صفحه اصلي   تماس با ما   درباره ما
آخرين بروزرساني : 06/11/1393 - 14:17
جستجوي شرکتها
امور کاربران
شناسه :
رمز عبور :
ورود به :
عضويت در سايت
دريافت رمز عبور جديد
ورود اطلاعات سبد سهام
مشاهده سبد سهام
اطلاعات کاربري
تقاضاي خريد و فروش
  مرتب سازی بر اساس :      نام شرکت          جمع آخرين بروزرساني : 06/11/1393 - 14:17

تقاضاهاي فروش

 تقاضاهاي خريد

جمع - ميليونتعدادحجمقيمتشرکت
480151821262,634آبادگران ايران
522195542,636آبادگران ايران
18170002,640آبادگران ايران
23151004,460آبسال
4110004,400آبسال
236064,120آبسال
212007,895آلومراد
764104197,296آلومراد
4348594637,292آلومراد
7110007,120آلومينيم ايران - ايرالکو
20228507,000آلومينيم ايران - ايرالکو
45164666,940آلومينيم ايران - ايرالکو
521200002,622آهنگري تراکتورسازي ايران
216002,725آهنگري تراکتورسازي ايران
13711360810,099افست
1110010,500افست
2121010,600افست
118210,998البرز دارو
221200011,000البرز دارو
011011,048البرز دارو
763545001,402الکتريک خودرو شرق
116751,441الکتريک خودرو شرق
4130001,455الکتريک خودرو شرق
22285602,612ايران ارقام
1361500002,720ايران ارقام
14150002,790ايران ارقام
113004,521ايران تاير
5110004,600ايران تاير
6112004,610ايران تاير
22126408,190ايران ترانسفو
17220508,188ايران ترانسفو
3,176463878968,187ايران ترانسفو
7228332,434ايران خودرو
5121522,435ايران خودرو
22292002,436ايران خودرو
36150000728ايران خودروديزل
37251571725ايران خودروديزل
22130000720ايران خودروديزل
1241244855,072ايران دارو
8115075,073ايران دارو
10120005,200ايران دارو
013321,338ايران دوچرخ
013321,339ايران دوچرخ
013321,340ايران دوچرخ
20199919,999ايران مرينوس
213634,268ايران ياساتايرورابر
4110004,270ايران ياساتايرورابر
4110004,274ايران ياساتايرورابر
49358008,442باما
34140008,550باما
26130008,756باما
241117622,060بانک اقتصادنوين
217572,100بانک اقتصادنوين
1,08165097542,120بانک اقتصادنوين
3113002,399بانک پارسيان
312130002,350بانک پارسيان
631275772,300بانک پارسيان
212000822بانک تجارت
313700821بانک تجارت
1264153100820بانک تجارت
3120001,255بانک سينا
1110001,249بانک سينا
5140001,241بانک سينا
31343000717بانک صادرات ايران
21130000716بانک صادرات ايران
541474919715بانک صادرات ايران
012001,940بانک ملت
291150001,939بانک ملت
3113991,938بانک ملت
17180002,068بانک کارآفرين
5124422,050بانک کارآفرين
14168152,000بانک کارآفرين
4165570167,293بهنوش ايران
791108267,308بهنوش ايران
01177,312بهنوش ايران
481150003,220بيسکويت گرجي
3110003,258بيسکويت گرجي
317523,330بيسکويت گرجي
121100001,249بيمه آسيا
181150001,224بيمه آسيا
1,5861513098891,211بيمه آسيا
011001,150بيمه البرز
1112001,137بيمه البرز
121100001,154بيمه البرز
231110002,050بيمه پارسيان
116002,030بيمه پارسيان
201100002,000بيمه پارسيان
303187341,597بيمه پارسيان
7145731,599بيمه پارسيان
275170031,600بيمه پارسيان
131100001,338بيمه دانا
131100001,345بيمه دانا
141100001,355بيمه دانا
28130009,172بين المللي محصولات پارس
45150009,000بين المللي محصولات پارس
22125008,699بين المللي محصولات پارس
2,48383910006,350پارس الکتريک
01216,762پارس الکتريک
291160001,800پارس الکتريک
4120001,815پارس الکتريک
6232501,820پارس الکتريک
22241290017,237پارس پامچال
40592348517,235پارس پامچال
734184259317,233پارس پامچال
28140007,090پارس پامچال
111007,079پارس پامچال
212267,029پارس پامچال
515688,250پارس خزر
819208,199پارس خزر
01247,694پارس خزر
8111000719پارس خودرو
7110000720پارس خودرو
8111500721پارس خودرو
2,040166142733,209پارس دارو
20161433,336پارس دارو
591174934,000پارس دارو
01200096پارس دارو
96552500003,860پارس سرام
96552500003,859پارس سرام
21254003,858پارس سرام
3120015,089پارس سرام
172110015,100پارس سرام
532350015,120پارس سرام
12231933,833پارس سويچ
19150003,830پارس سويچ
8120953,688پارس سويچ
319652,969پارس مينو
3110002,921پارس مينو
114772,850پارس مينو
215003,960پاکسان
317253,999پاکسان
18244734,000پاکسان
4110063,931پتروشيمي آبادان
8120003,797پتروشيمي آبادان
113003,750پتروشيمي آبادان
481300016,100پتروشيمي خارک
32322019616,000پتروشيمي خارک
8150015,777پتروشيمي خارک
519025,570پتروشيمي شازند
28150005,677پتروشيمي شازند
11120005,700پتروشيمي شازند
131267574پتروشيمي شازند
17130000570پتروشيمي شازند
315900569پتروشيمي شازند
16145903,520پتروشيمي شيراز
214383,519پتروشيمي شيراز
113553,518پتروشيمي شيراز
101100010,207پتروشيمي فارابي
15116009,640پتروشيمي فارابي
919009,639پتروشيمي فارابي
27011000026,995پتروشيمي فن آوران
26821000026,750پتروشيمي فن آوران
1,207124670225,855پتروشيمي فن آوران
10172351,353پست بانک ايران
691500001,378پست بانک ايران
2113501,357پست بانک ايران
13220006,632پشم شيشه ايران
41160006,880پشم شيشه ايران
46264507,100پشم شيشه ايران
111100001,060پگاه آذربايجان غربي
121100001,215پگاه آذربايجان غربي
121100001,219پگاه آذربايجان غربي
191158461,173پلاسکوکار
132114001,169پلاسکوکار
3226251,153پلاسکوکار
7150001,319پلي اکريل
6150001,295پلي اکريل
2,1174116748761,264پلي اکريل
1215386733,117پمپ سازي ايران
12135003,289پمپ سازي ايران
5116193,337پمپ سازي ايران
3506747404,689تامين ماسه ريخته گري
112324,780تامين ماسه ريخته گري
14227175,000تامين ماسه ريخته گري
215004,193تايدواترخاورميانه
34180004,198تايدواترخاورميانه
12229004,199تايدواترخاورميانه
21248004,400تراکتور سازي ايران
22150004,450تراکتور سازي ايران
28262504,500تراکتور سازي ايران
321100003,196توسعه شهري توس گستر
1211390533,100توسعه شهري توس گستر
2,598428425593,083توسعه شهري توس گستر
218522,019توسعه صنايع بهشهر
114732,022توسعه صنايع بهشهر
115002,024توسعه صنايع بهشهر
10155001,888توسعه معادن روي ايران
4120001,897توسعه معادن روي ايران
114321,900توسعه معادن روي ايران
01150100توسعه معادن روي ايران
0265100توسعه معادن روي ايران
0218100توسعه معادن روي ايران
3115002,127توليد محور خودرو
11150002,126توليد محور خودرو
8137052,077توليد محور خودرو
76582265003,376توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
4110003,656توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
10127743,737توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
6,7012438296817,497توليد مواد اوليه داروپخش
115217,890توليد مواد اوليه داروپخش
2110018,200توليد مواد اوليه داروپخش
1182526062,237توليدي گرانيت بهسرام
