صفحه اصلي   تماس با ما   درباره ما
آخرين بروزرساني : 09/09/1393 - 14:08
جستجوي شرکتها
امور کاربران
شناسه :
رمز عبور :
ورود به :
عضويت در سايت
دريافت رمز عبور جديد
ورود اطلاعات سبد سهام
مشاهده سبد سهام
اطلاعات کاربري
تقاضاي خريد و فروش
  مرتب سازی بر اساس :      نام شرکت          جمع آخرين بروزرساني : 09/09/1393 - 14:08

تقاضاهاي فروش

 تقاضاهاي خريد

جمع - ميليونتعدادحجمقيمتشرکت
5,2955211130434,757آبادگران ايران
213734,760آبادگران ايران
991208204,770آبادگران ايران
315005,335آبسال
315005,329آبسال
213845,320آبسال
1433171978,333آلومراد
14117687,974آلومراد
3246444127,296آلومراد
25235107,150آلومينيم ايران - ايرالکو
21130007,148آلومينيم ايران - ايرالکو
415007,130آلومينيم ايران - ايرالکو
521200002,622آهنگري تراکتورسازي ايران
216002,725آهنگري تراکتورسازي ايران
116315,280افست
13180015,809افست
6140015,820افست
232205011,100البرز دارو
243215011,000البرز دارو
552500010,989البرز دارو
4118132,049الکتريک خودرو شرق
312155332,000الکتريک خودرو شرق
1,296296567101,973الکتريک خودرو شرق
011503,158ايران ارقام
112003,199ايران ارقام
10131663,200ايران ارقام
01504,420ايران تاير
215004,435ايران تاير
215004,470ايران تاير
6,7863212433035,458ايران ترانسفو
14125005,499ايران ترانسفو
7212345,500ايران ترانسفو
38,684312136789572,828ايران خودرو
331116662,829ايران خودرو
2553902222,830ايران خودرو
63467285940ايران خودروديزل
13113819933ايران خودروديزل
15,72624916873662932ايران خودروديزل
7110007,322ايران دارو
16122407,300ايران دارو
1122153227,299ايران دارو
495239252,050ايران دوچرخ
10150002,000ايران دوچرخ
1,592268350711,907ايران دوچرخ
6152012,250ايران مرينوس
1110012,249ايران مرينوس
171142312,000ايران مرينوس
214654,820ايران ياساتايرورابر
11115836,999ايران ياساتايرورابر
1141142968,000ايران ياساتايرورابر
014010,857باما
10185011,180باما
7150013,396باما
4115002,537بانک اقتصادنوين
1,26055000002,520بانک اقتصادنوين
7130002,463بانک اقتصادنوين
22178802,749بانک پارسيان
471171002,744بانک پارسيان
27211000002,719بانک پارسيان
26,526330254815641,041بانک تجارت
3130001,050بانک تجارت
531500001,056بانک تجارت
5125002,199بانک سينا
221100002,200بانک سينا
791350002,250بانک سينا
1582190000832بانک صادرات ايران
1623194873831بانک صادرات ايران
16,51129919892453830بانک صادرات ايران
27,434208132274862,074بانک ملت
15270422,075بانک ملت
011002,077بانک ملت
12150002,400بانک کارآفرين
8134502,409بانک کارآفرين
8134502,428بانک کارآفرين
515009,099بهنوش ايران
414959,000بهنوش ايران
78187628,900بهنوش ايران
531341681,555بيمه آسيا
2115001,524بيمه آسيا
6,0255339745321,516بيمه آسيا
1110001,250بيمه البرز
4130001,239بيمه البرز
7154471,234بيمه البرز
3112502,089بيمه پارسيان
401192962,070بيمه پارسيان
8136462,059بيمه پارسيان
483162997571,611بيمه پارسيان
5130001,615بيمه پارسيان
118001,620بيمه پارسيان
10158001,697بيمه دانا
7945001,640بيمه دانا
1,026286320261,624بيمه دانا
202113001,770بين المللي توسعه ساختمان
2110001,766بين المللي توسعه ساختمان
2110001,765بين المللي توسعه ساختمان
8115005,330بين المللي محصولات پارس
29355175,300بين المللي محصولات پارس
112005,250بين المللي محصولات پارس
2,48383910006,350پارس الکتريک
01216,762پارس الکتريک
223435,817پارس الکتريک
639506,297پارس الکتريک
456506,298پارس الکتريک
6220000320پارس الکتريک
3110000318پارس الکتريک
7024237300293پارس الکتريک
2,6654112528302,127پارس الکتريک
116002,177پارس الکتريک
3115002,195پارس الکتريک
2110019,341پارس پامچال
961500019,290پارس پامچال
81654570817,855پارس پامچال
17225006,940پارس پامچال
10115006,800پارس پامچال
314176,770پارس پامچال
414008,750پارس خزر
314008,740پارس خزر
819238,737پارس خزر
33,92448238993255870پارس خودرو
11660871پارس خودرو
871100000872پارس خودرو
571156236,389پارس دارو
18150036,475پارس دارو
7119037,100پارس دارو
01200096پارس دارو
628117,590پارس سرام
111007,589پارس سرام
38150007,578پارس سرام
192135313,690پارس سرام
62314545613,700پارس سرام
3122513,779پارس سرام
1748428304,063پارس سويچ
5212624,150پارس سويچ
662149994,390پارس سويچ
822196004,200پارس مينو
19145074,190پارس مينو
14011344954,050پارس مينو
01264,820پاکسان
29160004,800پاکسان
8117354,791پاکسان
1602419703,820پتروشيمي آبادان
32183803,878پتروشيمي آبادان
4110003,852پتروشيمي آبادان
1692882819,135پتروشيمي خارک
191100019,139پتروشيمي خارک
10150019,200پتروشيمي خارک
672102206,600پتروشيمي شازند
32147056,850پتروشيمي شازند
112006,894پتروشيمي شازند
7110007,332پتروشيمي شيراز
415887,290پتروشيمي شيراز
18224857,170پتروشيمي شيراز
212009,770پتروشيمي فارابي
591570710,300پتروشيمي فارابي
119510,426پتروشيمي فارابي
18,5581766488727,911پتروشيمي فن آوران
1112395428,000پتروشيمي فن آوران
6120028,551پتروشيمي فن آوران
14521000001,445پست بانک ايران
721500001,440پست بانک ايران
787543541,435پست بانک ايران
717788,500پشم شيشه ايران
212008,659پشم شيشه ايران
36141008,671پشم شيشه ايران
391300001,300پگاه آذربايجان غربي
8161401,295پگاه آذربايجان غربي
561432301,285پگاه آذربايجان غربي
161100001,570پلاسکوکار
361230001,548پلاسکوکار
1,466359672691,516پلاسکوکار
4,2459922908031,853پلي اکريل
3115801,855پلي اکريل
912480001,890پلي اکريل
8120004,073پمپ سازي ايران
113204,071پمپ سازي ايران
011004,070پمپ سازي ايران
17120008,399تامين ماسه ريخته گري
111508,140تامين ماسه ريخته گري
1,547101943827,958تامين ماسه ريخته گري
2,096413435836,100تايدواترخاورميانه
39262686,149تايدواترخاورميانه
1785290006,150تايدواترخاورميانه
23,87013940664105,870تراکتور سازي ايران
315005,871تراکتور سازي ايران
30521516685,900تراکتور سازي ايران
28193842,975توسعه شهري توس گستر
3110002,979توسعه شهري توس گستر
12140752,998توسعه شهري توس گستر
11141182,660توسعه صنايع بهشهر
13150002,600توسعه صنايع بهشهر
3,8192114872082,568توسعه صنايع بهشهر
115002,270توسعه معادن روي ايران
113702,268توسعه معادن روي ايران
5120002,266توسعه معادن روي ايران
01100102توسعه معادن روي ايران
13150002,693توليد محور خودرو
5120002,500توليد محور خودرو
2,9673012796352,319توليد محور خودرو
1,542292993765,150توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
13125005,250توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
27150005,300توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
