641031,005سازه پويش
472152031,052سازه پويش
683202154133,169سالمين
7123003,175سالمين
16150003,290سالمين
293138992,116سامان گستراصفهان
114732,189سامان گستراصفهان
9140002,190سامان گستراصفهان
10248961,990سايپا
9244892,000سايپا
321160002,022سايپا
419503,923سايپاآذين
14137233,890سايپاآذين
35191003,830سايپاآذين
515000925سايپاديزل
23125045926سايپاديزل
01500929سايپاديزل
3116282,020سايپاشيشه
9345002,097سايپاشيشه
4120002,100سايپاشيشه
27132389511,339سپنتا
131112311,459سپنتا
2113411,460سپنتا
562134244,146سخت آژند
317504,127سخت آژند
17142004,050سخت آژند
6110057,000سراميک هاي صنعتي اردکان
6110056,800سراميک هاي صنعتي اردکان
7212056,600سراميک هاي صنعتي اردکان
2,103475298303,969سرما آفرين
856213503,970سرما آفرين
3143791263,971سرما آفرين
201100002,040سرما آفرين
10150002,095سرما آفرين
211100002,103سرما آفرين
12,3868129673594,174سرمايه گذاري آتيه دماوند
8120004,200سرمايه گذاري آتيه دماوند
47751135404,202سرمايه گذاري آتيه دماوند
0125,459سرمايه گذاري البرز
561100005,581سرمايه گذاري البرز
315005,591سرمايه گذاري البرز
14180711,730سرمايه گذاري بهمن
10160001,729سرمايه گذاري بهمن
012001,700سرمايه گذاري بهمن
216502,685سرمايه گذاري بوعلي
5118002,683سرمايه گذاري بوعلي
9133102,650سرمايه گذاري بوعلي
561164463,380سرمايه گذاري پارس توشه
16146503,368سرمايه گذاري پارس توشه
4112003,242سرمايه گذاري پارس توشه
231112482,085سرمايه گذاري پتروشيمي
13160002,090سرمايه گذاري پتروشيمي
19491522,100سرمايه گذاري پتروشيمي
1110001,422سرمايه گذاري پرديس
162113111,430سرمايه گذاري پرديس
6143961,435سرمايه گذاري پرديس
13154842,405سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
01502,149سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
2110001,970سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
312172491,798سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
114131,750سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
171100001,720سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
1110001,492سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
1110001,495سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
10169781,496سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
319993,332سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
01373,327سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
3110003,290سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
15260002,532سرمايه گذاري توسعه ملي
251100002,530سرمايه گذاري توسعه ملي
114632,499سرمايه گذاري توسعه ملي
01503,633سرمايه گذاري توکافولاد
317943,620سرمايه گذاري توکافولاد
011003,617سرمايه گذاري توکافولاد
4128081,250سرمايه گذاري رنا
191153921,240سرمايه گذاري رنا
8166001,239سرمايه گذاري رنا
4120002,010سرمايه گذاري رنا
012002,030سرمايه گذاري رنا
1021500002,035سرمايه گذاري رنا
4110003,873سرمايه گذاري ساختمان ايران
4110003,874سرمايه گذاري ساختمان ايران
27169453,875سرمايه گذاري ساختمان ايران
01200104سرمايه گذاري ساختمان ايران
141100001,358سرمايه گذاري سايپا
1382987351,400سرمايه گذاري سايپا
1052750001,406سرمايه گذاري سايپا
332153592,150سرمايه گذاري سپه
11150002,160سرمايه گذاري سپه
931428502,170سرمايه گذاري سپه
2110002,345سرمايه گذاري صنايع بهشهر
231100002,349سرمايه گذاري صنايع بهشهر
5120002,354سرمايه گذاري صنايع بهشهر
812236303,440سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
32293853,430سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
10129103,425سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
219102,265سرمايه گذاري صنعت نفت
2110002,197سرمايه گذاري صنعت نفت
233104052,187سرمايه گذاري صنعت نفت
219442,349سرمايه گذاري صنعت و معدن
5120002,350سرمايه گذاري صنعت و معدن
12150002,388سرمايه گذاري صنعت و معدن
16125006,599سرمايه گذاري غدير
517486,615سرمايه گذاري غدير
35253746,600سرمايه گذاري غدير
27140006,738سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
11216746,730سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
62193246,700سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
3115001,830سرمايه گذاري مسکن
3118961,840سرمايه گذاري مسکن
4122431,841سرمايه گذاري مسکن
58176775760سرمايه گذاري ملت
28136256770سرمايه گذاري ملت
17122250778سرمايه گذاري ملت
293128002,270سرمايه گذاري ملي ايران
231100002,271سرمايه گذاري ملي ايران
231100002,272سرمايه گذاري ملي ايران
4120002,121سرمايه گذاري نيرو
11150002,120سرمايه گذاري نيرو
115002,110سرمايه گذاري نيرو
7311561513,080سرمايه گذاري نيرو
391300013,090سرمايه گذاري نيرو
264202013,100سرمايه گذاري نيرو
312139022,250سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
114512,260سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
12155002,265سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
10110009,555سنگ آهن گل گهر
211609,550سنگ آهن گل گهر
1,594121669689,545سنگ آهن گل گهر
1472657422,395سهامي شهد
7131022,300سهامي شهد
66983106221,527سهامي شهد
1110014,980سيمان آرتا اردبيل
3118014,845سيمان آرتا اردبيل
3120814,836سيمان آرتا اردبيل
13115008,727سيمان اروميه
40146178,740سيمان اروميه
12213208,750سيمان اروميه
311200015,297سيمان اصفهان
932608215,310سيمان اصفهان
232147915,620سيمان اصفهان
21732141110,140سيمان ايلام
843824510,141سيمان ايلام
