صفحه اصلي   تماس با ما   درباره ما
آخرين بروزرساني : 23/04/1393 - 11:11
جستجوي شرکتها
امور کاربران
شناسه :
رمز عبور :
ورود به :
عضويت در سايت
دريافت رمز عبور جديد
ورود اطلاعات سبد سهام
مشاهده سبد سهام
اطلاعات کاربري
تقاضاي خريد و فروش
  مرتب سازی بر اساس :      نام شرکت          جمع آخرين بروزرساني : 01/04/1393 - 9:03

تقاضاهاي فروش

 تقاضاهاي خريد

جمع - ميليونتعدادحجمقيمتشرکت
2110001,694آبادگران ايران
15290001,695آبادگران ايران
5231001,698آبادگران ايران
5110004,529آبسال
931205004,530آبسال
32171144,531آبسال
17220008,351آلومراد
42150008,342آلومراد
1,219111463068,333آلومراد
314106,223آلومينيم ايران - ايرالکو
213506,645آلومينيم ايران - ايرالکو
35250006,990آلومينيم ايران - ايرالکو
4120002,090آهنگري تراکتورسازي ايران
10150002,097آهنگري تراکتورسازي ايران
4120002,098آهنگري تراکتورسازي ايران
7,909658955108,832افست
1,670121890988,834افست
77387178,838افست
20120009,799البرز دارو
111009,800البرز دارو
25125159,963البرز دارو
4220002,150الکتريک خودرو شرق
4220002,100الکتريک خودرو شرق
248115552,060الکتريک خودرو شرق
902409322,190ايران ارقام
7131012,189ايران ارقام
4117502,182ايران ارقام
01166,229ايران تاير
3092515006,000ايران تاير
52195005,500ايران تاير
602113005,269ايران ترانسفو
11120005,265ايران ترانسفو
26350005,250ايران ترانسفو
3110002,810ايران خودرو
352123992,811ايران خودرو
482170002,817ايران خودرو
21126000809ايران خودروديزل
525979811ايران خودروديزل
13116000824ايران خودروديزل
7212505,780ايران دارو
9115005,820ايران دارو
19232525,840ايران دارو
4316632,183ايران دوچرخ
7333002,180ايران دوچرخ
4120002,170ايران دوچرخ
1,5472010819314,296ايران مرينوس
10170014,999ايران مرينوس
10165015,500ايران مرينوس
011019,222ايران ياساتايرورابر
116019,366ايران ياساتايرورابر
115019,770ايران ياساتايرورابر
7150013,391باما
201170011,555باما
221200011,000باما
976243538862,758بانک اقتصادنوين
14150002,828بانک اقتصادنوين
821290542,829بانک اقتصادنوين
1013313113,240بانک پارسيان
572177113,239بانک پارسيان
26180003,236بانک پارسيان
225185071,200بانک تجارت
402336171,201بانک تجارت
194156781,202بانک تجارت
6124202,610بانک سينا
12145002,608بانک سينا
13150002,607بانک سينا
81346874038930بانک صادرات ايران
22815245297929بانک صادرات ايران
3287353444928بانک صادرات ايران
3111952,273بانک ملت
011002,274بانک ملت
11150002,275بانک ملت
12147002,650بانک کارآفرين
261100002,640بانک کارآفرين
5118272,630بانک کارآفرين
17231548511,103بهنوش ايران
907298180911,092بهنوش ايران
11,79959106394311,090بهنوش ايران
1214001,048بيمه البرز
117251,044بيمه البرز
4335101,043بيمه البرز
115002,339بيمه پارسيان
701300002,340بيمه پارسيان
9136892,350بيمه پارسيان
456172242,620بيمه پارسيان
502190002,619بيمه پارسيان
18269432,617بيمه پارسيان
8157241,349بيمه دانا
3120001,358بيمه دانا
4126471,360بيمه دانا
8258001,435بين المللي توسعه ساختمان
117771,437بين المللي توسعه ساختمان
201135731,445بين المللي توسعه ساختمان
16130005,289بين المللي محصولات پارس
22241005,280بين المللي محصولات پارس
214305,279بين المللي محصولات پارس
619146,663پارس الکتريک
01216,762پارس الکتريک
415007,616پارس الکتريک
9220000460پارس الکتريک
5110000455پارس الکتريک
419000440پارس الکتريک
89258348310,688پارس خزر
921138614010,690پارس خزر
111101510,691پارس خزر
20150039,990پارس دارو
4110039,989پارس دارو
19150138,000پارس دارو
8148515,800پارس سرام
1331836715,899پارس سرام
871543915,980پارس سرام
112603,550پارس سويچ
12133003,549پارس سويچ
4110003,540پارس سويچ
23144005,289پارس مينو
519715,287پارس مينو
31157865,286پارس مينو
965484219,894پالايش نفت تبريز
1462733319,893پالايش نفت تبريز
201100019,892پالايش نفت تبريز
44197594,500پاکسان
37280004,580پاکسان
215004,620پاکسان
312799,633پتروشيمي اصفهان
961900010,691پتروشيمي اصفهان
161150010,876پتروشيمي اصفهان
1011250040,399پتروشيمي خارک
2192545540,200پتروشيمي خارک
8120039,400پتروشيمي خارک
112007,189پتروشيمي شازند
415007,188پتروشيمي شازند
39254407,170پتروشيمي شازند
415008,089پتروشيمي شيراز
27333008,088پتروشيمي شيراز
11213618,070پتروشيمي شيراز
317542,000پتروشيمي فارابي
18253333,350پتروشيمي فارابي
3110030,354پتروشيمي فارابي
10233429,350پتروشيمي فن آوران
20166429,469پتروشيمي فن آوران
4212329,470پتروشيمي فن آوران
517100760پتروشيمي فن آوران
38150000750پتروشيمي فن آوران
22630000737پتروشيمي فن آوران
01508,090پست بانک ايران
26132008,098پست بانک ايران
18222378,099پست بانک ايران
1,460242250056,489پشم شيشه ايران
1,07181649496,494پشم شيشه ايران
10114686,650پشم شيشه ايران
3125001,279پگاه آذربايجان غربي
8150001,599پگاه آذربايجان غربي
5130001,600پگاه آذربايجان غربي
1110401,358پلاسکوکار
169101255941,349پلاسکوکار
011401,348پلاسکوکار
764562001,359پلي اکريل
5138001,354پلي اکريل
201150001,353پلي اکريل
01372,567پمپ سازي ايران
8120004,200پمپ سازي ايران
13130004,399پمپ سازي ايران
1303185017,000تامين ماسه ريخته گري
28240007,030تامين ماسه ريخته گري
11857,040تامين ماسه ريخته گري
870171721165,054تايدواترخاورميانه
5110005,190تايدواترخاورميانه
17232005,194تايدواترخاورميانه
327633,696تراکتور سازي ايران
7220253,660تراکتور سازي ايران
122003,650تراکتور سازي ايران
011014,590تهران شيمي
18221250014,550تهران شيمي
74965155914,531تهران شيمي
311104973,000توسعه شهري توس گستر
41891411872,958توسعه شهري توس گستر
2,9315610323222,839توسعه شهري توس گستر
111100010,780توسعه شهري توس گستر
5150010,800توسعه شهري توس گستر
11121023810,810توسعه شهري توس گستر
215483,774توسعه صنايع بهشهر
6115443,773توسعه صنايع بهشهر
17144503,750توسعه صنايع بهشهر
2110002,275توسعه معادن روي ايران
16168502,279توسعه معادن روي ايران
13356002,280توسعه معادن روي ايران
111007,499تولي پرس
313807,095تولي پرس
3501500007,000تولي پرس
5124381,959توليد محور خودرو
011001,949توليد محور خودرو
011001,944توليد محور خودرو
8130002,818توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
14150002,800توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
10135002,799توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
12170017,777توليد مواد اوليه داروپخش
401230017,377توليد مواد اوليه داروپخش
13275017,376توليد مواد اوليه داروپخش
5120002,359توليدي گرانيت بهسرام
392170002,297توليدي گرانيت بهسرام
1001480002,090توليدي گرانيت بهسرام
012501,767توليدي کاشي تکسرام
3115001,766توليدي کاشي تکسرام
9150001,750توليدي کاشي تکسرام
8147201,793تکنوتار
4125001,790تکنوتار
3117771,789تکنوتار
515189,707تکين کو
30231009,700تکين کو
616079,552تکين کو
1110012,070جام دارو
322267812,033جام دارو
684225683612,030جام دارو
171100001,739چرخشگر
7140811,703چرخشگر
118581,702چرخشگر
26150005,120چيني ايران
213925,167چيني ايران
213005,300چيني ايران