14175018,350توليد مواد اوليه داروپخش
4121718,650توليد مواد اوليه داروپخش
116018,976توليد مواد اوليه داروپخش
1815788302,292توليدي گرانيت بهسرام
115002,350توليدي گرانيت بهسرام
16168212,370توليدي گرانيت بهسرام
8125003,020توليدي کاشي تکسرام
301100002,979توليدي کاشي تکسرام
9130002,969توليدي کاشي تکسرام
11150002,226تکنوتار
1435658192,180تکنوتار
1,142275344682,137تکنوتار
2118613,260تکين کو
792600013,200تکين کو
1,4141510771313,124تکين کو
8150015,900جام دارو
9258215,775جام دارو
9155315,600جام دارو
656235002,775چرخشگر
216002,700چرخشگر
954370312,563چرخشگر
12125004,814چيني ايران
8114025,600چيني ايران
53171007,400چيني ايران
7112505,900حفاري شمال
111205,800حفاري شمال
7112505,780حفاري شمال
212009,499حق تقدم البرز دارو
212109,518حق تقدم البرز دارو
211929,757حق تقدم البرز دارو
328903,229حق تقدم ايران تاير
7121883,075حق تقدم ايران تاير
319432,920حق تقدم ايران تاير
19133605,799حق تقدم ايران دارو
111525,850حق تقدم ايران دارو
111055,900حق تقدم ايران دارو
601200030,090حق تقدم پاکسان
5215130,235حق تقدم پاکسان
30211000030,249حق تقدم پاکسان
11150002,190حق تقدم پتروشيمي آبادان
115602,177حق تقدم پتروشيمي آبادان
281130002,175حق تقدم پتروشيمي آبادان
181150011,790حق تقدم پتروشيمي آبادان
161135011,848حق تقدم پتروشيمي آبادان
6150011,850حق تقدم پتروشيمي آبادان
35138219,186حق تقدم پتروشيمي فارابي
201200010,000حق تقدم پتروشيمي فارابي
515009,800حق تقدم خاک چيني ايران
48150009,547حق تقدم خاک چيني ايران
43245009,500حق تقدم خاک چيني ايران
318194,018حق تقدم خوراک دام پارس
20137005,370حق تقدم خوراک دام پارس
01365,109حق تقدم داروسازي سبحان
427095,400حق تقدم داروسازي سبحان
213675,450حق تقدم داروسازي سبحان
111165880حق تقدم دشت مرغاب
4114222,798حق تقدم سرمايه گذاري البرز
8130002,809حق تقدم سرمايه گذاري البرز
7124902,827حق تقدم سرمايه گذاري البرز
5150001,019حق تقدم سرمايه گذاري صنايع بهشهر
3126661,047حق تقدم سرمايه گذاري صنايع بهشهر
7165001,050حق تقدم سرمايه گذاري صنايع بهشهر
4119172,237حق تقدم سرمايه گذاري غدير
241104582,260حق تقدم سرمايه گذاري غدير
14160002,295حق تقدم سرمايه گذاري غدير
9119588443حق تقدم سرمايه گذاري نيرو
30371274415حق تقدم سرمايه گذاري نيرو
12129000405حق تقدم سرمايه گذاري نيرو
14150002,827حق تقدم سيمان سپاهان
14150002,819حق تقدم سيمان سپاهان
7,86210628577622,751حق تقدم سيمان سپاهان
9170001,257حق تقدم سيمان شاهرود
251200001,250حق تقدم سيمان شاهرود
251200001,240حق تقدم سيمان شاهرود
11130000383حق تقدم فنرسازي زر
9217860485حق تقدم فنرسازي زر
112250520حق تقدم فنرسازي زر
119541,524حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
011001,537حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
2113471,558حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
215044,700حق تقدم گلوکوزان
215044,000حق تقدم گلوکوزان
215043,000حق تقدم گلوکوزان
5125001,949حق تقدم لعاب
19195711,950حق تقدم لعاب
115501,954حق تقدم لعاب
918799,999حق تقدم معدني دماوند
611170036,016حق تقدم معدني دماوند
9115366,102حق تقدم معدني دماوند
13146752,800حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
228922,801حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
3211092,815حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
01644,869حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
7116664,369حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
111544,083حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
10711000010,720حق تقدم نفت بهران
10711000010,698حق تقدم نفت بهران
9179610,689حق تقدم نفت بهران
1336308504,320حق تقدم نفت بهران
86031987134,327حق تقدم نفت بهران
214004,600حق تقدم نفت بهران
5142212,298حق تقدم نفت پارس
2116013,000حق تقدم نفت پارس
2402750032,000حق تقدم نفت پارس
61782221612,776حمل ونقل پتروشيمي
16153632,900حمل ونقل پتروشيمي
341113462,969حمل ونقل پتروشيمي
17111600872,842حمل ونقل توکا
4115002,849حمل ونقل توکا
23180002,850حمل ونقل توکا
3129711,300خاک چيني ايران
2220011,299خاک چيني ايران
8175011,100خاک چيني ايران
17465142,660خاک چيني ايران
272100892,700خاک چيني ايران
232204911,000خدمات انفورماتيک
9180011,110خدمات انفورماتيک
11111000011,111خدمات انفورماتيک
514488210,426خوراک دام پارس
118011,250خوراک دام پارس
119111,400خوراک دام پارس
3115002,285داده پردازي ايران
9140002,286داده پردازي ايران
2,3194810187192,276داده پردازي ايران
1173767715,288داروپخش
701450015,500داروپخش
116615,700داروپخش
1572705022,300داروسازي ابوريحان
4120022,383داروسازي ابوريحان
218522,299داروسازي ابوريحان
3123014,839داروسازي اکسير
232156014,540داروسازي اکسير
3120014,538داروسازي اکسير
111508,240داروسازي جابرابن حيان
415008,498داروسازي جابرابن حيان
10111558,600داروسازي جابرابن حيان
1191214155,530داروسازي زهراوي
671120055,540داروسازي زهراوي
6110055,580داروسازي زهراوي
30148006,334داروسازي سبحان
15124006,380داروسازي سبحان
32150006,448داروسازي سبحان
2120011,195داروسازي فارابي
012211,200داروسازي فارابي
6150011,250داروسازي فارابي
3994779905,121داروسازي کوثر
112005,129داروسازي کوثر
112505,168داروسازي کوثر
01406,666داروسازي کوثر
01406,622داروسازي کوثر
212506,600داروسازي کوثر
69591624974,279دارويي امين
316934,349دارويي امين
214344,350دارويي امين
14150027,500دارويي رازک
271100027,144دارويي رازک
1711630027,120دارويي رازک
17233505,020دارويي لقمان
30160005,040دارويي لقمان
16331005,050دارويي لقمان
9110009,098داملران رازک
10111118,983داملران رازک
18120008,970داملران رازک
805211711744,703درخشان تهران
793168914,704درخشان تهران
31365484,735درخشان تهران
221200011,100دشت مرغاب
317063,550دوده صنعتي پارس
401113143,500دوده صنعتي پارس
1214349623,463دوده صنعتي پارس
5115003,250دوده صنعتي پارس
23168003,448دوده صنعتي پارس
22263783,449دوده صنعتي پارس
415008,740دوده صنعتي پارس
211908,820دوده صنعتي پارس
9110008,990دوده صنعتي پارس
381100003,750ذغال سنگ نگين طبس
5112503,600ذغال سنگ نگين طبس
3114868343,584ذغال سنگ نگين طبس
29250005,830رادياتور ايران
12220005,799رادياتور ايران
98791705625,787رادياتور ايران
405351491,150رادياتور ايران
114901,800رادياتور ايران
218411,900رادياتور ايران
2,609378909792,928ريخته گري تراکتورسازي ايران
4115002,976ريخته گري تراکتورسازي ايران