111100010,984سيمان ايلام
6110006,290سيمان بجنورد
518006,319سيمان بجنورد
37158046,320سيمان بجنورد
24149048,030سيمان بهبهان
1441300048,036سيمان بهبهان
214948,037سيمان بهبهان
213205,149سيمان تهران
19137545,140سيمان تهران
10120005,138سيمان تهران
4140010,115سيمان خاش
101100010,300سيمان خاش
1110010,490سيمان خاش
36351606,910سيمان خزر
212906,580سيمان خزر
1372215006,380سيمان خزر
327603,438سيمان داراب
011003,445سيمان داراب
16347883,390سيمان داراب
9144320,568سيمان دورود
219020,570سيمان دورود
411200020,581سيمان دورود
216782,301سيمان سپاهان
12351002,370سيمان سپاهان
115502,389سيمان سپاهان
441200021,990سيمان سفيد ني ريز
20189722,195سيمان سفيد ني ريز
231100023,080سيمان سفيد ني ريز
24234546,860سيمان شاهرود
8212006,889سيمان شاهرود
112006,890سيمان شاهرود
18251803,438سيمان شرق
215003,439سيمان شرق
2264655003,450سيمان شرق
01103,289سيمان شمال
215003,200سيمان شمال
14144003,189سيمان شمال
805166884,800سيمان صوفيان
10220124,801سيمان صوفيان
14127205,198سيمان صوفيان
10157417,555سيمان صوفيان
4129014,700سيمان صوفيان
251200012,378سيمان صوفيان
5125192,150سيمان صوفيان
4120002,190سيمان صوفيان
10247742,199سيمان صوفيان
50160008,400سيمان غرب
10212048,509سيمان غرب
9110008,547سيمان غرب
4113033,000سيمان فارس
01406,854سيمان فارس
7110006,990سيمان فارس نو
315006,989سيمان فارس نو
111506,890سيمان فارس نو
4110003,671سيمان فارس و خوزستان
7120003,670سيمان فارس و خوزستان
371100003,668سيمان فارس و خوزستان
1811350051,843سيمان قاين
427851,826سيمان قاين
7,0403813596651,777سيمان قاين
15168622,480سيمان مازندران
281126022,479سيمان مازندران
241107922,478سيمان مازندران
351199017,600سيمان هرمزگان
191118616,200سيمان هرمزگان
314236,556سيمان هرمزگان
10114886,630سيمان هرمزگان
7110006,645سيمان هرمزگان
213006,500سيمان هگمتان
517506,548سيمان هگمتان
314236,551سيمان هگمتان
7110007,100سيمان کارون
7110007,160سيمان کارون
01667,167سيمان کارون
213206,780سيمان کردستان
54180056,789سيمان کردستان
18325717,000سيمان کردستان
281276010,100سيمان کرمان
5148510,399سيمان کرمان
101100010,479سيمان کرمان
961541017,700سينا دارو
01417,630سينا دارو
373210417,629سينا دارو
112033,990شهد ايران
7119803,393شهد ايران
15146673,240شهد ايران
9115355,990شير پاستوريزه پگاه اصفهان
416875,816شير پاستوريزه پگاه اصفهان
1666285675,815شير پاستوريزه پگاه اصفهان
12117306,999شير پاستوريزه پگاه خراسان
22332366,939شير پاستوريزه پگاه خراسان
14220006,919شير پاستوريزه پگاه خراسان
6112504,500شيشه دارويي رازي
214004,400شيشه دارويي رازي
12130004,000شيشه دارويي رازي
60015000012,000شيشه همدان
121100012,098شيشه همدان
27022231112,099شيشه همدان
1241200006,200شيشه و گاز
15124346,349شيشه و گاز
8211996,500شيشه و گاز
22325878,450شيمي داروئي داروپخش
22226008,449شيمي داروئي داروپخش
01508,429شيمي داروئي داروپخش
891765011,650شيميايي سينا
322279411,550شيميايي سينا
171150011,280شيميايي سينا
16149003,184شکر شاهرود
20263543,150شکر شاهرود
2935943503,106شکر شاهرود
112504,160شکر شاهرود
492111204,390شکر شاهرود
011004,497شکر شاهرود
9110009,090شکر شاهرود
627009,000شکر شاهرود
1,571161956528,031شکر شاهرود
7126472,467صنايع آذرآب
4117502,465صنايع آذرآب
7127182,464صنايع آذرآب
116001,764صنايع ريخته گري ايران
2110001,980صنايع ريخته گري ايران
115002,088صنايع ريخته گري ايران
113004,340صنايع سيمان دشتستان
10123004,330صنايع سيمان دشتستان
431100004,329صنايع سيمان دشتستان
12,0945255428021,819صنايع شيميايي ايران
221100021,820صنايع شيميايي ايران
334151421,841صنايع شيميايي ايران
32155945,775صنايع شيميايي فارس
212985,550صنايع شيميايي فارس
563100845,547صنايع شيميايي فارس
111159,209صنايع لاستيکي سهند
0119,368صنايع لاستيکي سهند
121409,400صنايع لاستيکي سهند
11140732,650صنايع مس شهيد باهنر
14152022,657صنايع مس شهيد باهنر
5116702,696صنايع مس شهيد باهنر
1,850711264216,424صنايع کاشي وسراميک سينا
211130016,425صنايع کاشي وسراميک سينا
2110017,100صنايع کاشي وسراميک سينا
451300015,030صنايع کاشي وسراميک سينا
271180015,040صنايع کاشي وسراميک سينا
751500015,050صنايع کاشي وسراميک سينا
1,087363182434,153صنايع کاغذسازي کاوه
512150034,171صنايع کاغذسازي کاوه
17150034,200صنايع کاغذسازي کاوه
5,918636975528,484صنعتي آما
12113129,000صنعتي آما
55160009,189صنعتي آما
10130003,222صنعتي رنگين
121343,900عمران و توسعه فارس
215003,909عمران و توسعه فارس
113003,926عمران و توسعه فارس
315006,462فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
213006,585فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
9114286,586فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
561156733,549فرآورده هاي نسوز پارس
4110003,550فرآورده هاي نسوز پارس
24161003,880فرآورده هاي نسوز پارس
23150104,522فرآورده هاي نسوزآذر
28160004,690فرآورده هاي نسوزآذر
24150004,700فرآورده هاي نسوزآذر
33051736219,000فرآورده هاي نسوزايران
6130019,190فرآورده هاي نسوزايران
2110019,200فرآورده هاي نسوزايران
10120004,963فرآوري موادمعدني ايران
7115004,990فرآوري موادمعدني ايران
1301260005,000فرآوري موادمعدني ايران
8120004,101فروسيليس ايران
941230004,074فروسيليس ايران
1,840294603883,997فروسيليس ايران
251168871,500فنرسازي خاور
2110002,290فنرسازي زر
2110002,280فنرسازي زر
26191147952,273فنرسازي زر
15120007,447فولاد اميرکبير کاشان
01507,445فولاد اميرکبير کاشان
