صفحه اصلي   تماس با ما   درباره ما
آخرين بروزرساني : 29/08/1393 - 10:02
جستجوي شرکتها
امور کاربران
شناسه :
رمز عبور :
ورود به :
عضويت در سايت
دريافت رمز عبور جديد
ورود اطلاعات سبد سهام
مشاهده سبد سهام
اطلاعات کاربري
تقاضاي خريد و فروش
  مرتب سازی بر اساس :      نام شرکت          جمع آخرين بروزرساني : 29/08/1393 - 10:02

تقاضاهاي فروش

 تقاضاهاي خريد

جمع - ميليونتعدادحجمقيمتشرکت
213005,637آبسال
622111005,620آبسال
336005,635آبسال
39150007,800آلومراد
40150007,900آلومراد
2534346337,296آلومراد
1,973482848556,928آلومينيم ايران - ايرالکو
14120006,998آلومينيم ايران - ايرالکو
35150006,999آلومينيم ايران - ايرالکو
521200002,622آهنگري تراکتورسازي ايران
216002,725آهنگري تراکتورسازي ايران
12172016,699افست
1464873516,700افست
10162516,790افست
221200011,200البرز دارو
2120011,400البرز دارو
111100011,199البرز دارو
8240002,118الکتريک خودرو شرق
4120002,117الکتريک خودرو شرق
011102,134الکتريک خودرو شرق
17150003,300ايران ارقام
6219423,298ايران ارقام
331100003,297ايران ارقام
011004,505ايران تاير
10121584,490ايران تاير
4110004,495ايران تاير
23143955,170ايران ترانسفو
417695,179ايران ترانسفو
131805,150ايران ترانسفو
2741909003,010ايران خودرو
884290963,031ايران خودرو
23175003,039ايران خودرو
01101,749ايران خودروديزل
45620480448949ايران خودروديزل
701100007,030ايران دارو
14120007,149ايران دارو
21230007,160ايران دارو
8440002,009ايران دوچرخ
14271002,015ايران دوچرخ
14270002,014ايران دوچرخ
20199919,999ايران مرينوس
10183612,410ايران مرينوس
5142012,280ايران مرينوس
9150018,950ايران ياساتايرورابر
9150018,965ايران ياساتايرورابر
9150018,970ايران ياساتايرورابر
212179,154باما
53157009,248باما
1,20641314779,170باما
115002,669بانک اقتصادنوين
3210102,668بانک اقتصادنوين
262100002,640بانک اقتصادنوين
4112562,949بانک پارسيان
31031055002,940بانک پارسيان
902309012,920بانک پارسيان
3327421,097بانک تجارت
191170831,111بانک تجارت
0111,112بانک تجارت
16170002,228بانک سينا
11150002,221بانک سينا
115002,220بانک سينا
62723670166935بانک صادرات ايران
515000936بانک صادرات ايران
515000937بانک صادرات ايران
7130002,261بانک ملت
2511109532,260بانک ملت
593260142,250بانک ملت
372150502,480بانک کارآفرين
762305002,500بانک کارآفرين
01502,479بانک کارآفرين
16119558,180بهنوش ايران
516638,190بهنوش ايران
111148,200بهنوش ايران
3120001,548بيمه آسيا
116601,559بيمه آسيا
5130001,547بيمه آسيا
9271001,290بيمه البرز
8160001,271بيمه البرز
5135221,288بيمه البرز
5123362,230بيمه پارسيان
4421621,750بيمه پارسيان
301132592,299بيمه پارسيان
5225851,759بيمه پارسيان
612265152,300بيمه پارسيان
23421330001,760بيمه پارسيان
1401773851,809بيمه دانا
9150001,807بيمه دانا
44452461651,805بيمه دانا
4120002,055بين المللي توسعه ساختمان
4120002,141بين المللي توسعه ساختمان
19187952,159بين المللي توسعه ساختمان
583113005,100بين المللي محصولات پارس
22342395,270بين المللي محصولات پارس
418285,000بين المللي محصولات پارس
2,48383910006,350پارس الکتريک
01216,762پارس الکتريک
7130022,990پارس پامچال
01407,095پارس پامچال
4120022,463پارس پامچال
16222107,090پارس پامچال
65553021821,690پارس پامچال
29140807,085پارس پامچال
313689,190پارس خزر
11212549,150پارس خزر
9210169,140پارس خزر
15616696883پارس خودرو
60,900119169047934882پارس خودرو
1332150000884پارس خودرو
371100037,000پارس دارو
25169236,700پارس دارو
441120036,999پارس دارو
01526,910پارس سرام
324966,946پارس سرام
212596,949پارس سرام
4110004,132پارس سويچ
421100004,160پارس سويچ
12130404,100پارس سويچ
2434380336,400پارس مينو
315006,390پارس مينو
111006,401پارس مينو
14128225,030پاکسان
853169005,040پاکسان
722141975,038پاکسان
215003,940پتروشيمي آبادان
4110004,000پتروشيمي آبادان
317003,900پتروشيمي آبادان
431220019,750پتروشيمي خارک
10150019,711پتروشيمي خارک
1744881019,700پتروشيمي خارک
21130007,094پتروشيمي شازند
8211467,090پتروشيمي شازند
43260007,095پتروشيمي شازند
8110007,564پتروشيمي شيراز
21128707,400پتروشيمي شيراز
617887,470پتروشيمي شيراز
411400010,250پتروشيمي فارابي
181178010,095پتروشيمي فارابي
521500010,300پتروشيمي فارابي
6120528,490پتروشيمي فن آوران
01828,992پتروشيمي فن آوران
115028,993پتروشيمي فن آوران
291199961,456پست بانک ايران
7150001,444پست بانک ايران
141100001,438پست بانک ايران
30133918,841پشم شيشه ايران
22124698,886پشم شيشه ايران
415008,887پشم شيشه ايران
282200001,390پگاه آذربايجان غربي
5138271,388پگاه آذربايجان غربي
7150001,380پگاه آذربايجان غربي
4130001,467پلاسکوکار
152100001,470پلاسکوکار
117481,464پلاسکوکار
6130001,900پلي اکريل
6130001,979پلي اکريل
5120002,485پلي اکريل
483112264,239پمپ سازي ايران
9120004,291پمپ سازي ايران
13130004,290پمپ سازي ايران
26130008,600تامين ماسه ريخته گري
38145438,442تامين ماسه ريخته گري
9110008,565تامين ماسه ريخته گري
43182005,200تراکتور سازي ايران
5110005,224تراکتور سازي ايران
1051200005,230تراکتور سازي ايران
4113172,890توسعه شهري توس گستر
6150011,850توسعه شهري توس گستر
01200096توسعه شهري توس گستر
13145082,895توسعه شهري توس گستر
181150011,865توسعه شهري توس گستر
01102,899توسعه شهري توس گستر
6150011,935توسعه شهري توس گستر
14150002,817توسعه صنايع بهشهر
11440002,820توسعه صنايع بهشهر
9130002,844توسعه صنايع بهشهر
8236882,290توسعه معادن روي ايران
1132500012,269توسعه معادن روي ايران
02540102توسعه معادن روي ايران
1061467242,264توسعه معادن روي ايران
0110100توسعه معادن روي ايران
01502,380توليد محور خودرو
961400002,400توليد محور خودرو
01402,390توليد محور خودرو
23351514,399توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
316834,380توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
6114704,397توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
118018,549توليد مواد اوليه داروپخش
2110018,550توليد مواد اوليه داروپخش
3213818,545توليد مواد اوليه داروپخش
7130002,347توليدي گرانيت بهسرام
3112502,346توليدي گرانيت بهسرام
115002,300توليدي گرانيت بهسرام
9230002,900توليدي کاشي تکسرام
7125002,909توليدي کاشي تکسرام
5118312,915توليدي کاشي تکسرام
1261800015,750تکين کو
39312500015,700تکين کو
3,1014619762315,693تکين کو
8148715,999جام دارو
2110016,000جام دارو
6139415,075جام دارو
14150002,842چرخشگر
281100002,843چرخشگر
582200002,875چرخشگر
28145006,117حفاري شمال
14122506,119حفاري شمال
18130006,120حفاري شمال
212009,499حق تقدم البرز دارو
211929,757حق تقدم البرز دارو
212109,518حق تقدم البرز دارو
7121883,075حق تقدم ايران تاير
319432,920حق تقدم ايران تاير
328903,229حق تقدم ايران تاير
315325,499حق تقدم ايران دارو
53188885,950حق تقدم ايران دارو
7312235,700حق تقدم ايران دارو
22172330,596حق تقدم پاکسان
281130002,175حق تقدم پتروشيمي آبادان
115602,177حق تقدم پتروشيمي آبادان
11150002,190حق تقدم پتروشيمي آبادان
201200010,000حق تقدم پتروشيمي فارابي
35138219,186حق تقدم پتروشيمي فارابي
601100006,000حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
12120006,200حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
315476,287حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
515009,800حق تقدم خاک چيني ايران
48150009,547حق تقدم خاک چيني ايران
43245009,500حق تقدم خاک چيني ايران
20137005,370حق تقدم خوراک دام پارس
318194,018حق تقدم خوراک دام پارس