10147362,175توليدي گرانيت بهسرام
2110002,160توليدي گرانيت بهسرام
8126003,091توليدي کاشي تکسرام
15150003,089توليدي کاشي تکسرام
12139803,080توليدي کاشي تکسرام
44882706481,656تکنوتار
011001,654تکنوتار
342172072681,650تکنوتار
7170010,580تکين کو
7170010,380تکين کو
382366810,360تکين کو
19811464813,500جام دارو
7150013,424جام دارو
7254613,423جام دارو
2110002,450چرخشگر
2110002,437چرخشگر
1,741327156782,432چرخشگر
2624920342,844چيني ايران
125012,900چيني ايران
114502,966چيني ايران
1,915183639085,261حفاري شمال
20138615,300حفاري شمال
5110005,350حفاري شمال
212009,499حق تقدم البرز دارو
212109,518حق تقدم البرز دارو
211929,757حق تقدم البرز دارو
328903,229حق تقدم ايران تاير
7121883,075حق تقدم ايران تاير
319432,920حق تقدم ايران تاير
12118796,200حق تقدم ايران دارو
6110006,260حق تقدم ايران دارو
114000299حق تقدم بانک سينا
432133066325حق تقدم بانک سينا
14241778329حق تقدم بانک سينا
7132602,146حق تقدم بيسکويت گرجي
6130002,144حق تقدم بيسکويت گرجي
7232932,000حق تقدم بيسکويت گرجي
271100002,730حق تقدم پارس سرام
281100002,750حق تقدم پارس سرام
462162002,830حق تقدم پارس سرام
431150028,800حق تقدم پاکسان
783270028,900حق تقدم پاکسان
3110028,970حق تقدم پاکسان
281130002,175حق تقدم پتروشيمي آبادان
115602,177حق تقدم پتروشيمي آبادان
11150002,190حق تقدم پتروشيمي آبادان
171150011,403حق تقدم پتروشيمي آبادان
1110011,250حق تقدم پتروشيمي آبادان
111100011,000حق تقدم پتروشيمي آبادان
35138219,186حق تقدم پتروشيمي فارابي
201200010,000حق تقدم پتروشيمي فارابي
10110000998حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
10110000988حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
10110000958حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
515009,800حق تقدم خاک چيني ايران
48150009,547حق تقدم خاک چيني ايران
43245009,500حق تقدم خاک چيني ايران
318194,018حق تقدم خوراک دام پارس
20137005,370حق تقدم خوراک دام پارس
111225,090حق تقدم داروسازي سبحان
213345,700حق تقدم داروسازي سبحان
112005,880حق تقدم داروسازي سبحان
111165880حق تقدم دشت مرغاب
17130000567حق تقدم رايان سايپا
112000566حق تقدم رايان سايپا
46353835868554حق تقدم رايان سايپا
5120002,400حق تقدم سرمايه گذاري البرز
1351475772,842حق تقدم سرمايه گذاري البرز
01493,134حق تقدم سرمايه گذاري البرز
4211000359حق تقدم سرمايه گذاري توکافولاد
011354حق تقدم سرمايه گذاري توکافولاد
394261116128353حق تقدم سرمايه گذاري توکافولاد
7165001,050حق تقدم سرمايه گذاري صنايع بهشهر
3126661,047حق تقدم سرمايه گذاري صنايع بهشهر
5150001,019حق تقدم سرمايه گذاري صنايع بهشهر
12154311219حق تقدم سرمايه گذاري صنعت و معدن
9140000217حق تقدم سرمايه گذاري صنعت و معدن
5012231045215حق تقدم سرمايه گذاري صنعت و معدن
5128351,865حق تقدم سرمايه گذاري غدير
5127501,898حق تقدم سرمايه گذاري غدير
1022532351,921حق تقدم سرمايه گذاري غدير
115002,367حق تقدم سيمان سپاهان
14357702,350حق تقدم سيمان سپاهان
112392,336حق تقدم سيمان سپاهان
252205001,200حق تقدم سيمان شاهرود
121100001,204حق تقدم سيمان شاهرود
1110001,208حق تقدم سيمان شاهرود
1,600804000000400حق تقدم فنرسازي زر
4,900505000000980حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
9220045,569حق تقدم گلوکوزان
19195711,950حق تقدم لعاب
5125001,949حق تقدم لعاب
115501,954حق تقدم لعاب
8130002,750حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
215732,700حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
5218952,670حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
631545111,499حق تقدم نفت بهران
111100510,779حق تقدم نفت بهران
211200010,299حق تقدم نفت بهران
53561418043,772حق تقدم نفت بهران
215004,076حق تقدم نفت بهران
18145004,100حق تقدم نفت بهران
3,678630000012,260حق تقدم نفت پارس
2110002,416حمل ونقل پتروشيمي
012002,345حمل ونقل پتروشيمي
4118002,316حمل ونقل پتروشيمي
2110002,208حمل ونقل توکا
5124442,207حمل ونقل توکا
7133012,200حمل ونقل توکا
211659,500خاک چيني ايران
616009,898خاک چيني ايران
011510,250خاک چيني ايران
181160411,190خدمات انفورماتيک
561500011,184خدمات انفورماتيک
111100011,183خدمات انفورماتيک
65668149,507خوراک دام پارس
4143710,290خوراک دام پارس
1111010,297خوراک دام پارس
8150001,611داده پردازي ايران
372230001,612داده پردازي ايران
8150001,613داده پردازي ايران
5,7342038101815,049داروپخش
151100015,053داروپخش
10165015,624داروپخش
211100021,200داروسازي ابوريحان
242109121,999داروسازي ابوريحان
13181516,000داروسازي اسوه
8150015,998داروسازي اسوه
311200015,500داروسازي اسوه
2115014,250داروسازي اکسير
5138713,990داروسازي اکسير
1,8971115200312,477داروسازي اکسير
416196,700داروسازي جابرابن حيان
212906,728داروسازي جابرابن حيان
212356,730داروسازي جابرابن حيان
25150050,432داروسازي زهراوي
11121151,628داروسازي زهراوي
315052,448داروسازي زهراوي
12120005,899داروسازي سبحان
642106005,999داروسازي سبحان
691115066,010داروسازي سبحان
791787510,070داروسازي فارابي
2165219989,816داروسازي فارابي
2120010,000داروسازي فارابي
111773,940داروسازي کوثر
112003,900داروسازي کوثر
4110003,850داروسازي کوثر
475211374673,455دارويي امين
443126003,458دارويي امين
7120003,459دارويي امين
752250030,100دارويي رازک
2421800030,300دارويي رازک
31211027630,400دارويي رازک
19140844,550دارويي لقمان
19244244,338دارويي لقمان
3326764624,336دارويي لقمان
627007,921داملران رازک
111707,600داملران رازک
415007,587داملران رازک
755221686584,479درخشان تهران
46981046024,481درخشان تهران
974215404,483درخشان تهران
23912180410,948دشت مرغاب
111100010,862دشت مرغاب
101100010,499دشت مرغاب
333116002,860دوده صنعتي پارس
11137502,867دوده صنعتي پارس
3110002,877دوده صنعتي پارس
4114772,790دوده صنعتي پارس
112502,642دوده صنعتي پارس
1,238134685842,641دوده صنعتي پارس
4110003,928دوده صنعتي پارس
316623,790دوده صنعتي پارس
11132003,501دوده صنعتي پارس
4113902,969ذغال سنگ نگين طبس
371128632,900ذغال سنگ نگين طبس
14150002,885ذغال سنگ نگين طبس
49313694757,100رادياتور ايران
26237007,000رادياتور ايران
10115006,776رادياتور ايران
01280899رادياتور ايران
2118271,120رادياتور ايران
011002,495ريخته گري تراکتورسازي ايران
251100002,491ريخته گري تراکتورسازي ايران
252101552,490ريخته گري تراکتورسازي ايران