7110006,579فولاد اميرکبير کاشان
111059,600فولاد خراسان
2092220009,500فولاد خراسان
5,032375469629,200فولاد خراسان
414908,881فولاد خوزستان
35138918,925فولاد خوزستان
13115008,938فولاد خوزستان
30275134,015فولاد مبارکه اصفهان
24260004,010فولاد مبارکه اصفهان
803199884,000فولاد مبارکه اصفهان
112304,485فيبر ايران
13429154,449فيبر ايران
20144414,391فيبر ايران
261100002,580قطعات اتومبيل ايران
381150002,510قطعات اتومبيل ايران
2152873612,466قطعات اتومبيل ايران
313697,220قند اصفهان
111007,240قند اصفهان
8111397,250قند اصفهان
19126007,450قند ثابت خراسان
516257,200قند ثابت خراسان
25139006,399قند شيرين خراسان
618936,391قند شيرين خراسان
213536,350قند شيرين خراسان
16240540,510قند لرستان
6215040,109قند لرستان
01240,100قند لرستان
718008,299قند مرودشت
36343608,249قند مرودشت
516198,300قند مرودشت
5110005,279قند نيشابور
8114795,280قند نيشابور
112255,340قند نيشابور
315005,050قند هکمتان
111155,045قند هکمتان
5110005,040قند هکمتان
4233012,900قندنقش جهان
181142012,890قندنقش جهان
6150012,889قندنقش جهان
2110002,327گروه بهمن
11150002,250گروه بهمن
16111722002,232گروه بهمن
617008,847گروه صنعتي بارز
515078,900گروه صنعتي بارز
14115508,999گروه صنعتي بارز
31193663,351گروه صنعتي بوتان
471140003,350گروه صنعتي بوتان
1,001212987913,349گروه صنعتي بوتان
111009,349گروه صنعتي سپاهان
215003,695گروه صنعتي سديد
4211903,650گروه صنعتي سديد
1,582374437713,566گروه صنعتي سديد
381100003,775گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
7119003,779گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
01753,780گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
7110006,599گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
64196006,635گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
7110006,650گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
818608,900گلتاش
62168139,089گلتاش
9110009,090گلتاش
20122978,829لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
414758,453لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
11113507,900لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
23411875012,500لامپ پارس شهاب
231188312,450لامپ پارس شهاب
01111,836لامپ پارس شهاب
20178002,529لاميران
5119132,510لاميران
011012,499لاميران
315935,469لبنيات پاک
6111355,479لبنيات پاک
5110005,498لبنيات پاک
3110003,090لبنيات کالبر
01893,089لبنيات کالبر
622200003,080لبنيات کالبر
982110528,832لعاب ايران
55260009,188لعاب ايران
211919,198لعاب ايران
12130003,930لنت ترمز ايران
6115303,728لنت ترمز ايران
5113393,606لنت ترمز ايران
13190501,472لوله وماشين سازي ايران
13186801,498لوله وماشين سازي ايران
4123901,499لوله وماشين سازي ايران
01102,120ليزينگ ايران
1747816662,135ليزينگ ايران
2110002,179ليزينگ ايران
531500001,066ليزينگ خودروغدير
115381,065ليزينگ خودروغدير
3130001,064ليزينگ خودروغدير
2110001,800ليزينگ رايان سايپا
01411,788ليزينگ رايان سايپا
281160001,751ليزينگ رايان سايپا
012001,845ليزينگ صنعت ومعدن
115001,849ليزينگ صنعت ومعدن
218201,859ليزينگ صنعت ومعدن
30140007,510مارگارين
73197237,500مارگارين
16121877,460مارگارين
43172016,005ماشين سازي اراک
518406,045ماشين سازي اراک
621100006,190ماشين سازي اراک
13170001,880ماشين سازي نيرومحرکه
4120001,852ماشين سازي نيرومحرکه
4120001,849ماشين سازي نيرومحرکه
12262381,958محورسازان ايران خودرو
511254162,009محورسازان ايران خودرو
01102,010محورسازان ايران خودرو
011153,410مخابرات ايران
3110003,399مخابرات ايران
8123343,390مخابرات ايران
691100006,928مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
852123616,910مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
35150006,920مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
315914,329مديريت سرمايه گذاري اميد
317404,327مديريت سرمايه گذاري اميد
9120004,319مديريت سرمايه گذاري اميد
271100027,326معادن بافق
41571518327,325معادن بافق
8,8508232389427,324معادن بافق
121296,590معادن منگنزايران
315156,593معادن منگنزايران
415806,595معادن منگنزايران
01111,100معدني املاح ايران
1110011,111معدني املاح ايران
1110011,120معدني املاح ايران
4110037,076معدني دماوند
213007,574معدني و صنعتي چادرملو
313647,575معدني و صنعتي چادرملو
213007,579معدني و صنعتي چادرملو
4120002,206ملي سرب وروي ايران
5123002,207ملي سرب وروي ايران
218002,220ملي سرب وروي ايران
811250923,210ملي صنايع مس ايران
26180003,207ملي صنايع مس ايران
491152623,201ملي صنايع مس ايران
10313307,200مهرام
415017,474مهرام
20226907,476مهرام
373178412,090مهرکام پارس
312150002,091مهرکام پارس
422200002,092مهرکام پارس
732133485,458مهندسي نصير ماشين
31156005,586مهندسي نصير ماشين
55931000415,590مهندسي نصير ماشين
115552,177موتورسازان تراکتورسازي ايران
5125002,129موتورسازان تراکتورسازي ايران
115002,127موتورسازان تراکتورسازي ايران
22130007,489موتوژن
112027,400موتوژن
8111407,390موتوژن
115027,999نفت بهران
561198927,990نفت بهران
562200027,980نفت بهران
20,1847047607042,398نفت پارس
1591375442,400نفت پارس
1915449542,401نفت پارس
519385,092نورد آلومينيوم
8216004,885نورد آلومينيوم
4044828864,873نورد آلومينيوم
1,281102762504,636نوسازي و ساختمان تهران
215094,729نوسازي و ساختمان تهران
6112004,740نوسازي و ساختمان تهران
24155954,220نوش مازندران
13150002,666نيرو محرکه