417565,300حق تقدم داروسازي سبحان
11120005,360حق تقدم داروسازي سبحان
315005,580حق تقدم داروسازي سبحان
111165880حق تقدم دشت مرغاب
5110004,889حق تقدم سرمايه گذاري البرز
141032134,500حق تقدم سرمايه گذاري البرز
112604,843حق تقدم سرمايه گذاري البرز
3126661,047حق تقدم سرمايه گذاري صنايع بهشهر
5150001,019حق تقدم سرمايه گذاري صنايع بهشهر
7165001,050حق تقدم سرمايه گذاري صنايع بهشهر
10342662,237حق تقدم سرمايه گذاري غدير
4118462,235حق تقدم سرمايه گذاري غدير
115002,236حق تقدم سرمايه گذاري غدير
10119550490حق تقدم سرمايه گذاري نيرو
111200497حق تقدم سرمايه گذاري نيرو
315591499حق تقدم سرمايه گذاري نيرو
419181425872,940حق تقدم سيمان سپاهان
482370001,305حق تقدم سيمان شاهرود
11130000383حق تقدم فنرسازي زر
9217860485حق تقدم فنرسازي زر
112250520حق تقدم فنرسازي زر
2113471,558حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
011001,537حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
119541,524حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
171171011821,686حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
318140,000حق تقدم گلوکوزان
5125001,949حق تقدم لعاب
19195711,950حق تقدم لعاب
115501,954حق تقدم لعاب
918799,999حق تقدم معدني دماوند
611170036,016حق تقدم معدني دماوند
9115366,102حق تقدم معدني دماوند
23672973,200حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
113053,199حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
01173,170حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
253238310,300حق تقدم نفت بهران
9120004,690حق تقدم نفت بهران
5145210,298حق تقدم نفت بهران
111804,680حق تقدم نفت بهران
4140010,250حق تقدم نفت بهران
2781627474,424حق تقدم نفت بهران
5142212,298حق تقدم نفت پارس
2116013,000حق تقدم نفت پارس
2402750032,000حق تقدم نفت پارس
392130003,000حمل ونقل پتروشيمي
16153262,950حمل ونقل پتروشيمي
112502,996حمل ونقل پتروشيمي
11134783,050حمل ونقل توکا
217763,067حمل ونقل توکا
9129833,065حمل ونقل توکا
6150012,055خاک چيني ايران
241205411,900خاک چيني ايران
17465142,660خاک چيني ايران
624515912,000خاک چيني ايران
272100892,700خاک چيني ايران
122110010,950خدمات انفورماتيک
17150003,418خدمات انفورماتيک
515568,601خدمات انفورماتيک
634577910,920خدمات انفورماتيک
24271803,400خدمات انفورماتيک
414628,500خدمات انفورماتيک
172158710,939خدمات انفورماتيک
341100003,410خدمات انفورماتيک
39245418,600خدمات انفورماتيک
443381911,400خوراک دام پارس
1112911,460خوراک دام پارس
9180011,489خوراک دام پارس
522208032,480داده پردازي ايران
1433579752,472داده پردازي ايران
115002,484داده پردازي ايران
3120015,950داروپخش
7246515,940داروپخش
5130015,939داروپخش
2110021,500داروسازي ابوريحان
291199914,575داروسازي اسوه
961660014,570داروسازي اسوه
271182414,579داروسازي اسوه
5234614,980داروسازي اکسير
5134714,989داروسازي اکسير
7150014,997داروسازي اکسير
1222144108,470داروسازي جابرابن حيان
851100008,469داروسازي جابرابن حيان
415008,480داروسازي جابرابن حيان
6111053,150داروسازي زهراوي
6111053,100داروسازي زهراوي
7112753,200داروسازي زهراوي
21231996,500داروسازي سبحان
9114006,650داروسازي سبحان
6110006,440داروسازي سبحان
253226611,200داروسازي فارابي
6150011,237داروسازي فارابي
2116211,248داروسازي فارابي
42180005,270داروسازي کوثر
213005,199داروسازي کوثر
315005,178داروسازي کوثر
315844,694دارويي امين
471100004,700دارويي امين
4,9855010640634,685دارويي امين
1351500026,999دارويي رازک
322117826,900دارويي رازک
301110526,998دارويي رازک
1943390114,969دارويي لقمان
20340004,999دارويي لقمان
2264452625,000دارويي لقمان
111109,430داملران رازک
515689,380داملران رازک
55160009,190داملران رازک
822160005,138درخشان تهران
8215005,074درخشان تهران
1,745363442125,069درخشان تهران
181160010,949دشت مرغاب
111100010,997دشت مرغاب
111100010,899دشت مرغاب
27173443,620دوده صنعتي پارس
392105003,670دوده صنعتي پارس
481130003,669دوده صنعتي پارس
471125203,770ذغال سنگ نگين طبس
523135753,800ذغال سنگ نگين طبس
23160003,798ذغال سنگ نگين طبس
26145005,690رادياتور ايران
14324565,689رادياتور ايران
316005,504رادياتور ايران
2792610004,575ريخته گري تراکتورسازي ايران
13240003,129رينگ سازي مشهد
3110003,132رينگ سازي مشهد
3110003,140رينگ سازي مشهد
9250501,716زامياد
1181550002,150زامياد
3118001,724زامياد
221100022,400سازه پويش
11146322,740سازه پويش
591268422,100سازه پويش
6120003,100سالمين
15250203,040سالمين
693212284803,034سالمين
2110002,369سامان گستراصفهان
321134002,360سامان گستراصفهان
16140004,100سامان گستراصفهان
161100001,573سايپا
791500001,572سايپا
1,5862610101671,570سايپا
6120002,840سايپاآذين
22479042,822سايپاآذين
9130002,850سايپاآذين
118501,180سايپاديزل
7162121,198سايپاديزل
1110001,275سايپاديزل
3211472,840سايپاشيشه
11238002,839سايپاشيشه
9130002,838سايپاشيشه
6140014,080سپنتا
632205230,801سپنتا
6142513,885سپنتا
2275735930,800سپنتا
7249913,880سپنتا
51154359,300سخت آژند
13213829,355سخت آژند
515109,485سخت آژند
1011270737,310سراميک هاي صنعتي اردکان
7120037,318سراميک هاي صنعتي اردکان
01539,000سراميک هاي صنعتي اردکان
4110003,675سرما آفرين
541150003,629سرما آفرين
114003,620سرما آفرين
2513555764,520سرمايه گذاري آتيه دماوند
9121084,490سرمايه گذاري آتيه دماوند
9120004,500سرمايه گذاري آتيه دماوند
422100004,238سرمايه گذاري البرز
112244,230سرمايه گذاري البرز
111894,200سرمايه گذاري البرز
114791,757سرمايه گذاري بهمن
601246002,453سرمايه گذاري بوعلي
33331414112,355سرمايه گذاري بوعلي
24395812,470سرمايه گذاري بوعلي
441100004,370سرمايه گذاري پارس توشه
461105644,365سرمايه گذاري پارس توشه
441100004,361سرمايه گذاري پارس توشه
3211002,635سرمايه گذاري پتروشيمي
7225502,600سرمايه گذاري پتروشيمي
451172252,610سرمايه گذاري پتروشيمي
191157611,174سرمايه گذاري پرديس
6152301,157سرمايه گذاري پرديس
021301,172سرمايه گذاري پرديس
1501500002,990سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
6120172,993سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
954320782,950سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
282121512,270سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
4216002,372سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
11150002,281سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
2110002,376سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
412180002,280سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
4218082,375سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
13150002,675سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
352130002,670سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
5117882,660سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
10130003,401سرمايه گذاري توسعه ملي
8224373,400سرمايه گذاري توسعه ملي
22166303,389سرمايه گذاري توسعه ملي
552111084,907سرمايه گذاري توکافولاد
10120004,908سرمايه گذاري توکافولاد
20240004,918سرمايه گذاري توکافولاد
367182340681,568سرمايه گذاري رنا
161100001,570سرمايه گذاري رنا
24731570001,575سرمايه گذاري رنا
321200001,577سرمايه گذاري رنا
47243007741,570سرمايه گذاري رنا
242150001,569سرمايه گذاري رنا
112305,015سرمايه گذاري ساختمان ايران
02965,020سرمايه گذاري ساختمان ايران
5110005,010سرمايه گذاري ساختمان ايران