5123252,188رينگ سازي مشهد
4120002,213رينگ سازي مشهد
113002,249رينگ سازي مشهد
222165001,325زامياد
1110001,326زامياد
9170001,329زامياد
115020,888سازه پويش
114020,666سازه پويش
70673476820,314سازه پويش
1,163403954142,942سالمين
503168542,944سالمين
18162152,967سالمين
252121439941,749سامان گستراصفهان
2210101,800سامان گستراصفهان
192106001,829سامان گستراصفهان
6150001,190سايپا
303251591,185سايپا
604505751,180سايپا
14150002,750سايپاآذين
12144002,730سايپاآذين
8130002,690سايپاآذين
1243154012805سايپاديزل
10112000810سايپاديزل
111060811سايپاديزل
42792501881,707سايپاشيشه
787254606751,708سايپاشيشه
451250001,790سايپاشيشه
141100013,649سپنتا
7153813,650سپنتا
7150013,666سپنتا
01539,000سراميک هاي صنعتي اردکان
7120037,318سراميک هاي صنعتي اردکان
1011270737,310سراميک هاي صنعتي اردکان
5115003,256سرما آفرين
7120003,250سرما آفرين
5115003,180سرما آفرين
4110003,580سرمايه گذاري آتيه دماوند
112503,575سرمايه گذاري آتيه دماوند
4110003,574سرمايه گذاري آتيه دماوند
563159923,510سرمايه گذاري البرز
5215003,500سرمايه گذاري البرز
59321760003,370سرمايه گذاري البرز
011851,899سرمايه گذاري بهمن
13270001,890سرمايه گذاري بهمن
115002,184سرمايه گذاري بوعلي
115042,101سرمايه گذاري بوعلي
820263906712,100سرمايه گذاري بوعلي
623102456422,536سرمايه گذاري پارس توشه
21280002,600سرمايه گذاري پارس توشه
5120002,640سرمايه گذاري پارس توشه
13179821,670سرمايه گذاري پتروشيمي
3120001,650سرمايه گذاري پتروشيمي
2,2453413825741,624سرمايه گذاري پتروشيمي
101100001,003سرمايه گذاري پرديس
011001,019سرمايه گذاري پرديس
191184711,020سرمايه گذاري پرديس
41842000002,090سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
35551644922,160سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
4119482,249سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
111000986سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
6160001,008سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
131125001,032سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
211100002,090سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
218802,050سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
3112302,045سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
117001,936سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
116001,937سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
116001,938سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
8125003,120سرمايه گذاري توسعه ملي
19160003,117سرمايه گذاري توسعه ملي
9230003,090سرمايه گذاري توسعه ملي
412305001,344سرمايه گذاري توکافولاد
11280001,339سرمايه گذاري توکافولاد
14831137671,297سرمايه گذاري توکافولاد
10110000962سرمايه گذاري رنا
323500959سرمايه گذاري رنا
10110913957سرمايه گذاري رنا
118001,253سرمايه گذاري رنا
2114661,255سرمايه گذاري رنا
6150001,259سرمايه گذاري رنا
8130002,710سرمايه گذاري ساختمان ايران
011002,718سرمايه گذاري ساختمان ايران
3111892,719سرمايه گذاري ساختمان ايران
1112001,018سرمايه گذاري سايپا
3130001,015سرمايه گذاري سايپا
4140001,009سرمايه گذاري سايپا
218002,159سرمايه گذاري سپه
21199002,161سرمايه گذاري سپه
2110002,168سرمايه گذاري سپه
15170002,160سرمايه گذاري صنايع بهشهر
2110002,286سرمايه گذاري صنايع بهشهر
114112,294سرمايه گذاري صنايع بهشهر
13550002,530سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
251105002,407سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
851143538862,406سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
22431492871,501سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
2110001,515سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
2110001,516سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
64920678459956سرمايه گذاري صنعت بيمه
717000964سرمايه گذاري صنعت بيمه
11972972سرمايه گذاري صنعت بيمه
217002,530سرمايه گذاري صنعت نفت
13150002,520سرمايه گذاري صنعت نفت
1492595772,500سرمايه گذاري صنعت نفت
4127461,365سرمايه گذاري صنعت و معدن
141100001,357سرمايه گذاري صنعت و معدن
4230001,350سرمايه گذاري صنعت و معدن
7125002,960سرمايه گذاري غدير
10135002,950سرمايه گذاري غدير
114572,908سرمايه گذاري غدير
2213527004,200سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
315864,275سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
14133044,325سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
363213951,660سرمايه گذاري مسکن
171100001,672سرمايه گذاري مسکن
512303291,684سرمايه گذاري مسکن
315000549سرمايه گذاري ملت
14225788550سرمايه گذاري ملت
12121000554سرمايه گذاري ملت
01501,744سرمايه گذاري ملي ايران
721400001,799سرمايه گذاري ملي ايران
285155001,800سرمايه گذاري ملي ايران
1110001,325سرمايه گذاري نيرو
152110001,400سرمايه گذاري نيرو
204142001,420سرمايه گذاري نيرو
35542608,150سرمايه گذاري نيرو
01108,147سرمايه گذاري نيرو
213008,137سرمايه گذاري نيرو
131100001,272سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
119791,273سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
131100001,279سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
22252004,187سنگ آهن گل گهر
318004,186سنگ آهن گل گهر
5112004,183سنگ آهن گل گهر
517006,899سهامي شهد
25130008,350سهامي شهد
9110009,299سهامي شهد
2,066810635019,431سيمان آرتا اردبيل
13161820,555سيمان آرتا اردبيل
19290020,800سيمان آرتا اردبيل
2257314577,152سيمان اروميه
112007,153سيمان اروميه
18124567,400سيمان اروميه
7150013,990سيمان اصفهان
11178913,900سيمان اصفهان
1074793413,509سيمان اصفهان
7062993847,105سيمان ايلام
1,91662696077,107سيمان ايلام
62283617,400سيمان ايلام
28456514,930سيمان بجنورد
27154794,931سيمان بجنورد
11122005,100سيمان بجنورد
1513422735,688سيمان بهبهان
8120040,547سيمان بهبهان
4110040,553سيمان بهبهان
01572,880سيمان تهران
821286942,846سيمان تهران
21,40310975284552,843سيمان تهران
414548,149سيمان خاش
41150008,200سيمان خاش
819668,265سيمان خاش
1283284644,483سيمان خزر
853190114,482سيمان خزر
1,059142364784,480سيمان خزر
191100001,850سيمان داراب
283150001,888سيمان داراب
011001,895سيمان داراب
291204414,044سيمان دورود
011014,043سيمان دورود
6,1604644076813,975سيمان دورود