212308,400حق تقدم البرز دارو
111008,300حق تقدم البرز دارو
314008,299حق تقدم البرز دارو
151100001,499حق تقدم ايران خودرو
011991,498حق تقدم ايران خودرو
151100001,450حق تقدم ايران خودرو
5110004,600حق تقدم پاکسان
215004,604حق تقدم پاکسان
11220345,262حق تقدم پاکسان
218028,599حق تقدم پاکسان
852298028,500حق تقدم پاکسان
011528,499حق تقدم پاکسان
161120001,333حق تقدم چرخشگر
119001,295حق تقدم چرخشگر
10112700809حق تقدم چرخشگر
191100001,888حق تقدم حمل ونقل توکا
4120001,830حق تقدم حمل ونقل توکا
673399001,688حق تقدم حمل ونقل توکا
50153069,400حق تقدم داروسازي سبحان
111165880حق تقدم دشت مرغاب
5110004,889حق تقدم سرمايه گذاري البرز
112604,843حق تقدم سرمايه گذاري البرز
141032134,500حق تقدم سرمايه گذاري البرز
15111215677,000حق تقدم سرمايه گذاري البرز
41358346,999حق تقدم سرمايه گذاري البرز
12217246,970حق تقدم سرمايه گذاري البرز
14357752,400حق تقدم سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
5120002,330حق تقدم سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
11150002,140حق تقدم سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
5119652,450حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
5120002,689حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
19267002,779حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
4113702,600حق تقدم سيمان سپاهان
4113882,609حق تقدم سيمان سپاهان
01102,610حق تقدم سيمان سپاهان
5126001,929حق تقدم سيمان شاهرود
6130001,949حق تقدم سيمان شاهرود
251100002,535حق تقدم سيمان شاهرود
3216402,117حق تقدم سيمان شرق
4120002,118حق تقدم سيمان شرق
2110002,129حق تقدم سيمان شرق
20131006,557حق تقدم صنايع شيميايي فارس
5110004,950حق تقدم صنايع شيميايي فارس
7211154864,650حق تقدم صنايع شيميايي فارس
9111148,066حق تقدم گلتاش
212007,900حق تقدم گلتاش
37150007,300حق تقدم گلتاش
418005,450حق تقدم موتوژن
9118005,137حق تقدم موتوژن
44187164,995حق تقدم موتوژن
351113508410,000حق تقدم نفت پارس
111100010,500حق تقدم نفت پارس
11194511,999حق تقدم نفت پارس
441200002,202حق تقدم کاشي الوند
11137002,999حق تقدم کاشي الوند
5115003,652حق تقدم کاشي الوند
1,300105000002,600حق تقدم کاشي سعدي
657275492,376حمل ونقل پتروشيمي
16266002,375حمل ونقل پتروشيمي
012002,371حمل ونقل پتروشيمي
0113,098حمل ونقل توکا
0113,097حمل ونقل توکا
0113,096حمل ونقل توکا
10125040,880خاک چيني ايران
216040,900خاک چيني ايران
411100040,979خاک چيني ايران
312999,949خدمات انفورماتيک
11929,943خدمات انفورماتيک
211709,940خدمات انفورماتيک
11294111,769خوراک دام پارس
9170012,398خوراک دام پارس
2119312,735خوراک دام پارس
114512,097داده پردازي ايران
3112902,098داده پردازي ايران
115002,099داده پردازي ايران
541300018,149داروپخش
9152018,150داروپخش
5125018,183داروپخش
10150019,973داروسازي ابوريحان
18190919,963داروسازي ابوريحان
10150019,956داروسازي ابوريحان
011010,500داروسازي اسوه
131120010,599داروسازي اسوه
211200010,600داروسازي اسوه
4118519,540داروسازي اکسير
17185419,539داروسازي اکسير
995510019,500داروسازي اکسير
14120007,193داروسازي جابرابن حيان
16322857,190داروسازي جابرابن حيان
416007,189داروسازي جابرابن حيان
40288445,000داروسازي زهراوي
1604347446,000داروسازي زهراوي
32269046,500داروسازي زهراوي
121166,499داروسازي سبحان
18127526,500داروسازي سبحان
7110006,567داروسازي سبحان
64270009,100داروسازي فارابي
515609,099داروسازي فارابي
30232509,090داروسازي فارابي
5111873,846داروسازي کوثر
6115003,887داروسازي کوثر
2123543503,900داروسازي کوثر
15120007,594داروسازي کوثر
13116657,590داروسازي کوثر
11214337,550داروسازي کوثر
111159,235دارويي امين
414009,240دارويي امين
212509,250دارويي امين
12150023,300دارويي رازک
12150023,380دارويي رازک
1401600023,390دارويي رازک
451100004,549دارويي لقمان
315804,550دارويي لقمان
5110004,557دارويي لقمان
193184710,042داملران رازک
8180010,013داملران رازک
142140010,000داملران رازک
8126503,175درخشان تهران
4110003,640درخشان تهران
112604,349درخشان تهران
572176603,215دوده صنعتي پارس
1108340513,219دوده صنعتي پارس
01783,237دوده صنعتي پارس
415008,830دوده صنعتي پارس
9110008,829دوده صنعتي پارس
11112008,799دوده صنعتي پارس
482120004,040دوده صنعتي پارس
8120004,043دوده صنعتي پارس
8120004,044دوده صنعتي پارس
8120003,799ذغال سنگ نگين طبس
8120003,840ذغال سنگ نگين طبس
27166214,051ذغال سنگ نگين طبس
387141547652,500ريخته گري تراکتورسازي ايران
813312602,600ريخته گري تراکتورسازي ايران
343130002,630ريخته گري تراکتورسازي ايران
10121584,688رينگ سازي مشهد
215004,530رينگ سازي مشهد
113134,200رينگ سازي مشهد
5135611,395زامياد
743530411,398زامياد
433310691,399زامياد
2,629328516430,875سازه پويش
311100030,901سازه پويش
713230030,904سازه پويش
463241541793,001سالمين
1101361903,052سالمين
16150003,130سالمين
568333211,672سامان گستراصفهان
531300001,780سامان گستراصفهان
5428981,787سامان گستراصفهان
15360002,447سايپا
16163882,445سايپا
5120632,440سايپا
4111763,800سايپاآذين
113153,750سايپاآذين
18150003,670سايپاآذين
34140000849سايپاديزل
962111500860سايپاديزل
38142225899سايپاديزل
13148202,726سايپاشيشه
1,11114602824,146سپنتا
981800012,283سپنتا
171141412,215سپنتا
215004,450سخت آژند
661150004,409سخت آژند
43198824,398سخت آژند
11125044,970سراميک هاي صنعتي اردکان
223744,969سراميک هاي صنعتي اردکان
25256544,967سراميک هاي صنعتي اردکان
4,2888411341853,781سرما آفرين
29176213,782سرما آفرين
30279533,784سرما آفرين
10130003,479سرمايه گذاري آتيه دماوند
21260003,480سرمايه گذاري آتيه دماوند
01103,499سرمايه گذاري آتيه دماوند
4110003,899سرمايه گذاري البرز
1472375933,900سرمايه گذاري البرز
112003,940سرمايه گذاري البرز
3120001,585سرمايه گذاري بهمن
2110001,579سرمايه گذاري بهمن
12272991,580سرمايه گذاري بهمن
3112002,438سرمايه گذاري بوعلي
3112002,436سرمايه گذاري بوعلي
114702,372سرمايه گذاري بوعلي
115002,857سرمايه گذاري پارس توشه
15150002,949سرمايه گذاري پارس توشه
4112002,998سرمايه گذاري پارس توشه
334151672,150سرمايه گذاري پتروشيمي
11249002,149سرمايه گذاري پتروشيمي
8136542,148سرمايه گذاري پتروشيمي
119001,352سرمايه گذاري پرديس
10180891,275سرمايه گذاري پرديس
8160001,270سرمايه گذاري پرديس
312204421,508سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
8150001,514سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
2112001,520سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
5228291,640سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
6237561,639سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
123851,630سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
971518441,880سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
17190001,899سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