1013335003,000ريخته گري تراکتورسازي ايران
422121473912,866رينگ سازي مشهد
15151902,950رينگ سازي مشهد
17155003,000رينگ سازي مشهد
37,559354221066261,699زامياد
11267271,700زامياد
17211000001,720زامياد
116022,766سازه پويش
114022,764سازه پويش
1643773021,190سازه پويش
578171945162,969سالمين
3110002,970سالمين
5118002,972سالمين
402181502,226سامان گستراصفهان
291121002,400سامان گستراصفهان
3110002,600سامان گستراصفهان
4129501,441سايپا
013151,439سايپا
55,757512388012861,437سايپا
112002,800سايپاآذين
8130002,748سايپاآذين
2,121277952212,667سايپاآذين
23972125401,124سايپاديزل
7360001,150سايپاديزل
2120001,184سايپاديزل
834143303282,526سايپاشيشه
642243602,625سايپاشيشه
11140002,675سايپاشيشه
542392213,680سپنتا
191140013,700سپنتا
7150013,849سپنتا
44143729,999سخت آژند
201200010,000سخت آژند
12011200010,030سخت آژند
01539,000سراميک هاي صنعتي اردکان
7120037,318سراميک هاي صنعتي اردکان
1011270737,310سراميک هاي صنعتي اردکان
5114853,670سرما آفرين
4112003,603سرما آفرين
1525438663,459سرما آفرين
30172784,099سرمايه گذاري آتيه دماوند
318504,057سرمايه گذاري آتيه دماوند
1,565213858174,056سرمايه گذاري آتيه دماوند
36190003,960سرمايه گذاري البرز
318003,940سرمايه گذاري البرز
01503,927سرمايه گذاري البرز
3119271,789سرمايه گذاري بهمن
2114001,770سرمايه گذاري بهمن
9150001,733سرمايه گذاري بهمن
228002,400سرمايه گذاري بوعلي
12150002,350سرمايه گذاري بوعلي
1366586422,323سرمايه گذاري بوعلي
9116935,077سرمايه گذاري پارس توشه
1412277345,080سرمايه گذاري پارس توشه
19137845,089سرمايه گذاري پارس توشه
01402,411سرمايه گذاري پتروشيمي
432177992,400سرمايه گذاري پتروشيمي
3,7396515702152,381سرمايه گذاري پتروشيمي
011401,079سرمايه گذاري پرديس
4140001,078سرمايه گذاري پرديس
231218551,070سرمايه گذاري پرديس
947366502,565سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
216352,650سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
3110002,658سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
2110002,145سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
218802,133سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
1071500002,130سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
1,060124664682,273سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
12150002,331سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
51142190002,332سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
5120002,425سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
5120002,449سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
431176572,459سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
482144383,300سرمايه گذاري توسعه ملي
8125003,299سرمايه گذاري توسعه ملي
10130003,218سرمايه گذاري توسعه ملي
4,212398764634,806سرمايه گذاري توکافولاد
22246174,807سرمايه گذاري توکافولاد
482100004,835سرمايه گذاري توکافولاد
151100001,489سرمايه گذاري رنا
192125731,476سرمايه گذاري رنا
83,392676565368021,475سرمايه گذاري رنا
338282280831,482سرمايه گذاري رنا
202132691,483سرمايه گذاري رنا
4123661,488سرمايه گذاري رنا
26150505,188سرمايه گذاري ساختمان ايران
315655,090سرمايه گذاري ساختمان ايران
12,4247924413875,089سرمايه گذاري ساختمان ايران
0114100سرمايه گذاري ساختمان ايران
118001,345سرمايه گذاري سايپا
41483068841,350سرمايه گذاري سايپا
58,844512442107281,331سرمايه گذاري سايپا
7130002,320سرمايه گذاري سپه
281120202,330سرمايه گذاري سپه
116002,347سرمايه گذاري سپه
12150002,320سرمايه گذاري صنايع بهشهر
9141392,276سرمايه گذاري صنايع بهشهر
3114002,249سرمايه گذاري صنايع بهشهر
1,814195269433,442سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
4512323,445سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
17149403,499سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
7145501,645سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
232140001,644سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
5,20421631674251,643سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
3218431,440سرمايه گذاري صنعت بيمه
1110001,435سرمايه گذاري صنعت بيمه
1,8805313111231,434سرمايه گذاري صنعت بيمه
15,63814343498333,595سرمايه گذاري صنعت نفت
7120003,596سرمايه گذاري صنعت نفت
1104305003,600سرمايه گذاري صنعت نفت
263150001,748سرمايه گذاري صنعت و معدن
6137301,720سرمايه گذاري صنعت و معدن
1,298347551641,719سرمايه گذاري صنعت و معدن
011003,420سرمايه گذاري غدير
18252103,400سرمايه گذاري غدير
20258873,380سرمايه گذاري غدير
519005,058سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
511100005,050سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
695138884,942سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
757234130501,832سرمايه گذاري مسکن
262139551,860سرمايه گذاري مسکن
116001,899سرمايه گذاري مسکن
1,690452417265699سرمايه گذاري ملت
964136704700سرمايه گذاري ملت
7110000719سرمايه گذاري ملت
971480512,025سرمايه گذاري ملي ايران
10150002,030سرمايه گذاري ملي ايران
381185832,040سرمايه گذاري ملي ايران
913226542421,396سرمايه گذاري نيرو
621446291,400سرمايه گذاري نيرو
1110001,446سرمايه گذاري نيرو
1281147638,700سرمايه گذاري نيرو
1844214638,580سرمايه گذاري نيرو
43150008,548سرمايه گذاري نيرو
3,5615422823861,560سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
10264841,561سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
117001,576سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
15229005,149سنگ آهن گل گهر
34467705,082سنگ آهن گل گهر
6,5743413002275,056سنگ آهن گل گهر
18120009,150سهامي شهد
27130509,000سهامي شهد
9210008,888سهامي شهد
5115830,676سيمان آرتا اردبيل
111507,520سيمان اروميه
22129487,500سيمان اروميه
38151407,489سيمان اروميه
4130014,450سيمان اصفهان
13191014,443سيمان اصفهان
7150014,441سيمان اصفهان
9311507,698سيمان ايلام
111347,796سيمان ايلام
111697,797سيمان ايلام
533974800000111سيمان ايلام
9117244,949سيمان بجنورد
521100005,234سيمان بجنورد
9118005,260سيمان بجنورد
5113440,950سيمان بهبهان
12130040,985سيمان بهبهان
41299540,990سيمان بهبهان
1482370004,005سيمان تهران
20150004,020سيمان تهران
215924,060سيمان تهران
31239557,800سيمان خاش
515708,089سيمان خاش
8110008,115سيمان خاش
315006,595سيمان خزر
27140006,698سيمان خزر