9232002,658نيرو محرکه
12146712,654نيرو محرکه
23,598107177564413,290نيروترانس
1,641912347713,293نيروترانس
313233413,294نيروترانس
18219648,929نيروکلر
415008,850نيروکلر
313008,797نيروکلر
4120331,969کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
201100001,966کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
6233031,950کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
32270004,608کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
9220004,609کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
40121870414,610کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
772300002,560کابل البرز
6320102,757کابل البرز
14150002,769کابل البرز
6118003,180کاربراتور ايران
27182933,251کاربراتور ايران
3110003,333کاربراتور ايران
611100006,142کارتن ايران
6110006,090کارتن ايران
112585,749کارتن ايران
982102159,609کارخانجات داروپخش
441425810,408کارخانجات داروپخش
101100010,409کارخانجات داروپخش
11154001,999کارخانجات داروپخش
01231,985کارخانجات داروپخش
012001,982کارخانجات داروپخش
11125004,226کارخانجات قند قزوين
9120004,320کارخانجات قند قزوين
111404,241کارخانجات قند قزوين
901262946903,058کاشي الوند
1682547383,062کاشي الوند
31398503,100کاشي الوند
10421000010,393کاشي پارس
16021543410,390کاشي پارس
605135839010,363کاشي پارس
2,324413315877,009کاشي حافظ
1729245727,010کاشي حافظ
36451287,012کاشي حافظ
113454,219کاشي سعدي
316234,152کاشي سعدي
1,509483635644,151کاشي سعدي
1,609584758403,382کاشي نيلو
31911943163,384کاشي نيلو
1261371003,385کاشي نيلو
24253104,550کالسيمين
41290004,508کالسيمين
34375004,500کالسيمين
01663,833کربن ايران
01403,855کربن ايران
6115803,901کربن ايران
4121642,000کربن ايران
23236706,320کربن ايران
8113006,290کربن ايران
315106,260کربن ايران
421140030,000کشاورزي ودامپروري مگسال
9128930,250کشاورزي ودامپروري مگسال
3110430,300کشاورزي ودامپروري مگسال
5125019,460کشت و صنعت چين چين
5127519,255کشت و صنعت چين چين
4125017,490کشت و صنعت چين چين
214663,990کشت وصنعت پياذر
6114803,950کشت وصنعت پياذر
10126113,930کشت وصنعت پياذر
35873169711,300کشت وصنعت پياذر
131118011,287کشت وصنعت پياذر
5141111,251کشت وصنعت پياذر
26671634651,626کشت وصنعت پياذر
432263111,640کشت وصنعت پياذر
115001,650کشت وصنعت پياذر
011004,560کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
10222254,580کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
113004,600کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
6131261,783کمباين سازي ايران
2110001,948کمباين سازي ايران
4120001,960کمباين سازي ايران
7130002,315کمک فنر ايندامين
401171382,316کمک فنر ايندامين
21190002,319کمک فنر ايندامين
3125011,000کنتورسازي ايران
241215311,090کنتورسازي ايران
202183511,100کنتورسازي ايران
8110007,718کيميدارو
111507,719کيميدارو
15120007,724کيميدارو
جمع - ميليونتعدادحجمقيمتشرکت
10121274,500آبسال
214324,600آبسال
4,047378661854,672آبسال
111803,600آلومراد
5110004,824آلومينيم ايران - ايرالکو
10122104,500آلومينيم ايران - ايرالکو
215004,391آلومينيم ايران - ايرالکو
011001,886آهنگري تراکتورسازي ايران
1110431,373آهنگري تراکتورسازي ايران
4130014,103البرز دارو
10170814,102البرز دارو
141100014,100البرز دارو
115002,190الکتريک خودرو شرق
115002,200الکتريک خودرو شرق
2110002,251الکتريک خودرو شرق
115002,510ايران ارقام
251100002,520ايران ارقام
15260002,524ايران ارقام
382100003,810ايران تاير
14130004,803ايران ترانسفو
29159494,811ايران ترانسفو
215004,813ايران ترانسفو
1,85688000002,320ايران خودرو
231100002,260ايران خودرو
231100002,253ايران خودرو
702507013,888ايران گچ
49133510013,988ايران گچ
41142069,841باما
23223639,850باما
10110009,900باما
4110003,665بانک پارسيان
4110003,667بانک پارسيان
741200003,700بانک پارسيان
12821023601,250بانک تجارت
801637401,249بانک تجارت
121100001,245بانک تجارت
44921458703,080بانک سينا
114003,070بانک سينا
15150003,055بانک سينا
364103592571,014بانک صادرات ايران
605155961851,015بانک صادرات ايران
233223001,016بانک صادرات ايران
13354312,350بانک ملت
411173552,359بانک ملت
14157322,360بانک ملت
10137042,810بانک کارآفرين
6121722,800بانک کارآفرين
4113402,765بانک کارآفرين
1110011,576بهنوش ايران
516127,812بيسکويت گرجي
111307,810بيسکويت گرجي
8110007,800بيسکويت گرجي
2120001,238بيمه البرز
371300001,237بيمه البرز
012721,236بيمه البرز
0192,745بيمه پارسيان
301110002,750بيمه پارسيان
12145002,751بيمه پارسيان
6120002,804بيمه پارسيان
20270002,801بيمه پارسيان
7125972,800بيمه پارسيان
171121071,377بيمه دانا
118001,374بيمه دانا
7150001,372بيمه دانا
12165711,856بين المللي توسعه ساختمان
20661114941,850بين المللي توسعه ساختمان
282153701,849بين المللي توسعه ساختمان
15129005,001بين المللي محصولات پارس
5112000454پارس الکتريک
10111828,721پارس پامچال
44150008,720پارس پامچال
35140008,711پارس پامچال
10150001,963پارس خودرو
16180001,962پارس خودرو
481244081,960پارس خودرو
19150037,463پارس دارو
11130037,462پارس دارو
19150037,461پارس دارو
011004,520پارس سرام
6112554,513پارس سرام
214504,450پارس سرام
117016,999پارس سرام
2110017,050پارس سرام
2112617,210پارس سرام
215774,061پارس سويچ
8218664,063پارس سويچ
01854,090پارس سويچ
42466316,327پارس مينو
315006,320پارس مينو
315006,267پارس مينو
12160320,504پالايش نفت تبريز