14175601,909سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
4112193,200سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
2711848523,190سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
3110003,189سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
5219002,544سرمايه گذاري توسعه ملي
3110002,540سرمايه گذاري توسعه ملي
262102522,500سرمايه گذاري توسعه ملي
1371250005,498سرمايه گذاري توکافولاد
5111054,950سرمايه گذاري توکافولاد
214004,890سرمايه گذاري توکافولاد
451358001,254سرمايه گذاري رنا
8165001,250سرمايه گذاري رنا
213165001,244سرمايه گذاري رنا
2112301,625سرمايه گذاري رنا
192116001,628سرمايه گذاري رنا
011001,629سرمايه گذاري رنا
11238412,820سرمايه گذاري ساختمان ايران
18164602,850سرمايه گذاري ساختمان ايران
14150002,859سرمايه گذاري ساختمان ايران
03485100سرمايه گذاري ساختمان ايران
633450001,389سرمايه گذاري سايپا
8160991,388سرمايه گذاري سايپا
01601,380سرمايه گذاري سايپا
3213002,110سرمايه گذاري سپه
115502,130سرمايه گذاري سپه
6130002,136سرمايه گذاري سپه
11250002,180سرمايه گذاري صنايع بهشهر
19287432,200سرمايه گذاري صنايع بهشهر
11150002,201سرمايه گذاري صنايع بهشهر
318503,529سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
7120003,530سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
215003,531سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
3132711,047سرمايه گذاري صنعت بيمه
261245171,046سرمايه گذاري صنعت بيمه
456427961,045سرمايه گذاري صنعت بيمه
4121452,096سرمايه گذاري صنعت نفت
2110002,097سرمايه گذاري صنعت نفت
5324302,098سرمايه گذاري صنعت نفت
15170002,189سرمايه گذاري صنعت و معدن
10245002,188سرمايه گذاري صنعت و معدن
218922,175سرمايه گذاري صنعت و معدن
661100006,640سرمايه گذاري غدير
7211296,639سرمايه گذاري غدير
10115006,638سرمايه گذاري غدير
7140001,692سرمايه گذاري مسکن
3115001,693سرمايه گذاري مسکن
3120001,694سرمايه گذاري مسکن
11117000636سرمايه گذاري ملت
437000637سرمايه گذاري ملت
1114173037639سرمايه گذاري ملت
5125002,074سرمايه گذاري ملي ايران
10150002,075سرمايه گذاري ملي ايران
642302542,100سرمايه گذاري ملي ايران
4120001,870سرمايه گذاري نيرو
117701,880سرمايه گذاري نيرو
8340001,890سرمايه گذاري نيرو
3130011,299سرمايه گذاري نيرو
1110011,285سرمايه گذاري نيرو
6150011,279سرمايه گذاري نيرو
6,6198413224755,005سرمايه گذاري نيرو
631122005,150سرمايه گذاري نيرو
563108005,200سرمايه گذاري نيرو
219992,167سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
973450002,160سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
11150002,150سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
65197326,687سنگ آهن گل گهر
10115006,686سنگ آهن گل گهر
13120006,685سنگ آهن گل گهر
4115722,699سهامي شهد
8130025,970سهامي شهد
6141915,422سيمان آرتا اردبيل
3121915,423سيمان آرتا اردبيل
415007,248سيمان اروميه
7110007,249سيمان اروميه
28539067,250سيمان اروميه
5,1421636207114,201سيمان اصفهان
314204115,150سيمان اصفهان
31512070015,229سيمان اصفهان
212008,439سيمان ايلام
9211188,438سيمان ايلام
222218,098سيمان ايلام
213155,662سيمان بجنورد
417005,663سيمان بجنورد
9316595,664سيمان بجنورد
4110036,100سيمان بهبهان
4110036,199سيمان بهبهان
30182036,490سيمان بهبهان
831160005,210سيمان تهران
33863335,200سيمان تهران
544103255,199سيمان تهران
58265398,840سيمان خاش
828768,796سيمان خاش
919908,797سيمان خاش
36260005,980سيمان خزر
24139885,950سيمان خزر
962162945,900سيمان خزر
22167503,290سيمان داراب
215003,296سيمان داراب
113003,297سيمان داراب
171100016,960سيمان دورود
171100016,970سيمان دورود
171100016,990سيمان دورود
4215452,379سيمان سپاهان
6323852,380سيمان سپاهان
4217182,390سيمان سپاهان
218020,315سيمان سفيد ني ريز
22140005,600سيمان شاهرود
20135975,649سيمان شاهرود
315005,660سيمان شاهرود
19259993,089سيمان شرق
16250253,090سيمان شرق
01103,098سيمان شرق
311100663,062سيمان شمال
17356003,061سيمان شمال
12240003,060سيمان شمال
19245004,299سيمان صوفيان
592138004,300سيمان صوفيان
12128164,305سيمان صوفيان
10157417,555سيمان صوفيان
4129014,700سيمان صوفيان
251200012,378سيمان صوفيان
5225001,885سيمان صوفيان
13369001,886سيمان صوفيان
2110001,899سيمان صوفيان
32146156,999سيمان غرب
9212656,998سيمان غرب
701100006,997سيمان غرب
611100006,060سيمان فارس نو
315015,954سيمان فارس نو
21535185,952سيمان فارس نو
215003,822سيمان فارس و خوزستان
8120003,820سيمان فارس و خوزستان
17345233,800سيمان فارس و خوزستان
16150032,700سيمان قاين
26180032,590سيمان قاين
1319431730,327سيمان قاين
482230021,000سيمان مازندران
1061500021,249سيمان مازندران
271127821,100سيمان مازندران
351199017,600سيمان هرمزگان
191118616,200سيمان هرمزگان
111006,010سيمان هرمزگان
9115006,018سيمان هرمزگان
14223776,019سيمان هرمزگان
10114006,900سيمان هگمتان
111456,924سيمان هگمتان
18125966,925سيمان هگمتان
516527,620سيمان کارون
01207,600سيمان کارون
01207,590سيمان کارون
56384776,600سيمان کردستان
10114386,610سيمان کردستان
111256,630سيمان کردستان
951138467711,227سيمان کرمان
3122011,540سيمان کرمان
121100011,550سيمان کرمان
1101799013,800سينا دارو
011013,387سينا دارو
33592505013,363سينا دارو
1456601152,407شهد ايران
611242772,495شهد ايران
1251500002,497شهد ايران
5110005,499شير پاستوريزه پگاه اصفهان
111725,533شير پاستوريزه پگاه اصفهان
214006,190شير پاستوريزه پگاه اصفهان
27149135,510شير پاستوريزه پگاه خراسان
01405,365شير پاستوريزه پگاه خراسان
6112205,199شير پاستوريزه پگاه خراسان
13151002,557شيشه دارويي رازي
113792,730شيشه دارويي رازي
15130004,964شيشه دارويي رازي
71176889,259شيشه همدان
10110309,260شيشه همدان
616509,299شيشه همدان
50389905,575شيشه و گاز
19134175,570شيشه و گاز
54197295,566شيشه و گاز
01106,742شيمي داروئي داروپخش
01106,650شيمي داروئي داروپخش
3386522936,472شيمي داروئي داروپخش
833650012,700شيميايي سينا
2116312,699شيميايي سينا
982773012,690شيميايي سينا
726305192,350شکر شاهرود
19280002,349شکر شاهرود
4216802,330شکر شاهرود
1,571161956528,031شکر شاهرود
627009,000شکر شاهرود
9110009,090شکر شاهرود
24293002,550صنايع آذرآب
4113732,599صنايع آذرآب
20177002,648صنايع آذرآب
231110672,077صنايع ريخته گري ايران
572272612,079صنايع ريخته گري ايران
463222862,080صنايع ريخته گري ايران
113004,067صنايع سيمان دشتستان
20150004,065صنايع سيمان دشتستان
1063261104,050صنايع سيمان دشتستان
16374521,170صنايع شيميايي ايران
934438721,189صنايع شيميايي ايران
7333721,190صنايع شيميايي ايران
10120014,790صنايع شيميايي فارس
11222514,780صنايع شيميايي فارس
5110494,779صنايع شيميايي فارس
30146576,500صنايع لاستيکي سهند
7110007,058صنايع لاستيکي سهند
213007,200صنايع لاستيکي سهند
3,311720766215,945صنايع کاشي وسراميک سينا
1224767315,946صنايع کاشي وسراميک سينا
5132515,961صنايع کاشي وسراميک سينا