142100001,399سرمايه گذاري سايپا
463327501,398سرمايه گذاري سايپا
851376101391,395سرمايه گذاري سايپا
671270002,465سرمايه گذاري سپه
252100302,466سرمايه گذاري سپه
861350002,464سرمايه گذاري سپه
10141002,415سرمايه گذاري صنايع بهشهر
115002,430سرمايه گذاري صنايع بهشهر
115502,420سرمايه گذاري صنايع بهشهر
1831492003,720سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
88542392963,700سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
15139303,723سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
9160001,498سرمايه گذاري صنعت بيمه
1425944001,500سرمايه گذاري صنعت بيمه
812543341,499سرمايه گذاري صنعت بيمه
24366383,560سرمايه گذاري صنعت نفت
45851290003,550سرمايه گذاري صنعت نفت
21160003,555سرمايه گذاري صنعت نفت
27011000002,704سرمايه گذاري صنعت و معدن
7127002,699سرمايه گذاري صنعت و معدن
3110002,639سرمايه گذاري صنعت و معدن
11133853,271سرمايه گذاري غدير
14241803,300سرمايه گذاري غدير
18155503,318سرمايه گذاري غدير
954178035,320سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
42180005,305سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
10118325,298سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
14174631,889سرمايه گذاري مسکن
2110001,898سرمايه گذاري مسکن
8240001,899سرمايه گذاري مسکن
0133787سرمايه گذاري ملت
9211391789سرمايه گذاري ملت
36246000790سرمايه گذاري ملت
12456222,069سرمايه گذاري ملي ايران
633303492,090سرمايه گذاري ملي ايران
2110002,070سرمايه گذاري ملي ايران
801464001,732سرمايه گذاري نيرو
313009,150سرمايه گذاري نيرو
389122248731,730سرمايه گذاري نيرو
515009,075سرمايه گذاري نيرو
352200001,734سرمايه گذاري نيرو
65170969,170سرمايه گذاري نيرو
26721066002,500سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
24511000002,450سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
14160002,400سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
111005,453سنگ آهن گل گهر
111325,487سنگ آهن گل گهر
213505,488سنگ آهن گل گهر
616209,190سهامي شهد
27130009,110سهامي شهد
1131124849,047سهامي شهد
13117087,319سيمان اروميه
51170007,280سيمان اروميه
18125007,322سيمان اروميه
119814,290سيمان اصفهان
13184815,699سيمان اصفهان
415007,720سيمان ايلام
124839308سيمان ايلام
19125007,700سيمان ايلام
9130500280سيمان ايلام
15118957,737سيمان ايلام
01100326سيمان ايلام
9118005,260سيمان بجنورد
32161475,170سيمان بجنورد
13125005,200سيمان بجنورد
481127037,830سيمان بهبهان
11229637,829سيمان بهبهان
17145037,999سيمان بهبهان
503119224,220سيمان تهران
30170004,246سيمان تهران
7115364,250سيمان تهران
8110007,995سيمان خاش
47160007,890سيمان خاش
20125007,885سيمان خاش
516816,737سيمان خزر
58186686,700سيمان خزر
13120006,738سيمان خزر
7130002,379سيمان داراب
5119782,380سيمان داراب
17272162,340سيمان داراب
28150005,594سيمان دورود
291100029,382سيمان دورود
6110005,590سيمان دورود
601200029,996سيمان دورود
22238505,591سيمان دورود
115002,047سيمان سپاهان
7149001,474سيمان سپاهان
4321822,048سيمان سپاهان
01861,475سيمان سپاهان
601300002,000سيمان سپاهان
012701,470سيمان سپاهان
218019,589سيمان سفيد ني ريز
115319,750سيمان سفيد ني ريز
115019,600سيمان سفيد ني ريز
10120004,990سيمان شاهرود
10120004,999سيمان شاهرود
10120004,980سيمان شاهرود
6128232,049سيمان شرق
011002,052سيمان شرق
19195002,050سيمان شرق
6120003,219سيمان شمال
318543,200سيمان شمال
3110813,160سيمان شمال
5111334,339سيمان صوفيان
3115002,245سيمان صوفيان
15133644,444سيمان صوفيان
3115202,258سيمان صوفيان
11124914,350سيمان صوفيان
7133002,250سيمان صوفيان
111005,600سيمان غرب
22140005,620سيمان غرب
28150005,630سيمان غرب
115810,832سيمان فارس
7111006,737سيمان فارس نو
7311006,739سيمان فارس نو
518006,738سيمان فارس نو
451154852,929سيمان فارس و خوزستان
10135002,883سيمان فارس و خوزستان
2772956002,900سيمان فارس و خوزستان
2967769638,417سيمان قاين
1621400040,500سيمان قاين
5113540,000سيمان قاين
461250018,488سيمان مازندران
4120017,990سيمان مازندران
16185718,487سيمان مازندران
11180014,289سيمان هرمزگان
10120005,128سيمان هرمزگان
13191414,290سيمان هرمزگان
8115235,130سيمان هرمزگان
141100014,280سيمان هرمزگان
112055,127سيمان هرمزگان
11120005,290سيمان هگمتان
5110005,369سيمان هگمتان
112135,300سيمان هگمتان
22130007,479سيمان کارون
618007,350سيمان کارون
8111007,380سيمان کارون
213504,320سيمان کردستان
317404,338سيمان کردستان
22150004,348سيمان کردستان
521500010,380سيمان کرمان
351338010,450سيمان کرمان
131120010,447سيمان کرمان
291200014,290سينا دارو
233162614,300سينا دارو
7150014,000سينا دارو
2110212,390شهد ايران
251153616,289شهد ايران
5221972,380شهد ايران
411250016,250شهد ايران
011172,375شهد ايران
7145816,000شهد ايران
314028,049شير پاستوريزه پگاه اصفهان
1247158267,810شير پاستوريزه پگاه اصفهان
515988,000شير پاستوريزه پگاه اصفهان
418005,500شيشه دارويي رازي
29251915,645شيشه دارويي رازي
213795,465شيشه دارويي رازي
516657,796شيشه همدان
618007,749شيشه همدان
314507,750شيشه همدان
111606,500شيشه و گاز
01296,375شيشه و گاز
314476,560شيشه و گاز
16120007,860شيمي داروئي داروپخش
111107,870شيمي داروئي داروپخش
111107,869شيمي داروئي داروپخش
1110012,232شيميايي سينا
4130012,227شيميايي سينا
3125012,234شيميايي سينا
211108001,968شکر شاهرود
5125631,965شکر شاهرود
10150001,955شکر شاهرود
214503,750صنايع آذرآب
3334678754,906صنايع آذرآب
01813,749صنايع جوشکاب يزد
641468313,700صنايع جوشکاب يزد
1110013,800صنايع جوشکاب يزد
831201724,139صنايع ريخته گري ايران
12130004,160صنايع ريخته گري ايران
4110004,170صنايع ريخته گري ايران
21375282,826صنايع سيمان دشتستان
9132082,900صنايع سيمان دشتستان
1542540002,849صنايع سيمان دشتستان
25130008,350صنايع شيميايي ايران
111308,300صنايع شيميايي ايران
11113008,400صنايع شيميايي ايران
7110006,780صنايع شيميايي فارس
34250406,784صنايع شيميايي فارس
982144126,783صنايع شيميايي فارس
111208,501صنايع لاستيکي سهند
13396521,315صنايع لاستيکي سهند
11738,480صنايع لاستيکي سهند
42150008,460صنايع لاستيکي سهند
20531565281,310صنايع لاستيکي سهند
281100002,770صنايع مس شهيد باهنر
491179832,746صنايع مس شهيد باهنر
26195262,768صنايع مس شهيد باهنر
6150012,700صنايع کاشي وسراميک سينا
482376312,685صنايع کاشي وسراميک سينا
131100012,688صنايع کاشي وسراميک سينا
8265012,699صنايع کاشي وسراميک سينا
1110012,650صنايع کاشي وسراميک سينا
4135212,775صنايع کاشي وسراميک سينا
217622,898صنايع کاغذسازي کاوه
233101046622,290صنايع کاغذسازي کاوه
3115022,890صنايع کاغذسازي کاوه
13120006,390صنعتي آما
1,031151632666,314صنعتي آما
3953617296,399صنعتي آما
616718,199صنعتي بهشهر
37144908,142صنعتي بهشهر
10112008,203صنعتي بهشهر
30150005,974عمران و توسعه فارس
1012170145,960عمران و توسعه فارس
911152225,950عمران و توسعه فارس
24125759,181فرآورده هاي تزريقي ايران
0149,200فرآورده هاي تزريقي ايران
5110004,968فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
22344504,940فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
501100004,950فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
6112004,649فرآورده هاي نسوز پارس
571122984,660فرآورده هاي نسوز پارس
9120004,740فرآورده هاي نسوز پارس
111006,850فرآورده هاي نسوزآذر
6120002,942فرآورده هاي نسوزآذر