8112006,838سيمان خزر
14160942,253سيمان داراب
11150002,296سيمان داراب
2110092,396سيمان داراب
521300017,298سيمان دورود
691400017,297سيمان دورود
6,7163239833716,860سيمان دورود
513267518,965سيمان سفيد ني ريز
115319,750سيمان سفيد ني ريز
5126120,191سيمان سفيد ني ريز
214004,893سيمان شاهرود
11123544,879سيمان شاهرود
19139754,800سيمان شاهرود
272111406411,935سيمان شرق
8139261,941سيمان شرق
24131233781,950سيمان شرق
28190003,114سيمان شمال
3110002,999سيمان شمال
15150002,978سيمان شمال
871194114,480سيمان صوفيان
901200004,500سيمان صوفيان
215004,550سيمان صوفيان
25241180012,132سيمان صوفيان
3112502,230سيمان صوفيان
7130022,255سيمان صوفيان
11120005,649سيمان غرب
23140005,648سيمان غرب
16128005,630سيمان غرب
13141313610,006سيمان فارس
3131510,397سيمان فارس
122107010,798سيمان فارس
416006,779سيمان فارس نو
315006,760سيمان فارس نو
618306,759سيمان فارس نو
942350002,695سيمان فارس و خوزستان
5117302,709سيمان فارس و خوزستان
22180002,730سيمان فارس و خوزستان
1,98365330937,190سيمان قاين
781194240,250سيمان قاين
112641,500سيمان قاين
171100017,180سيمان مازندران
17199017,190سيمان مازندران
8144017,770سيمان مازندران
8160214,000سيمان هرمزگان
2114914,200سيمان هرمزگان
7150014,310سيمان هرمزگان
19139004,830سيمان هرمزگان
12124874,829سيمان هرمزگان
316884,798سيمان هرمزگان
1042200005,200سيمان هگمتان
1052201155,199سيمان هگمتان
994190005,198سيمان هگمتان
619007,083سيمان کارون
7110007,087سيمان کارون
28140007,090سيمان کارون
19148533,999سيمان کردستان
20150003,998سيمان کردستان
6115823,994سيمان کردستان
201200010,200سيمان کرمان
101100010,188سيمان کرمان
3130010,185سيمان کرمان
431311213,800سينا دارو
10174013,920سينا دارو
781550014,140سينا دارو
11149412,144شهد ايران
2110002,190شهد ايران
291128802,218شهد ايران
111508,050شير پاستوريزه پگاه اصفهان
212907,790شير پاستوريزه پگاه اصفهان
212617,715شير پاستوريزه پگاه اصفهان
2,834203193988,874شير پاستوريزه پگاه خراسان
212509,127شير پاستوريزه پگاه خراسان
941100009,398شير پاستوريزه پگاه خراسان
11120005,550شيشه دارويي رازي
551100005,500شيشه دارويي رازي
18132015,499شيشه دارويي رازي
2591350007,400شيشه همدان
618007,350شيشه همدان
4063567357,152شيشه همدان
807131374225,872شيشه و گاز
36160006,000شيشه و گاز
518866,050شيشه و گاز
415007,080شيمي داروئي داروپخش
7110007,250شيمي داروئي داروپخش
01407,400شيمي داروئي داروپخش
933832211,160شيميايي سينا
8163012,087شيميايي سينا
4130012,271شيميايي سينا
771407411,890شکر شاهرود
7137371,881شکر شاهرود
9150001,870شکر شاهرود
5337501,349شکر شاهرود
372272141,370شکر شاهرود
5136551,384شکر شاهرود
25,92517177502493,345صنايع آذرآب
3081920003,346صنايع آذرآب
29187493,347صنايع آذرآب
7150013,159صنايع جوشکاب يزد
99277697312,883صنايع جوشکاب يزد
131100013,120صنايع جوشکاب يزد
54471356534,008صنايع ريخته گري ايران
214844,150صنايع ريخته گري ايران
431100004,250صنايع ريخته گري ايران
217332,919صنايع سيمان دشتستان
9132082,900صنايع سيمان دشتستان
4113762,825صنايع سيمان دشتستان
1,17341428518,211صنايع شيميايي ايران
415008,249صنايع شيميايي ايران
111238,250صنايع شيميايي ايران
213006,200صنايع شيميايي فارس
314526,100صنايع شيميايي فارس
9114506,021صنايع شيميايي فارس
112007,450صنايع لاستيکي سهند
7110007,400صنايع لاستيکي سهند
618407,379صنايع لاستيکي سهند
2,024308519752,376صنايع مس شهيد باهنر
10243392,408صنايع مس شهيد باهنر
981400002,450صنايع مس شهيد باهنر
47184041011,652صنايع کاشي وسراميک سينا
2120311,653صنايع کاشي وسراميک سينا
1110012,000صنايع کاشي وسراميک سينا
33,23451288041611,538صنايع کاشي وسراميک سينا
011511,624صنايع کاشي وسراميک سينا
7156511,800صنايع کاشي وسراميک سينا
346171920,001صنايع کاغذسازي کاوه
10150020,479صنايع کاغذسازي کاوه
4120020,480صنايع کاغذسازي کاوه
20130796,560صنعتي آما
16124386,500صنعتي آما
1,228162012106,103صنعتي آما
1982238038,300صنعتي بهشهر
10112008,203صنعتي بهشهر
616718,199صنعتي بهشهر
30151005,800عمران و توسعه فارس
0115,779عمران و توسعه فارس
2,673204804245,563عمران و توسعه فارس
21121699,563فرآورده هاي تزريقي ايران
18141804,419فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
12127004,422فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
5112254,425فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
9120004,740فرآورده هاي نسوز پارس
571122984,660فرآورده هاي نسوز پارس
6112004,649فرآورده هاي نسوز پارس
2,175253566116,098فرآورده هاي نسوزآذر
12219076,150فرآورده هاي نسوزآذر
17127006,151فرآورده هاي نسوزآذر
1051700014,998فرآورده هاي نسوزايران
9161414,679فرآورده هاي نسوزايران
151100014,600فرآورده هاي نسوزايران
7114814,800فرآوري موادمعدني ايران
5110004,820فرآوري موادمعدني ايران
6112004,825فرآوري موادمعدني ايران
319653,172فروسيليس ايران
114203,170فروسيليس ايران
20166263,040فروسيليس ايران
7120003,499فنرسازي خاور
15142003,498فنرسازي خاور
30186563,419فنرسازي خاور
3114402,300فنرسازي زر
20185002,299فنرسازي زر
647192923042,214فنرسازي زر
3,0845726020811,851فولاد اميرکبير کاشان
131112111,852فولاد اميرکبير کاشان
236101990111,856فولاد اميرکبير کاشان
4119615876,678فولاد خراسان
34150006,745فولاد خراسان
2451350007,000فولاد خراسان
904140006,400فولاد خوزستان
12118686,450فولاد خوزستان
15123006,498فولاد خوزستان
3,5533415846692,242فولاد مبارکه اصفهان
115002,249فولاد مبارکه اصفهان
3111552,320فولاد مبارکه اصفهان
418004,570فيبر ايران
6112794,550فيبر ايران
48691147614,235فيبر ايران
2,432207140973,406قطعات اتومبيل ايران
4112163,600قطعات اتومبيل ايران
215003,950قطعات اتومبيل ايران
36281294,400قند اصفهان
011004,299قند اصفهان
4110004,294قند اصفهان
118401,369قند ثابت خراسان
011501,377قند ثابت خراسان
3220001,380قند ثابت خراسان
517486,267قند شيرين خراسان
831131736,271قند شيرين خراسان
112006,520قند شيرين خراسان
14150027,050قند لرستان
7126027,000قند لرستان
13150025,990قند لرستان
011003,581قند مرودشت
8123003,610قند مرودشت
114003,659قند مرودشت
941200004,700قند نيشابور
5110004,736قند نيشابور
481100004,800قند نيشابور
4214262,899قند هکمتان
4115002,878قند هکمتان
581200002,876قند هکمتان
111100010,582قندنقش جهان
301300010,160قندنقش جهان
975958810,139قندنقش جهان
4120001,857گروه بهمن
012451,849گروه بهمن
281150001,847گروه بهمن
361300011,950گروه صنعتي بارز