5,6311339377514,300صنايع کاشي وسراميک سينا
985685114,303صنايع کاشي وسراميک سينا
3217514,311صنايع کاشي وسراميک سينا
1,206334201428,711صنايع کاغذسازي کاوه
2228771428,725صنايع کاغذسازي کاوه
1871650028,798صنايع کاغذسازي کاوه
5,983568217767,281صنعتي آما
5496753877,282صنعتي آما
883120207,325صنعتي آما
111686,509صنعتي بهشهر
34152006,520صنعتي بهشهر
314006,523صنعتي بهشهر
10130003,222صنعتي رنگين
1594712192,236عمران و توسعه فارس
2110002,289عمران و توسعه فارس
217742,294عمران و توسعه فارس
01405,544فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
9115425,530فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
41174955,520فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
24161003,880فرآورده هاي نسوز پارس
8120004,150فرآورده هاي نسوز پارس
8120004,200فرآورده هاي نسوز پارس
15223546,370فرآورده هاي نسوزآذر
14121386,377فرآورده هاي نسوزآذر
19130006,378فرآورده هاي نسوزآذر
2110018,176فرآورده هاي نسوزايران
581321618,177فرآورده هاي نسوزايران
4119518,726فرآورده هاي نسوزايران
416306,889فرآوري موادمعدني ايران
12315308,000فرآوري موادمعدني ايران
18122008,200فرآوري موادمعدني ايران
915151315106,960فروسيليس ايران
251168871,500فنرسازي خاور
6132001,998فنرسازي زر
6131361,960فنرسازي زر
9150001,800فنرسازي زر
42147508,800فولاد خراسان
212008,718فولاد خراسان
26110299068,715فولاد خراسان
4023522617,700فولاد خوزستان
16120007,750فولاد خوزستان
35345107,790فولاد خوزستان
23156004,046فولاد مبارکه اصفهان
611150004,040فولاد مبارکه اصفهان
111424,039فولاد مبارکه اصفهان
15151003,000فولادکاويان
14340263,550فولادکاويان
4110003,611فولادکاويان
7157311,690فولادکاويان
2120011,699فولادکاويان
1111111,700فولادکاويان
6213004,350فيبر ايران
16236404,399فيبر ايران
316504,449فيبر ايران
6119003,272قطعات اتومبيل ايران
316100003,100قطعات اتومبيل ايران
3110003,200قطعات اتومبيل ايران
314606,299قند اصفهان
822128576,350قند اصفهان
25338926,360قند اصفهان
1717907701,885قند ثابت خراسان
18293001,886قند ثابت خراسان
191100001,889قند ثابت خراسان
529535,359قند شيرين خراسان
417005,300قند شيرين خراسان
112005,290قند شيرين خراسان
23164035,400قند لرستان
317235,500قند لرستان
5114235,800قند لرستان
111006,740قند مرودشت
11806,748قند مرودشت
7110006,750قند مرودشت
32362485,200قند نيشابور
315005,198قند نيشابور
23345005,197قند نيشابور
01604,332قند هکمتان
22150004,460قند هکمتان
35177354,470قند هکمتان
3130011,349قندنقش جهان
341300011,300قندنقش جهان
119611,299قندنقش جهان
115002,050گروه بهمن
5123222,041گروه بهمن
8240152,040گروه بهمن
617507,984گروه صنعتي بارز
10112007,980گروه صنعتي بارز
8110707,878گروه صنعتي بارز
5120002,396گروه صنعتي بوتان
5,6096623674862,369گروه صنعتي بوتان
3110202,459گروه صنعتي بوتان
5150010,810گروه صنعتي سپاهان
5150010,000گروه صنعتي سپاهان
751172488543,019گروه صنعتي سديد
933307003,020گروه صنعتي سديد
216003,199گروه صنعتي سديد
29346546,300گروه صنعتي ملي
619806,299گروه صنعتي ملي
3978662555,992گروه صنعتي ملي
216153,960گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
8120003,949گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
112753,800گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
6110006,180گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
111646,171گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
213306,119گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
211908,400گلتاش
211808,420گلتاش
10211618,450گلتاش
14130374,492گلوکوزان
20145004,495گلوکوزان
646141604,496گلوکوزان
2121410,050لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
761500015,160لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
114018,408لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
13170018,407لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
13170018,405لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
2120011,979لامپ پارس شهاب
014012,497لامپ پارس شهاب
731500014,574لامپ پارس شهاب
1281450002,843لاميران
3110002,790لاميران
301109272,775لاميران
5110005,060لبنيات پاک
315005,011لبنيات پاک
471100004,700لبنيات پاک
13150002,571لبنيات کالبر
1423554502,559لبنيات کالبر
10140002,548لبنيات کالبر
43257407,486لعاب ايران
1041139167,450لعاب ايران
37449517,400لعاب ايران
332100003,290لنت ترمز ايران
3110003,295لنت ترمز ايران
112153,320لنت ترمز ايران
114001,870لوله وماشين سازي ايران
222115151,874لوله وماشين سازي ايران
243130251,880لوله وماشين سازي ايران
7130002,425ليزينگ ايران
13253502,420ليزينگ ايران
15160002,419ليزينگ ايران
012000100ليزينگ ايران
2110002,026ليزينگ خودروغدير
313158311,942ليزينگ خودروغدير
113001,931ليزينگ خودروغدير
3110002,565ليزينگ رايان سايپا
115002,568ليزينگ رايان سايپا
1052409382,569ليزينگ رايان سايپا
3113252,219ليزينگ صنعت ومعدن
303136402,220ليزينگ صنعت ومعدن
3112502,229ليزينگ صنعت ومعدن
113004,644مارگارين
461100004,600مارگارين
112504,599مارگارين
9120004,595ماشين سازي اراک
5110004,580ماشين سازي اراک
5110004,500ماشين سازي اراک
5122502,262ماشين سازي نيرومحرکه
218172,240ماشين سازي نيرومحرکه
4120002,224ماشين سازي نيرومحرکه
18292651,917محورسازان ايران خودرو
8140001,919محورسازان ايران خودرو
10154561,920محورسازان ايران خودرو
4115242,641مخابرات ايران
23286202,640مخابرات ايران
217502,639مخابرات ايران
415577,137مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
18125007,139مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
1026142987,140مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
692178583,878مديريت سرمايه گذاري اميد
28173003,879مديريت سرمايه گذاري اميد
31280003,880مديريت سرمايه گذاري اميد
1567635624,509معادن بافق
88593641324,309معادن بافق
13,4457355336824,297معادن بافق
314206,400معادن منگنزايران
6110006,312معادن منگنزايران
13121306,140معادن منگنزايران
1071117529,090معدني املاح ايران
73280719,100معدني املاح ايران
313009,133معدني املاح ايران
214437,016معدني دماوند
9113276,511معدني و صنعتي چادرملو
62195196,512معدني و صنعتي چادرملو
651100006,514معدني و صنعتي چادرملو
01501,950ملي سرب وروي ايران
3115001,956ملي سرب وروي ايران
218051,976ملي سرب وروي ايران
281100002,820ملي صنايع مس ايران
31761129422,810ملي صنايع مس ايران
297105302,800ملي صنايع مس ايران
8210457,310مهرام
22128507,680مهرام
212008,496مهرام
12149452,420مهرکام پارس
7230002,424مهرکام پارس
17169382,430مهرکام پارس
13130004,397مهندسي نصير ماشين
9120004,398مهندسي نصير ماشين
7116174,409مهندسي نصير ماشين
324140002,289موتورسازان تراکتورسازي ايران
9240002,290موتورسازان تراکتورسازي ايران
904390002,300موتورسازان تراکتورسازي ايران
10113607,620موتوژن
11115007,618موتوژن
35145307,617موتوژن