119001,257سيمان سپاهان
171135001,258سيمان سپاهان
252196521,260سيمان سپاهان
115319,955سيمان سفيد ني ريز
55012894019,000سيمان سفيد ني ريز
19861044318,965سيمان سفيد ني ريز
4110003,700سيمان شاهرود
215003,877سيمان شاهرود
23160003,900سيمان شاهرود
10480001,199سيمان شرق
261220001,200سيمان شرق
012001,210سيمان شرق
113752,842سيمان شمال
237052,680سيمان شمال
124702,620سيمان شمال
34282894,138سيمان صوفيان
865204494,200سيمان صوفيان
14132934,300سيمان صوفيان
711395001,800سيمان صوفيان
9150001,799سيمان صوفيان
213117281,753سيمان صوفيان
4110004,290سيمان غرب
21250004,280سيمان غرب
7117494,198سيمان غرب
1110010,520سيمان فارس
7268810,500سيمان فارس
49148989,924سيمان فارس
213006,873سيمان فارس نو
112006,800سيمان فارس نو
415906,754سيمان فارس نو
117001,999سيمان فارس و خوزستان
2113331,829سيمان فارس و خوزستان
2110001,800سيمان فارس و خوزستان
7,3101620549235,571سيمان قاين
1,86775249335,572سيمان قاين
011035,573سيمان قاين
392241716,292سيمان مازندران
3120016,985سيمان مازندران
7140016,990سيمان مازندران
5110004,700سيمان هرمزگان
171100017,000سيمان هرمزگان
12160019,998سيمان هرمزگان
115026,628سيمان هرمزگان
215004,740سيمان هرمزگان
33170004,710سيمان هرمزگان
3,320287794714,259سيمان هگمتان
112004,487سيمان هگمتان
32170004,580سيمان هگمتان
21143204,950سيمان کارون
20240005,000سيمان کارون
5110005,059سيمان کارون
1,239123958803,129سيمان کردستان
214973,131سيمان کردستان
361110003,260سيمان کردستان
17120008,490سيمان کرمان
14116638,492سيمان کرمان
515888,493سيمان کرمان
252182114,000سينا دارو
681499913,600سينا دارو
131100013,100سينا دارو
14266312,038شهد ايران
211100002,068شهد ايران
217312,069شهد ايران
111006,820شير پاستوريزه پگاه اصفهان
7110006,679شير پاستوريزه پگاه اصفهان
13120006,450شير پاستوريزه پگاه اصفهان
8212636,499شير پاستوريزه پگاه خراسان
641100006,388شير پاستوريزه پگاه خراسان
721117006,155شير پاستوريزه پگاه خراسان
5386623458,633شيشه دارويي رازي
17120008,700شيشه دارويي رازي
718008,879شيشه دارويي رازي
9116005,350شيشه همدان
24144005,395شيشه همدان
27150005,400شيشه همدان
761141801374,224شيشه و گاز
9120004,287شيشه و گاز
113004,340شيشه و گاز
1125164776,820شيمي داروئي داروپخش
212897,299شيمي داروئي داروپخش
212407,350شيمي داروئي داروپخش
111208,702شيميايي سينا
111008,286شيميايي سينا
719767,559شيميايي سينا
5140001,216شکر شاهرود
1110001,200شکر شاهرود
3124611,140شکر شاهرود
115001,280شکر شاهرود
118001,440شکر شاهرود
118001,610شکر شاهرود
3110002,549صنايع آذرآب
112622,558صنايع آذرآب
115002,560صنايع آذرآب
311122002,581صنايع ريخته گري ايران
574209642,700صنايع ريخته گري ايران
271100002,710صنايع ريخته گري ايران
115002,458صنايع سيمان دشتستان
21187332,361صنايع سيمان دشتستان
803337502,360صنايع سيمان دشتستان
719367,400صنايع شيميايي ايران
15120007,453صنايع شيميايي ايران
11115007,520صنايع شيميايي ايران
4265774675,497صنايع شيميايي فارس
01105,735صنايع شيميايي فارس
17130005,801صنايع شيميايي فارس
113054,861صنايع لاستيکي سهند
2843584034,860صنايع لاستيکي سهند
22415460954,859صنايع لاستيکي سهند
15183191,812صنايع مس شهيد باهنر
2110001,849صنايع مس شهيد باهنر
622333411,850صنايع مس شهيد باهنر
151150010,260صنايع کاشي وسراميک سينا
142130410,899صنايع کاشي وسراميک سينا
111100010,900صنايع کاشي وسراميک سينا
642596310,700صنايع کاشي وسراميک سينا
2118110,730صنايع کاشي وسراميک سينا
202189610,740صنايع کاشي وسراميک سينا
011014,699صنايع کاغذسازي کاوه
161110014,700صنايع کاغذسازي کاوه
151100015,140صنايع کاغذسازي کاوه
26156004,700صنعتي آما
613130004,680صنعتي آما
46521994054,677صنعتي آما
19227007,149صنعتي بهشهر
9112507,100صنعتي بهشهر
111506,890صنعتي بهشهر
1233286114,313عمران و توسعه فارس
6112814,480عمران و توسعه فارس
23350294,500عمران و توسعه فارس
981112328,745فرآورده هاي تزريقي ايران
2401275508,700فرآورده هاي تزريقي ايران
324108,409فرآورده هاي تزريقي ايران
681200003,401فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
4110003,500فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
721200003,590فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
6112004,649فرآورده هاي نسوز پارس
571122984,660فرآورده هاي نسوز پارس
9120004,740فرآورده هاي نسوز پارس
10241652,490فرآورده هاي نسوز پارس
511220002,329فرآورده هاي نسوز پارس
01402,238فرآورده هاي نسوز پارس
596121519323,923فرآورده هاي نسوزآذر
318004,054فرآورده هاي نسوزآذر
493120004,100فرآورده هاي نسوزآذر
311300010,300فرآورده هاي نسوزايران
7170010,180فرآورده هاي نسوزايران
37773707010,171فرآورده هاي نسوزايران
216003,000فرآوري موادمعدني ايران
2982981453,040فرآوري موادمعدني ايران
216003,041فرآوري موادمعدني ايران
54982166522,534فروسيليس ايران
381150002,535فروسيليس ايران
3110432,669فروسيليس ايران
7120003,678فنرسازي خاور
4110003,500فنرسازي خاور
8127002,970فنرسازي خاور
10150002,000فنرسازي زر
011001,888فنرسازي زر
11261501,719فنرسازي زر
626345281011,847فولاد اميرکبير کاشان
910217682011,846فولاد اميرکبير کاشان
5,2155944026711,845فولاد اميرکبير کاشان
2,461384071866,043فولاد خراسان
6110006,498فولاد خراسان
6110006,499فولاد خراسان
6110005,890فولاد خوزستان
7111505,691فولاد خوزستان
27246655,687فولاد خوزستان
6,7204833499822,006فولاد مبارکه اصفهان
114302,011فولاد مبارکه اصفهان
412202782,020فولاد مبارکه اصفهان
491101254,851فيبر ايران
112244,600فيبر ايران
17150003,365فيبر ايران
8125003,111قطعات اتومبيل ايران
1621498613,247قطعات اتومبيل ايران
8125803,248قطعات اتومبيل ايران
1298474502,727قند اصفهان
112502,838قند اصفهان
1494524712,840قند اصفهان
0110903قند ثابت خراسان
01103910قند ثابت خراسان
9110000912قند ثابت خراسان
6110005,609قند شيرين خراسان
10518005,610قند شيرين خراسان
112505,615قند شيرين خراسان
114518,000قند لرستان
7140916,729قند لرستان
171100016,600قند لرستان
219002,090قند مرودشت
14165002,100قند مرودشت
6125002,217قند مرودشت
04400932قند نيشابور
111000990قند نيشابور
15215000998قند نيشابور
34235709,624قندنقش جهان
515009,599قندنقش جهان
39110416649,396قندنقش جهان
4125001,576گروه بهمن
5130001,575گروه بهمن
15711000001,570گروه بهمن
2,0181319313110,447گروه صنعتي بارز
4136710,656گروه صنعتي بارز
111100011,280گروه صنعتي بارز