141120011,897گروه صنعتي بارز
1110011,652گروه صنعتي بارز
1944503193,854گروه صنعتي بوتان
2443610004,000گروه صنعتي بوتان
9121074,074گروه صنعتي بوتان
1283264614,854گروه صنعتي سپاهان
325025,100گروه صنعتي سپاهان
31159005,258گروه صنعتي سپاهان
316055,038گروه صنعتي ملي
315205,050گروه صنعتي ملي
11122005,100گروه صنعتي ملي
13130534,110گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
113004,096گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
37,69515792163264,090گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
82290009,081گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
903692613,000گلتاش
1,380410300013,400گلتاش
8256313,500گلتاش
9110008,500لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
761500015,160لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
261156516,520لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
481348013,740لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
011613,729لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
7150013,698لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
5128617,899لامپ پارس شهاب
3119817,429لامپ پارس شهاب
171100017,400لامپ پارس شهاب
317664,115لاميران
18150003,644لاميران
3110003,360لاميران
111105,630لبنيات پاک
6110005,600لبنيات پاک
2066387835,300لبنيات پاک
222104452,149لبنيات کالبر
272127352,137لبنيات کالبر
1094548001,985لبنيات کالبر
4112503,160لعاب ايران
215003,100لعاب ايران
113363,036لعاب ايران
19150003,800لنت ترمز ايران
6110005,600لنت ترمز ايران
690174085581,688لوله وماشين سازي ايران
7138141,723لوله وماشين سازي ايران
3120001,698لوله وماشين سازي ايران
16170002,290ليزينگ ايران
321144002,204ليزينگ ايران
0150101ليزينگ ايران
11150002,299ليزينگ ايران
99894020002,482ليزينگ خودروغدير
3111002,710ليزينگ رايان سايپا
3112002,700ليزينگ رايان سايپا
7,1275526492772,690ليزينگ رايان سايپا
6130002,105ليزينگ صنعت ومعدن
011002,099ليزينگ صنعت ومعدن
8,5335241421192,060ليزينگ صنعت ومعدن
215004,397مارگارين
215004,399مارگارين
5110004,500مارگارين
6110006,300ماشين سازي اراک
33153006,288ماشين سازي اراک
01506,140ماشين سازي اراک
217362,150ماشين سازي نيرومحرکه
2110002,180ماشين سازي نيرومحرکه
11150002,190ماشين سازي نيرومحرکه
1,03593036453,407محورسازان ايران خودرو
10,76110134217503,145محورسازان ايران خودرو
219012,655مخابرات ايران
271102822,654مخابرات ايران
011542,652مخابرات ايران
10113087,399مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
111507,398مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
27,06410236587187,397مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
4115002,537مديريت سرمايه گذاري اميد
13150002,560مديريت سرمايه گذاري اميد
9136202,575مديريت سرمايه گذاري اميد
113004,180معادن بافق
21150004,186معادن بافق
4110004,187معادن بافق
11120005,379معادن منگنزايران
6112005,380معادن منگنزايران
01185,389معادن منگنزايران
3,8851527424114,165معدني املاح ايران
8252614,650معدني املاح ايران
11173414,700معدني املاح ايران
214437,016معدني دماوند
20150004,019معدني و صنعتي چادرملو
225064,030معدني و صنعتي چادرملو
2031500004,050معدني و صنعتي چادرملو
232132861,766ملي سرب وروي ايران
351190001,830ملي سرب وروي ايران
181100001,840ملي سرب وروي ايران
111852,750ملي صنايع مس ايران
282104002,738ملي صنايع مس ايران
5119122,699ملي صنايع مس ايران
802800010,000مهرام
10110009,999مهرام
919389,803مهرام
1,830307058802,592مهرکام پارس
26021000002,599مهرکام پارس
262100002,640مهرکام پارس
24250004,789مهندسي نصير ماشين
631135254,695مهندسي نصير ماشين
5110004,694مهندسي نصير ماشين
1,035153082733,358موتورسازان تراکتورسازي ايران
4210623,400موتورسازان تراکتورسازي ايران
351100003,450موتورسازان تراکتورسازي ايران
314676,400موتوژن
15122506,601موتوژن
661100006,623موتوژن
5139112,000نفت بهران
181150412,050نفت بهران
181151912,063نفت بهران
14195514,489نفت پارس
115014,490نفت پارس
3123014,585نفت پارس
2212419715,259نورد آلومينيوم
111105,429نورد آلومينيوم
641113535,600نورد آلومينيوم
111805,879نورد قطعات فولادي
6110505,356نورد قطعات فولادي
11220265,200نورد قطعات فولادي
1,3773112297611,199نوسازي و ساختمان تهران
313273611,200نوسازي و ساختمان تهران
29812660011,202نوسازي و ساختمان تهران
313118002,629نيرو محرکه
2233850302,619نيرو محرکه
257101025612,507نيرو محرکه
46362477,300نيروترانس
773106427,198نيروترانس
1,375151956827,026نيروترانس
8214595,479نيروکلر
9116005,800نيروکلر
882850010,302نيروکلر
5120002,372کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
691213433,215کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
11144002,584کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
5121172,579کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
1,109204308642,574کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
6125002,455کابل البرز
2110002,370کابل البرز
3113452,274کابل البرز
213406,390کابل البرز
12120006,200کابل البرز
601100006,000کابل البرز
213005,109کاربراتور ايران
111005,204کاربراتور ايران
12222405,300کاربراتور ايران
28150005,555کارتن ايران
112505,500کارتن ايران
2,088203981705,245کارتن ايران
972126237,700کارخانجات داروپخش
111507,420کارخانجات داروپخش
22130007,418کارخانجات داروپخش
318183,299کارخانجات قند قزوين
38341150003,332کارخانجات قند قزوين
7120003,599کارخانجات قند قزوين
15168382,200کاشي الوند
3115002,279کاشي الوند
2110002,286کاشي الوند
313539,054کاشي پارس
30233008,950کاشي پارس
27130008,900کاشي پارس
4110004,212کاشي حافظ
111504,632کاشي حافظ
4110003,863کاشي سعدي
216273,846کاشي سعدي
317003,835کاشي سعدي
6120252,899کاشي نيلو
10135002,832کاشي نيلو
10235402,830کاشي نيلو
111503,925کالسيمين
18345003,924کالسيمين
73141869183,910کالسيمين
20262393,210کربن ايران
5115003,198کربن ايران
2,595278164783,178کربن ايران
1,541222798655,506کربن ايران
6110005,600کربن ايران
38368565,610کربن ايران
301100029,660کشاورزي ودامپروري مگسال
301100029,600کشاورزي ودامپروري مگسال
12140229,101کشاورزي ودامپروري مگسال
221110019,999کشت و صنعت چين چين
3112520,000کشت و صنعت چين چين
401199620,200کشت و صنعت چين چين
1,414212783895,080کشت وصنعت پياذر
17432995,200کشت وصنعت پياذر
112005,218کشت وصنعت پياذر