12150024,396نفت بهران
012024,395نفت بهران
24411000024,380نفت بهران
2116910,296نفت پارس
7263910,297نفت پارس
2118010,388نفت پارس
1624337044,803نورد آلومينيوم
19239104,802نورد آلومينيوم
1,032252151004,796نورد آلومينيوم
5113503,450نوسازي و ساختمان تهران
21260003,477نوسازي و ساختمان تهران
16145003,478نوسازي و ساختمان تهران
01107,598نوش مازندران
9130002,980نيرو محرکه
10140002,589نيرو محرکه
3111002,480نيرو محرکه
68396512110,488نيروترانس
3,7381735643210,487نيروترانس
18,56397177024710,486نيروترانس
1371166868,198نيروکلر
8110288,199نيروکلر
01558,200نيروکلر
1385716101,932کابل البرز
116301,923کابل البرز
2110001,922کابل البرز
10126543,622کاربراتور ايران
22260003,647کاربراتور ايران
402110003,649کاربراتور ايران
16220007,865کارتن ايران
31153005,800کارتن ايران
113004,246کارتن ايران
31135008,877کارخانجات داروپخش
19121008,950کارخانجات داروپخش
13114008,999کارخانجات داروپخش
24163003,760کارخانجات قند قزوين
19150003,799کارخانجات قند قزوين
429253,800کارخانجات قند قزوين
11244682,500کاشي الوند
12150002,430کاشي الوند
29271226552,379کاشي الوند
20123198,799کاشي پارس
44150008,800کاشي پارس
616298,846کاشي پارس
5,518607925636,962کاشي حافظ
1,671252399816,965کاشي حافظ
3157452486,966کاشي حافظ
565139304,006کاشي سعدي
32814817974,005کاشي سعدي
2,359435892734,004کاشي سعدي
97582913733,347کاشي نيلو
785182347323,345کاشي نيلو
1,499544483343,344کاشي نيلو
15150002,951کربن ايران
01403,026کربن ايران
01503,122کربن ايران
10115000697کربن ايران
111000698کربن ايران
314000699کربن ايران
291100028,900کشاورزي ودامپروري مگسال
215531,999کشاورزي ودامپروري مگسال
38177049,800کشاورزي ودامپروري مگسال
151100015,299کشت و صنعت چين چين
7145015,380کشت و صنعت چين چين
11170215,385کشت و صنعت چين چين
27180003,420کشت وصنعت پياذر
113103,414کشت وصنعت پياذر
7120003,404کشت وصنعت پياذر
181162110,869کشت وصنعت پياذر
4136510,860کشت وصنعت پياذر
281257510,855کشت وصنعت پياذر
4129231,510کشت وصنعت پياذر
8150001,588کشت وصنعت پياذر
2110001,800کشت وصنعت پياذر
4110004,259کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
9120004,260کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
011004,285کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
3219001,640کمباين سازي ايران
2110001,687کمباين سازي ايران
116001,730کمباين سازي ايران
593277162,139کمک فنر ايندامين
14166472,140کمک فنر ايندامين
2110002,149کمک فنر ايندامين
111100011,360کنتورسازي ايران
6157311,300کنتورسازي ايران
1112911,290کنتورسازي ايران
22238375,840کيميدارو
315775,790کيميدارو
519005,785کيميدارو
جمع - ميليونتعدادحجمقيمتشرکت
7241511,601آبادگران ايران
3120001,600آبادگران ايران
321200001,590آبادگران ايران
418004,471آبسال
31270004,470آبسال
428504,466آبسال
111803,600آلومراد
5110004,824آلومينيم ايران - ايرالکو
10122104,500آلومينيم ايران - ايرالکو
215004,391آلومينيم ايران - ايرالکو
18190002,038آهنگري تراکتورسازي ايران
201100002,037آهنگري تراکتورسازي ايران
14169262,036آهنگري تراکتورسازي ايران
727509,595البرز دارو
48150009,593البرز دارو
1314136069,592البرز دارو
2110001,810الکتريک خودرو شرق
2110001,820الکتريک خودرو شرق
1635793552,060الکتريک خودرو شرق
17180002,123ايران ارقام
11150002,124ايران ارقام
2110002,150ايران ارقام
1082200005,410ايران تاير
01625,425ايران تاير
3086564565,456ايران تاير
15229575,210ايران ترانسفو
6212005,220ايران ترانسفو
1934370005,227ايران ترانسفو
14150002,809ايران خودرو
6120302,808ايران خودرو
281100002,807ايران خودرو
516451771ايران خودروديزل
27235684750ايران خودروديزل
111884740ايران خودروديزل
518005,661ايران دارو
23139965,660ايران دارو
23139795,655ايران دارو
2110002,160ايران دوچرخ
4119802,161ايران دوچرخ
4120002,162ايران دوچرخ
28222006014,067ايران گچ
21011500013,988ايران گچ
43150008,500باما
43150008,501باما
1,068171203598,877باما
32921031193,190بانک پارسيان
34131064203,200بانک پارسيان
611190003,201بانک پارسيان
15521291621,199بانک تجارت
17721480001,198بانک تجارت
532448001,192بانک تجارت
3110002,551بانک سينا
5120002,553بانک سينا
3110502,560بانک سينا
1482160693924بانک صادرات ايران
45148601925بانک صادرات ايران
9110000926بانک صادرات ايران
10144522,268بانک ملت
22295372,266بانک ملت
1932850002,265بانک ملت
281108502,583بانک کارآفرين
261100002,606بانک کارآفرين
4116632,607بانک کارآفرين
43254228,001بيسکويت گرجي
802100258,000بيسکويت گرجي
313807,837بيسکويت گرجي
1110001,031بيمه البرز
111106201,036بيمه البرز
2117481,037بيمه البرز
1141500002,280بيمه پارسيان
12152002,272بيمه پارسيان
22711000002,270بيمه پارسيان
9135002,594بيمه پارسيان
10238902,595بيمه پارسيان
565172173082,600بيمه پارسيان
118001,260بيمه دانا
10172001,430بين المللي توسعه ساختمان
141100001,427بين المللي توسعه ساختمان
271190001,424بين المللي توسعه ساختمان
16230745,100بين المللي محصولات پارس
16231355,113بين المللي محصولات پارس
9117615,114بين المللي محصولات پارس
363107963,302پارس الکتريک
32731010003,233پارس الکتريک
362120003,009پارس الکتريک
5112000454پارس الکتريک
7110007,441پارس سرام
415008,020پارس سرام
1863231108,061پارس سرام
013015,750پارس سرام
161100015,748پارس سرام
274173015,746پارس سرام
11431423,502پارس سويچ
519295,111پارس مينو
15230115,121پارس مينو
10120005,122پارس مينو
6132519,650پالايش نفت تبريز
6132519,700پالايش نفت تبريز
10149019,701پالايش نفت تبريز
16135844,420پاکسان
23252304,401پاکسان
6212674,400پاکسان
44150008,850پتروشيمي اصفهان
17120008,730پتروشيمي اصفهان
111755538پتروشيمي اصفهان
631167038,000پتروشيمي خارک
5113038,200پتروشيمي خارک
213507,021پتروشيمي شازند
618007,090پتروشيمي شازند
213117,100پتروشيمي شازند
516207,704پتروشيمي شيراز
17222007,708پتروشيمي شيراز
8110007,750پتروشيمي شيراز
215829,200پتروشيمي فن آوران
1083377328,700پتروشيمي فن آوران
20170028,500پتروشيمي فن آوران
01508,000پست بانک ايران
212967,981پست بانک ايران
18222007,980پست بانک ايران
670115099101,313پشم بافي توس
854286874251,243پگاه آذربايجان غربي
8262501,208پگاه آذربايجان غربي
2115001,200پگاه آذربايجان غربي
1063794891,330پلاسکوکار
174131001,331پلاسکوکار
331250001,333پلاسکوکار
331250001,337پلي اکريل
131100001,340پلي اکريل
7150001,341پلي اکريل
15560172,567پمپ سازي ايران
01202,439پمپ سازي ايران
01502,338پمپ سازي ايران
03306,915تامين ماسه ريخته گري
111006,840تامين ماسه ريخته گري
681100006,830تامين ماسه ريخته گري
9120004,386تايدواترخاورميانه
113003,336تراکتور سازي ايران
5115003,440تراکتور سازي ايران
931870010,640توسعه شهري توس گستر
21212000010,620توسعه شهري توس گستر
31813000010,610توسعه شهري توس گستر
371100003,735توسعه صنايع بهشهر
543143233,741توسعه صنايع بهشهر
4110003,744توسعه صنايع بهشهر