3211003,000گروه صنعتي بوتان
0123,149گروه صنعتي بوتان
321100003,150گروه صنعتي بوتان
12424674,841گروه صنعتي سپاهان
214844,849گروه صنعتي سپاهان
112065,089گروه صنعتي سپاهان
943200004,707گروه صنعتي ملي
6112004,896گروه صنعتي ملي
519404,897گروه صنعتي ملي
8130002,696گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
3110002,655گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
2,023137636892,649گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
16116709,498گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
10110009,500گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
1483154629,600گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
111100010,799گلتاش
5150010,975گلتاش
111100010,995گلتاش
1171150007,780لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
526967,782لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
415637,783لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
11210719,999لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
20220009,998لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
212009,997لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
3,1673017224618,389لامپ پارس شهاب
8144318,572لامپ پارس شهاب
822442018,574لامپ پارس شهاب
112503,104لاميران
15250003,057لاميران
984335402,929لاميران
223265,250لبنيات پاک
111105,117لبنيات پاک
36170005,080لبنيات پاک
2120001,117لبنيات کالبر
6150001,178لبنيات کالبر
9175251,140لبنيات کالبر
20390002,205لعاب ايران
546246352,207لعاب ايران
2087944822,204لعاب ايران
5114813,532لنت ترمز ايران
595171523,418لنت ترمز ايران
332100003,300لنت ترمز ايران
2124001,036لوله وماشين سازي ايران
2116331,048لوله وماشين سازي ايران
115001,049لوله وماشين سازي ايران
3112452,115ليزينگ ايران
13160002,114ليزينگ ايران
219472,110ليزينگ ايران
2110002,122ليزينگ خودروغدير
3112222,149ليزينگ خودروغدير
12154402,160ليزينگ خودروغدير
2110001,609ليزينگ رايان سايپا
5130001,619ليزينگ رايان سايپا
203123681,620ليزينگ رايان سايپا
011001,805ليزينگ صنعت ومعدن
7140671,804ليزينگ صنعت ومعدن
4120001,800ليزينگ صنعت ومعدن
19163903,000مارگارين
5115003,196مارگارين
10130003,220مارگارين
20227307,260ماشين سازي اراک
14120007,220ماشين سازي اراک
21128807,180ماشين سازي اراک
10150001,990ماشين سازي نيرومحرکه
3117271,989ماشين سازي نيرومحرکه
11155001,985ماشين سازي نيرومحرکه
20179002,550محورسازان ايران خودرو
21280002,600محورسازان ايران خودرو
311120002,620محورسازان ايران خودرو
115002,439مخابرات ايران
2110002,448مخابرات ايران
011002,449مخابرات ايران
6110006,420مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
48275006,410مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
38160006,400مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
1,36695928532,304مديريت سرمايه گذاري اميد
219782,363مديريت سرمايه گذاري اميد
8133622,396مديريت سرمايه گذاري اميد
19150003,800معادن بافق
531140003,770معادن بافق
4110003,749معادن بافق
21021546823,841معادن منگنزايران
2081500004,161معادن منگنزايران
4110504,162معادن منگنزايران
5140011,600معدني املاح ايران
1110011,483معدني املاح ايران
30172643311,406معدني املاح ايران
18246683,750معدني و صنعتي چادرملو
791210383,778معدني و صنعتي چادرملو
8120003,799معدني و صنعتي چادرملو
3230451,138ملي سرب وروي ايران
1110001,258ملي سرب وروي ايران
5139901,301ملي سرب وروي ايران
16190001,778ملي صنايع مس ايران
365202561,774ملي صنايع مس ايران
19,329137109079951,772ملي صنايع مس ايران
121121110,270مهرام
10110549,347مهرام
30132109,346مهرام
477253911,836مهرکام پارس
4120101,850مهرکام پارس
4221001,859مهرکام پارس
5110004,737مهندسي نصير ماشين
214444,789مهندسي نصير ماشين
5110004,800مهندسي نصير ماشين
1341500002,686موتورسازان تراکتورسازي ايران
1382510002,700موتورسازان تراکتورسازي ايران
319602,800موتورسازان تراکتورسازي ايران
1775327285,394موتوژن
7213385,550موتوژن
46180005,690موتوژن
8166311,394نفت بهران
172150011,300نفت بهران
6155011,200نفت بهران
3125013,270نفت پارس
13971046613,264نفت پارس
3,4593526079313,262نفت پارس
5110004,799نورد آلومينيوم
8115005,000نورد آلومينيوم
314845,250نورد آلومينيوم
4110004,200نورد قطعات فولادي
18136504,920نورد قطعات فولادي
111805,879نورد قطعات فولادي
2,335234368505,345نوسازي و ساختمان تهران
27150005,480نوسازي و ساختمان تهران
214005,500نوسازي و ساختمان تهران
22031100002,002نيرو محرکه
115462,046نيرو محرکه
8139002,080نيرو محرکه
13120006,340نيروترانس
13221166,331نيروترانس
11118006,280نيروترانس
711178543,995نيروکلر
13130004,200نيروکلر
112004,245نيروکلر
451300001,514کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
761500001,510کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
513203526521,454کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
13558002,299کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
662283882,310کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
563242112,320کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
29290493,200کابل البرز
12138463,000کابل البرز
1878632702,959کابل البرز
3332653315,100کاربراتور ايران
10119005,277کاربراتور ايران
5110005,330کاربراتور ايران
01873,390کارتن ايران
124103,300کارتن ايران
21411653133,283کارتن ايران
314506,900کارخانجات داروپخش
8112007,000کارخانجات داروپخش
37252807,070کارخانجات داروپخش
261100002,600کارخانجات قند قزوين
17166512,490کارخانجات قند قزوين
6326232,306کارخانجات قند قزوين
725371191,929کاشي الوند
20199002,050کاشي الوند
2110002,071کاشي الوند
15120007,269کاشي پارس
15120007,261کاشي پارس
517007,250کاشي پارس
8120003,880کاشي حافظ
4111113,835کاشي حافظ
214903,790کاشي حافظ
3110002,938کاشي حافظ
13745062,935کاشي حافظ
2505852452,930کاشي حافظ
18456873,177کاشي سعدي
24176003,180کاشي سعدي
26177373,300کاشي سعدي
1,219334824622,527کاشي نيلو
1261500002,528کاشي نيلو
319802,609کاشي نيلو
2518835233,000کالسيمين
9331302,999کالسيمين
22274782,975کالسيمين
221100002,190کربن ايران
3215002,166کربن ايران
708193331272,124کربن ايران
214004,269کربن ايران
16135004,450کربن ايران
24152004,550کربن ايران
291100029,000کشاورزي ودامپروري مگسال