8111376,860فرآورده هاي نسوزآذر
591200002,949فرآورده هاي نسوزآذر
315006,830فرآورده هاي نسوزآذر
161100015,548فرآورده هاي نسوزايران
5230015,549فرآورده هاي نسوزايران
162100015,550فرآورده هاي نسوزايران
5110004,809فرآوري موادمعدني ايران
27155004,860فرآوري موادمعدني ايران
519714,810فرآوري موادمعدني ايران
226203,228فروسيليس ايران
114003,227فروسيليس ايران
33131108842,982فروسيليس ايران
215003,635فنرسازي خاور
6115853,695فنرسازي خاور
8122003,693فنرسازي خاور
19150003,768فنرسازي زر
7,1656660376411,868فولاد اميرکبير کاشان
121100011,870فولاد اميرکبير کاشان
305253511,869فولاد اميرکبير کاشان
213406,740فولاد خراسان
27140006,743فولاد خراسان
34150006,745فولاد خراسان
48172996,599فولاد خوزستان
38157226,580فولاد خوزستان
25237446,550فولاد خوزستان
377121532052,460فولاد مبارکه اصفهان
14156002,478فولاد مبارکه اصفهان
2110002,470فولاد مبارکه اصفهان
419004,620فيبر ايران
214504,600فيبر ايران
10220664,794فيبر ايران
14238503,570قطعات اتومبيل ايران
17148003,585قطعات اتومبيل ايران
11130003,650قطعات اتومبيل ايران
26153004,910قند اصفهان
327004,928قند اصفهان
9118164,700قند اصفهان
261131682241,554قند ثابت خراسان
7143001,577قند ثابت خراسان
6236001,580قند ثابت خراسان
1194183606,477قند شيرين خراسان
518016,850قند شيرين خراسان
14120006,799قند شيرين خراسان
653240927,100قند لرستان
8330027,150قند لرستان
112027,140قند لرستان
2,941675882235,000قند مرودشت
5110005,199قند مرودشت
632123335,100قند مرودشت
3637758204,789قند نيشابور
481100004,798قند نيشابور
315764,900قند نيشابور
15149953,050قند هکمتان
6120003,119قند هکمتان
311100003,112قند هکمتان
115010,800قندنقش جهان
321300010,700قندنقش جهان
111100010,540قندنقش جهان
2110001,767گروه بهمن
471266541,768گروه بهمن
2110001,750گروه بهمن
241202611,632گروه صنعتي بارز
27237787,150گروه صنعتي بارز
6150011,766گروه صنعتي بارز
415247,159گروه صنعتي بارز
2120011,764گروه صنعتي بارز
415437,157گروه صنعتي بارز
592148004,000گروه صنعتي بوتان
10125003,999گروه صنعتي بوتان
552151444263,820گروه صنعتي بوتان
215004,995گروه صنعتي سپاهان
213005,000گروه صنعتي سپاهان
1172240744,860گروه صنعتي سپاهان
10120005,200گروه صنعتي ملي
111005,215گروه صنعتي ملي
418525,180گروه صنعتي ملي
317254,035گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
821200004,100گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
4110004,149گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
42346908,900گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
12113648,750گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
35140008,800گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
13011000012,980گلتاش
7157512,960گلتاش
391300012,950گلتاش
218129,500گلوکوزان
9110008,500لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
3124014,298لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
1082651916,520لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
6140014,333لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
761500015,160لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
681475514,302لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
3120117,195لامپ پارس شهاب
341200017,150لامپ پارس شهاب
14180017,190لامپ پارس شهاب
483143673,320لاميران
7120003,319لاميران
7221003,290لاميران
1032170006,080لبنيات پاک
16227246,015لبنيات پاک
17128006,100لبنيات پاک
01252,074لبنيات کالبر
1333642992,070لبنيات کالبر
351168642,071لبنيات کالبر
9127003,455لعاب ايران
24670003,425لعاب ايران
13237853,490لعاب ايران
011113,300لنت ترمز ايران
10130303,380لنت ترمز ايران
8125003,299لنت ترمز ايران
3114481,785لوله وماشين سازي ايران
453255491,770لوله وماشين سازي ايران
211116231,767لوله وماشين سازي ايران
2110002,418ليزينگ ايران
2110002,420ليزينگ ايران
5120002,426ليزينگ ايران
892371852,404ليزينگ خودروغدير
5120002,390ليزينگ خودروغدير
115002,360ليزينگ خودروغدير
15453232,829ليزينگ رايان سايپا
3110002,835ليزينگ رايان سايپا
3110002,838ليزينگ رايان سايپا
3112342,204ليزينگ صنعت ومعدن
9143112,195ليزينگ صنعت ومعدن
441200002,200ليزينگ صنعت ومعدن
011004,880مارگارين
10120004,800مارگارين
15131014,787مارگارين
19134205,540ماشين سازي اراک
551100005,530ماشين سازي اراک
213035,460ماشين سازي اراک
12150002,450ماشين سازي نيرومحرکه
11144822,457ماشين سازي نيرومحرکه
2110002,458ماشين سازي نيرومحرکه
114003,122محورسازان ايران خودرو
14150002,798مخابرات ايران
3110002,795مخابرات ايران
421150002,799مخابرات ايران
6089746578,150مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
314008,160مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
51162808,170مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
902349602,564مديريت سرمايه گذاري اميد
683265002,580مديريت سرمايه گذاري اميد
12148002,576مديريت سرمايه گذاري اميد
6115004,229معادن بافق
7116664,369معادن بافق
419044,231معادن بافق
01644,869معادن بافق
36185404,220معادن بافق
111544,083معادن بافق
315005,371معادن منگنزايران
6112005,372معادن منگنزايران
27150005,379معادن منگنزايران
151100015,219معدني املاح ايران
151100015,210معدني املاح ايران
2110015,200معدني املاح ايران
214437,016معدني دماوند
11125974,369معدني و صنعتي چادرملو
112834,300معدني و صنعتي چادرملو
461105004,368معدني و صنعتي چادرملو
9251001,770ملي سرب وروي ايران
7239781,780ملي سرب وروي ايران
10159111,765ملي سرب وروي ايران
3111632,694ملي صنايع مس ايران
16159172,695ملي صنايع مس ايران
7127152,696ملي صنايع مس ايران
311300010,238مهرام
152142810,240مهرام
141139410,239مهرام
802323702,480مهرکام پارس
01402,478مهرکام پارس
5120002,477مهرکام پارس
9217555,005مهندسي نصير ماشين
214645,100مهندسي نصير ماشين
20138935,178مهندسي نصير ماشين
6220003,178موتورسازان تراکتورسازي ايران
811254213,180موتورسازان تراکتورسازي ايران
6117913,190موتورسازان تراکتورسازي ايران
871121507,150موتوژن
28140007,056موتوژن
7110007,338موتوژن
5141811,835نفت بهران
711600011,750نفت بهران
482409611,699نفت بهران
014012,199نفت پارس
2120012,200نفت پارس
1110012,189نفت پارس
22138905,596نورد آلومينيوم
213965,500نورد آلومينيوم
802145675,499نورد آلومينيوم
417005,700نورد قطعات فولادي
213655,785نورد قطعات فولادي
111805,879نورد قطعات فولادي
4125016,322نوسازي و ساختمان تهران
14011000014,000نوسازي و ساختمان تهران
3120016,000نوسازي و ساختمان تهران
39195004,059نوش مازندران
01804,061نوش مازندران
4115202,549نيرو محرکه
216402,550نيرو محرکه
17267782,538نيرو محرکه
651100006,494نيروترانس
651100006,495نيروترانس
19130006,498نيروترانس
652133104,900نيروکلر
524108414,830نيروکلر
112004,889نيروکلر
217832,140کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
14150002,779کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
221100002,150کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
17361002,790کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
5125002,148کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
10135002,789کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
562206322,699کابل البرز
1221476982,558کابل البرز
3110002,650کابل البرز
01684,780کاربراتور ايران
13127554,818کاربراتور ايران
6111644,800کاربراتور ايران