7128912,267توسعه معادن روي ايران
6226002,262توسعه معادن روي ايران
553243132,260توسعه معادن روي ايران
34770674,802تولي پرس
214814,732تولي پرس
5311694,636تولي پرس
781446031,745توليد محور خودرو
9150001,746توليد محور خودرو
29861648741,809توليد محور خودرو
373140002,675توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
25192442,676توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
13148002,683توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
25131506516,633توليد مواد اوليه داروپخش
5127211,720توليدي کاشي تکسرام
2110001,721توليدي کاشي تکسرام
3119001,722توليدي کاشي تکسرام
982556801,763تکنوتار
9150001,764تکنوتار
011151,770تکنوتار
14315009,500تکين کو
12212509,550تکين کو
10110419,551تکين کو
2112001,642چرخشگر
7140001,651چرخشگر
2110001,652چرخشگر
562271155824,860چيني ايران
112804,749چيني ايران
23150004,680چيني ايران
515778,220حق تقدم البرز دارو
111258,222حق تقدم البرز دارو
111308,223حق تقدم البرز دارو
011529حق تقدم ايران خودرو
1110001,380حق تقدم ايران خودرو
30150006,000حق تقدم ايران دارو
01681,815حق تقدم بانک سينا
17011000001,702حق تقدم بانک کارآفرين
341100003,350حق تقدم پاکسان
216128,421حق تقدم پاکسان
281100028,456حق تقدم پاکسان
7124528,460حق تقدم پاکسان
4125001,550حق تقدم پمپ سازي ايران
852587501,450حق تقدم پمپ سازي ايران
0111,402حق تقدم پمپ سازي ايران
971100000970حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
01500640حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
01150634حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
9110000870حق تقدم تولي پرس
121350500حق تقدم رايان سايپا
32146376,900حق تقدم سرمايه گذاري البرز
213526,910حق تقدم سرمايه گذاري البرز
10114006,915حق تقدم سرمايه گذاري البرز
1922600003,200حق تقدم سرمايه گذاري توکافولاد
35,156202100160003,510حق تقدم سرمايه گذاري توکافولاد
4120001,800حق تقدم سرمايه گذاري توکافولاد
241100002,364حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
4115002,501حق تقدم سيمان تهران
013000115حق تقدم سيمان سپاهان
301115002,589حق تقدم سيمان سپاهان
011202,586حق تقدم سيمان سپاهان
12145002,585حق تقدم سيمان سپاهان
4130001,420حق تقدم سيمان شاهرود
2110001,775حق تقدم سيمان شاهرود
5130001,756حق تقدم سيمان شاهرود
222103692,110حق تقدم سيمان شرق
18284822,100حق تقدم سيمان شرق
114992,090حق تقدم سيمان شرق
1110000133حق تقدم سيمان فارس وخوزستان
414008,800حق تقدم سينا دارو
23125009,000حق تقدم سينا دارو
90857500012,100حق تقدم سينا دارو
211210010,000حق تقدم فرآورده هاي نسوزايران
115000010حق تقدم فنرسازي خاور
35150000700حق تقدم فيبر ايران
602600001,000حق تقدم لوله وماشين سازي ايران
115000184حق تقدم ماشين سازي اراک
111605,201حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
17120008,250حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
22150004,390حق تقدم موتوژن
18140004,391حق تقدم موتوژن
2831500005,669حق تقدم نفت پارس
1131200005,668حق تقدم نفت پارس
671120005,622حق تقدم نفت پارس
112000276حق تقدم نيرو محرکه
25150000500حق تقدم کاشي سعدي
115002,351حمل ونقل پتروشيمي
8134002,355حمل ونقل پتروشيمي
8134122,370حمل ونقل پتروشيمي
216953,001حمل ونقل توکا
15150003,020حمل ونقل توکا
15150003,021حمل ونقل توکا
8120038,500خاک چيني ايران
318238,431خاک چيني ايران
12230038,430خاک چيني ايران
716899,903خدمات انفورماتيک
919009,911خدمات انفورماتيک
111009,920خدمات انفورماتيک
3113402,081داده پردازي ايران
114842,080داده پردازي ايران
2110002,075داده پردازي ايران
212122017,262داروپخش
341195017,261داروپخش
11159718,422داروسازي ابوريحان
261250010,230داروسازي اسوه
101102010,202داروسازي اسوه
2118010,141داروسازي اسوه
8244018,230داروسازي اکسير
931500018,500داروسازي اکسير
191100018,501داروسازي اکسير
1461209416,951داروسازي جابرابن حيان
13118507,000داروسازي جابرابن حيان
7110007,001داروسازي جابرابن حيان
31155005,578داروسازي روزدارو
2991500005,974داروسازي روزدارو
1841296436,214داروسازي روزدارو
1731397943,500داروسازي زهراوي
13330042,996داروسازي زهراوي
19130006,340داروسازي سبحان
6110006,331داروسازي سبحان
13220006,330داروسازي سبحان
16119008,619داروسازي فارابي
616928,620داروسازي فارابي
10111558,621داروسازي فارابي
8120003,820داروسازي کوثر
381100003,801داروسازي کوثر
57031500003,800داروسازي کوثر
11114007,507داروسازي کوثر
18124007,510داروسازي کوثر
212007,511داروسازي کوثر
211938,850دارويي امين
313008,723دارويي امين
415008,851دارويي امين
8133122,910دارويي رازک
01522,866دارويي رازک
5120022,865دارويي رازک
34380004,300دارويي لقمان
7216204,298دارويي لقمان
28130009,400داملران رازک
20221009,500داملران رازک
11212009,501داملران رازک
2041497754,104دشت مرغاب
111507,207دشت مرغاب
71198007,220دشت مرغاب
01213,200دوده صنعتي پارس
23273503,156دوده صنعتي پارس
30196503,110دوده صنعتي پارس
21223808,633دوده صنعتي پارس
9110508,634دوده صنعتي پارس
111208,650دوده صنعتي پارس
401100004,013دوده صنعتي پارس
7117504,012دوده صنعتي پارس
6115004,011دوده صنعتي پارس
23150004,504رادياتور ايران
5211004,505رادياتور ايران
4,079408741424,666رادياتور ايران
8230102,500ريخته گري تراکتورسازي ايران
20199772,000ريخته گري تراکتورسازي ايران
892492821,802ريخته گري تراکتورسازي ايران
28521000002,850رينگ سازي مشهد
332110002,960رينگ سازي مشهد
5,9236119625183,018رينگ سازي مشهد
1110001,381زامياد
10372521,380زامياد
3120001,378زامياد
01513,863سازه پويش
12149002,425سايپا
3110332,427سايپا
2110002,428سايپا
01100793سايپاديزل
01100790سايپاديزل
01100787سايپاديزل
10421000010,399سپنتا
312300010,404سپنتا
193176210,500سپنتا
2382800002,971سخت آژند
501160003,118سخت آژند
12227343,030سراميک هاي صنعتي اردکان
9120843,100سراميک هاي صنعتي اردکان
9120043,500سراميک هاي صنعتي اردکان
011162,942سرما آفرين
521149913,452سرمايه گذاري آتيه دماوند
317533,451سرمايه گذاري آتيه دماوند
10128553,449سرمايه گذاري آتيه دماوند
412105643,853سرمايه گذاري البرز
19150003,852سرمايه گذاري البرز
12230003,851سرمايه گذاري البرز
115201,519سرمايه گذاري بهمن
11273631,518سرمايه گذاري بهمن
401172392,337سرمايه گذاري بوعلي
5120002,370سرمايه گذاري بوعلي
241100002,371سرمايه گذاري بوعلي
1,009173645202,768سرمايه گذاري پارس توشه
271100002,740سرمايه گذاري پارس توشه
21276802,730سرمايه گذاري پارس توشه
3215502,111سرمايه گذاري پتروشيمي
011502,112سرمايه گذاري پتروشيمي
115002,117سرمايه گذاري پتروشيمي
17031500001,130سرمايه گذاري پرديس
6150001,140سرمايه گذاري پرديس
411283553491,158سرمايه گذاري پرديس
162108001,473سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
2110001,560سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
116501,574سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
2214301,575سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