216028,499کشاورزي ودامپروري مگسال
215628,400کشاورزي ودامپروري مگسال
012019,700کشت و صنعت چين چين
6130019,990کشت و صنعت چين چين
18190020,000کشت و صنعت چين چين
11126554,226کشت وصنعت پياذر
8120004,150کشت وصنعت پياذر
216004,119کشت وصنعت پياذر
011061,399کشت وصنعت پياذر
6140001,428کشت وصنعت پياذر
118001,449کشت وصنعت پياذر
18251003,490کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
5115203,479کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
3,291429770263,368کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
192171261,120کمباين سازي ايران
917238192871,119کمباين سازي ايران
21,416534191557161,118کمباين سازي ايران
6130001,942کمک فنر ايندامين
571300001,897کمک فنر ايندامين
684357001,896کمک فنر ايندامين
14120006,999کنتورسازي ايران
32345736,980کنتورسازي ايران
16122996,832کنتورسازي ايران
13216457,970کيميدارو
16220207,997کيميدارو
11213577,998کيميدارو
جمع - ميليونتعدادحجمقيمتشرکت
80383050002,634آبادگران ايران
13150002,562آبادگران ايران
5120002,561آبادگران ايران
111803,600آلومراد
10115346,671آلومينيم ايران - ايرالکو
426006,672آلومينيم ايران - ايرالکو
112006,673آلومينيم ايران - ايرالکو
201100002,005آهنگري تراکتورسازي ايران
1110431,373آهنگري تراکتورسازي ايران
26226059,900افست
69170009,896افست
10191910,800البرز دارو
2115010,690البرز دارو
10191910,560البرز دارو
5115003,471ايران تاير
7328642,433ايران خودرو
361150002,431ايران خودرو
241100002,430ايران خودرو
707101000000707ايران خودروديزل
25149655,010ايران دارو
10120004,951ايران دارو
501100004,950ايران دارو
128811,068ايران مرينوس
1,350412000011,252ايران مرينوس
8120004,119ايران ياساتايرورابر
215004,116ايران ياساتايرورابر
5113044,115ايران ياساتايرورابر
18122178,166باما
415008,061باما
415008,060باما
10150002,010بانک اقتصادنوين
40222000002,009بانک اقتصادنوين
1,02895120002,008بانک اقتصادنوين
711588168800بانک تجارت
31137915819بانک تجارت
1642200000820بانک تجارت
2120001,227بانک سينا
2115001,228بانک سينا
22821851991,232بانک سينا
324630706بانک صادرات ايران
11314799710بانک صادرات ايران
60183576712بانک صادرات ايران
16282481,908بانک ملت
3117901,910بانک ملت
113001,912بانک ملت
3,2241816544181,949بانک کارآفرين
13265001,950بانک کارآفرين
5125351,951بانک کارآفرين
111100001,104بيمه البرز
2117331,107بيمه البرز
4135001,101بيمه البرز
19131004861,903بيمه پارسيان
16011000001,597بيمه پارسيان
27321717591,590بيمه پارسيان
5334661,577بيمه پارسيان
5140001,303بيمه دانا
261200001,301بيمه دانا
344257731,300بيمه دانا
2953541995,444پارس الکتريک
2711500005,412پارس الکتريک
10120005,000پارس الکتريک
5112000454پارس الکتريک
1012570001,775پارس الکتريک
182100001,758پارس الکتريک
181100001,756پارس الکتريک
30143206,910پارس پامچال
52175006,911پارس پامچال
67296506,950پارس پامچال
7110007,301پارس خزر
314780685پارس خودرو
692101600682پارس خودرو
12317814670پارس خودرو
01200096پارس دارو
14811000014,800پارس سرام
116914,700پارس سرام
222150014,600پارس سرام
19254393,550پارس سويچ
215003,551پارس سويچ
6220002,775پارس مينو
551195282,800پارس مينو
6120002,803پارس مينو
01353,960پاکسان
8120003,959پاکسان
112563,950پاکسان
7120003,415پتروشيمي آبادان
317003,580پتروشيمي آبادان
2110015,268پتروشيمي خارک
181120015,321پتروشيمي خارک
41274005,568پتروشيمي شازند
10217582555پتروشيمي شازند
01200556پتروشيمي شازند
529688560پتروشيمي شازند
3110003,378پتروشيمي شيراز
3210243,400پتروشيمي شيراز
18152523,410پتروشيمي شيراز
111309,222پتروشيمي فارابي
162118701,335پست بانک ايران
284210001,330پست بانک ايران
202153701,331پست بانک ايران
5110005,331پشم شيشه ايران
10110300952پگاه آذربايجان غربي
9110000918پگاه آذربايجان غربي
111000903پگاه آذربايجان غربي
8120004,142تايدواترخاورميانه
12130004,121تايدواترخاورميانه
411100004,050تايدواترخاورميانه
4110004,361تراکتور سازي ايران
316374,352تراکتور سازي ايران
6113804,351تراکتور سازي ايران
18321020017,975تهران شيمي
9150017,794تهران شيمي
2110015,303تهران شيمي
8140002,010توسعه صنايع بهشهر
2110002,001توسعه صنايع بهشهر
11452562,000توسعه صنايع بهشهر
015099توسعه معادن روي ايران
0110099توسعه معادن روي ايران
012499توسعه معادن روي ايران
893302002,960توليدي کاشي تکسرام
9132002,962توليدي کاشي تکسرام
12140603,003توليدي کاشي تکسرام
4228021,400تکنوتار
5150010,052تکين کو
1110010,250تکين کو
2119410,251تکين کو
118512,700جام دارو
491434381,122چرخشگر
011001,174چرخشگر
16130005,204حفاري شمال
111357,463حق تقدم البرز دارو
8328000285حق تقدم بانک سينا
3512121000287حق تقدم بانک سينا
17011000001,702حق تقدم بانک کارآفرين
8145001,854حق تقدم بيسکويت گرجي
011631,880حق تقدم بيسکويت گرجي
2110001,886حق تقدم بيسکويت گرجي
641200003,201حق تقدم پاکسان
5119028,800حق تقدم پاکسان
3110028,505حق تقدم پاکسان
216628,502حق تقدم پاکسان
191100001,911حق تقدم پتروشيمي آبادان
241223010,880حق تقدم پتروشيمي آبادان
181167010,900حق تقدم پتروشيمي آبادان
171158010,923حق تقدم پتروشيمي آبادان
7110007,474حق تقدم پتروشيمي فارابي
18120000911حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
515000912حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
941100000940حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
32140007,951حق تقدم خاک چيني ايران
8110008,070حق تقدم خاک چيني ايران
30135008,501حق تقدم خاک چيني ايران
101100001,002حق تقدم خوراک دام پارس
215000491حق تقدم رايان سايپا
215000492حق تقدم رايان سايپا
215000493حق تقدم رايان سايپا
112000500حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
10136102,652حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
41332500001,650حق تقدم سرمايه گذاري غدير
4115002,501حق تقدم سيمان تهران
013000115حق تقدم سيمان سپاهان
20186502,300حق تقدم سيمان سپاهان
691300002,301حق تقدم سيمان سپاهان
231100002,303حق تقدم سيمان سپاهان
4130001,420حق تقدم سيمان شاهرود
9180001,174حق تقدم سيمان شاهرود
11190001,169حق تقدم سيمان شاهرود
3130001,159حق تقدم سيمان شاهرود
1110000133حق تقدم سيمان فارس وخوزستان
01100002حق تقدم صنايع شيميايي فارس
211210010,000حق تقدم فرآورده هاي نسوزايران
115000010حق تقدم فنرسازي خاور
4340000110حق تقدم فنرسازي زر