711115506,166کارتن ايران
10115536,200کارتن ايران
873221418246,155کارتن ايران
19124827,670کارخانجات داروپخش
8110007,658کارخانجات داروپخش
8111007,600کارخانجات داروپخش
26375003,499کارخانجات قند قزوين
01503,450کارخانجات قند قزوين
114203,500کارخانجات قند قزوين
2110002,339کاشي الوند
011002,325کاشي الوند
2110002,330کاشي الوند
9110009,347کاشي پارس
47150009,348کاشي پارس
86192219,340کاشي پارس
6115003,795کاشي حافظ
24164003,800کاشي حافظ
011163,779کاشي حافظ
27163804,284کاشي سعدي
30269004,285کاشي سعدي
21150004,288کاشي سعدي
215502,801کاشي نيلو
011282,838کاشي نيلو
5218282,839کاشي نيلو
4110003,755کالسيمين
951253763,752کالسيمين
4110003,760کالسيمين
9326533,410کربن ايران
403118913,400کربن ايران
5115003,399کربن ايران
215031,699کشاورزي ودامپروري مگسال
456506,298کشاورزي ودامپروري مگسال
6220000320کشاورزي ودامپروري مگسال
11147432,354کشاورزي ودامپروري مگسال
011031,680کشاورزي ودامپروري مگسال
639506,297کشاورزي ودامپروري مگسال
3110000318کشاورزي ودامپروري مگسال
3212002,345کشاورزي ودامپروري مگسال
4112531,200کشاورزي ودامپروري مگسال
223435,817کشاورزي ودامپروري مگسال
7024237300293کشاورزي ودامپروري مگسال
5120002,338کشاورزي ودامپروري مگسال
21411000021,385کشت و صنعت چين چين
10252619,250کشت و صنعت چين چين
5210164,650کشت وصنعت پياذر
944404322,320کشت وصنعت پياذر
12125004,637کشت وصنعت پياذر
18176502,298کشت وصنعت پياذر
461100004,638کشت وصنعت پياذر
9140002,299کشت وصنعت پياذر
50011000004,999کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
6110005,730کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
131120010,960کنتورسازي ايران
111100011,080کنتورسازي ايران
2116210,899کنتورسازي ايران
12114578,060کيميدارو
55167708,081کيميدارو
617808,090کيميدارو
جمع - ميليونتعدادحجمقيمتشرکت
5,9806413551134,413آبادگران ايران
431100004,251آبادگران ايران
41195974,250آبادگران ايران
01725,604آبسال
3112556175,600آبسال
6110005,563آبسال
111803,600آلومراد
1110431,373آهنگري تراکتورسازي ايران
201100002,005آهنگري تراکتورسازي ايران
16011000016,010افست
45712821916,201افست
3120016,030افست
112103411,000البرز دارو
1110010,889البرز دارو
119510,833البرز دارو
223104902,070الکتريک خودرو شرق
17383002,080الکتريک خودرو شرق
4120002,072الکتريک خودرو شرق
5115003,264ايران ارقام
4111003,265ايران ارقام
49641520003,263ايران ارقام
4110004,478ايران تاير
28463214,480ايران تاير
37182734,477ايران تاير
8115295,108ايران ترانسفو
3572693995,150ايران ترانسفو
511100005,106ايران ترانسفو
9130473,002ايران خودرو
332109903,003ايران خودرو
301100003,004ايران خودرو
22,56735123779860949ايران خودروديزل
515000945ايران خودروديزل
212000940ايران خودروديزل
7110007,004ايران دارو
29142007,005ايران دارو
53375397,030ايران دارو
2110002,000ايران دوچرخ
3113001,995ايران دوچرخ
115041,991ايران دوچرخ
662545812,109ايران مرينوس
7160012,041ايران مرينوس
562500011,250ايران مرينوس
116017,611ايران ياساتايرورابر
313609,151باما
111409,150باما
27230009,152باما
68232582972,639بانک اقتصادنوين
114002,602بانک اقتصادنوين
292110002,603بانک اقتصادنوين
5116652,893بانک پارسيان
7124232,894بانک پارسيان
23378372,890بانک پارسيان
111100001,095بانک تجارت
1110001,097بانک تجارت
1110001,096بانک تجارت
115002,213بانک سينا
012002,201بانک سينا
714324702,200بانک سينا
6557700000935بانک صادرات ايران
55160000919بانک صادرات ايران
3715403000920بانک صادرات ايران
6127062,249بانک ملت
2110002,248بانک ملت
24041065002,250بانک ملت
7,7993231910862,444بانک کارآفرين
314008,009بهنوش ايران
313778,011بهنوش ايران
415008,005بهنوش ايران
2542270009,422بيسکويت گرجي
10111468,672بيسکويت گرجي
303195961,519بيمه آسيا
182120001,517بيمه آسيا
1110001,025بيمه آسيا
414000990بيمه البرز
34092699501,258بيمه البرز
1781800002,230بيمه پارسيان
12270001,720بيمه پارسيان
22211000002,220بيمه پارسيان
212120001,711بيمه پارسيان
9242622,221بيمه پارسيان
195108761,715بيمه پارسيان
5138001,309بيمه دانا
902510001,769بيمه دانا
36122000001,805بيمه دانا
10150001,906بين المللي توسعه ساختمان
117501,914بين المللي توسعه ساختمان
117001,750بين المللي توسعه ساختمان
10120005,000پارس الکتريک
2711500005,412پارس الکتريک
2953541995,444پارس الکتريک
7110006,974پارس پامچال
111317,000پارس پامچال
30142577,005پارس پامچال
01247,950پارس خزر
111209,000پارس خزر
891100008,900پارس خزر
73713835750882پارس خودرو
851100000851پارس خودرو
10211652855پارس خودرو
318036,030پارس دارو
361100036,401پارس دارو
26172736,450پارس دارو
7110006,643پارس سرام
527006,644پارس سرام
9121304,017پارس سويچ
401100004,019پارس سويچ
23257404,000پارس سويچ
2982467046,375پارس مينو
21333206,390پارس مينو
10115006,380پارس مينو
5110004,910پاکسان
5110004,950پاکسان
5110004,860پاکسان
4110003,751پتروشيمي آبادان
327663,771پتروشيمي آبادان
215003,753پتروشيمي آبادان
9145019,571پتروشيمي خارک
491250019,570پتروشيمي خارک
7133619,355پتروشيمي خارک
517007,021پتروشيمي شازند
0117,020پتروشيمي شازند
7110007,090پتروشيمي شازند
14218607,326پتروشيمي شيراز
628667,330پتروشيمي شيراز
415647,350پتروشيمي شيراز
116010,029پتروشيمي فارابي
515009,911پتروشيمي فارابي
5119228,300پتروشيمي فن آوران
3110028,301پتروشيمي فن آوران
3110028,201پتروشيمي فن آوران
118001,400پست بانک ايران
1066739701,428پست بانک ايران
7147301,429پست بانک ايران
818938,661پشم شيشه ايران
211958,840پشم شيشه ايران
20123508,650پشم شيشه ايران
361269191,353پگاه آذربايجان غربي
118391,368پگاه آذربايجان غربي
141100001,354پگاه آذربايجان غربي
118801,456پلاسکوکار
8256861,452پلاسکوکار
291200001,464پلاسکوکار
956275768641,658پلي اکريل
2110001,656پلي اکريل
2110001,632پلي اکريل
111457,165تامين ماسه ريخته گري
10119775,180تراکتور سازي ايران
21140005,171تراکتور سازي ايران
214085,170تراکتور سازي ايران
1110014,100تهران شيمي
40752678415,184تهران شيمي
6120002,818توسعه شهري توس گستر
181156011,362توسعه شهري توس گستر
113702,825توسعه شهري توس گستر
241211011,381توسعه شهري توس گستر
1051369352,830توسعه شهري توس گستر
141120011,400توسعه شهري توس گستر
02264096توسعه شهري توس گستر
27521000002,750توسعه صنايع بهشهر
281100002,752توسعه صنايع بهشهر
8130002,790توسعه صنايع بهشهر
228532,253توسعه معادن روي ايران
0110100توسعه معادن روي ايران
115002,252توسعه معادن روي ايران
0213299توسعه معادن روي ايران
262114732,251توسعه معادن روي ايران
0119099توسعه معادن روي ايران
114712,126توليد محور خودرو
8118004,355توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
431100004,340توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
112364,325توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
362200017,803توليد مواد اوليه داروپخش
4125017,817توليد مواد اوليه داروپخش
901504217,816توليد مواد اوليه داروپخش
114002,872توليدي کاشي تکسرام
291100002,859توليدي کاشي تکسرام
302103552,852توليدي کاشي تکسرام
38891697122,285تکنوتار
1182520002,261تکنوتار
114462,258تکنوتار
5140012,500تکين کو
111129,934تکين کو
3110002,735چرخشگر
3110002,736چرخشگر
6122372,740چرخشگر
6110006,049حفاري شمال
6110016,100حفاري شمال
30150006,001حفاري شمال
111357,463حق تقدم البرز دارو
417005,373حق تقدم ايران دارو
11120005,310حق تقدم ايران دارو
30157415,155حق تقدم ايران دارو
01681,815حق تقدم بانک سينا