25781254372,048کشت وصنعت پياذر
7336002,049کشت وصنعت پياذر
212100002,050کشت وصنعت پياذر
50011000004,999کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
6110005,730کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
011002,621کمک فنر ايندامين
115002,600کمک فنر ايندامين
1,048194103282,553کمک فنر ايندامين
1110010,330کنتورسازي ايران
5144710,120کنتورسازي ايران
1,5831815786910,029کنتورسازي ايران
213008,141کيميدارو
719058,145کيميدارو
10112008,240کيميدارو
جمع - ميليونتعدادحجمقيمتشرکت
16130005,170آبسال
5110005,171آبسال
112265,210آبسال
111803,600آلومراد
46164597,093آلومينيم ايران - ايرالکو
201100002,005آهنگري تراکتورسازي ايران
1110431,373آهنگري تراکتورسازي ايران
132120010,651البرز دارو
503470010,680البرز دارو
3125010,690البرز دارو
511167043,061ايران ارقام
318503,060ايران ارقام
5114873,050ايران ارقام
13130004,355ايران تاير
25258004,350ايران تاير
17240004,349ايران تاير
315005,351ايران ترانسفو
5110005,100ايران ترانسفو
213005,072ايران ترانسفو
521200002,622ايران خودرو
5120002,512ايران خودرو
011002,479ايران خودرو
314007,220ايران دارو
111907,260ايران دارو
314487,280ايران دارو
7239001,850ايران دوچرخ
2110001,865ايران دوچرخ
141120011,310ايران مرينوس
27157164,770ايران ياساتايرورابر
5110004,769ايران ياساتايرورابر
215154,721ايران ياساتايرورابر
131132210,100باما
13121310010,000باما
515009,983باما
11150002,160بانک اقتصادنوين
1,99098084932,461بانک اقتصادنوين
27011000002,698بانک پارسيان
27011000002,699بانک پارسيان
75932812652,700بانک پارسيان
111284998بانک تجارت
311150002,088بانک سينا
201101331,964بانک سينا
111400769بانک صادرات ايران
40150000791بانک صادرات ايران
213000813بانک صادرات ايران
591300001,961بانک ملت
219001,859بانک ملت
11145002,386بانک کارآفرين
14259462,385بانک کارآفرين
1,86297808382,384بانک کارآفرين
9110008,755بهنوش ايران
93463000003,112بيسکويت گرجي
011003,323بيسکويت گرجي
1,362254042733,370بيسکويت گرجي
414000990بيمه البرز
8150001,555بيمه پارسيان
8150001,550بيمه پارسيان
9160001,501بيمه پارسيان
4130001,200بين المللي توسعه ساختمان
1496861081,735بين المللي توسعه ساختمان
561108145,176بين المللي محصولات پارس
2953541995,444پارس الکتريک
2711500005,412پارس الکتريک
10120005,000پارس الکتريک
5112000454پارس الکتريک
9130000285پارس الکتريک
9130000288پارس الکتريک
9130000291پارس الکتريک
1492710812,100پارس الکتريک
21199992,065پارس الکتريک
7110007,301پارس خزر
01247,950پارس خزر
718008,257پارس خزر
3484400000870پارس خودرو
415000800پارس خودرو
213348615پارس خودرو
4110035,771پارس دارو
1082303435,701پارس دارو
215035,500پارس دارو
0190096پارس دارو
35150007,008پارس سرام
7110007,013پارس سرام
701100007,014پارس سرام
411300013,646پارس سرام
1671440013,800پارس مينو
802200004,000پارس مينو
875215754,050پارس مينو
215004,718پاکسان
011123,700پتروشيمي آبادان
361100003,633پتروشيمي آبادان
7120003,631پتروشيمي آبادان
8140018,823پتروشيمي خارک
191100018,810پتروشيمي خارک
251135218,804پتروشيمي خارک
413839,251پتروشيمي فارابي
19120009,250پتروشيمي فارابي
7130024,151پتروشيمي فن آوران
3120001,425پست بانک ايران
118001,427پست بانک ايران
721500001,435پست بانک ايران
5110005,331پشم شيشه ايران
132114001,180پلاسکوکار
121100001,221پلاسکوکار
131100001,251پلاسکوکار
1110001,459پلي اکريل
10125323,930پمپ سازي ايران
112463,931پمپ سازي ايران
111457,165تامين ماسه ريخته گري
5,307188700006,100تايدواترخاورميانه
2451413355,920تايدواترخاورميانه
314505,882تايدواترخاورميانه
112015,800تراکتور سازي ايران
16130005,444تراکتور سازي ايران
48283169915,207تهران شيمي
1110014,100تهران شيمي
17159992,812توسعه شهري توس گستر
114552,222توسعه صنايع بهشهر
5120002,551توسعه صنايع بهشهر
11150002,212توسعه معادن روي ايران
11150002,220توسعه معادن روي ايران
7330002,251توسعه معادن روي ايران
114712,126توليد محور خودرو
11160017,724توليد مواد اوليه داروپخش
9148017,721توليد مواد اوليه داروپخش
1364766817,700توليد مواد اوليه داروپخش
6120002,870توليدي کاشي تکسرام
14150002,871توليدي کاشي تکسرام
581200002,900توليدي کاشي تکسرام
4228021,400تکنوتار
8150001,556تکنوتار
5140012,500تکين کو
119814,800جام دارو
1110014,900جام دارو
491434381,122چرخشگر
011001,174چرخشگر
217002,511چرخشگر
2,868336031304,756چيني ايران
20142354,700چيني ايران
943205004,601چيني ايران
31166984,689حفاري شمال
45178315,706حفاري شمال
111357,463حق تقدم البرز دارو
416315,631حق تقدم ايران دارو
112005,600حق تقدم ايران دارو
6110005,558حق تقدم ايران دارو
01681,815حق تقدم بانک سينا
17011000001,702حق تقدم بانک کارآفرين
641200003,201حق تقدم پاکسان
4112030,000حق تقدم پاکسان
361120029,860حق تقدم پاکسان
5116829,814حق تقدم پاکسان
191100001,911حق تقدم پتروشيمي آبادان
10185011,290حق تقدم پتروشيمي آبادان
111100011,270حق تقدم پتروشيمي آبادان
561500011,250حق تقدم پتروشيمي آبادان
7110007,474حق تقدم پتروشيمي فارابي
01150634حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
01500640حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
971100000970حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
32140007,951حق تقدم خاک چيني ايران
8110008,070حق تقدم خاک چيني ايران
30135008,501حق تقدم خاک چيني ايران
101100001,002حق تقدم خوراک دام پارس
16131435,061حق تقدم داروسازي سبحان
112005,011حق تقدم داروسازي سبحان
7524182,775حق تقدم سرمايه گذاري البرز
113632,761حق تقدم سرمايه گذاري البرز
25192512,752حق تقدم سرمايه گذاري البرز
4120001,800حق تقدم سرمايه گذاري توکافولاد
10136102,652حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
112000500حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
9141222,190حق تقدم سرمايه گذاري غدير
115002,159حق تقدم سرمايه گذاري غدير
114742,111حق تقدم سرمايه گذاري غدير
6115700403حق تقدم سرمايه گذاري نيرو
25261461405حق تقدم سرمايه گذاري نيرو
4115002,501حق تقدم سيمان تهران
013000115حق تقدم سيمان سپاهان
11148002,215حق تقدم سيمان سپاهان
4130001,420حق تقدم سيمان شاهرود
6150001,189حق تقدم سيمان شاهرود
412344301,190حق تقدم سيمان شاهرود
6150001,192حق تقدم سيمان شاهرود
1110000133حق تقدم سيمان فارس وخوزستان
414008,800حق تقدم سينا دارو
23125009,000حق تقدم سينا دارو
90857500012,100حق تقدم سينا دارو
01100002حق تقدم صنايع شيميايي فارس