264035000751حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
790111050000752حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
1514200000753حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
35150000700حق تقدم فيبر ايران
13220006,301حق تقدم گلتاش
602600001,000حق تقدم لوله وماشين سازي ايران
115000184حق تقدم ماشين سازي اراک
111109,600حق تقدم نفت بهران
4110003,500حق تقدم نفت پارس
1,23331450008,500حق تقدم نفت پارس
43150008,501حق تقدم نفت پارس
112000276حق تقدم نيرو محرکه
8120000400حق تقدم کاشي سعدي
20221000002,017حمل ونقل پتروشيمي
2110002,021حمل ونقل پتروشيمي
39081869882,084حمل ونقل پتروشيمي
6328302,154حمل ونقل توکا
2110002,161حمل ونقل توکا
6130002,162حمل ونقل توکا
11679,120خاک چيني ايران
111649,100خاک چيني ايران
9110009,070خاک چيني ايران
1110010,956خدمات انفورماتيک
9280910,957خدمات انفورماتيک
5150010,958خدمات انفورماتيک
13180001,575داده پردازي ايران
145441,562داده پردازي ايران
3120001,550داده پردازي ايران
1,02424934920,760داروسازي ابوريحان
311300010,350داروسازي اسوه
5134114,550داروسازي اسوه
315006,631داروسازي جابرابن حيان
933140006,630داروسازي جابرابن حيان
13120006,624داروسازي جابرابن حيان
9215006,210داروسازي روزدارو
13120006,261داروسازي روزدارو
1239194806,324داروسازي روزدارو
416595,784داروسازي سبحان
23240005,735داروسازي سبحان
6110005,720داروسازي سبحان
215003,760داروسازي کوثر
22175029,340دارويي رازک
3110028,556دارويي رازک
281100028,160دارويي رازک
34150006,700داملران رازک
37350497,313داملران رازک
101100010,028دشت مرغاب
8127652,753ذغال سنگ نگين طبس
11120005,431رادياتور ايران
2110001,771ريخته گري تراکتورسازي ايران
501211002,356ريخته گري تراکتورسازي ايران
4120002,169رينگ سازي مشهد
6248631,175سايپا
661563631,177سايپا
402340001,170سايپا
391153002,580سايپاآذين
1291500002,588سايپاآذين
1,186104503802,634سايپاآذين
1202150000801سايپاديزل
572450001,260سايپاشيشه
558439501,252سايپاشيشه
12521000001,251سايپاشيشه
3221213,171سپنتا
8158513,170سپنتا
25321924113,169سپنتا
11130003,500سرمايه گذاري آتيه دماوند
9127003,511سرمايه گذاري آتيه دماوند
112003,512سرمايه گذاري آتيه دماوند
26281383,240سرمايه گذاري البرز
16150003,241سرمايه گذاري البرز
6120003,243سرمايه گذاري البرز
9150001,800سرمايه گذاري بهمن
6132001,811سرمايه گذاري بهمن
6134001,827سرمايه گذاري بهمن
5248061,000سرمايه گذاري پرديس
20120000991سرمايه گذاري پرديس
111500988سرمايه گذاري پرديس
1462700002,090سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
201100002,000سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
4120001,938سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
818669970سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
515000969سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
12260101,949سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
113651,975سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
201102551,904سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
4120001,901سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
263137251,900سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
6120003,041سرمايه گذاري توسعه ملي
3110003,043سرمايه گذاري توسعه ملي
5116003,046سرمايه گذاري توسعه ملي
59163095934سرمايه گذاري رنا
64468130935سرمايه گذاري رنا
22223500937سرمايه گذاري رنا
30042394181,251سرمايه گذاري رنا
2120001,243سرمايه گذاري رنا
7256171,242سرمايه گذاري رنا
114802,685سرمايه گذاري ساختمان ايران
301114042,664سرمايه گذاري ساختمان ايران
2110001,500سرمايه گذاري ساختمان ايران
828000991سرمايه گذاري سايپا
212000994سرمايه گذاري سايپا
111000995سرمايه گذاري سايپا
01962,100سرمايه گذاري سپه
2110002,092سرمايه گذاري سپه
116002,091سرمايه گذاري سپه
114072,080سرمايه گذاري صنايع بهشهر
1,6801211201541,500سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
115001,495سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
116751,492سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
212102940سرمايه گذاري صنعت بيمه
212150930سرمايه گذاري صنعت بيمه
212000908سرمايه گذاري صنعت بيمه
251100002,480سرمايه گذاري صنعت نفت
1001401752,477سرمايه گذاري صنعت نفت
251100002,465سرمايه گذاري صنعت نفت
671500001,336سرمايه گذاري صنعت و معدن
11280501,338سرمايه گذاري صنعت و معدن
3120191,341سرمايه گذاري صنعت و معدن
291100002,883سرمايه گذاري غدير
319402,885سرمايه گذاري غدير
15151462,900سرمايه گذاري غدير
12130004,049سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
6113654,048سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
7116584,047سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
72354410481,640سرمايه گذاري مسکن
311190001,633سرمايه گذاري مسکن
451277991,630سرمايه گذاري مسکن
11120000543سرمايه گذاري ملت
23342000540سرمايه گذاري ملت
112000535سرمايه گذاري ملت
2111271,701سرمايه گذاري ملي ايران
2110001,700سرمايه گذاري ملي ايران
116001,699سرمايه گذاري ملي ايران
311250001,248سرمايه گذاري نيرو
1110011,001سرمايه گذاري نيرو
501500001,000سرمايه گذاري نيرو
63178498,080سرمايه گذاري نيرو
14117008,086سرمايه گذاري نيرو
29136208,090سرمايه گذاري نيرو
1642400004,111سرمايه گذاري نيرو
821200004,100سرمايه گذاري نيرو
20150004,011سرمايه گذاري نيرو
251200001,261سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
8160001,253سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
262205241,252سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
452110004,065سنگ آهن گل گهر
111694,100سنگ آهن گل گهر
419004,113سنگ آهن گل گهر
213006,386سهامي شهد
14446583,000سيمان بجنورد
122100050سيمان بجنورد
01200040سيمان بجنورد
212007,660سيمان خاش
15120007,655سيمان خاش
224200050سيمان خزر
1,0002010000001,000سيمان خزر
12341003,000سيمان خزر
8142381,797سيمان داراب
121100001,230سيمان سپاهان
611500001,228سيمان سپاهان
121100001,205سيمان سپاهان
34292523,627سيمان شاهرود
1110001,181سيمان شرق
6150001,179سيمان شرق
3125541,177سيمان شرق
313499,408سيمان فارس
6210005,710سيمان فارس نو
519005,712سيمان فارس نو
16128655,750سيمان فارس نو
10158091,713سيمان فارس و خوزستان
693400001,716سيمان فارس و خوزستان
9150001,736سيمان فارس و خوزستان