2110020,509پالايش نفت تبريز
3113020,521پالايش نفت تبريز
213385,469پاکسان
50192005,390پاکسان
5110005,317پاکسان
11180013,323پتروشيمي آبادان
1110013,458پتروشيمي آبادان
141100013,600پتروشيمي آبادان
17120008,730پتروشيمي اصفهان
44150008,850پتروشيمي اصفهان
111755538پتروشيمي اصفهان
361100035,622پتروشيمي خارک
901253035,645پتروشيمي خارک
10128035,800پتروشيمي خارک
6125524,101پتروشيمي شازند
115924,100پتروشيمي شازند
2110024,090پتروشيمي شازند
212008,854پتروشيمي شيراز
49155368,843پتروشيمي شيراز
9110008,830پتروشيمي شيراز
101100001,031پتروشيمي فن آوران
101100001,035پتروشيمي فن آوران
1110001,036پتروشيمي فن آوران
722101647,100پست بانک ايران
43161337,092پست بانک ايران
12116847,091پست بانک ايران
880156699101,313پشم بافي توس
628476,897پشم شيشه ايران
24133996,930پشم شيشه ايران
114401,450پگاه آذربايجان غربي
011001,453پگاه آذربايجان غربي
552380001,455پگاه آذربايجان غربي
13187121,510پلاسکوکار
151100001,490پلاسکوکار
10167611,485پلاسکوکار
01102,567پمپ سازي ايران
01202,439پمپ سازي ايران
01502,338پمپ سازي ايران
31350006,103تامين ماسه ريخته گري
315016,100تامين ماسه ريخته گري
214026,050تامين ماسه ريخته گري
9120004,386تايدواترخاورميانه
95387557212,610تهران شيمي
10411000010,440توسعه شهري توس گستر
3228110,445توسعه شهري توس گستر
014310,449توسعه شهري توس گستر
981260003,751توسعه صنايع بهشهر
20150003,962توسعه صنايع بهشهر
20150004,000توسعه صنايع بهشهر
9240002,255توسعه معادن روي ايران
115002,252توسعه معادن روي ايران
1093486102,250توسعه معادن روي ايران
11710244294,802تولي پرس
529814,732تولي پرس
16433694,636تولي پرس
3110002,840توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
18260002,950توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
216002,981توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
13264220,418توليد مواد اوليه داروپخش
2111012,130توليدي کاشي تکسرام
6128352,132توليدي کاشي تکسرام
4120002,137توليدي کاشي تکسرام
211100002,100تکنوتار
8139002,108تکنوتار
218002,117تکنوتار
515379,400تکين کو
9110009,420تکين کو
22123459,430تکين کو
10169014,910جام دارو
2110002,071چرخشگر
621300002,070چرخشگر
5125002,057چرخشگر
111556,452چيني ايران
6110005,771حفاري شمال
8113885,777حفاري شمال
6110005,778حفاري شمال
2120012,435حق تقدم البرز دارو
121100001,215حق تقدم ايران خودرو
2216401,220حق تقدم ايران خودرو
6,0488249451391,223حق تقدم ايران خودرو
30150006,000حق تقدم ايران دارو
1253600002,082حق تقدم بانک پارسيان
483227562,090حق تقدم بانک پارسيان
322152402,100حق تقدم بانک پارسيان
01681,815حق تقدم بانک سينا
15197001,585حق تقدم بانک کارآفرين
118501,583حق تقدم بانک کارآفرين
38290000420حق تقدم بانک کارآفرين
4110004,095حق تقدم پاکسان
21150374,100حق تقدم پاکسان
2322563124,118حق تقدم پاکسان
2072330062,840حق تقدم پاکسان
28143862,810حق تقدم پاکسان
1262200062,800حق تقدم پاکسان
0111,402حق تقدم پمپ سازي ايران
01150634حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
01500640حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
971100000970حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
9110000870حق تقدم تولي پرس
5150001,001حق تقدم تکنوتار
9110000908حق تقدم تکنوتار
12120000575حق تقدم تکنوتار
604235532621,091حق تقدم چرخشگر
342340031,000حق تقدم چرخشگر
21222000957حق تقدم چرخشگر
121350500حق تقدم رايان سايپا
114002,522حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
11145202,400حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
418338601,205حق تقدم سيمان تهران
6115003,770حق تقدم سيمان تهران
4110003,900حق تقدم سيمان تهران
013000115حق تقدم سيمان سپاهان
3211332,870حق تقدم سيمان سپاهان
26292192,851حق تقدم سيمان سپاهان
403141482,850حق تقدم سيمان سپاهان
4130001,420حق تقدم سيمان شاهرود
1110000133حق تقدم سيمان فارس وخوزستان
414008,800حق تقدم سينا دارو
23125009,000حق تقدم سينا دارو
90857500012,100حق تقدم سينا دارو
115000010حق تقدم فنرسازي خاور
35150000700حق تقدم فيبر ايران
23133846,702حق تقدم گلتاش
24235006,766حق تقدم گلتاش
15121406,807حق تقدم گلتاش
602600001,000حق تقدم لوله وماشين سازي ايران
2115001,000حق تقدم ليزينگ ايران
115000184حق تقدم ماشين سازي اراک
111605,201حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
17120008,250حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
18140004,391حق تقدم موتوژن
22150004,390حق تقدم موتوژن
112000276حق تقدم نيرو محرکه
113303,105حمل ونقل توکا
22270003,106حمل ونقل توکا
113003,150حمل ونقل توکا
318041,000خاک چيني ايران
4110040,010خاک چيني ايران
419040,001خاک چيني ايران
561200028,150خدمات انفورماتيک
981347028,151خدمات انفورماتيک
3110028,159خدمات انفورماتيک
678212472162,743داده پردازي ايران
218002,740داده پردازي ايران
271100002,701داده پردازي ايران
219017,850داروپخش
4125017,500داروپخش
2110017,460داروپخش
17175022,600داروسازي ابوريحان
217622,501داروسازي ابوريحان
4117024,757داروسازي اکسير
115024,870داروسازي اکسير
303121925,000داروسازي اکسير
313009,433داروسازي جابرابن حيان
111509,453داروسازي جابرابن حيان
211939,480داروسازي جابرابن حيان
30,40112760129005,056داروسازي روزدارو
23150004,668داروسازي روزدارو
542209152,588داروسازي روزدارو
3,871411066034,983داروسازي زهراوي
21,5624061631534,985داروسازي زهراوي
931111008,400داروسازي سبحان
15117598,381داروسازي سبحان