211210010,000حق تقدم فرآورده هاي نسوزايران
115000010حق تقدم فنرسازي خاور
2115001,410حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
35150000700حق تقدم فيبر ايران
13220006,301حق تقدم گلتاش
602600001,000حق تقدم لوله وماشين سازي ايران
115000184حق تقدم ماشين سازي اراک
1801300006,000حق تقدم معدني دماوند
1831300006,102حق تقدم معدني دماوند
114002,710حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
115002,708حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
8230502,705حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
221200001,084حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
111100010,564حق تقدم نفت بهران
401376410,574حق تقدم نفت بهران
212202510,600حق تقدم نفت بهران
9110009,140حق تقدم نفت پارس
112000276حق تقدم نيرو محرکه
8120000400حق تقدم کاشي سعدي
9132362,819حمل ونقل توکا
3125010,636خدمات انفورماتيک
411383810,614خدمات انفورماتيک
2120010,613خدمات انفورماتيک
411200002,035داده پردازي ايران
01101,966داده پردازي ايران
1042485321,500داروسازي ابوريحان
1252594821,000داروسازي ابوريحان
115020,711داروسازي ابوريحان
5130015,286داروسازي اسوه
4125015,287داروسازي اسوه
991640015,510داروسازي اسوه
821100008,173داروسازي جابرابن حيان
21426008,172داروسازي جابرابن حيان
223008,163داروسازي جابرابن حيان
213453,751داروسازي زهراوي
111053,500داروسازي زهراوي
16130053,000داروسازي زهراوي
621100006,152داروسازي سبحان
43170006,150داروسازي سبحان
611100006,148داروسازي سبحان
111100010,890داروسازي فارابي
01410,802داروسازي فارابي
2220010,800داروسازي فارابي
4110004,400داروسازي کوثر
5111004,360داروسازي کوثر
4110004,105داروسازي کوثر
2091317816,573داروسازي کوثر
781300026,000دارويي رازک
14150027,000دارويي رازک
811299927,010دارويي رازک
427375,002دارويي لقمان
418984,950دارويي لقمان
5110134,910دارويي لقمان
34150006,700داملران رازک
881100008,793داملران رازک
115002,000درخشان تهران
30294253,191دوده صنعتي پارس
415008,481دوده صنعتي پارس
25130008,300دوده صنعتي پارس
8110008,279دوده صنعتي پارس
7312120000610رادياتور ايران
416420572رادياتور ايران
6110000571رادياتور ايران
13170001,803ريخته گري تراکتورسازي ايران
181100001,780ريخته گري تراکتورسازي ايران
2110001,771ريخته گري تراکتورسازي ايران
161100001,621زامياد
322200001,618زامياد
161100001,611زامياد
1110001,000سالمين
3113212,194سامان گستراصفهان
2,3032310500002,193سامان گستراصفهان
116152,156سامان گستراصفهان
281200001,402سايپا
111100001,050سايپاديزل
101100001,040سايپاديزل
101100001,030سايپاديزل
25321924113,169سپنتا
142105312,962سپنتا
9130003,096سرما آفرين
1841500003,674سرمايه گذاري آتيه دماوند
1841500003,675سرمايه گذاري آتيه دماوند
1841500003,676سرمايه گذاري آتيه دماوند
23260003,842سرمايه گذاري البرز
113003,844سرمايه گذاري البرز
15140003,846سرمايه گذاري البرز
116061,670سرمايه گذاري بهمن
3,909167700005,076سرمايه گذاري پارس توشه
214655,050سرمايه گذاري پارس توشه
112025,030سرمايه گذاري پارس توشه
6130002,011سرمايه گذاري پتروشيمي
111100001,050سرمايه گذاري پرديس
171100001,740سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
11347002,381سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
6224222,380سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
218362,379سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
18160003,000سرمايه گذاري توسعه ملي
12141003,021سرمايه گذاري توسعه ملي
40185004,750سرمايه گذاري توکافولاد
21150004,200سرمايه گذاري توکافولاد
20522000001,025سرمايه گذاري رنا
7150001,431سرمايه گذاري رنا
511500001,011سرمايه گذاري سايپا
391300001,300سرمايه گذاري سايپا
231100002,300سرمايه گذاري سپه
219002,000سرمايه گذاري صنايع بهشهر
8141002,001سرمايه گذاري صنايع بهشهر
321200001,624سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
331200001,625سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
15190001,631سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
141100001,427سرمايه گذاري صنعت بيمه
14321000001,429سرمايه گذاري صنعت بيمه
292200001,430سرمايه گذاري صنعت بيمه
216103,312سرمايه گذاري صنعت نفت
231100002,340سرمايه گذاري صنعت نفت
231100002,335سرمايه گذاري صنعت نفت
3110003,201سرمايه گذاري غدير
215003,232سرمايه گذاري غدير
17152003,240سرمايه گذاري غدير
601140004,300سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
4120001,751سرمايه گذاري مسکن
1352200000675سرمايه گذاري ملت
6110000633سرمايه گذاري ملت
518000590سرمايه گذاري ملت
17186271,990سرمايه گذاري ملي ايران
281200001,388سرمايه گذاري نيرو
18121008,504سرمايه گذاري نيرو
12114398,520سرمايه گذاري نيرو
17120008,526سرمايه گذاري نيرو
1642400004,111سرمايه گذاري نيرو
821200004,100سرمايه گذاري نيرو
20150004,011سرمايه گذاري نيرو
117001,469سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
271200001,350سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
161120001,299سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
212508,652سهامي شهد
16120007,902سيمان آرتا اردبيل
111189,500سيمان آرتا اردبيل
311245012,800سيمان اصفهان
412318812,900سيمان اصفهان
12189213,000سيمان اصفهان
112255,000سيمان ايلام
2110002,200سيمان ايلام
13260132,100سيمان ايلام
761200037,905سيمان بهبهان
381100003,775سيمان تهران
20153003,757سيمان تهران
7220003,712سيمان تهران
18128216,550سيمان خزر
12117906,500سيمان خزر
6110006,200سيمان خزر
5122422,219سيمان داراب
5110004,600سيمان شاهرود
18339094,608سيمان شاهرود
32170004,610سيمان شاهرود
10152901,879سيمان شرق
1301452352,876سيمان شمال
214874,200سيمان صوفيان
421100004,184سيمان صوفيان
12130004,132سيمان صوفيان
12160602,026سيمان صوفيان
2120001,248سيمان صوفيان
9217005,470سيمان غرب
315005,471سيمان غرب
28150005,511سيمان غرب
313499,408سيمان فارس
3110002,576سيمان فارس و خوزستان
2110002,429سيمان فارس و خوزستان
15293016,500سيمان مازندران
161100016,432سيمان مازندران
8160213,495سيمان هرمزگان
8,8222218505504,767سيمان هرمزگان
673139884,768سيمان هرمزگان
24150004,771سيمان هرمزگان
5211204,881سيمان هگمتان
5110005,001سيمان هگمتان
224165,198سيمان هگمتان
216003,834سيمان کردستان
113363,839سيمان کردستان
10125903,841سيمان کردستان
10110009,930سيمان کرمان
1019809,960سيمان کرمان
616029,963سيمان کرمان
3,110723368013,309سينا دارو
116042,092شهد ايران