17011000001,702حق تقدم بانک کارآفرين
641200003,201حق تقدم پاکسان
921300030,596حق تقدم پاکسان
191100001,911حق تقدم پتروشيمي آبادان
7110007,474حق تقدم پتروشيمي فارابي
01500640حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
821200004,100حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
971100000970حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
1642400004,111حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
01150634حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
20150004,011حق تقدم توسعه صنايع بهشهر
32140007,951حق تقدم خاک چيني ايران
8110008,070حق تقدم خاک چيني ايران
30135008,501حق تقدم خاک چيني ايران
101100001,002حق تقدم خوراک دام پارس
112265,251حق تقدم داروسازي سبحان
37170995,250حق تقدم داروسازي سبحان
9317005,210حق تقدم داروسازي سبحان
4120001,800حق تقدم سرمايه گذاري توکافولاد
10136102,652حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
112000500حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
7132002,205حق تقدم سرمايه گذاري غدير
2110002,203حق تقدم سرمايه گذاري غدير
6125502,220حق تقدم سرمايه گذاري غدير
5210747460حق تقدم سرمايه گذاري نيرو
24150000475حق تقدم سرمايه گذاري نيرو
22150000430حق تقدم سرمايه گذاري نيرو
4115002,501حق تقدم سيمان تهران
013000115حق تقدم سيمان سپاهان
1,17644000002,940حق تقدم سيمان سپاهان
4130001,420حق تقدم سيمان شاهرود
9171001,275حق تقدم سيمان شاهرود
1110000133حق تقدم سيمان فارس وخوزستان
90857500012,100حق تقدم سينا دارو
23125009,000حق تقدم سينا دارو
414008,800حق تقدم سينا دارو
01100002حق تقدم صنايع شيميايي فارس
211210010,000حق تقدم فرآورده هاي نسوزايران
115000010حق تقدم فنرسازي خاور
2115001,410حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
55,431846328775191,686حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
354209001,684حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
161115161,400حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
634374001,685حق تقدم فولادمبارکه اصفهان
35150000700حق تقدم فيبر ايران
13220006,301حق تقدم گلتاش
7120033,204حق تقدم گلوکوزان
963266036,091حق تقدم گلوکوزان
602600001,000حق تقدم لوله وماشين سازي ايران
115000184حق تقدم ماشين سازي اراک
1831300006,102حق تقدم معدني دماوند
1801300006,000حق تقدم معدني دماوند
6119893,162حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
216703,163حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
31197063,160حق تقدم معدني وصنعتي چادرملو
401400010,033حق تقدم نفت بهران
115910,250حق تقدم نفت بهران
101100010,034حق تقدم نفت بهران
9110009,140حق تقدم نفت پارس
112000276حق تقدم نيرو محرکه
8120000400حق تقدم کاشي سعدي
512180002,861حمل ونقل پتروشيمي
216302,870حمل ونقل پتروشيمي
311110002,862حمل ونقل پتروشيمي
13142053,035حمل ونقل توکا
15149283,040حمل ونقل توکا
5115003,033حمل ونقل توکا
8171011,800خاک چيني ايران
6150011,851خاک چيني ايران
121100011,801خاک چيني ايران
1110010,861خدمات انفورماتيک
7220663,343خدمات انفورماتيک
13215008,417خدمات انفورماتيک
5150010,910خدمات انفورماتيک
011413,346خدمات انفورماتيک
26430198,450خدمات انفورماتيک
1113310,854خدمات انفورماتيک
6118143,335خدمات انفورماتيک
819608,416خدمات انفورماتيک
119511,142خوراک دام پارس
1211500002,420داده پردازي ايران
2110002,462داده پردازي ايران
491200002,472داده پردازي ايران
151100015,336داروپخش
301194515,329داروپخش
16280019,960داروسازي ابوريحان
321150021,161داروسازي ابوريحان
01520,000داروسازي ابوريحان
8157014,416داروسازي اسوه
8157714,491داروسازي اسوه
9160014,415داروسازي اسوه
13190014,300داروسازي اکسير
3219914,299داروسازي اکسير
2001239798,321داروسازي جابرابن حيان
42150008,310داروسازي جابرابن حيان
25230008,307داروسازي جابرابن حيان
833160452,001داروسازي زهراوي
38160006,327داروسازي سبحان
518006,355داروسازي سبحان
10215006,352داروسازي سبحان
2120011,065داروسازي فارابي
162144711,130داروسازي فارابي
421377211,008داروسازي فارابي
4110004,400داروسازي کوثر
12223005,092داروسازي کوثر
28454125,091داروسازي کوثر
22284825,950دارويي رازک
15155826,000دارويي رازک
20177125,916دارويي رازک
5110004,551دارويي لقمان
34150006,700داملران رازک
323209,100داملران رازک
18120009,032داملران رازک
115002,000درخشان تهران
7165110,236دشت مرغاب
011003,602دوده صنعتي پارس
12233403,571دوده صنعتي پارس
25169633,572دوده صنعتي پارس
8220003,768ذغال سنگ نگين طبس
4110003,763ذغال سنگ نگين طبس
4110003,767ذغال سنگ نگين طبس
41675005,501رادياتور ايران
10218435,504رادياتور ايران
7112995,503رادياتور ايران
23621000002,358ريخته گري تراکتورسازي ايران
9,0598335469952,554ريخته گري تراکتورسازي ايران
13170001,803ريخته گري تراکتورسازي ايران
382122583,080رينگ سازي مشهد
17255003,129رينگ سازي مشهد
15147503,082رينگ سازي مشهد
17011000001,700زامياد
2110001,710زامياد
13,87811180871801,716زامياد
1110001,000سالمين
4120001,946سامان گستراصفهان
1,7271111000001,570سايپا
231150001,541سايپا
3119001,535سايپا
521200002,610سايپاآذين
14160002,372سايپاآذين
111100001,107سايپاديزل
119511,106سايپاديزل
7,48511967497611,109سايپاديزل
1411500002,811سايپاشيشه
521185002,810سايپاشيشه
1411500002,815سايپاشيشه
25321924113,169سپنتا
20264030,560سپنتا
9166013,215سپنتا
9230030,590سپنتا
116313,221سپنتا
01519,170سخت آژند
415008,982سخت آژند
1441410003,509سرما آفرين
1401400003,508سرما آفرين
4110003,550سرما آفرين
111124,475سرمايه گذاري آتيه دماوند
12227334,450سرمايه گذاري آتيه دماوند
22150004,445سرمايه گذاري آتيه دماوند
4110004,161سرمايه گذاري البرز
16439374,162سرمايه گذاري البرز
10125004,165سرمايه گذاري البرز
115001,701سرمايه گذاري بهمن
17511000001,751سرمايه گذاري بهمن
115001,710سرمايه گذاري بهمن
13130004,340سرمايه گذاري پارس توشه
011004,351سرمايه گذاري پارس توشه
6114404,332سرمايه گذاري پارس توشه
5119192,591سرمايه گذاري پتروشيمي
3113052,586سرمايه گذاري پتروشيمي
13250112,585سرمايه گذاري پتروشيمي
121100001,154سرمايه گذاري پرديس
8172001,157سرمايه گذاري پرديس
7165001,150سرمايه گذاري پرديس
4214722,847سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
6120002,845سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
115002,251سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
11149352,312سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
11310500002,250سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
16270002,300سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
231100002,270سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
2110002,313سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
24190002,640سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
3110002,630سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
261100002,631سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
11234003,380سرمايه گذاري توسعه ملي
11132003,379سرمايه گذاري توسعه ملي
10128203,378سرمايه گذاري توسعه ملي
2542530004,800سرمايه گذاري توکافولاد
6212594,852سرمايه گذاري توکافولاد
2431500004,850سرمايه گذاري توکافولاد
391250001,556سرمايه گذاري رنا
2110001,530سرمايه گذاري رنا
14193191,529سرمايه گذاري رنا
508322001,555سرمايه گذاري رنا
1,25488000001,568سرمايه گذاري رنا
3120001,558سرمايه گذاري رنا