212408,375داروسازي سبحان
7215004,650داروسازي کوثر
20243354,671داروسازي کوثر
16233164,690داروسازي کوثر
313767,860داروسازي کوثر
2156274187,850داروسازي کوثر
8110067,841داروسازي کوثر
119411,550دارويي امين
4138311,505دارويي امين
7160011,306دارويي امين
50021960425,503دارويي رازک
111100011,274داملران رازک
4110003,502درخشان تهران
14140003,470درخشان تهران
2041497754,104دشت مرغاب
925161413966,544دشت مرغاب
2958778403,784دوده صنعتي پارس
7120003,520دوده صنعتي پارس
24268523,500دوده صنعتي پارس
5120002,500دوده صنعتي پارس
6120003,010دوده صنعتي پارس
28130009,361دوده صنعتي پارس
12112999,368دوده صنعتي پارس
28230009,370دوده صنعتي پارس
13230874,271ذغال سنگ نگين طبس
4110004,270ذغال سنگ نگين طبس
12130004,091ذغال سنگ نگين طبس
3110002,822رادياتور ايران
11140002,860رادياتور ايران
1051360402,900رادياتور ايران
116001,851ريخته گري تراکتورسازي ايران
116001,842ريخته گري تراکتورسازي ايران
551300001,830ريخته گري تراکتورسازي ايران
692500001,371زامياد
7150001,373زامياد
3122801,376زامياد
171100016,660سازه پويش
01513,863سازه پويش
2112141,981سايپا
30931561531,979سايپا
3316931,971سايپا
328493,750سايپاآذين
32283783,800سايپاآذين
13333453,802سايپاآذين
12212905910سايپاديزل
627000907سايپاديزل
515000906سايپاديزل
991500001,980سايپاشيشه
9145001,961سايپاشيشه
201102311,943سايپاشيشه
2382800002,971سخت آژند
501160003,118سخت آژند
1921500003,830سخت آژند
18332856,150سراميک هاي صنعتي اردکان
591105756,170سراميک هاي صنعتي اردکان
1111195856,500سراميک هاي صنعتي اردکان
011162,942سرما آفرين
1110001,290سرما آفرين
4120002,000سرمايه گذاري آتيه دماوند
01101,000سرمايه گذاري آتيه دماوند
1110000011سرمايه گذاري آتيه دماوند
112575,417سرمايه گذاري البرز
16130005,385سرمايه گذاري البرز
10118705,320سرمايه گذاري البرز
3219421,659سرمايه گذاري بهمن
115471,660سرمايه گذاري بهمن
3110002,550سرمايه گذاري بوعلي
113522,551سرمايه گذاري بوعلي
13148252,600سرمايه گذاري بوعلي
15149913,042سرمايه گذاري پارس توشه
5116333,046سرمايه گذاري پارس توشه
46771526593,062سرمايه گذاري پارس توشه
292140002,067سرمايه گذاري پتروشيمي
116002,065سرمايه گذاري پتروشيمي
115272,064سرمايه گذاري پتروشيمي
011421,404سرمايه گذاري پرديس
13295801,403سرمايه گذاري پرديس
141100001,401سرمايه گذاري پرديس
8149951,700سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
11359671,811سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
16911000001,691سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
7340871,700سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
2110001,702سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
3124001,450سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
7150001,443سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
7150001,442سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
1226381053,200سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
16150003,201سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
215003,202سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
2110002,445سرمايه گذاري توسعه ملي
3112002,446سرمايه گذاري توسعه ملي
3111722,454سرمايه گذاري توسعه ملي
351100003,453سرمايه گذاري توکافولاد
319503,500سرمايه گذاري توکافولاد
9125223,550سرمايه گذاري توکافولاد
482394001,221سرمايه گذاري رنا
10181401,222سرمايه گذاري رنا
1110001,229سرمايه گذاري رنا
654325021,996سرمايه گذاري رنا
293160001,785سرمايه گذاري رنا
2113941,722سرمايه گذاري رنا
20252003,830سرمايه گذاري ساختمان ايران
21256433,805سرمايه گذاري ساختمان ايران
113103,804سرمايه گذاري ساختمان ايران
01100100سرمايه گذاري ساختمان ايران
19031398131,358سرمايه گذاري سايپا
3123851,355سرمايه گذاري سايپا
1110001,351سرمايه گذاري سايپا
11150002,111سرمايه گذاري سپه
6130002,110سرمايه گذاري سپه
115002,102سرمايه گذاري سپه
115582,311سرمايه گذاري صنايع بهشهر
5120002,310سرمايه گذاري صنايع بهشهر
01412,301سرمايه گذاري صنايع بهشهر
319703,381سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
33911000003,390سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
1782524883,396سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
231105002,150سرمايه گذاري صنعت نفت
1053484212,160سرمايه گذاري صنعت نفت
4120002,162سرمايه گذاري صنعت نفت
9240002,290سرمايه گذاري صنعت و معدن
126002,282سرمايه گذاري صنعت و معدن
5120002,280سرمايه گذاري صنعت و معدن
33150006,550سرمايه گذاري غدير
9113206,572سرمايه گذاري غدير
712108236,599سرمايه گذاري غدير
33150006,630سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
28342006,640سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
517496,642سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
114831,815سرمايه گذاري مسکن
2110001,810سرمايه گذاري مسکن
115561,801سرمايه گذاري مسکن
111600726سرمايه گذاري ملت
415000724سرمايه گذاري ملت
01250384سرمايه گذاري ملت
11152382,085سرمايه گذاري نيرو
3112402,095سرمايه گذاري نيرو
211100002,096سرمايه گذاري نيرو
1,962315000013,080سرمايه گذاري نيرو
241180013,070سرمايه گذاري نيرو
321241913,050سرمايه گذاري نيرو
541100005,371سرمايه گذاري نيرو
551100005,500سرمايه گذاري نيرو
112006,350سرمايه گذاري نيرو
11150002,230سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