218501,831سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
9150001,830سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
181100001,825سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
3110003,113سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
6120003,151سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
351110003,160سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
13353572,450سرمايه گذاري توسعه ملي
11245682,461سرمايه گذاري توسعه ملي
16465262,462سرمايه گذاري توسعه ملي
9120004,601سرمايه گذاري توکافولاد
9120004,602سرمايه گذاري توکافولاد
991132105674,706سرمايه گذاري توکافولاد
3223501,213سرمايه گذاري رنا
1110001,214سرمايه گذاري رنا
5141051,215سرمايه گذاري رنا
502310001,601سرمايه گذاري رنا
16499331,600سرمايه گذاري رنا
3218001,597سرمايه گذاري رنا
352126852,779سرمايه گذاري ساختمان ايران
312111502,773سرمايه گذاري ساختمان ايران
463167702,772سرمايه گذاري ساختمان ايران
433313501,370سرمايه گذاري سايپا
3218501,371سرمايه گذاري سايپا
2114471,375سرمايه گذاري سايپا
2110852,050سرمايه گذاري سپه
126002,030سرمايه گذاري سپه
10150002,025سرمايه گذاري سپه
904425782,120سرمايه گذاري صنايع بهشهر
421200002,110سرمايه گذاري صنايع بهشهر
19490002,100سرمايه گذاري صنايع بهشهر
426121333,465سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
18351103,460سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
9125703,455سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
513495001,032سرمايه گذاري صنعت بيمه
2219261,038سرمايه گذاري صنعت بيمه
7362681,040سرمايه گذاري صنعت بيمه
115002,077سرمايه گذاري صنعت نفت
2110002,075سرمايه گذاري صنعت نفت
4120002,072سرمايه گذاري صنعت نفت
113342,170سرمايه گذاري صنعت و معدن
2111002,155سرمايه گذاري صنعت و معدن
541250002,156سرمايه گذاري صنعت و معدن
7110006,561سرمايه گذاري غدير
516806,629سرمايه گذاري غدير
16224096,632سرمايه گذاري غدير
117801,662سرمايه گذاري مسکن
5130001,661سرمايه گذاري مسکن
5130001,660سرمايه گذاري مسکن
7211500622سرمايه گذاري ملت
12118840621سرمايه گذاري ملت
16225478620سرمايه گذاري ملت
562274002,043سرمايه گذاري ملي ايران
405200091,985سرمايه گذاري ملي ايران
3116491,979سرمايه گذاري ملي ايران
2111181,770سرمايه گذاري نيرو
4220101,758سرمايه گذاري نيرو
13371451,755سرمايه گذاري نيرو
10124004,225سرمايه گذاري نيرو
1266590412,140سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
9141502,143سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
292136502,144سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
19130006,463سنگ آهن گل گهر
10215006,465سنگ آهن گل گهر
10216006,466سنگ آهن گل گهر
37552015518,606سهامي شهد
6131717,900سهامي شهد
181100017,600سهامي شهد
1110013,900سيمان آرتا اردبيل
171122613,880سيمان آرتا اردبيل
7110006,770سيمان اروميه
9114006,732سيمان اروميه
13120006,731سيمان اروميه
113835,700سيمان بهبهان
30285035,511سيمان بهبهان
9125035,502سيمان بهبهان
224285,120سيمان تهران
742144305,150سيمان تهران
28155155,161سيمان تهران
212028,362سيمان خاش
313508,360سيمان خاش
321100003,205سيمان داراب
13240003,204سيمان داراب
20164003,203سيمان داراب
461271516,900سيمان دورود
741439316,860سيمان دورود
11265016,848سيمان دورود
10142782,345سيمان سپاهان
1,17465016162,340سيمان سپاهان
18176162,335سيمان سپاهان
8114145,440سيمان شاهرود
519905,109سيمان شاهرود
461150003,067سيمان شرق
215003,066سيمان شرق
382123403,065سيمان شرق
352120002,906سيمان شمال
6120002,964سيمان شمال
9130002,972سيمان شمال
12130004,050سيمان صوفيان
10124604,001سيمان صوفيان
7218073,977سيمان صوفيان
181100001,794سيمان صوفيان
222120001,793سيمان صوفيان
7238921,792سيمان صوفيان
315006,656سيمان غرب
111106,921سيمان غرب
2,354123579866,576سيمان فارس
10325283,778سيمان فارس و خوزستان
11130003,780سيمان فارس و خوزستان
11130003,781سيمان فارس و خوزستان
13221126,000سيمان هرمزگان
19431805,971سيمان هرمزگان
30449845,970سيمان هرمزگان
17125436,741سيمان هگمتان
22228847,540سيمان کارون
8210567,550سيمان کارون
30139487,560سيمان کارون
6110006,301سيمان کردستان
8113006,300سيمان کردستان
19230006,297سيمان کردستان
568161079005,266شير پاستوريزه پگاه اصفهان
512102005,000شير پاستوريزه پگاه اصفهان
552111054,950شير پاستوريزه پگاه اصفهان
9220004,628شير پاستوريزه پگاه خراسان
5110004,900شير پاستوريزه پگاه خراسان
2,219174428365,012شير پاستوريزه پگاه خراسان
1718675302,534شيشه دارويي رازي
13150002,500شيشه دارويي رازي
5120002,395شيشه دارويي رازي
9110009,031شيشه همدان
9110009,030شيشه همدان
18120009,020شيشه همدان
41174055,500شيشه و گاز
602108905,510شيشه و گاز
39270005,511شيشه و گاز
9174411,851شيميايي سينا
6254411,900شيميايي سينا
201167211,901شيميايي سينا
441190002,291شکر شاهرود
13255002,320شکر شاهرود
217302,328شکر شاهرود
1110001,395شکر شاهرود
481374301,292شکر شاهرود
212007,530شکر شاهرود
292118002,450صنايع آذرآب
1602800002,000صنايع ريخته گري ايران
1182600001,960صنايع ريخته گري ايران
8140001,922صنايع ريخته گري ايران
272127721,001صنايع شيميايي ايران
626297021,000صنايع شيميايي ايران
5124020,900صنايع شيميايي ايران
112164,651صنايع شيميايي فارس
1,127221748536,444صنايع لاستيکي سهند
315006,400صنايع لاستيکي سهند
111606,250صنايع لاستيکي سهند
7110716,502صنعتي بهشهر
12119006,501صنعتي بهشهر
743113616,500صنعتي بهشهر
501300001,675صنعتي رنگين
99412996199,976فرآورده هاي تزريقي ايران
212009,800فرآورده هاي تزريقي ايران
01509,605فرآورده هاي تزريقي ايران
11120005,421فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
8214395,425فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
111005,450فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
8,2838323624493,506فرآورده هاي نسوز پارس
351100003,452فرآورده هاي نسوز پارس
341100003,372فرآورده هاي نسوز پارس
7211756,341فرآورده هاي نسوزآذر
6310096,340فرآورده هاي نسوزآذر
13120006,333فرآورده هاي نسوزآذر
181100018,009فرآورده هاي نسوزايران
361200018,006فرآورده هاي نسوزايران
182102018,005فرآورده هاي نسوزايران
742120956,140فرآوري موادمعدني ايران
10217105,800فرآوري موادمعدني ايران
34260005,701فرآوري موادمعدني ايران
262130002,001فروسيليس ايران
2115001,501فروسيليس ايران
2110001,500فروسيليس ايران
111010993فنرسازي خاور
50150000996فنرسازي خاور
1,7993917953951,002فنرسازي خاور
1110001,400فنرسازي زر
6140001,401فنرسازي زر
913603801,500فنرسازي زر
212007,620فولاد خوزستان
822107407,604فولاد خوزستان
415207,603فولاد خوزستان
27167834,003فولاد مبارکه اصفهان
23357054,010فولاد مبارکه اصفهان
4110364,020فولاد مبارکه اصفهان
2,237258598252,602فولادکاويان
3110002,502فولادکاويان
301123312,421فولادکاويان
13130004,270فيبر ايران
5111654,250فيبر ايران