691491514,000سيمان هرمزگان
1110013,550سيمان هرمزگان
3119513,510سيمان هرمزگان
991222404,472سيمان هرمزگان
24153664,480سيمان هرمزگان
6212504,481سيمان هرمزگان
112104,832سيمان کارون
215004,824سيمان کارون
10120634,821سيمان کارون
10111508,305سيمان کرمان
718448,251سيمان کرمان
8110008,220سيمان کرمان
011401,950شهد ايران
517406,307شير پاستوريزه پگاه اصفهان
111015,241شيشه همدان
112005,226شيشه همدان
10120005,190شيشه همدان
7110006,505شيمي داروئي داروپخش
1110001,395شکر شاهرود
481374301,292شکر شاهرود
442172932,520صنايع آذرآب
5220002,514صنايع آذرآب
3110002,502صنايع آذرآب
10177521,283صنايع ريخته گري ايران
314007,400صنايع شيميايي ايران
37150007,320صنايع شيميايي ايران
516257,301صنايع شيميايي ايران
731181004,010صنايع لاستيکي سهند
2081500004,150صنايع لاستيکي سهند
4110004,152صنايع لاستيکي سهند
2110001,790صنايع مس شهيد باهنر
181100001,761صنايع مس شهيد باهنر
2110001,759صنايع مس شهيد باهنر
5147810,410صنايع کاشي وسراميک سينا
141134410,400صنايع کاشي وسراميک سينا
101100010,395صنايع کاشي وسراميک سينا
14411000014,352صنايع کاغذسازي کاوه
16224006,760صنعتي بهشهر
314976,767صنعتي بهشهر
5582815076,850صنعتي بهشهر
7120003,371فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
17150003,330فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
612185003,320فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
5110004,510فرآورده هاي نسوز پارس
5110004,500فرآورده هاي نسوز پارس
2110002,092فرآورده هاي نسوز پارس
5123762,093فرآورده هاي نسوز پارس
4120002,100فرآورده هاي نسوز پارس
1545392683,923فرآورده هاي نسوزآذر
5115822,935فرآوري موادمعدني ايران
701237682,930فرآوري موادمعدني ايران
291100002,902فرآوري موادمعدني ايران
31910997753,200فولادکاويان
5117623,112فيبر ايران
114663,131فيبر ايران
16150003,150فيبر ايران
4119302,062قند اصفهان
4130001,300قند اصفهان
111700600قند اصفهان
18120000881قند ثابت خراسان
111300878قند ثابت خراسان
828930875قند ثابت خراسان
1202600002,000قند شيرين خراسان
44150000888قند شيرين خراسان
213280601قند شيرين خراسان
115615,854قند لرستان
6139015,954قند لرستان
111150840قند لرستان
01100601قند نيشابور
311200001,541گروه بهمن
213135001,568گروه بهمن
7145001,569گروه بهمن
18120008,900گروه صنعتي بارز
6220002,917گروه صنعتي بوتان
12242802,916گروه صنعتي بوتان
5143010,550گلتاش
2120010,500گلتاش
27822689510,351گلتاش
94692302141,089گلوکوزان
112540,000گلوکوزان
771200038,500گلوکوزان
9111377,577لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
515009,720لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
10110009,730لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
717569,733لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
511500001,020لاميران
011891,094لبنيات کالبر
2122001,096لبنيات کالبر
1110001,110لبنيات کالبر
10360001,730لعاب ايران
116661,666لعاب ايران
116551,555لعاب ايران
115002,999لنت ترمز ايران
114003,001لنت ترمز ايران
215003,020لنت ترمز ايران
5250131,027لوله وماشين سازي ايران
222215001,009لوله وماشين سازي ايران
1111001,008لوله وماشين سازي ايران
491240222,046ليزينگ ايران
6130002,047ليزينگ ايران
2110002,060ليزينگ ايران
112114,740ليزينگ ايران
211100002,117ليزينگ خودروغدير
18286802,112ليزينگ خودروغدير
219002,108ليزينگ خودروغدير
1551985141,575ليزينگ رايان سايپا
1,9651312482171,574ليزينگ رايان سايپا
114001,753ليزينگ صنعت ومعدن
012501,767ليزينگ صنعت ومعدن
01751,797ليزينگ صنعت ومعدن
4115002,430محورسازان ايران خودرو
332137392,429مخابرات ايران
115502,425مخابرات ايران
2110002,410مخابرات ايران
111006,360مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
87121367696,370مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
314506,376مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
6118003,300معادن بافق
43150008,555معدني املاح ايران
43150008,565معدني املاح ايران
10110009,646معدني املاح ايران
3,262213932388,294معدني دماوند
212448,133معدني دماوند
111453,720معدني و صنعتي چادرملو
19450003,711معدني و صنعتي چادرملو
25368423,710معدني و صنعتي چادرملو
122110001,100ملي سرب وروي ايران
1110001,076ملي سرب وروي ايران
161150001,075ملي سرب وروي ايران
2110001,754مهرکام پارس
2111001,735مهرکام پارس
73484000001,836مهرکام پارس
0112,422موتورسازان تراکتورسازي ايران
1564601172,587نساجي بروجرد
8177010,880نفت بهران
171154511,004نفت بهران
5144711,100نفت بهران
7,3575016952564,340نورد آلومينيوم
8120004,102نورد آلومينيوم
0554,008نورد آلومينيوم
224603,879نورد قطعات فولادي
4110003,910نوش مازندران
15137494,000نوش مازندران
9121314,040نوش مازندران
10120004,921نيروترانس
5110005,080نيروترانس
512100005,112نيروترانس
4119702,274کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
11150002,270کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
6128552,266کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
315006,772کاشي پارس
14120006,800کاشي پارس
13151002,503کاشي حافظ
217252,507کاشي حافظ
1110001,112کاشي نيلو
9110000900کاشي نيلو
10133842,940کالسيمين
01502,941کالسيمين
6120502,943کالسيمين
229027,550کشاورزي ودامپروري مگسال
115027,700کشاورزي ودامپروري مگسال
262138219,000کشت و صنعت چين چين
461250018,374کشت و صنعت چين چين
18145004,010کشت وصنعت پياذر
21152004,030کشت وصنعت پياذر
12230004,070کشت وصنعت پياذر
115002,000کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
113552,888کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
111836,080کف
23237006,085کف
10110711929کمباين سازي ايران
011001,122کمک فنر ايندامين
41260006,820کنتورسازي ايران
7110006,821کنتورسازي ايران
416006,822کنتورسازي ايران
9112007,806کيميدارو
111387,805کيميدارو
01507,686کيميدارو
آمار معاملات
معاملات روزانه
معاملات حق تقدم
روند تغييرات شاخص
بيشترين افزايش قيمت
بيشترين کاهش قيمت
تقاضای خرید و فروش
اطلاعات پايه
اطلاعات نماد
تغييرات سرمايه
مقايسه سود
تبديل نماد شرکتها
فهرست کارگزاران
نمودار تغييرات نرخ
تغييرات نرخ
پورتفوي سهامداران
گروههای صنعت
شرکتهای متوقف
افزایش سرمایه ها
خدمات
اخبار
مقالات
دريافت فايل
سايتهاي مرتبط
آخرين اخبار
شرکت خدمات مدیریت فریوران
کليه حقوق اين سايت به شرکت خدمات مديريت فريوران تعلق دارد. © 2006