2110002,222سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
115002,207سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
14011000013,998سيمان آرتا اردبيل
3120014,000سيمان آرتا اردبيل
1032125008,202سيمان اروميه
8110008,187سيمان اروميه
26132148,120سيمان اروميه
481100048,030سيمان بهبهان
1871400046,800سيمان بهبهان
2301500046,000سيمان بهبهان
417505,061سيمان تهران
40178005,080سيمان تهران
24147525,110سيمان تهران
213586,249سيمان خزر
24173333,320سيمان داراب
17150003,310سيمان داراب
114483,322سيمان داراب
011719,800سيمان دورود
13165019,640سيمان دورود
401202519,604سيمان دورود
452200002,260سيمان سپاهان
11150002,251سيمان سپاهان
3113832,250سيمان سپاهان
9213826,583سيمان شاهرود
26140006,572سيمان شاهرود
01506,561سيمان شاهرود
29185863,405سيمان شرق
421125313,380سيمان شرق
13138333,376سيمان شرق
3110003,091سيمان شمال
4214233,100سيمان شمال
113213,120سيمان شمال
13260002,140سيمان صوفيان
116242,136سيمان صوفيان
211100002,135سيمان صوفيان
43151198,370سيمان غرب
111008,201سيمان غرب
11113378,200سيمان غرب
1921496953,855سيمان فارس
4,4572711555893,857سيمان فارس
34150006,701سيمان فارس نو
315006,705سيمان فارس نو
17225006,816سيمان فارس نو
361100003,611سيمان فارس و خوزستان
113003,640سيمان فارس و خوزستان
327023,641سيمان فارس و خوزستان
5123021,405سيمان مازندران
4120021,501سيمان مازندران
7110006,556سيمان هرمزگان
29343986,555سيمان هرمزگان
8211606,554سيمان هرمزگان
13120006,321سيمان هگمتان
12118566,320سيمان هگمتان
621100006,221سيمان هگمتان
8110886,950سيمان کارون
40257296,912سيمان کارون
16223406,850سيمان کارون
7110006,576سيمان کردستان
314006,571سيمان کردستان
315006,569سيمان کردستان
871100008,694سيمان کرمان
314966,830شير پاستوريزه پگاه خراسان
314826,834شير پاستوريزه پگاه خراسان
7110006,835شير پاستوريزه پگاه خراسان
114932,620شيشه دارويي رازي
8163411,900شيشه همدان
2115011,880شيشه همدان
211180011,862شيشه همدان
6,4683910636406,081شيشه و گاز
10116406,073شيشه و گاز
16125866,045شيشه و گاز
212308,024شيمي داروئي داروپخش
1111011,000شيميايي سينا
1110001,395شکر شاهرود
481374301,292شکر شاهرود
212007,530شکر شاهرود
20182242,440صنايع آذرآب
491200002,461صنايع آذرآب
511210002,432صنايع آذرآب
10177521,283صنايع ريخته گري ايران
22127008,300صنايع لاستيکي سهند
617008,250صنايع لاستيکي سهند
67913806408,417صنايع لاستيکي سهند
3110002,601صنايع مس شهيد باهنر
9235092,600صنايع مس شهيد باهنر
5120002,599صنايع مس شهيد باهنر
151100015,030صنايع کاشي وسراميک سينا
66144404715,000صنايع کاشي وسراميک سينا
75015000014,995صنايع کاشي وسراميک سينا
1181220005,380صنعتي آما
501300001,675صنعتي رنگين
19150003,820عمران و توسعه فارس
4110003,791عمران و توسعه فارس
19150003,779عمران و توسعه فارس
1,162191569117,405فرآورده هاي تزريقي ايران
111656,224فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
2,508225546364,522فرآورده هاي نسوزآذر
2141476004,501فرآورده هاي نسوزآذر
6413604,473فرآورده هاي نسوزآذر
191100019,000فرآورده هاي نسوزايران
116018,600فرآورده هاي نسوزايران
722395718,250فرآورده هاي نسوزايران
45793744,779فرآوري موادمعدني ايران
9120004,619فرآوري موادمعدني ايران
9120004,510فرآوري موادمعدني ايران
1,465431657297884فنرسازي خاور
626988882فنرسازي خاور
882100000881فنرسازي خاور
111725,770فولاد اميرکبير کاشان
315145,838فولاد اميرکبير کاشان
3041500006,071فولاد اميرکبير کاشان
111008,725فولاد خراسان
19321598,801فولاد خوزستان
212008,800فولاد خوزستان
212008,772فولاد خوزستان
402100003,952فولاد مبارکه اصفهان
944236773,980فولاد مبارکه اصفهان
801200004,000فولاد مبارکه اصفهان
984124337212,269فولادکاويان
36651613182,266فولادکاويان
601264042,262فولادکاويان
6122302,825فيروزا
3110002,860فيروزا
1,476115065092,914فيروزا
415807,200قند اصفهان
11115007,167قند اصفهان
7110006,900قند ثابت خراسان
7110007,000قند ثابت خراسان
1694240127,036قند ثابت خراسان
14223006,208قند شيرين خراسان
215039,626قند لرستان
8120039,628قند لرستان
20150039,635قند لرستان
111150840قند لرستان
26150005,240قند نيشابور
521100005,234قند نيشابور
01100601قند نيشابور
50196005,250قند نيشابور
21143204,851قند هکمتان
519504,871قند هکمتان
213534,914قند هکمتان
11311000011,334قندنقش جهان
11611000011,600قندنقش جهان
11711000011,700قندنقش جهان
612275002,200گروه بهمن
11150002,205گروه بهمن
1001450002,221گروه بهمن
718188,551گروه صنعتي بارز
415008,335گروه صنعتي بارز
1075740001,442گروه صنعتي بوتان
481270001,792گروه صنعتي بوتان
1822899982,020گروه صنعتي بوتان
111168,638گروه صنعتي سپاهان
515758,640گروه صنعتي سپاهان
893171365,190گروه صنعتي ملي
2521499845,045گروه صنعتي ملي
71542000003,577گروه صنعتي ملي
371100003,710گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
19150003,701گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
371100003,700گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
40517715345,658گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
50991005,500گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
111845,450گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
617008,601گلتاش
516258,491گلتاش
51260008,487گلتاش
64931837735,315گلوکوزان
7120032,600گلوکوزان
111327,350لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
212007,551لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