11326604,200فيبر ايران
1,06493574032,978فيروزا
3110002,910فيروزا
6122302,880فيروزا
37551208303,100قطعات اتومبيل ايران
911300003,040قطعات اتومبيل ايران
15150003,020قطعات اتومبيل ايران
426646,200قند اصفهان
6110006,170قند اصفهان
9114006,162قند اصفهان
161100001,600قند ثابت خراسان
162107001,500قند ثابت خراسان
262175001,499قند ثابت خراسان
501100005,000قند شيرين خراسان
213755,001قند شيرين خراسان
25150005,010قند شيرين خراسان
471134535,031قند لرستان
19154835,030قند لرستان
318535,027قند لرستان
111150840قند لرستان
112006,470قند مرودشت
112006,450قند مرودشت
618976,401قند مرودشت
20139395,005قند نيشابور
761150005,050قند نيشابور
781155005,053قند نيشابور
01100601قند نيشابور
111424,250قند هکمتان
327284,242قند هکمتان
4110004,230قند هکمتان
2119010,484قندنقش جهان
7234972,020گروه بهمن
3115002,021گروه بهمن
115002,022گروه بهمن
414777,565گروه صنعتي بارز
618007,580گروه صنعتي بارز
516407,605گروه صنعتي بارز
1822899982,020گروه صنعتي بوتان
1075740001,442گروه صنعتي بوتان
481270001,792گروه صنعتي بوتان
529505,621گروه صنعتي سپاهان
20335185,821گروه صنعتي سپاهان
20134855,710گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
22126938,300گلتاش
14116638,250گلتاش
19323398,020گلتاش
1,95635300036,897گلوکوزان
18150036,848گلوکوزان
213984,489گلوکوزان
724160004,487گلوکوزان
612136414,485گلوکوزان
1367155998,749لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
10111508,614لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
2110018,380لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
5,859431841018,400لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
36641991418,401لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
1,8892215861411,908لامپ پارس شهاب
141120011,800لامپ پارس شهاب
3125011,720لامپ پارس شهاب
114232,446لاميران
115002,447لاميران
191270942,646لاميران
16137284,251لبنيات پاک
215004,252لبنيات پاک
1794396974,508لبنيات پاک
20180002,449لبنيات کالبر
322130002,474لبنيات کالبر
7,98514932263692,475لبنيات کالبر
36350157,266لعاب ايران
11215157,270لعاب ايران
9212487,300لعاب ايران
219091,867لوله وماشين سازي ايران
2211001,865لوله وماشين سازي ايران
2110001,864لوله وماشين سازي ايران
5120002,346ليزينگ ايران
5219902,347ليزينگ ايران
5120002,350ليزينگ ايران
112114,740ليزينگ ايران
4120001,923ليزينگ خودروغدير
16182561,924ليزينگ خودروغدير
491256291,926ليزينگ خودروغدير
912356912,536ليزينگ رايان سايپا
19174752,535ليزينگ رايان سايپا
15160002,530ليزينگ رايان سايپا
218402,210ليزينگ صنعت ومعدن
115002,205ليزينگ صنعت ومعدن
2110502,201ليزينگ صنعت ومعدن
5111004,505مارگارين
9120004,510مارگارين
112304,550مارگارين
011004,399ماشين سازي اراک
112404,400ماشين سازي اراک
6230002,100ماشين سازي نيرومحرکه
2110002,101ماشين سازي نيرومحرکه
112862,196ماشين سازي نيرومحرکه
12165351,904محورسازان ايران خودرو
931500001,855محورسازان ايران خودرو
341186951,842محورسازان ايران خودرو
261100002,615مخابرات ايران
115642,619مخابرات ايران
1715651452,620مخابرات ايران
213007,120مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
2401337007,119مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
213497,101مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
9123003,800مديريت سرمايه گذاري اميد
215003,785مديريت سرمايه گذاري اميد
10127163,784مديريت سرمايه گذاري اميد
111008,960معدني املاح ايران
717918,815معدني املاح ايران
111098,810معدني املاح ايران
202105819,347معدني دماوند
619556,506معدني و صنعتي چادرملو
20130596,505معدني و صنعتي چادرملو
31147006,504معدني و صنعتي چادرملو
5128171,903ملي سرب وروي ايران
3116501,861ملي سرب وروي ايران
372200001,860ملي سرب وروي ايران
4114682,778ملي صنايع مس ايران
6220452,780ملي صنايع مس ايران
9233002,781ملي صنايع مس ايران
10215106,868مهرام
01506,865مهرام
213506,850مهرام
10142502,350مهرکام پارس
14261122,343مهرکام پارس
502214092,342مهرکام پارس
7216504,132مهندسي نصير ماشين
4110004,130مهندسي نصير ماشين
20148304,120مهندسي نصير ماشين
10242002,289موتورسازان تراکتورسازي ايران
6260001,001موتورسازان تراکتورسازي ايران
5150001,000موتورسازان تراکتورسازي ايران
29240007,135موتوژن
7110007,138موتوژن
19226797,140موتوژن
68723716610959نساجي بروجرد
47911500520957نساجي بروجرد
1211500024,201نفت بهران
5120024,203نفت بهران
50082056324,300نفت بهران
2120010,000نفت پارس
313509,905نفت پارس
20220009,904نفت پارس
10,2494716870936,075نورد قطعات فولادي
14223705,841نورد قطعات فولادي
3110003,260نوسازي و ساختمان تهران
113503,257نوسازي و ساختمان تهران
10130003,256نوسازي و ساختمان تهران
1110001,000نوش مازندران
18150003,648نوش مازندران
2110002,365نيرو محرکه
471200002,366نيرو محرکه
1305540522,412نيرو محرکه
16120007,893نيروکلر
24230007,892نيروکلر
1182150007,891نيروکلر
215003,567کاربراتور ايران
5115003,566کاربراتور ايران
121703,565کاربراتور ايران
122003,634کارتن ايران
215003,636کارتن ايران
485261231083,936کارتن ايران
4112053,731کارخانجات قند قزوين
9125003,730کارخانجات قند قزوين
20153503,728کارخانجات قند قزوين
22126818,213کاشي پارس
36143718,212کاشي پارس
30136008,207کاشي پارس
9110000900کاشي نيلو
2,717469212212,949کربن ايران
124472,915کربن ايران
115002,901کربن ايران
6,5192826348024,743کشاورزي ودامپروري مگسال
371150024,707کشاورزي ودامپروري مگسال
18175024,000کشاورزي ودامپروري مگسال
1481988015,000کشت و صنعت چين چين
328803,252کشت وصنعت پياذر
3110003,261کشت وصنعت پياذر
113573,310کشت وصنعت پياذر
998913810,850کشت وصنعت پياذر
11321039010,851کشت وصنعت پياذر
121106410,852کشت وصنعت پياذر
152107281,391کشت وصنعت پياذر
6115004,251کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
4110004,250کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
011004,240کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
111836,080کف
23237006,085کف
8,08115251113101,581کمباين سازي ايران
2110001,555کمباين سازي ايران
391250001,552کمباين سازي ايران
221105002,125کمک فنر ايندامين
2110002,124کمک فنر ايندامين
5222002,122کمک فنر ايندامين
6150011,001کنتورسازي ايران
111100011,100کنتورسازي ايران
4133911,140کنتورسازي ايران
11218815,650کيميدارو
7111605,656کيميدارو
315005,660کيميدارو
آمار معاملات
معاملات روزانه
معاملات حق تقدم
روند تغييرات شاخص
بيشترين افزايش قيمت
بيشترين کاهش قيمت
تقاضای خرید و فروش
اطلاعات پايه
اطلاعات نماد
تغييرات سرمايه
مقايسه سود
تبديل نماد شرکتها
فهرست کارگزاران
نمودار تغييرات نرخ
تغييرات نرخ
پورتفوي سهامداران
گروههای صنعت
شرکتهای متوقف
افزایش سرمایه ها
خدمات
اخبار
مقالات
دريافت فايل
سايتهاي مرتبط
آخرين اخبار
شرکت خدمات مدیریت فریوران
کليه حقوق اين سايت به شرکت خدمات مديريت فريوران تعلق دارد. © 2006