22245004,922سرمايه گذاري ساختمان ايران
18137404,930سرمايه گذاري ساختمان ايران
5110004,938سرمايه گذاري ساختمان ايران
1,8141313000001,395سرمايه گذاري سايپا
7150001,344سرمايه گذاري سايپا
13296501,345سرمايه گذاري سايپا
5120492,431سرمايه گذاري سپه
5121002,435سرمايه گذاري سپه
7129002,440سرمايه گذاري سپه
20285002,381سرمايه گذاري صنايع بهشهر
1181500002,360سرمايه گذاري صنايع بهشهر
1191500002,370سرمايه گذاري صنايع بهشهر
4211503,694سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
318203,698سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
1471400003,686سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
151100001,477سرمايه گذاري صنعت بيمه
741500001,487سرمايه گذاري صنعت بيمه
152101001,486سرمايه گذاري صنعت بيمه
35199503,540سرمايه گذاري صنعت نفت
01903,539سرمايه گذاري صنعت نفت
215003,535سرمايه گذاري صنعت نفت
3111892,500سرمايه گذاري صنعت و معدن
215003,255سرمايه گذاري غدير
4113163,260سرمايه گذاري غدير
215003,266سرمايه گذاري غدير
2697512005,250سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
3,690107036125,245سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
531100005,260سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
202108001,889سرمايه گذاري مسکن
8240001,880سرمايه گذاري مسکن
7137091,878سرمايه گذاري مسکن
212530786سرمايه گذاري ملت
74194147785سرمايه گذاري ملت
23130000782سرمايه گذاري ملت
201100002,002سرمايه گذاري ملي ايران
115002,069سرمايه گذاري ملي ايران
43352500001,730سرمايه گذاري نيرو
212009,075سرمايه گذاري نيرو
2110001,600سرمايه گذاري نيرو
18120009,040سرمايه گذاري نيرو
2110001,550سرمايه گذاري نيرو
18120009,031سرمايه گذاري نيرو
5230301,591سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
118941,652سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
54,962413332297211,654سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
111129,047سهامي شهد
14120007,112سيمان اروميه
15220607,075سيمان اروميه
213007,114سيمان اروميه
62664459414,040سيمان اصفهان
1031750013,701سيمان اصفهان
48323510013,750سيمان اصفهان
30240457,384سيمان ايلام
7118236,917سيمان بهبهان
22160036,661سيمان بهبهان
13135536,650سيمان بهبهان
12130004,160سيمان تهران
29170274,161سيمان تهران
4110004,200سيمان تهران
0167,497سيمان خاش
3231500006,455سيمان خزر
63193496,700سيمان خزر
651100006,451سيمان خزر
521225002,320سيمان داراب
18180002,311سيمان داراب
11146002,321سيمان داراب
2113614,500سيمان دورود
5110005,407سيمان دورود
4130014,530سيمان دورود
112005,408سيمان دورود
8,7682157294715,303سيمان دورود
315705,460سيمان دورود
201100001,999سيمان سپاهان
481374301,292سيمان سپاهان
13290001,420سيمان سپاهان
10150001,998سيمان سپاهان
402282741,418سيمان سپاهان
219922,000سيمان سپاهان
1110001,395سيمان سپاهان
4130001,422سيمان سپاهان
5110004,600سيمان شاهرود
111954,820سيمان شاهرود
317004,676سيمان شاهرود
10150002,040سيمان شرق
802394402,035سيمان شرق
5226202,037سيمان شرق
14344583,069سيمان شمال
4213353,068سيمان شمال
112703,090سيمان شمال
8120004,000سيمان صوفيان
221100002,170سيمان صوفيان
12130004,132سيمان صوفيان
221100002,189سيمان صوفيان
4110004,100سيمان صوفيان
3114002,185سيمان صوفيان
7112505,537سيمان غرب
112525,536سيمان غرب
315005,532سيمان غرب
362358110,001سيمان فارس
313499,408سيمان فارس
7270010,009سيمان فارس
112156,600سيمان فارس نو
6110985,511سيمان فارس نو
6120002,800سيمان فارس و خوزستان
95253305372,879سيمان فارس و خوزستان
114002,802سيمان فارس و خوزستان
2111413,752سيمان هرمزگان
5110005,054سيمان هرمزگان
141100013,778سيمان هرمزگان
10120005,055سيمان هرمزگان
11183213,793سيمان هرمزگان
9218685,056سيمان هرمزگان
112075,262سيمان هگمتان
6112005,210سيمان هگمتان
37170005,261سيمان هگمتان
23231687,190سيمان کارون
23232387,200سيمان کارون
36150007,185سيمان کارون
214734,200سيمان کردستان
113004,215سيمان کردستان
25157004,320سيمان کردستان
10111000010,100سيمان کرمان
101100010,110سيمان کرمان
232224410,046سيمان کرمان
501364013,784سينا دارو
4,681734083013,734سينا دارو
11147472,330شهد ايران
6138715,418شهد ايران
231100002,332شهد ايران
501320115,650شهد ايران
12150402,325شهد ايران
391255015,174شهد ايران
14122006,450شير پاستوريزه پگاه خراسان
418005,158شيشه دارويي رازي
111737,655شيشه همدان
15120007,642شيشه همدان
37148927,640شيشه همدان
619966,225شيشه و گاز
121100011,771شيميايي سينا
79327000011,330شيميايي سينا
115721,912شکر شاهرود
2112541,915شکر شاهرود
9148201,919شکر شاهرود
14,45116142742203,381صنايع آذرآب
113003,380صنايع آذرآب
3110003,379صنايع آذرآب
7150013,635صنايع جوشکاب يزد
24611800013,650صنايع جوشکاب يزد
12190013,700صنايع جوشکاب يزد
8120004,020صنايع ريخته گري ايران
10124864,005صنايع ريخته گري ايران
16140004,003صنايع ريخته گري ايران
10212628,224صنايع شيميايي ايران
16120008,226صنايع شيميايي ايران
415008,230صنايع شيميايي ايران
315006,510صنايع شيميايي فارس
7110006,503صنايع شيميايي فارس
415606,500صنايع شيميايي فارس
3491500006,980صنايع لاستيکي سهند
132100001,271صنايع لاستيکي سهند
3491500006,981صنايع لاستيکي سهند
1110001,273صنايع لاستيکي سهند
111238,221صنايع لاستيکي سهند
391143002,744صنايع مس شهيد باهنر
20372252,745صنايع مس شهيد باهنر
1371500002,746صنايع مس شهيد باهنر
4132012,550صنايع کاشي وسراميک سينا
1110012,570صنايع کاشي وسراميک سينا
1110012,532صنايع کاشي وسراميک سينا
315006,160صنعتي آما
718178,001صنعتي بهشهر
13,6187316762628,124صنعتي بهشهر
8110007,911صنعتي بهشهر
12120005,947عمران و توسعه فارس
12120005,948عمران و توسعه فارس
21135005,949عمران و توسعه فارس
516408,477فرآورده هاي تزريقي ايران
111218,352فرآورده هاي تزريقي ايران
22346234,850فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
213524,816فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
24150004,807فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
5110004,500فرآورده هاي نسوز پارس
5110004,510فرآورده هاي نسوز پارس
40158536,800فرآورده هاي نسوزآذر
2521885802,840فرآورده هاي نسوزآذر
7111006,801فرآورده هاي نسوزآذر
54280006,791فرآورده هاي نسوزآذر
3111912,838فرآورده هاي نسوزآذر
4126015,209فرآورده هاي نسوزايران
12179015,217فرآورده هاي نسوزايران
11170015,214فرآورده هاي نسوزايران
1191259334,581فرآوري موادمعدني ايران
16233934,585فرآوري موادمعدني ايران
18159412,950فروسيليس ايران
9130592,940فروسيليس ايران
216433,500فنرسازي خاور
5114463,443فنرسازي خاور
3110003,450فنرسازي خاور
3112002,703فنرسازي زر
1232455502,700فنرسازي زر
6321472,709فنرسازي زر
111006,520فولاد خوزستان
315006,500فولاد خوزستان
7110706,491فولاد خوزستان
12250852,450فولاد مبارکه اصفهان
483197992,448فولاد مبارکه اصفهان
7130002,445فولاد مبارکه اصفهان
3046949103,200فولادکاويان
216153,201فولادکاويان
113004,281فيبر ايران
113004,500فيبر ايران
30365084,567فيبر ايران
5115483,510قطعات اتومبيل ايران
351100003,502قطعات اتومبيل ايران
01363,503قطعات اتومبيل ايران
29363164,660قند اصفهان
151100001,502قند ثابت خراسان
353250001,400قند ثابت خراسان
7151141,450قند ثابت خراسان
271100026,850قند لرستان
19370026,900قند لرستان
111150840قند لرستان
6121026,800قند لرستان
11326654,001قند مرودشت
4210433,921قند مرودشت
32579474,000قند مرودشت