6150011,420لامپ پارس شهاب
3130011,434لامپ پارس شهاب
461400011,530لامپ پارس شهاب
115002,376لاميران
12150002,378لاميران
6125002,381لاميران
12122975,315لبنيات پاک
13125005,261لبنيات پاک
7112505,205لبنيات پاک
3110003,057لبنيات کالبر
15150003,076لبنيات کالبر
12240003,080لبنيات کالبر
9110008,600لعاب ايران
515508,571لعاب ايران
9110008,564لعاب ايران
9160001,468لوله وماشين سازي ايران
151100001,467لوله وماشين سازي ايران
7150001,464لوله وماشين سازي ايران
6130002,071ليزينگ ايران
992480002,070ليزينگ ايران
1052510002,067ليزينگ ايران
112114,740ليزينگ ايران
4140001,046ليزينگ خودروغدير
151142431,048ليزينگ خودروغدير
5248001,050ليزينگ خودروغدير
8150001,673ليزينگ رايان سايپا
222130991,690ليزينگ رايان سايپا
39442308301,706ليزينگ رايان سايپا
421102415251,745ليزينگ صنعت ومعدن
5130001,700ليزينگ صنعت ومعدن
171100001,678ليزينگ صنعت ومعدن
13118007,451مارگارين
111057,452مارگارين
111407,457مارگارين
49118824525,957ماشين سازي اراک
01705,920ماشين سازي اراک
7112005,750ماشين سازي اراک
11160091,812ماشين سازي نيرومحرکه
4120001,814ماشين سازي نيرومحرکه
211115881,818ماشين سازي نيرومحرکه
4112003,383مخابرات ايران
732214603,385مخابرات ايران
14140583,386مخابرات ايران
691100006,910مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
30143506,890مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
1381200006,883مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
113104,171مديريت سرمايه گذاري اميد
16238694,200مديريت سرمايه گذاري اميد
5112004,202مديريت سرمايه گذاري اميد
43150008,600معادن بافق
331306010,900معدني املاح ايران
511470010,880معدني املاح ايران
4136810,812معدني املاح ايران
61853204719,279معدني دماوند
191100019,273معدني دماوند
212506,597معدني و صنعتي چادرملو
4120002,172ملي سرب وروي ايران
5125002,171ملي سرب وروي ايران
4117002,170ملي سرب وروي ايران
721226063,165ملي صنايع مس ايران
501156463,180ملي صنايع مس ايران
4113453,186ملي صنايع مس ايران
14120006,950مهرام
111506,904مهرام
115000020مهرام
20196002,081مهرکام پارس
563268502,080مهرکام پارس
2110002,070مهرکام پارس
1110001,100مهندسي نصير ماشين
4119002,053موتورسازان تراکتورسازي ايران
312150002,055موتورسازان تراکتورسازي ايران
4120002,085موتورسازان تراکتورسازي ايران
29140007,230موتوژن
36150007,240موتوژن
37150007,300موتوژن
1,881441965930957نساجي بروجرد
25289427,500نفت بهران
14150027,510نفت بهران
6120027,567نفت بهران
10132232,000نفت پارس
535126804,155نورد قطعات فولادي
10124044,000نوش مازندران
4114062,598نيرو محرکه
113002,602نيرو محرکه
7126202,654نيرو محرکه
821100008,245نيروکلر
221918,401نيروکلر
212008,402نيروکلر
222115001,930کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
7135931,936کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
117001,942کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
34274134,606کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
9119904,600کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
9220004,591کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
4112003,151کاربراتور ايران
01103,150کاربراتور ايران
311100003,131کاربراتور ايران
26150005,118کارتن ايران
112505,119کارتن ايران
16130615,310کارتن ايران
115001,949کارخانجات داروپخش
981500001,950کارخانجات داروپخش
4121321,951کارخانجات داروپخش
411100004,126کارخانجات قند قزوين
28266944,142کارخانجات قند قزوين
621150004,160کارخانجات قند قزوين
15147003,134کاشي اصفهان
9110000900کاشي نيلو
542127024,247کالسيمين
21150004,250کالسيمين
1,152432707724,253کالسيمين
603221742043,463کربن ايران
8123003,420کربن ايران
402117563,400کربن ايران
596565001,053کربن ايران
1110001,007کربن ايران
819000921کربن ايران
13221656,150کربن ايران
111006,161کربن ايران
6110006,171کربن ايران
8128528,715کشاورزي ودامپروري مگسال
6120028,497کشاورزي ودامپروري مگسال
1421500028,496کشاورزي ودامپروري مگسال
8150016,600کشت و صنعت چين چين
16811000016,801کشت و صنعت چين چين
1,005125882817,091کشت و صنعت چين چين
4112263,650کشت وصنعت پياذر
771200003,830کشت وصنعت پياذر
3676943283,891کشت وصنعت پياذر
183165011,210کشت وصنعت پياذر
151130011,211کشت وصنعت پياذر
211188311,220کشت وصنعت پياذر
9120004,339کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
12130004,101کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
39932200001,815کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
111836,080کف
23237006,085کف
2110001,565کمباين سازي ايران
021031,486کمباين سازي ايران
01101,227کمباين سازي ايران
2110002,280کمک فنر ايندامين
216782,270کمک فنر ايندامين
11150002,262کمک فنر ايندامين
55015000011,000کنتورسازي ايران
661600510,971کنتورسازي ايران
122110010,970کنتورسازي ايران
415007,663کيميدارو
8110007,662کيميدارو
9111267,664کيميدارو
آمار معاملات
معاملات روزانه
معاملات حق تقدم
روند تغييرات شاخص
بيشترين افزايش قيمت
بيشترين کاهش قيمت
تقاضای خرید و فروش
اطلاعات پايه
اطلاعات نماد
تغييرات سرمايه
مقايسه سود
تبديل نماد شرکتها
فهرست کارگزاران
نمودار تغييرات نرخ
تغييرات نرخ
پورتفوي سهامداران
گروههای صنعت
شرکتهای متوقف
افزایش سرمایه ها
خدمات
اخبار
مقالات
دريافت فايل
سايتهاي مرتبط
آخرين اخبار
شرکت خدمات مدیریت فریوران
کليه حقوق اين سايت به شرکت خدمات مديريت فريوران تعلق دارد. © 2006