10150002,057شهد ايران
15272602,056شهد ايران
18125007,300شير پاستوريزه پگاه اصفهان
11215007,310شير پاستوريزه پگاه اصفهان
415007,320شير پاستوريزه پگاه اصفهان
541100005,372شيشه دارويي رازي
201110001,825شکر شاهرود
181100001,830شکر شاهرود
115421,842شکر شاهرود
1110001,395شکر شاهرود
481374301,292شکر شاهرود
5140001,307شکر شاهرود
3122821,306شکر شاهرود
212160001,300شکر شاهرود
12539473,121صنايع آذرآب
8140001,930صنايع آذرآب
361345010,482صنايع جوشکاب يزد
5150010,361صنايع جوشکاب يزد
10177521,283صنايع ريخته گري ايران
213008,198صنايع شيميايي ايران
36150007,250صنايع شيميايي ايران
12120005,775صنايع شيميايي فارس
6210655,980صنايع شيميايي فارس
3491500006,980صنايع لاستيکي سهند
3491500006,981صنايع لاستيکي سهند
111257,235صنايع لاستيکي سهند
2110002,092صنايع مس شهيد باهنر
202105001,925صنايع مس شهيد باهنر
192100001,853صنايع مس شهيد باهنر
719007,800صنعتي بهشهر
314007,895صنعتي بهشهر
16120008,124صنعتي بهشهر
111218,352فرآورده هاي تزريقي ايران
46150009,230فرآورده هاي تزريقي ايران
9110009,231فرآورده هاي تزريقي ايران
5110004,500فرآورده هاي نسوز پارس
5110004,510فرآورده هاي نسوز پارس
15731092914,375فرآورده هاي نسوزايران
9160014,400فرآورده هاي نسوزايران
20941450014,424فرآورده هاي نسوزايران
6112004,800فرآوري موادمعدني ايران
01104,781فرآوري موادمعدني ايران
419004,775فرآوري موادمعدني ايران
6110006,340فولاد خوزستان
7110326,345فولاد خوزستان
6110006,341فولاد خوزستان
4112893,210فولادکاويان
3136978503,200فولادکاويان
15150003,010قطعات اتومبيل ايران
1111111,111قند ثابت خراسان
6110006,052قند شيرين خراسان
41168506,051قند شيرين خراسان
601100006,041قند شيرين خراسان
111150840قند لرستان
5114423,450قند مرودشت
319903,435قند مرودشت
3110003,441قند مرودشت
315854,436قند نيشابور
112504,261قند نيشابور
01100601قند نيشابور
3110002,787قند هکمتان
113732,792قند هکمتان
113392,793قند هکمتان
14114299,701قندنقش جهان
911500001,828گروه بهمن
551300001,830گروه بهمن
5130001,831گروه بهمن
1111611,370گروه صنعتي بارز
302260011,411گروه صنعتي بارز
221186111,652گروه صنعتي بارز
933106478,739گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
17120008,601گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
333008,500گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
5,4403221288625,554گلوکوزان
111308,500لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
111307,864لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
8160013,664لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
7150013,670لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
422248516,750لامپ پارس شهاب
201120016,760لامپ پارس شهاب
16811000016,801لامپ پارس شهاب
116001,827لبنيات کالبر
241120001,985لبنيات کالبر
16145083,561لنت ترمز ايران
011013,560لنت ترمز ايران
7120003,525لنت ترمز ايران
3120001,662لوله وماشين سازي ايران
3115001,880ليزينگ ايران
112114,740ليزينگ ايران
5120002,280ليزينگ خودروغدير
1201500002,409ليزينگ خودروغدير
642256802,482ليزينگ خودروغدير
10116595,999ماشين سازي اراک
61231020006,000ماشين سازي اراک
101,115223166912296,058ماشين سازي اراک
5125002,069ماشين سازي نيرومحرکه
10152001,990ماشين سازي نيرومحرکه
115001,960ماشين سازي نيرومحرکه
1713648722,636مخابرات ايران
1062403332,638مخابرات ايران
251100002,500مديريت سرمايه گذاري اميد
2894703164,112معادن بافق
316404,061معادن بافق
481118414,060معادن بافق
5110005,105معادن منگنزايران
10110009,646معدني املاح ايران
43150008,565معدني املاح ايران
43150008,555معدني املاح ايران
1986276867,156معدني دماوند
40199394,000معدني و صنعتي چادرملو
22156003,911معدني و صنعتي چادرملو
31279333,910معدني و صنعتي چادرملو
8150001,681ملي سرب وروي ايران
2115001,657ملي سرب وروي ايران
14160002,330ملي صنايع مس ايران
0112,422موتورسازان تراکتورسازي ايران
112444,444موتوژن
1522589662,580نساجي بروجرد
5140011,950نفت بهران
1134953411,900نفت بهران
284238911,800نفت بهران
291200014,251نفت پارس
711500014,230نفت پارس
502350014,151نفت پارس
5,2191146600011,199نوسازي و ساختمان تهران
55015000011,000نوسازي و ساختمان تهران
5146010,803نوسازي و ساختمان تهران
4110003,910نوش مازندران
01102,208نيرو محرکه
2110002,428نيرو محرکه
2110002,461نيرو محرکه
511100005,070نيروکلر
9117925,060نيروکلر
25150004,900نيروکلر
221100002,210کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
221100002,200کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
221100002,190کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
41187574,700کاربراتور ايران
7110007,260کارخانجات داروپخش
19158473,270کارخانجات قند قزوين
19158483,228کارخانجات قند قزوين
26180003,220کارخانجات قند قزوين
21125008,244کاشي پارس
758131991763,807کاشي حافظ
9223003,790کاشي حافظ
113003,750کاشي حافظ
216113,584کاشي سعدي
327283,590کاشي سعدي
9110000900کاشي نيلو
5120002,550کاشي نيلو
3110002,586کاشي نيلو
23810610003,900کالسيمين
28010717553,901کالسيمين
12130003,910کالسيمين
115002,841کربن ايران
6120002,871کربن ايران
291100002,910کربن ايران
1011351328,833کشاورزي ودامپروري مگسال
992521619,003کشت و صنعت چين چين
11160019,000کشت و صنعت چين چين
501100005,001کشت وصنعت پياذر
10130003,310کشت وصنعت پياذر
502295001,680کشت وصنعت پياذر
841500001,679کشت وصنعت پياذر
6235201,678کشت وصنعت پياذر
5213003,727کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
15140003,700کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
1511500003,015کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
111836,080کف
23237006,085کف
117201,407کمباين سازي ايران
203143951,408کمباين سازي ايران
1,199198266571,451کمباين سازي ايران
011001,122کمک فنر ايندامين
12112319,839کنتورسازي ايران
26331908,100کيميدارو
8110008,097کيميدارو
10112508,096کيميدارو
آمار معاملات
معاملات روزانه
معاملات حق تقدم
روند تغييرات شاخص
بيشترين افزايش قيمت
بيشترين کاهش قيمت
تقاضای خرید و فروش
اطلاعات پايه
اطلاعات نماد
تغييرات سرمايه
مقايسه سود
تبديل نماد شرکتها
فهرست کارگزاران
نمودار تغييرات نرخ
تغييرات نرخ
پورتفوي سهامداران
گروههای صنعت
شرکتهای متوقف
افزایش سرمایه ها
خدمات
اخبار
مقالات
دريافت فايل
سايتهاي مرتبط
آخرين اخبار
شرکت خدمات مدیریت فریوران
کليه حقوق اين سايت به شرکت خدمات مديريت فريوران تعلق دارد. © 2006