112504,261قند نيشابور
01100601قند نيشابور
01100001قند هکمتان
112106710,277قندنقش جهان
101100010,000قندنقش جهان
14114299,701قندنقش جهان
23741361901,740گروه بهمن
171100001,741گروه بهمن
5126921,750گروه بهمن
11191511,632گروه صنعتي بارز
7110007,132گروه صنعتي بارز
191165011,630گروه صنعتي بارز
40255507,131گروه صنعتي بارز
131110011,620گروه صنعتي بارز
12217007,130گروه صنعتي بارز
5115003,381گروه صنعتي بوتان
215004,925گروه صنعتي ملي
10120004,926گروه صنعتي ملي
215004,922گروه صنعتي ملي
501123404,032گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
402100004,035گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
13115008,700گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
919978,691گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
314008,660گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
6150012,700گلتاش
1110012,670گلتاش
291226412,671گلتاش
4,0201515733325,554گلوکوزان
10140024,762گلوکوزان
1111500022,261گلوکوزان
361252814,221لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
111307,864لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
141100014,222لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
111308,500لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
3120014,298لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
2215016,523لامپ پارس شهاب
114442,555لاميران
20721000002,070لبنيات کالبر
01392,069لبنيات کالبر
1,219385895002,068لبنيات کالبر
3110003,353لعاب ايران
114003,352لعاب ايران
17150003,350لعاب ايران
113153,170لنت ترمز ايران
11333603,179لنت ترمز ايران
1178664341,754لوله وماشين سازي ايران
17295351,757لوله وماشين سازي ايران
434246411,755لوله وماشين سازي ايران
402170062,331ليزينگ ايران
14260002,332ليزينگ ايران
08499100ليزينگ ايران
231100002,327ليزينگ ايران
2210242,317ليزينگ خودروغدير
7230002,320ليزينگ خودروغدير
4,0706217430742,335ليزينگ خودروغدير
56622000002,829ليزينگ رايان سايپا
115002,780ليزينگ رايان سايپا
70332530002,777ليزينگ رايان سايپا
6128342,170ليزينگ صنعت ومعدن
112502,180ليزينگ صنعت ومعدن
4120002,184ليزينگ صنعت ومعدن
30167854,380مارگارين
215004,411مارگارين
5,8044313101464,430مارگارين
10118555,364ماشين سازي اراک
3681686535,365ماشين سازي اراک
6110725,366ماشين سازي اراک
112114,740ماشين سازي اراک
12149842,395ماشين سازي نيرومحرکه
1292540002,394ماشين سازي نيرومحرکه
2110002,389ماشين سازي نيرومحرکه
804432739552,933محورسازان ايران خودرو
8130002,800محورسازان ايران خودرو
11140002,777محورسازان ايران خودرو
11140002,795مخابرات ايران
8130002,790مخابرات ايران
112482,786مخابرات ايران
81511000008,150مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
16120008,129مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
324008,110مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
113004,200معادن بافق
221200001,084معادن بافق
317004,182معادن بافق
8120004,183معادن بافق
1116209885,300معادن منگنزايران
214005,301معادن منگنزايران
5110005,273معادن منگنزايران
5133814,680معدني املاح ايران
572385714,702معدني املاح ايران
422282314,800معدني املاح ايران
1794249917,156معدني دماوند
15136004,293معدني و صنعتي چادرملو
6214604,300معدني و صنعتي چادرملو
24155004,297معدني و صنعتي چادرملو
15211874591,742ملي سرب وروي ايران
987565741,731ملي سرب وروي ايران
351200001,755ملي سرب وروي ايران
217002,694ملي صنايع مس ايران
3110802,684ملي صنايع مس ايران
16161132,690ملي صنايع مس ايران
25125319,701مهرام
10110009,565مهرام
39140009,700مهرام
1211494992,453مهرکام پارس
12150002,460مهرکام پارس
981400002,454مهرکام پارس
112003,080موتورسازان تراکتورسازي ايران
6120003,050موتورسازان تراکتورسازي ايران
6120003,110موتورسازان تراکتورسازي ايران
1673647502,580نساجي بروجرد
10189011,573نفت بهران
121100011,699نفت بهران
231200011,669نفت بهران
1110011,811نفت پارس
1110011,807نفت پارس
1,3102310850712,073نفت پارس
14,55810916837858,646نوسازي و ساختمان تهران
111188,500نوسازي و ساختمان تهران
617008,550نوسازي و ساختمان تهران
216193,910نوش مازندران
112773,810نوش مازندران
6125802,501نيرو محرکه
2110002,482نيرو محرکه
8132602,503نيرو محرکه
12118006,401نيروترانس
2842443696,400نيروترانس
13120006,372نيروترانس
114002,500نيروکلر
421200002,095کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
475141728312,751کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
10247792,101کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
218002,758کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
521250002,091کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
600192181392,750کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
23190002,554کابل البرز
15257912,551کابل البرز
429014,762کاربراتور ايران
01404,751کاربراتور ايران
5110004,740کاربراتور ايران
8115005,003کارتن ايران
17130005,800کارتن ايران
01207,416کارخانجات داروپخش
313897,413کارخانجات داروپخش
112007,417کارخانجات داروپخش
21263003,371کارخانجات قند قزوين
114003,381کارخانجات قند قزوين
422125003,370کارخانجات قند قزوين
12150002,304کاشي الوند
219502,294کاشي الوند
313133002,298کاشي الوند
212199,300کاشي پارس
312949,299کاشي پارس
111009,320کاشي پارس
114003,696کاشي حافظ
5113503,690کاشي حافظ
01643,700کاشي حافظ
112474,074کاشي سعدي
29170004,100کاشي سعدي
411100004,073کاشي سعدي
113302,790کاشي نيلو
8230002,786کاشي نيلو
115502,726کاشي نيلو
10126623,737کالسيمين
316703,740کالسيمين
10326613,736کالسيمين
671200003,335کربن ايران
33321000003,334کربن ايران
319633,336کربن ايران
319930,877کشاورزي ودامپروري مگسال
9130000285کشاورزي ودامپروري مگسال
5615240452,323کشاورزي ودامپروري مگسال
13243530,927کشاورزي ودامپروري مگسال
9130000288کشاورزي ودامپروري مگسال
53552300002,324کشاورزي ودامپروري مگسال
218030,928کشاورزي ودامپروري مگسال
5112000454کشاورزي ودامپروري مگسال
9130000291کشاورزي ودامپروري مگسال
1402600782,330کشاورزي ودامپروري مگسال
461260017,800کشت و صنعت چين چين
9145019,000کشت و صنعت چين چين
11260018,001کشت و صنعت چين چين
23150004,590کشت وصنعت پياذر
5112004,570کشت وصنعت پياذر
01304,563کشت وصنعت پياذر
15140003,700کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
5213003,727کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
1511500003,015کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
23237006,085کف
111836,080کف
9,46219869011671,371کمباين سازي ايران
10173121,361کمباين سازي ايران
1110001,369کمباين سازي ايران
352141232,450کمک فنر ايندامين
593238402,465کمک فنر ايندامين
4115202,380کمک فنر ايندامين
2119010,770کنتورسازي ايران
541500010,800کنتورسازي ايران
292270010,899کنتورسازي ايران
515687,942کيميدارو
40150007,950کيميدارو
12115007,940کيميدارو
آمار معاملات
معاملات روزانه
معاملات حق تقدم
روند تغييرات شاخص
بيشترين افزايش قيمت
بيشترين کاهش قيمت
تقاضای خرید و فروش
اطلاعات پايه
اطلاعات نماد
تغييرات سرمايه
مقايسه سود
تبديل نماد شرکتها
فهرست کارگزاران
نمودار تغييرات نرخ
تغييرات نرخ
پورتفوي سهامداران
گروههای صنعت
شرکتهای متوقف
افزایش سرمایه ها
خدمات
اخبار
مقالات
دريافت فايل
سايتهاي مرتبط
آخرين اخبار
شرکت خدمات مدیریت فریوران
کليه حقوق اين سايت به شرکت خدمات مديريت فريوران تعلق دارد. © 2006